PRIHLÁSENIE

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

 • V piatok 21. septembra sa študenti našej školy zúčastnia každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.

 • 7. septembra 2018 otvorila naša škola Pohybovú zónu nielen pre deti a študentov školy ale i pre verejnosť. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie pán primátor mesta Malacky, Juraj Říha a pani prednostka

 • 1.stupeň ZŠ

  Angličtina hrou 1.-3. ročník (Mgr. Jana Richveisová)

 • Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

 • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe poverenia od predsedu Rady školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA vyhlasujem voľby zástupcu rodičov gymnázia do rady školy.

 • V piatok 7.9. sa žiaci našej školy zúčastnili 35. ročníka Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP, ktorý sa koná pravidelne pri príležitosti spomienky na Slovenské národné povstanie. Pri pamätníku SNP sa

 • Prváci majú za sebou prvý týždeň v škole. Okrem zoznamovania sa s novým prostredím, kamarátmi a pani učiteľkami ich v čakalo aj zoznámenie sa so Zajkom Lajkom. Všetkých malackých prvákov privítal

ČO NÁS ČAKÁ

17.9. (pondelok)

 

Riaditeľské voľno pre žiakov SpŠ

 

Duchovná obnova učiteľov školy v Marianke

 

​​​​18.9. (utorok)

 

Sv. omša - 7.30, kaplnka

 

​​​​19.9. (streda)

 

Rodičovské stretnutie:

16.30 -  Plenárne stretnutie s riaditeľom školy, spoloč.m.

17.15 - Triedne aktívy

18.00 - Rodičovská rada, prírod.u.

 

​​​20.9. (štvrtok)

 

Účelové cvičenia - II.st., teoretická časť, 4.-5.hod.

 

21.9. (piatok)

 

Arcidiecézna púť detí do Šaštína - 10.30 sv. omša s Mons. Stanislavom Zvolenským, Šaštín, 5., 8. roč. ZŠ

 

Biela pastelka - verejná zbierka

 

20.9. - 22.9.

 

Teambuilding gymnazistov v Šaštíne

 

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA