• Biela pastelka - poďakovanie

     • V piatok 20. septembra sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v dopoludňajších hodinách zbierali finančné príspevky. Spolu vyzbierali krasnych 412,89€.

      Prehlad vyzbieranych peňazí v rámci jednotlivých pokladní

      škola, Kláštorné námestie, železničná stanica  168,33 €

      škola, Kláštorné námestie, Billa + Lidl  244,56 €

      Veríme, že ste pomhli ľuďom, ktorí nemajú také šťastie a možnosť byť zdraví, ako máme my. Aj keď mnohí z nich nemôžu vidieť zrakom, koľko krásnych vecí je na svete, ich srdcia o to viac vnímajú krásne duše, ktoré im pomáhajú a sú za to veľmi vďační.

     • 1.B spoznávala svoju školu

     • Naši prváčikovia si v rámci predmetu Prvouka spestrili vyučovanie s tematickým názvom „Spoznaj svoju školu.“ Cestou – necestou si oddýchli v Eden zóne, nazreli, kde „býva“ ( ako si to oni nazvali) pani zástupkyňa i pán riaditeľ. 1. B trieda absolvovala každú vyučovaciu hodinu na inom mieste školy. V spoločenskej miestnosti hľadali čísla, v kuchynke si miesili vlastné cesto, ktoré si následne upiekli a svoj deň ukončili tancom v svojej triede.

      fotogaléria...

     • Z pochodu za život

     • V nedeľu 22.9. sa viacerí žiaci a učitelia našej školy pripojili k najmenej päťdesiatim tisícom účastníkov Národného pochodu za život. A viacerí sme sa tam aj stretli. Niektorí pochodovali a niektorí čas strávili v záhrade Grasalkovičovho paláca pri našej školskej fotostene, ktorá potešila desiatky okoloidúcich detí. Pribehli, hlavičky dali do otvorov fotosteny a rodičia zväčša prijali našu ponuku, že ich odfotíme spolu s deťmi. „Úspech“ mali aj papierové bublinky s textom, ktoré si k foteniu deti aj rodičia vyberali. Ďakujeme tretiačkam gymnazistkám Barborke Butašovej  a Martinke Černej za obetovaný čas a pomoc.

      Mgr. Katarína Hušková

      fotogaléria...

     • Pešia púť školského spoločenstva do Šaštína

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia, priatelia,

      pozývame Vás na tradičnú pešiu púť školského spoločenstva do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. septembra 2019.

      Organizačné pokyny:

      1. Trasa Malacky - Šaštín je osvedčená a prudko zvládnuteľná pre všetky vekové kategórie. :-)

      Pôjdeme bezpečnou a turisticky nenáročnou lesnou cestou (celkovo asi 30 km), počítame s viacerými občerstvovacími a oddychovými zastávkami, takže do cieľa to spoločnými silami dotiahneme všetci! :-)

      2. Odchod je z Malaciek o 7.45 hod. (zraz na nádvorí pred kostolom)

      3. Príchod do Šaštína je cca. 16.00. Budeme mať v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sv. omšu (obetovanú za rodiny všetkých pútnikov a školského spoločenstva). Naspäť ideme vlakom zo Šaštína 18.20.

      4. Ideme za každého počasia, takže je dobré vybaviť sa protidažďovou pláštenkou, príp. inými prostriedkami na opateru tela. :)

      Pozývame všetkých!:-)

      Tešíme sa na spoločné stretnutie!

      Pokoj a dobro.

     • Členský príspevok RZ pre školský rok 2019/2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 17. septembra 2019, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2019/2020

      A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

      Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 25 € za každý polrok.

      Termín úhrady: I. do 31.1. 2020 - za I. polrok (25 EUR)

                                 II. do 30.4. 2020 - za II. polrok (25 EUR)

      Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 50 EUR, a to v termíne do 31.1. 2020.

      B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Výška jednorazového príspevku je 50 EUR alebo ľubovoľná, tzn. je na vašom osobnom zvážení, akou sumou prispejete. Prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 31.1. 2020.

      • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

      Číslo účtu IBAN:                     SK93 1100 0000 0029 4946 0176

      Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:                558

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – RZ Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!                            

      • Spôsob úhrady:                bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet                 

      Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia - Platby) vždy nasledujúci kalendárny mesiac. 

      Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy do 31.10. 2019 a následne bude posúdená výborom RZ).  

      Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov). Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

      Dobrovoľný príspevok bude slúžiť na podporu vzdelávania a strategických cieľov ďalšieho rozvoja školy, na ktorých financovanie nepostačujú povinné príspevky ani iné vlastné zdroje školy. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu.

      Za vaše príspevky úctivo ďakujeme!

       

      Rodičovská rada RZ ProSchola

                  Cirkevná škola Malacky

     • Obvodné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

     • Vo štvrtok 19.9.2019 sa stal areál Zámockého parku miestom pre ďalšiu vydarenú športovú akciu. Tentorkrát sme sa zúčastnili súťaže  v cezpoľnom behu,  ktorá umožnila deťom porovnať sa s rovesníkmi. Súťaž bola určená pre jednotlivcov aj družstvá. Žiaci súťažili na tratiach dlhých 500 až 3 000 m, v kategóriách od najmladších žiakov po študentov.

      Všetci žiaci super bojovali, podali výborné výsledky, tí najlepší si odniesli aj ocenenia.

      kateg. najmladšie žiačky - jednotlivci

      1. miesto Regina Slezáková

      2. miesto Natália Šarníková

      kateg. najmladšie žiačky - družstvá

      1. miesto : Regina Slezáková, Natália Šarníková, Hanka Hladíková

      kateg. najmladší žiaci - družstvá

      3. miesto : Bruno Šíp, Šimon Záhumenský, Samuel Baliga

      kateg. staršie žiačky - jednotlivci

      1. miesto Rebecca Slezáková

      kateg. staršie žiačky - družstvá

      2. miesto : Rebecca Slezáková, Simona Kordošová, Júlia Valentová

      kateg. starší žiaci - družstvá

      3. miesto : Samuel Záhumenský, Sebastián Harcula, Samuel Vrlák

      kateg. študenti - jednotlivci

      3. miesto  Marek Havlík

      Víťazom blahoželáme, všetkým žiakom ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

      fotogaléria...

       

       

       

     • Vedecký veľtrh - Eurovea

     • Dňa 13.9.2019 sme sa so siedmakmi vybrali do Bratislavy na zaujímavé podujatie organizované spoločnosťou Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ  n.o. pod záštitou exprezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.  Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnili, nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Mohli sme si niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.

      Cestou na veľtrh a späť na hlavnú stanicu, sme si urobili prechádzku a zažili peknú letnú Bratislavu s mnohými pamiatkami a zaujímavosťami.

      fotogaléria...

     • Divadelné predstavenie Červená Čiapočka

     • Mesto Malacky, v spolupráci s Mestským centrom kultúry, pripravilo pre žiakov 1. ročníka základných škôl divadelné predstavenie „Červená Čiapočka“ Divadla Žihadlo. Prváci našej školy tak  oslávili vstup medzi školákov😊

     • Úvodné rodičovské stretnutie

     • Pozývame vás na úvodné rodičovské stretnutie v novom šk.roku, ktoré sa uskutoční v utorok 17. septembra. Program:

      16,30 - plenárne stretnutie, spoločenská miestnosť

      17,15 - triedne aktívy

      18,15 - stretnutie triednych dôverníkov v 9.A

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

     • Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov udeľuje dňa 16. 9. 2019 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom SpŠ sv. Františka Assiského Malacky.

      (Riaidteľské voľno sa udeľuje z dôvodu tradičnej duchovnej obnovy učiteľov pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.Pre rodičov žiakov I.st., ktorí si v daný deň nedokážu zabezpečiť starostlivosť, bude v čase 7.30 - 16.00 k dispozícii školský klub detí. Deti treba nahlásiť u svojej p. vychovávateľky do stredy 11.9. Viac info v klube. Ďakujeme za pochopenie!)

     • Biela pastelka

     • V piatok 20. septembra sa žiaci našej školy zúčastnia každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.

      V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v dopoludňajších hodinách budú zbierať finančné príspevky. Za každý finančný dar do škatuliek verejnej zbierky dostanú tí, ktorí prispejú, symbolický predmet určený pre túto akciu.

      Veríme, že pomôžete ľuďom, ktorí nemajú také šťastie a možnosť byť zdraví, ako máme my. Aj keď mnohí z nich nemôžu vidieť zrakom, koľko krásnych vecí je na svete, ich srdcia o to viac vnímajú krásne duše, ktoré im pomáhajú a sú za to veľmi vďační.

      Ďakujeme Vám všetkým.

     • Národný pochod za život

     • Milí študenti, žiaci, rodičia, priatelia,

      pripájame sa k pozvaniu na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave v nedeľu 22. septembra.

      Považujeme za dôležité povedať to nahlas: 

      Ľudský život je posvätný a nedotknuteľný. Akékoľvek slovné či fyzické násilie ku každému človeku v každom veku je prejavom neúcty voči ľudskej osobe.

      Úcta k najmenšiemu a najbezbrannejšiemu určuje našu solidaritu k trpiacemu, hladujúcemu, odvrhnutému či zanedbanému človeku.

      Preto je obrana najmenších zároveň obranou každého človeka a podmienkou mieru.

      Pápež František hovorí: "Ak niet Boha, všetko je dovolené: aj siahnuť na bezbranného a nedovoliť mu narodiť sa. Stačia však dve otázky, aby sme to dobre pochopili. Je dovolené vyhasiť ľudský život na vyriešenie problému? Je dovolené najať vraha na vyriešenie problému? Nie je to dovolené. Nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život ani najať vraha, aby vyriešil určitý problém. Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú".

      Kto iný má chrániť najslabších, ak my nie kresťania?

      Poďme a vykročme do ulíc - ako ľudia vďační za život - svoj i tých druhých.

      Zostavené s Pastierskeho listu otcov biskupov Slovenska. Celé znenie si môžete prečítať tu.

       

     • Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP

     • V piatok 6.9. sa  deti z našej školy zúčastnili  36. ročníka Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP. Športoví nadšenci, ktorých bolo tento rok viac ako 300, štartovali od pamätníka SNP a pokračovali smerom k futbalovému  štadiónu v Zámockom parku. Behali spolu všetky vekové kategorie, vedenia sa však  ujali hlavne deti  z atletických klubov, ktoré si svoje výborné pozície udržali až do cieľa.

      Z našej školy medailové umiestnenia získali :

      Kat. žiačky 1-2r.   

      2. miesto Adrianka Šarníková          

      Kat. žiaci 3-4. r.

      3. miesto Krištof Haba

      Kat. žiačky 3-4.r.            

      1. miesto Regina Slezáková

      Kat. žiačky 5-7. r.

      3. miesto Hanka Hladíková

      Kat. žiačky 8-9.  r.           

      1. miesto Rebecca Slezáková                                                                                                 

      3. miesto Simona Kordošová                 

      Tešíme sa z účasti všetkých našich detí, blahoželáme víťazom a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy !       

     • Policajti rozdali prváčikom reflexné vesty

     • Prváčikovia sú v škole len jeden týždeň a už zažili  veľké prekvapenie. Počas prvej vyučovacej hodiny ich navštívila pani policajtka. Vysvetlila deťom, aké je dôležité správať sa bezpečne a taktiež, ako pomôcť ľuďom pri rôznych situáciách. Všetci prváčikovia dostali darček, ktorý im, veríme, pomôže na ceste zo školy i do školy.

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“