• Deň narcisov špeciál (31.7.-14.8.)❤
     • Deň narcisov špeciál (31.7.-14.8.)❤

     • Ako môžete tento rok prispieť?

      Počas 31. 7. 2020 (piatok) môžete získať narcis za dobrovoľný finančný príspevok exkluzívne v:

      Slovenská sporiteľňa, Billa s.r.o., FRESH, LABAŠ s.r.o., sieť potravín Terno a Kraj, Tesco, dm drogerie markt, Teta drogérie, 101 DROGERIE

      ONLINE A SMS ZBIERKA

       od 31. 7. do 14. 8. 2020 môžete prispieť prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

      účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

      • QR kódu

      QR.jpg

      - virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk

      OSTATNÉ FORMY PRISPENIA

      • virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.zlavadna.sk alebo www.astratex.sk
      • prispieť môžete kúpou limitovanej edície ponožiek Fusakle a zubných kefiek CURAPROX
      • prispieť môžete v sieti bankomatov a vkladomatov Slovenskej sporiteľne

      Hlavnou stránkou pre Deň narcisov je www.dennarcisov.sk a www.lpr.sk, prípadne Facebook fan page Liga proti rakovine (LPR)

      Ako bude použitý výnos zo Dňa narcisov špeciál?

      Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a pod. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.

      Veríme, že sa aj s Vašou pomocou podarí nechať zakvitnúť narcisy v Deň narcisov špeciál, ktorý okrem solidarity s onkologickými pacientmi predstavuje aj finančnú zbierku pre bezplatné projekty pre nich. Viac informácii o zbierke: www.dennarcisov.sk

    • Úspešný letný tábor ŠKD
     • Úspešný letný tábor ŠKD

     • Letný tábor ŠKD, ktorý pripravili pani vychovávateľky pre našich žiakov sa šťastne skončil.  Kreatívnych gurmánov a skupinu v Rytme samby vystriedali v druhom turnuse Športovci očarení prírodou a Kulinárium.

      Fotogaléria....

    • Poďakovanie za uplynulý školský rok
     • Poďakovanie za uplynulý školský rok

     • Vážení rodičia, priatelia,

      v mene celého školského spoločenstva by som sa Vám chcel srdečne poďakovať za uplynulý školský rok 2019/2020.

      Bol sťažený predovšetkým pandemickou situáciou, ktorá nás preverila po mnohých stránkach.

      Som presvedčený, že korona skúšku sme zvládli na vysokej úrovni. Ukázali sme našu zdatnosť a pripravenosť prispôsobovať sa novým podmienkam, čo nie je samozrejmé.

      Učenie na diaľku sme urobili blízkym a potvrdili sme našu neobyčajnú zručnosť nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, viesť, podnecovať k rastu a najmä - byť s deťmi, rodinami, spolu.

      Dokázali sme to vďaka výbornému pedagogickému a odbornému tímu, ale aj vďaka vám, rodičom.

      Zvlášť Vám, milí rodičia, ďakujeme za nezištnú ochotu a ústretovosť pri vytváraní podmienok pre domáce vzdelávanie.

      Vieme, že to nebolo veľakrát jednoduché a vyžadovalo si to od vás vysokú mieru trpezlivosti, obety a chápavosti.

      Vážime si to.

      Presvedčili sme sa o tom, že cestou k úspešnému a lepšiemu zajtrajšku je spoločné kráčanie, vzájomnosť a spolužitie.

      Vďačnosť z tohto vedomia smeruje predovšetkým k dobrému a starostlivému Bohu.

      Spoločenstvo cirkevnej školy je súdržné a životaschopné. To je dobrá správa do ďalších školských dní.

      Ale k nim až po oddychu a relaxe letných prázdninových dní! :)

      Prajeme vám a vašim rodinám ich pokojné, radostné a obnovujúce prežitie.

      Nech vás Duch Svätý sprevádza, ochraňuje a upevňuje v každom dobrom diele.

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

    • Motýlia záhrada v priestoroch cirkevnej školy
     • Motýlia záhrada v priestoroch cirkevnej školy

     • Po kláštornej záhrade a piknikovom parku má cirkevná škola v Malackách ďalší nádherný revitalizovaný priestor hodný národnej kultúrnej pamiatky.  V priestoroch bývalého františkánskeho kláštora na nevyužívanej trávnatej ploche sa podarilo vybudovať motýliu záhradu.

                  Základnou koncepciou je princíp permakultúry – trvalo udržateľného  ekosystému. Okrem toho, že ide o koncepciu podporujúcu spojenie človeka s prírodou, nesie v sebe trvalý františkánsky odkaz, ktorým je okrem iného aj starostlivosť o parky, sady a záhrady.

                  Záhrada je vytvorená pomocou vyvýšených dubových hranolov, ktorých medzipriestor je vysadený kvitnúcimi trvalkami a bylinkami a doplnený hmyzími domčekmi a obydliami pre drobné vtáctvo. Pochôdzne plochy sú vytvorené pomocou mlatu, minerálneho piesku.  Závlahu zabezpečujú vlastné pôvodné studne a výživu bude záhrada dostávať priamo z kompostu zo žiackych políčok. Súčasťou motýlej záhrady bude aj náučný chodník vytvorený pomocou informačných keramických tabuliek, ktoré žiaci zhotovia v spolupráci s organizáciou Vstúpte, n.o.

                  Do motýlej záhrady bola inštalovaná aj akoby zázrakom nepoškodená lurdská grota, ktorá sa ešte donedávna nachádzala vedľa parkoviska pri Bille.

                  Okrem žiakov a študentov školy, ktorí budú mať možnosť byť priamo konfrontovaní s udržateľným ekosystémom či už v rámci neformálnej výuky, alebo rôznych ekoprojektov, ktorých tradíciu si škola buduje už viacero rokov, motýlia záhrada je pripravená privítať aj širokú verejnosť v rámci malých mestských výstav či iných spoločenských a kultúrnych aktivít.

                  Projekt vznikol na základe spolupráce mimovládnych organizácií Vstúpte, Dom svitania, Divadlo Falangir, ďalej samosprávy mesta Malacky, nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá projekt dotovala sumou 5 000 eur, občianskeho združenia ProSchola, miestnych obyvateľov vrátane detí a zamestnancov školy.

                  Za spoluprácu a pomoc pri realizácii projektu ďakujeme a tešíme sa na život a bzukot v nej - medzi kvetmi, motýľmi a ľuďmi.

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“