PRIHLÁSENIE

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

  • 21. februára 2018 privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assiského v rámci Dňa otvorených dverí nových záujemcov o štúdium. Otvorené dvere sú súčasne symbolom výmeny a medzi tými, pre ktorých sa tu

  • Tak ako predchádzajúce 3 roky, opäť sme pokračovali v tradícií vyučovania v cudzom jazyku. Naši študenti mali možnosť stráviť niekoľko hodín vyučovaním v anglickom jazyku s lektormi zo zahraničia. Opäť sme mali

  • Trinásteho februára končil fašiang a naše deti sa s ním lúčili karnevalom. Po vyučovaní si poobliekali svoje masky, pani vychovávateľky ich poprípade ešte troška domaľovali a zábava mohla začať. Musíme pochváliť

  • V stredu 14. februára sme sa zúčastnili súťaže MINI ĽADOVÝ HOKEJ ŽIAKOV, ktorú organizovalo CVČ Malacky a ZŠ Záhorácka v Zámockom parku. O pohár primátora mesta Malacky prišlo bojovať celkovo 12 družstiev. Súťažili

  • Milí siedmaci a, ôsmaci,

    v piatok 16.2.2018 na chodbe pri zborovni ZŠ bude pre vás pripravená nástenka s remeslami, ktoré sa budete počas Kumštobrania 22.2.-23.2.2018 učiť. Takže dobre premýšľajte a vyberajte. Treba si dobre prečítať, pre koho

  • Vo štvrtok 8.2. sa prvostupniari, konkrétne tretiaci a štvrtáci zúčastnili anglického divadelného predstavenia "A Bold Rabbit". Bolo to lákavé a poučné spracovanie známeho príbehu "Smelý Zajko". Žiaci zažili hravé

ČO NÁS ČAKÁ

13.2. (utorok)

Svätá omša - 7.30, kaplnka

 

Preventívny program - Mestská polícia, 4.h./4.C, 5.h./4.B, 6.h./4.A

 

Olympiáda v NEJ GYM - krajské kolo, Isabel de Pasquale, Ján Zongor 4.A G

 

Karneval ŠKD - 14.00 - 16.30, spoloč.m.

 

Fašiangová diskotéka, pochovávanie basy - GYM, 17.00 - 22.00

 

14.2. (Popolcová streda) - Začiatok pôstneho obdobia

 

Miniľadový hokej žiakov - OK, Zámocký park MA 

 

15.2. (štvrtok)

 

"... a Slovo bolo u Boha..." - recitačná súťaž, krajské kolo, SpŠ sv. Františka MA

 

Dejepisná olympiáda - OK

 

Šachový turnaj zmiešaných družstiev ZŠ - KK, BA

 

Exkurzia do Technického múzea - Viedeň, 2. A G

 

16.2. (piatok)

 

Svätá omša I.st. - 8.00, kostol

 

Preventívny program - Mestská polícia, 1.h./8.A, 2.h./9.A

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA