PRIHLÁSENIE

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

  • V sobotu 22.9. sa v Zámockom parku stretli malí i veľkí priaznivci behu, ktorí si zmerali svoje sily už na 35. ročníku Malackého kilometra a Malackej desiatky. Počasie zrána športovcom neprialo, ale už počas

  • Krásne letné počasie nás s deťmi zlákalo na vychádzku do Zámockého parku. Chlapci futbalisti hrali futbal a zvyšok šantil na detskom ihrisku. Na záver sme sa vybrali ku kaplnke, kde sme sa pomodlili a unavení

  • Prinášame vám zaujímavé literárne práce našich žiakov a študentov, pri písaní ktorých si cibrili nielen svoj[vie literárne zručnosti, ale učili sa premýšľať aj o všeľudských hodnotách. Niektoré z prác budú

  • V piatok 21. septembra sa študenti našej školy zúčastnia každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.

  • 7. septembra 2018 otvorila naša škola Pohybovú zónu nielen pre deti a študentov školy ale i pre verejnosť. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie pán primátor mesta Malacky, Juraj Říha a pani prednostka

  • Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

  • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

    na základe poverenia od predsedu Rady školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA vyhlasujem voľby zástupcu rodičov gymnázia do rady školy.

ČO NÁS ČAKÁ

​​​​25.9. (utorok)

 

Sv. omša - 7.30, kaplnka

 

Boj proti hladu - charitatívna zbierka pre najchudobnejšie krajiny sveta. Zbierka prebieha formou predaja medovníkových srdiečok.

 

Rada školy - 16.30 

 

28.9. (piatok)

 

Svätá omša - I.st., 8.05, kostol

 

Noc výskumníkov - festival vedy, 9.A, BA

 

Cezpoľný beh - súťaž, ZŠ + GYM? Zámocký park MA

 

29.9. (sobota)

 

Chlapská brigáda - 9.00 - 12.00, čistenie obvodového školského múra, odstraňovanie náletových drevín.

 

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA