• Zber diek pre psov v útulku v Šali
     • Zber diek pre psov v útulku v Šali

     • Prinášame výsledky 1. zberačskej disciplíny školského ekoprojektu Pôdačik. Spolu sme nazbierali 312 diek. Víťazom blahoželáme. 

      9.B    1

      4.A    1

      5.B    2

      1.A    6

      7.A    7

      6.B    8

      4.B    9

      5.A    10

      2.B    11

      5.C    12

      3.B    12

      3.A    19

      6.A    19

      2.C    26

      1.C    44           3. miesto

      2.A    51           2. miesto

      1.B    74           1. miesto

    • Predstavenie Divadla J. Palárika Nemá trieda
     • Predstavenie Divadla J. Palárika Nemá trieda

     • V stredu 29. januára sa študenti gymnázia zúčastnili netradičného predstavenia Nemá trieda. Netradičného v tom, že divadelné postavy rozohrali svoj príbeh priamo v gymnaziálnej triede našej školy. Témou interaktívneho predstavenia spod režisérskej taktovky Adriany Totikovej bola jeseň 1989 a s tým spojené rozdielne ideové vnímanie týchto prelomových udalostí. Predstavenie vzniklo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, ale nie je len spomienkou a pohľadom na toto obdobie, ponúka dôležité paralely medzi minulosťou a súčasnosťou.

      Odporúčame vidieť a zažiť, ale len v divadelnej podobe.

      Fotogaléria...

    • Klimatické zmeny v Mobilnom planetáriu
     • Klimatické zmeny v Mobilnom planetáriu

     • V telocvični našej školy sa objavila nafukovacia kupola. Piataci a šiestaci vkročili do nej cez malý otvor, políhali si a pred ich očami sa odohrávala 3D show, ktorá zrozumiteľným spôsobom učila o tom, k akým zmenám klímy v súčasnosti dochádza a ako funguje počasie a hydrometeorologické javy.

    • ŠKD na klzisku
     • ŠKD na klzisku

     • V stredu máme v klube rekreačný deň, tak sme sa s deťmi vybrali na klzisko. Možno troška  so strachom, lebo išli aj prváci, ale zvládli sme to. Podmienka bola, aby si vedeli obuť korčule. Niektoré deti mali strach, že sa nevedia zodvihnúť z ľadu, a tak sme to trénovali už v triede na koberci. Zvládli to na výbornú, nielen obúvanie, ale aj korčuľovanie a dvíhanie sa po páde. Posúďte sami. 😊

      Fotogaléria...

    • Prednáška o recyklácii oblečenia
     • Prednáška o recyklácii oblečenia

     • V utorok 28. januára 2020 navštívila našu školu pani Marta Kunáková, jedna z aktívnych členov projektu Ekocharita Slovensko Slovensku. Cyklom troch zaujímavých prednášok spojených s premietnutím krátkeho filmu o „horúcej“ téme textilného odpadu, ktorá, žiaľ, ešte mnohých ľudí stále „nepáli“, priniesla postupne žiakom 3. -   8. ročníka množstvo zaujímavých informácií o tom, čo to Ekocharita je, ako pracuje a ako môže byť každý jeden z nás svojím prístupom k obliekaniu sa, k nadmernému nakupovaniu textilu či jeho zbieraním a odovzdávaním do kontajnerov na to určených nápomocným nielen iným, ale v konečnom dôsledku i celej planéte.

      Okrem návštevy si od nás odniesla 299 diek, ktoré v rámci školského celoročného ekoprogramu vyzbierali naše deti. Poputujú do Šale do útulku Zatúlané psíky.

      Radi sme sa vzdelali, radi sme pomohli. 😊

      Fotogaléria...

    • Úspešný Šaliansky Maťko
     • Úspešný Šaliansky Maťko

     • Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. 

      V nej malé mestečko Šaľa. 

      A tá Šaľa Šalianskeho Maťka mala.

      Bola raz jedna cirkevná škola, v Malackách sídlo mala,

      troch recitátorov na okresné kolo v prednese povestí vyslala. 

      Karin, Natálka, Mathias sa volali 

      a tri diplomy vyhrali. 

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      I. kategória - Mathias Čermák - I. miesto (postup do krajského kola)

      II. kategória - Natália Fedorová - čestné uznanie

      III. kategória - Karin Makytová - I. miesto  (postup do krajského kola)

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“