Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Ozveny z púte Malacky - Šaštín

  Prekrásne slnečné počasie a podmanivo pestrofarebná príroda zdobili ďalší ročník pešej púte školského spoločenstva do Šaštína, ktorá sa konala v sobotu 13. októbra 2018. Historicky rekordná účasť 49 pútnikov v zastúpení všetkých vekových kategórií, od tých najskúsenejších s mnohými absolvovanými ročníkmi tejto púte až po benjamínku Evičku Trnkovú z 2.B našej cirkevnej školy, sa popasovala s dĺžkou trate 31km vedúcou cez malebné zákutia Záhoria. Úlohy turistického vodcu sa výborne zhostil šiestak Števko Šišan, ktorý  výborne zúročil znalosť terénu z predchádzajúcich ročníkov. Števko zastupoval rodinu s najpočetnejším zastúpením – štyrmi členmi (rovnako štyria boli aj Trnkovci). Výborné organizačné schopnosti preukázali aj šiestačky Lucka, Natálka a Anička, ktoré bravúrne zvládli zapisovanie polievkového menučka – SV, DB, ČM.

  Naša púť bolo tradične obohatená nielen tromi občerstvovacími zastávkami, ale aj zastávkami pri Božích mukách, ktoré sú živými symbolmi viery našich predkov, ku ktorej sa s vďačnosťou hlásime. Krátka modlitba pri každej muke a požehnanie pána kaplána Janka boli sviežimi dúškami pri našom putovaní. Upriamovali našu pozornosť na to, že každé naše kráčanie po ceste sprevádzajú stopy Božej prítomnosti, ktorá povzbudzuje a posilňuje toto kráčanie. Aj keď unavení, ale šťastní sme všetci prišli do cieľa našej cesty – do národnej svätyne, Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tu nás čakalo milé privítanie nielen miestnymi pavlínmi, ale aj svadobčanmi, ktorí práve dokončili sobášny obrad. Neminuli nás teda sladké koláče, šikovnejších ani štamprlík slivovice. J

  Záverečná svätá omša v Bazilike, ktorú celebroval p. kaplán, bola nádherným vyvrcholením krásneho dňa. Tak ako zaznelo v homílii, naša púť nám pripomenula vedomie dôležitosti  toho, že naše kráčanie do neba je ľahšie a istejšie spolu s našou Matkou. Ďakujeme všetkým účastníkom púte za spoločenstvo a skvelú atmosféru! Uvidíme sa čoskoro pri ďalšom putovaní...

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/374

 • Pani Martuška, gratulujeme!

  Sú nezabudnuteľné okamihy, udalosti, ľudia. K tým nezabudnuteľným ľuďom v živote našej cirkevnej školy nepochybne patrila učiteľka a kolegyňa pani Marta Valkovičová. Excelentná pedagogička s výborným prístupom k práci. Vynikajúca slovenčinárka, ktorej kvality ocenila aj širšia odborná obec (o. i. je spoluautorkou Cvičebnice pre testovanie deviatakov zo SJL, ktorá vyšla vo vydavateľstve Taktik). Neúnavná a invenčná (na portáli www.zborovna.sk má publikovaných množstvo učebných materiálov, za čo bola viackrát ocenená ako Krajská učiteľka mesiaca). Húževnatá a zapálená hudobníčka (jej hudobníckej skrine či „posvätného“ klavíra sa nebolo možné dotknúť inak ako jemne a s citom). Svojrázny a nenapodobniteľný rečnícky prejav, verbálny i neverbálny („svoje" vedia jej žiaci i my kolegovia zo zborovne). J Človek s dušou a rešpektom.

  Pre toto všetko, ale aj to ostatné, neopísateľné a slovom neuchopiteľné, milá pani Martuška, sme vďační, že sa Vám dostalo nevšednej pocty i zo strany katolíckej Cirkvi. Ocenenie za dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva, ktoré ste v podobe vzácnej plakety sv. Cyrila a Metoda prevzali z rúk otca biskupa Mareka Forgáča 11. októbra v Poprade, si právom zaslúžite. Pridávame sa ku gratulantom a ďakujeme!

  Daniel Masarovič    

 • NOC S DONOM BOSCOM

  V piatok 12.októbra bolo v noci na školskom dvore i v ŠKD veruže rušno. Tí najmenší z Klubíku BOSCO v hojnom zastúpení malých prváčikov si vyskúšali, aké je to stráviť noc na území školy. Naším cieľom bolo nielen to, aby sa deti navzájom spoznali, ale aby spoznali aj osobu charizmatického kňaza Dona BOSCA, ktorého meno náš krúžok nesie a ktorého príklad chceme nasledovať. Prespávačku sme odštartovali na večernej svätej omši v miestnom kostole. Po svätej omši nás čakala opekačka, ale aj zaujímavé spoločné hry, kde sme sa bližšie spoznávali. Vrcholom večera bolo nočné hľadanie pokladu. Predtým ale naše deti museli prejsť niekoľkými stanovišťami s rôznorodými úlohami, ktoré si pre nás pripravili mladí z farnosti, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať. Bolo krásne sledovať, ako sa starší druháci ujali svojej úlohy ochrancov a držali patronát s veľkou dávkou pozornosti nad najmenšími členmi nášho školského spoločenstva. Deň sme ukončili nočným kinom, ktoré sme si vychutnali v teplučkých spacáčikoch pri sledovaní filmu o živote nášho patróna Dona BOSCA. Skoro ráno deti zobudili kostolné zvony a po chutných raňajkách sme zaútočili na školský dvor, kde nás okrem slniečka čakala aj výborná hra. Deti pri nej museli vydať nielen fyzický výkon, ale aj rozmýšľať. Na poludnie si naše šťastné a neustále energiou sršiace deti (neviem, kde sa to v nich berie J) vyzdvihli rodičia. Nedá mi nepoďakovať sa manželom Copollovcom, Tomášovi Tedlovi, pani uč. Fedorovej a p.vych. Karmelke, ktorých nám „neplánovane“ poslala sama Prozreteľnosť a výrazne nám pomohli s celým priebehom. Aj vďaka nim a vďaka disciplinovanosti a radosti zúčastnených detí sme spoločne prežili krásne chvíle. 

  foto: https://cirkevnaskola.rajce.idnes.cz/Noc_s_Donom_Boscom/

 • Tvorivé dielne v ŠKD

  9.10.2018 sme sa poobede vybrali s deťmi zo IV. oddelenia ŠKD do MCK, kde sme boli pozvaní na Tvorivé dielne s pani Čtverákovou. Pre deti to bol zážitok, pretože si mohli vyrábať z hliny vlastné umelecké výtvory, ktoré po vypálení v peci budú domaľovávať priamo v ateliéri pani Čtverákovej.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/372

 • Prosba o podporu našej školy formou mailového hlasovania v projekte Nový level

  Drahí rodičia, kolegovia, žiaci, priatelia,

  obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou mailového hlasovania v projekte Nový level.

  Projekt je možné podporiť jednoduchým elektronickým hlasovaním na

  https://nanovylevel.sk/

  do 31. decembra 2018 prostredníctvom hlasovacieho formuláru, v rámci ktorého uvediete svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a zároveň vyslovíte súhlas s podmienkami súťaže. Každý hlasujúci môže prostredníctvom 1 e-mailovej adresy odovzdať iba 1 hlas. Hlasovať môžu všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) prostredníctvom hlasovacieho formulára.

  Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: MB TECH BB s.r.o.

  Naša škola touto cestou  môže získať kompletné vybavenie počítačovej učebne s revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí, spolu v hodnote 7000 € alebo niektoré iné výhry v podobe technickej podpory.  Tí, ktorí sa zúčastnia hlasovania budú automaticky zaradení do žrebovania o vecné ceny.

  Váš jednoduchý úkon nám uľahčí zložité cesty k finančným zdrojom. 

  Nepochybujeme, že Vám, tak ako nám, záleží na kvalitných podmienkach výuky, tak sa do toho spolu dajme 😀.

 • Pozvánka

  BSK vás pozýva na Deň Euróspkej spolupráce, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 13.10.2018 od 15.00 h pri Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi a ktorú organizuje Interact a Bratislavský samosprávny kraj.

  Podujatie je určené v prvej časti pre mladšiu generáciu (muzikál, bábkové divadlo, jazda na koni, vzlety balónom, rozprávková cesta...). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyvesili na nástenke vo Vašej škole plagát s touto akciou (v prílohe e-mailu). Ak viete napísať rodičom na slovníčkov, uverejniť oznam na web stránke, poslať rodičom e-mail, budeme Vám vďačný.  Celé podujatie je ZADARMO vrátane všetkých atrakcií.

 • Zabudnuté veci v škole

  Za vyzdvihnutie zabudnutej/stratenej veci je zodpovedný výhradne daný žiak. Všetky nájdené veci v škole sú sústredené v zbernom boxe vo výklenku pri jedálni. Žiak si môže svoju stratenú vec (desiatnik, úbor, oblečenie, obuv...) pohľadať v tomto boxe v priebehu mesiaca. Na začiatku nového mesiaca je zberná nádoba vyprázdnená a nájdené veci z minulého mesiaca sú odstránené a môžu byť poskytnuté napr. na charitatívnu zbierku.

 • Vyhodnotenie dotazníku pre rodičov "Aká dobrá je naša škola?"

 • 1. disciplína ekoprogramu Recykláčik: ZBER STARÝCH MOBILOV

 • Víťazi športového dňa gymnazistov o pohár riaditeľa školy - IV.G

 • Členský príspevok RZ pre školský rok 2018-2019

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 19. septembra 2018, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2018/2019

  A) POVINNÝ členský príspevok 40 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

  Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 20 € za každý polrok.

  Termín úhrady: I. do 31. 1. 2019 - za I. polrok (20 EUR)

                            II. do 30. 4. 2019 - za II. polrok (20 EUR)

  Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 40 EUR, a to v termíne do 31.1.2019.

  B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu. Výška jednorazového príspevku je 40 Eur alebo dobrovoľná. (prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 30. 1. 2019).

   

  • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

  Číslo účtu IBAN:              SK93 1100 0000 0029 4946 0176

  Variabilný symbol:        jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

  Konštantný symbol:         558

  Správa pre prijímateľa:    meno a trieda žiaka – RZ

                                          Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!                  

  • Spôsob úhrady:   bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet                      

  Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia - Platby). 

  Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy do 30.10.2018 a následne bude posúdená výborom RZ).  

  Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov). Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

  Dobrovoľný príspevok bude tvoriť základ pre ďalší rozvoj a podporu vzdelávania, pre podporu strategických cieľov výchovno-vzdelávacieho plánu školy, o ktorých Vás budeme pravidelne informovať.

  Za vaše príspevky srdečne ďakujeme!

  Rodičovská rada RZ ProSchola         

   

 • Na výstave ČARO ZÁHORIA

  V piatok 28.9. sme sa spolu s druhákmi vybrali duchovne posilnení po rannej svätej omši  na výstavu fotografií Čaro Záhoria, ktorej téma korešpondovala s učivom na prvouke a jej autorom je náš spoločný priateľ Martin Mráz. S Martinom sme už absolvovali záchranu žubrienok aj výlet do Plaveckej jaskyne. Vedeli sme teda, že nás čaká príjemný zážitok. Niekoľko desiatok obrazov s vysokou výpovednou hodnotou oslovilo nielen dospelého, ale aj detského návštevníka. Deti si pozorne prezreli všetky fotografie, ktoré vnímavým okom objektívu zachytávali krásy a rôznorodosť nášho regiónu. Po všeobecnej prehliadke bolo úlohou detí nielen vybrať fotografie, ktoré ich najviac oslovili, ale aj slovne vyjadriť, čo konkrétne ich na danej fotografii zaujalo. U detí mala najväčší úspech zimná fotografia, ktorú si môžete pozrieť vo fotogalérii. Po kultúrnom zážitku  a pohladení na duši sme si dopriali aj pohladenie tela na miestnom ihrisku a nahradili si tak hodinu telesnej výchovy. Deti si zahrali futbal, skákali, lozili a behali. Po krátkom kondičnom tréningu sme sa spokojní vrátili na vyučovanie.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=ZXF0cz1NVFV6T0RNek5UZzNOdyUzRCUzRCZwaG90bz1hbGJ1bQ%3D%3D&eqts=MTUzODMzNjA2Ng==#gallery/367

 • Obvodné kolo cezpoľného behu

  V piatok 28.9. sa uskutočnila prvá postupová súťaž v tomto školskom roku, ktorá priniesla bežecký rozstrel medzi základnými a strednými školami z Malaciek, ale i blízkeho okolia. Bežalo sa v areáli Zámockého parku a športovci súťažili nielen za seba, ale i v 3 – členných družstvách za školu. Dĺžky tratí boli v rozsahu od 500m u najmladších až po 5000m už najstarších žiakov.

  V kategórii najmladšie žiačky potvrdila svoj bežecký talent Vikinka Bevilaqua ziskom 2. miesta. Avšak zabojovala i Reginka Slezáková, ktorá dorazila do cieľa ako šiesta a Natálka Šárniková, ktorá sa umiestnila v prvej desiatke. Vďaka týmto výsledkom sa dievčatá tešili z 1. miesta, ktoré vybojovali pre našu školu.

  V kategórii najmladší žiaci prekvapil nový žiak Samko Baliga, ktorý dobehol ako piaty, dobrú kondíciu potvrdili i Peťko Poláček a Adamko Šišolák a za svoje dobré výsledky si chalani odniesli medaily za 3. miesto, čiže opäť veľmi pekná reprezentácia školy.

  Napriek veľkému nasadeniu našich bežcov sme sa v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky a starší žiaci, staršie žiačky nedokázali prebojovať na stupienky víťazov.

  V kategórii študentiek si Michaela Zbořilová pribehla pre 2. miesto, Ivana Velická dobehla piata a Viktória Šrámková šiesta. Za tieto umiestnenia získali študentky ako družstvo 2. miesto pre školu.

  V kategórii študentov získal 4. miesto Marek Trnka, 5. miesto Marek Havlík a 6. miesto Andrej Štora. Za spomínané výsledky získali chalani ako družstvo rovnako 2. miesto.

  Ďakujeme všetkým bežcom za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme !

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=366#gallery/366

 • Výtvarné talenty našej školy

  Minulý školský rok 2017/2018 sa žiaci druhého stupňa počas hodín výtvarnej výchovy zapojili do celoslovenského projektu "Umenie zblízka". Spomedzi viac než tisícky odovzdaných diel bol medzi ocenenými náš Samuel Raček zo VII.B. Jeho dielo "Tŕňová koruna" je teraz vystavené  v Galérii mesta Bratislavy v Pálfyho paláci spolu s ďalšou dvadsiatkou vybraných diel. Tento projekt približuje a vysvetľuje moderné umenie deťom a necháva im priestor na vlastnú realizáciu formou interpretácie, reakcie na dielo iného slovenského výtvarníka.

  My sme spolu so žiačkami výtvarného krúžku a hlavne s oceneným Samkom Račekom boli prítomní aj na vernisáži - otvorení výstavy, kde bol vybraným autorom odovzdaný diplom. Okrem toho naša škola dostala celoročnú permanentku na vstup zdarma do Galérie mesta Bratislavy. 

 • VII.A na workshope Tvorivý ateliér

  Dňa 27.9. sa VII.A trieda zúčastnila v rámci vyučovania predmetu technika workshopu Tvorivý ateliér - Šúpoliarstvo v Mck. Žiaci pracovali pod vedením lektorky z Ústredia ľudovej umeleckej tvorby, ktorá sprostredkovala žiakom informácie o vzniku tejto techniky, ako sa so šúpolím pracuje a aká časť kukurice sa využíva pri technike šúpoliarstva a aj ako sa robia uzlíky, ktoré žiakom zozačiatku robili problémy. Deti po skončení odchádzali s vlastnoručne vyrobeným anjeličkom zo šúpolia.

 • Zbierka Biela pastelka

  Počas zbierky "Biela pastelka" spolu naša škola vyzbierala 271,33€.

  Sme veľmi radi, že sme sa zapojili do zbierky a za celý tím všetkým darcom posielame jedno veľké ĎAKUJEME!

 • Zbierka „Boj proti hladu“

  Tento rok sme sa zapojili do 12. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky  „Boj proti hladu“, ktorú organizuje Vincentská rodina. Kúpou medovníkového srdiečka sme tak mohli pomôcť chudobným na Haity, v Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. Výnos zbierky v tomto roku  (2018/2019) na našej škole činil 530€. Všetkým srdečná vďaka.

 • ŠKD – Zámocký park

  Krásne letné počasie nás s deťmi zlákalo na vychádzku do Zámockého parku. Chlapci futbalisti hrali futbal a zvyšok šantil na detskom ihrisku. Na záver sme sa vybrali ku kaplnke, kde sme sa pomodlili a unavení sme sa vrátili do klubu. Veríme, že počasie nám dovolí čo najviac takýchto vychádzok.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=ZXF0cz1NVFV6TnpVMU56YzBOQSUzRCUzRCZwaG90bz1hbGJ1bQ%3D%3D&eqts=MTUzNzU1ODE1Mw==#gallery/360

strana: