• Exkurzia žiakov a pedagógov ocenených v celoslovenskom kole
     • Exkurzia žiakov a pedagógov ocenených v celoslovenskom kole

     • Vo štvrtok  24.10. 2019 sa žiaci, účastníci súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, zúčastnili exkurzie do Košarísk. Po náročnej ceste sa žiaci výdatne najedli v Pizzerii Gurmán. Vrcholom exkurzie bola návšteva Múzea M. R. Štefánika, kde sa naši žiaci nenechali zahanbiť a preukázali svoje vedomosti. Po absolvovaní prehliadky dostal každý žiak na pamiatku knižnú publikáciu Oči plné oblohy od J. Rezníka a zapózoval na spoločnej fotografii pred Múzeom M. R. Štefánika. Unavení, šťastní a  obohatení novými poznatkami sme sa po krušnej ceste vrátili domov.

    • Hľadá sa maskot pre tohtoročný školský ekoprojekt
     • Hľadá sa maskot pre tohtoročný školský ekoprojekt

     • Ahojte kamaráti,

      pamätáte sa na Recykláčika? Aj v tomto roku môžete opäť pomôcť našej prírode. Ako? Zapojením sa  do súťažných disciplín nášho veľkého školského ekoprojektu.

      Všetky disciplíny sa dozviete postupne, vyhlásením cez rozhlas a z letáčikov, ktoré dostanete do vašich tried.

      Prvou spoločnou úlohou je vymyslieť maskota a jeho meno na tento školský rok. 

      Farba, ktorá nás bude sprevádzať je hnedá.

      Svoje návrhy odovzdajte na prvom stupni pani učiteľke Trnkovej

      a na druhom pani učiteľke Ballekovej do 8. novembra

      Nezabudnite uviesť svoje meno a triedu.

      Víťazný návrh získa pre svoj kolektív odmenu 1 000 bodov do celkového hodnotenia.

      Prajeme Vám veľa tvorivých síl.

    • Ponuka pozície asistenta učiteľa
     • Ponuka pozície asistenta učiteľa

     • Milí rodičia,

      naša škola hľadá možnosti ďalšej pomoci individuálne začleneným deťom školy. Jednou z ponúkaných možností sú 2 pozície asistena učiteľa pre takéhoto žiaka, čo je pedagogicky nenáročná podporná činnosť realizovaná počas vyučovania pri bežnej prevádzke triedy.  Máme možnosť využiť formu dobrovoľníckej služby garantovanej Úradom práce v rozsahu 20 hodín týždenne (4 hodiny denne), avšak len pre osobu evidovanú na Úrade práce ako nezamestnanú aspoň jeden až dva mesiace. Nástup je možný od 4.11.2019. Úloha asistenta spočíva v pomoci dieťaťu so sústredením, pomôcť zorientovať sa v práve prebiehajúcej činnosti, motivovať dieťa k dôslednej práci, pozitívne hodnotiť každú snahu a povzbudzovať ho k aktívnej práci na hodine. Ak poznáte niekoho, kto by bol pre túto pozíciu vhodným kandidátom a má pozitívny vzťah k deťom, kontaktujte nás, prosíme. Ďalšie informácie Vám ochotne poskytne výchovná poradkyňa školy Mgr. Lucia Belanská na tel. čísle 0918 813 418 alebo belanska.lucia@csmalacky.sk. Ďakujeme!

    • Sviečka za nenarodené deti
     • Sviečka za nenarodené deti

     • Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Zapálenie sviečky na cintorínoch, v oknách domovov či pri pamätníkoch nenarodených detí nás má všetkých viesť k myšlienke na deti, ktoré sa nemohli narodiť pre umelý alebo spontánny potrat. Pozornosť zároveň bude upriamená aj na ženy a ich blízkych, ktorých sa táto ťažká životná skúsenosť týka. Je však veľmi dôležité, aby sme my všetci boli vnímavejší, citlivejší a hľadali riešenia, ako im v ťažkostiach pomôcť tak, aby ostala zachovaná ich osobná dôstojnosť a nenarodené dieťa bolo chránené a v bezpečí.

      Kampaň je spojená s verejnou finančnou zbierkou, do ktorej sa môžeme aj my zapojiť kúpou malej sviečky v hodnote 1€. Sviečky budeme predávať na vrátnici školy od 28. októbra až do 13. novembra. Vyzbierané peniaze budú slúžiť na konkrétne programy tehotným ženám, matkám a ich deťom (viac napr. na https://www.zachranmezivoty.sk/).

       Plameň sviečky má viesť však aj k stíšeniu a k myšlienke na všetky nenarodené životy. Sme presvedčení, že nás to môže nasmerovať k lepšiemu pochopeniu prežívania každej ženy, ktorú zasiahla táto neľahká životná skúsenosť. V konečnom dôsledku toto pochopenie povedie aj ku skutočným riešeniam a konkrétnej pomoci“, vysvetľuje Lucia Lalíková, koordinátorka kampane.

      Ďakujeme za podporu!

      Vaša cšm

    • Testovanie pohybových zručností prváčikov
     • Testovanie pohybových zručností prváčikov

     • Naši prváčikovia naštartovali svoje sily a ukázali svoje pohybové zručnosti v rôznych disciplínach. Zmerali si svoju silu, vytrvalosť, obratnosť i šikovnosť. Všetkých prváčikov pani učiteľky pochválili za ich disciplínu a dodržiavanie pokynov. Tešíme sa na výsledky testovania!

      fotogaléria...

    • Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
     • Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

     • 22.10. reprezentovali siedmi žiaci ZŠ našu školu v Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu v KD vo Veľkých Levároch. Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

      Spomedzi 39 súťažiacich sa umiestnili na týchto priečkach:

      1. miesto: Michal Sobek

      10. miesto : Osadský Damián

      11. miesto: Osadský Samuel

      12. miesto: Gelinger Martin

      14. miesto: Osadská Daniela

      25. miesto: Jánoš Fabián

      27. miesto: Leskovský Pavol

       

    • Výsledky súťaže o NAJ zeleninu a ovocie
     • Výsledky súťaže o NAJ zeleninu a ovocie

     • Ďakujeme, že ste sa v takom hojnom počte zapojili do súťaže k projektovému dňu Hovorme o jedle. Tu sú výsledky:

      Najdlhšia mrkva merala 34 cm. Doniesol ju  Maťko Obselka zo 7.B. 

      Najtučnejšie jablko malo obvod 34 cm.Tu sú až traja odmenení, nakoľko ich jabĺčka mali rovnaké miery: Sárka Maceková 1.A, Klárka Struhárová 1.B a Adam Gulyáš 7.C. 

      Najväčšia paradajka mala obvod 38 cm so súťažiacim Maťkom Obselkom zo 7.B, hneď tesne za ňou ďalšia 37 cm Andrej Mízner 7.A.

      Najťažší zemiak vážil 611 gramov. Doniesol ho Milanko Kučera z 2.C. 

      Najzaujímavejší tvar mala zelenina - fialový kaleráb pripomínajúci čudesnú príšerku - priniesla ho Lucka Lániková 6.B; tekvica/cuketa do tvaru labute od Kristínky Belanskej 5.B.a gigantická tekvica od Erika Jánskeho 7.A.  

      Ďakujeme ešte raz všetkým zúčastneným za vytvorenie takej krásnej výstavy.

    • Opäť sme si hovorili o jedle
     • Opäť sme si hovorili o jedle

     • Ovocie je dobrá vec, vie to každý vzdelanec.

      Zjem porciu zeleninky, naberiem si vitamínky.

      V tomto duchu sme sa dnes učili o ovocí a zelenine z našej záhradky, čím sme sa zapojili do súťaže Hovorme o jedle.  Deti na 1. stupni sprevádzali celým dňom rôzne aktivity. Najprv sme si spoločne zopakovali, či naučili sa, prečo majú v našom živote nezastupiteľné miesto. Preniesli sme sa do rozprávkového sveta, kde sa stretli kráľ Chrípka s kráľom Zelenina. Deti si pripravili ovocno-zeleninové poháre, mali možnosť ochutnať zeleninové šaláty. Vypracovali si rôzne projekty a zapojili sa do vedomostného kvízu. Ďakujeme i rodičom, ktorí ste sa zapojili spolu s deťmi do súťaže „...NAJ...“

      Žiaci 2. stupňa sa hrali na bádateľov a výskumníkov. Po náučenj prednáške o zdravom stravovaní so Simonou Škodovou na FB známou:Simona Škodová food & lifestyle food & lifestyle, si pripravili chutné zeleninové šaláty vo svojich triedach, zúčastnili sa ochutnávky vynikajúcich šalátov z listovej zeleniny a inej zeleniny z našich sadov, ktorú pre celú školu pripravili naše šikovné pani asistentky. Nakoniec vymenili svoje triedy za odborné učebne a bádali. Piataci dokazovali prítomnosť asimilačných farbív v listoch šalátu siateho pomocou chromatografie. Šiestaci zisťovali zmenu sfrabenia roztoku v závislosti od ph roztoku pomocou červenej kapusty a vyrobili si farebnú šumienku. Siedmaci s pani profesorkou Mackovou dokazovali prítomnosť vitamínu C a dusičnanov v ovocí a zelenine.

      fotogaléria...

    • Pokyny pre účastníkov študijného zájazdu do Veľkej Británie program
     • Pokyny pre účastníkov študijného zájazdu do Veľkej Británie program

     • Blíži sa termín vycestovania, poskytujeme vám potrebné informácie, spojené s pobytom. Súčasne platia pokyny pre účastníkov študijného zájazdu odovzdané minulý týždeň a aktualizované pokyny pre účastníkov študijného zájazdu do Veľkej Británie a Škótska. Je nevyhnutné, aby každí účastník mal zákonným zástupcom podpísaný Osobitný informovaný súhlas, ktorý sa nachádza v prílohe a odovvzdal ho p. uč. Slezákovej.

      Zraz všetkých účastníkov zájazdu v Malackách pred budovou Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, pri Slovenskej Sporiteľni, dňa 19. 10. 2019 (v sobotu):

       Zraz o 1:15 hod.

      Odchod o 1:45 hod.

      Príchod dňa 27. 10. 2019 (v nedeľu) v poobedňajších, prípadne večerných hodinách opäť na miesto odchodu. Vzhľadom na to, že presnú hodinu návratu nie je možné presne stanoviť (bude záležať na momentálnej situácii na cestách), účastníci budú mať možnosť informovať svojich príbuzných telefonicky.

      Prosíme podrobne preštudovať predchádzajúce aj súčasné pokyny, podpísať priložený informovaný súhlas. V cene (529,- Eur), ktorá je uhradená, nie sú zahrnuté vstupy do navštívených objektov a miestna doprava. Preto prosíme stanovenú sumu (66,30 LIBIER pre žiakov do 16 rokov a 117,90 LIBIER pre študentov nad 16 rokov) v hotovosti priniesť do 14. 10. p. Mgr. Slezákovej. Vstupy do objektov sa budú pri návštevách priebežne uhrádzať a libry, ktoré zvýšia, sa študentom/žiakom vrátia v posledný deň.

      Pripomíname dôležité informácie:

      CK nám oznámila presný čas odchodu. Prosíme o dochvíľnosť! 

      Drobné výdaje - vreckové na pohľadnice, známky, drobné darčeky, nutné občerstvenie a pod. si spravuje a manažuje každý študent/žiak sám, preto výška vreckového je úplne v kompetencii rodičov, ktorí poznajú náročnosť a potreby svojho dieťaťa (napísané v pokynoch pre účastníkov).

      Veľký kufor uzatvorený a uzamknutý v batožinovom priestore autobusu (označený menovkou vlastníka) sa odovzdáva až v Škótsku, preto, pripomíname, že pre prenocovanie vo Francúzsku treba mať pri sebe základné hygienické potreby, pyžamo a uterák.

      V autobuse sa po celú dobu pobytu a dopravy dajú zakúpiť nealkoholické nápoje, čaj, káva, čokoláda, instantná  polievka, tiež v prípade hladu teplé párky, chlieb a horčicu. Na toto občerstvenie odporúčame cca 300 K Českých, resp. 10 € pre účastníkov SK, podľa potreby jednotlivcov (bližšie v pokynoch).

      Neodporúčame brať drahé technické zariadenia, nakoľko máme skúsenosť, že ich žiaci/študenti zabúdajú (na lodi, v nákup. centrách, múzeách, dopravných prostriedkoch...).

      Mobily, smartfóny si žiaci/študenti môžu zobrať zo sebou, odporúčame strednú triedu, nie tie najdrahšie. ALE! Všetko, čo  si žiak/ študent zoberie so sebou, si berie na vlastnú zodpovednosť. Učiteľky dávajú pozor, dohliadajú na žiakov a študentov, nemôžu strážiť technické vymoženosti a drahé zariadenia.

      BALENIE – podľa pokynov, nezabudnúť, že vo GB často prší, treba mať zo sebou 2 bundy (do dažďa, najlepšie nepremokavé), prípadne aj pršiplášť, dáždnik a 2 páry topánok (podľa možnosti impregnovaných a nepremokavých)

      Bezpodmienečne potrebné doklady: platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz so strojovo čitateľným kódom (podľa pokynov Ministerstva zahraničných vecí), treba dopredu skontrolovať a priniesť k autobusu, odporúčame ich odfotiť a mať kópiu, spolu s prefotenou kartičkou poistenca (originál kartičky poistenca nemusia mať účastníci so sebou, dostanú kartu poistenca na zahraničnú cestu). Kópie /originály odovzdajú vedúcej zájazdu.

      Prosíme, poučte svoje deti, aby počúvali a poslúchali učiteľky a sprievodkyňu CK, dbali na bezpečnosť, poriadok v autobuse, v  rodinách a dochvíľnosť, aby neohrozovali svojou nerozvážnosťou seba aj ostatných účastníkov zájazdu. Veríme, že všetko dopadne výborne a že deti budú mať pekné skúsenosti a zážitky!

      Sprevádzajúce učiteľky: Mgr Veronika Šišanová, Mgr. Viera Slezáková

      Všetky tieto informácie nájdete na webovej stránke školy. Ak máte ďalšie otázky, môžete ma kontaktovať:

      slezakova.viera@csmalacky.sk,   vierka.slezak@gmail.com      +421903328 544                 

      sisanova.veronika@csmalacky.sk  

      S pozdravom:  Mgr. Viera Slezáková                                                                                                                                      

      Pokyny pre účastníkov.pdf

      Osobitný informovaný súhlas.pdf

                                                                                                                                             .................................................................................................................................................................................

    • NOC VÝSKUMNÍKOV 2019
     • NOC VÝSKUMNÍKOV 2019

     • Dňa 27. septembra 2019 sme sa vedychtiví deviataci zúčastnili v Bratislave v Starej tržnici 13. ročníka akcie FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. Cieľom je priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Snahou organizátorov bolo  presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. 

                      Tohto roku podujatie prebiehalo v piatich slovenských mestách – Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad. V Bratislave Noc výskumníkov predbiehala v Starej tržnici, V – klube, SNM – Prírodovednom múzeu, Kunsthalle, Lab, kde organizátori pripravili pre návštevníkov bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny (rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy).

                      Po prehliadke expozícií a vedeckých stánkov sme sa vedecky unavení, prechádzkou starým mestom dostali na hlavnú stanicu a vybrali sme sa vlakom domov. Mnohí z nás boli z exkurzie nadšení a radi sa sem vrátime aj v budúcnosti.

      fotogaléria...

    • Súťaž počas projektového dňa Hovorme o jedle
     • Súťaž počas projektového dňa Hovorme o jedle

     • 15 októbra, t.j. utorok, pre žiakov 1. - 7. ročníka, bude na našej škole prebiehať projektový deň Hovorme o jedle s témou - Jeseň pani bohatá. Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov. Súčasťou tohto dňa bude aj súťaž a následne výstava ovocia a zeleniny až do piatku 18. októbra.

      Priniesť ovocie a zeleninu môžete do 15. októbra. Súťažíme o:

      - najtučnejšie jablko

      - najdlhšiu mrkvu

      - najväčšiu paradajku

      - najťažší zemiak

      - tvarovo najzaujímavejšiu zeleninu alebo ovocie (ľubovoľné).

      Ovocie a zeleninu doneste v tento deň do svojich tried, následne sa vystaví na chodbe gymnázia.

      Ale pozor! Toto ovocie a zelenina musia byť dopestované v našich záhradách, teda nie kúpené v supermarkete.

      Vyhodnotenie súťaže bude cez školský rozhlas.

      Takže, hor sa do záhrady!

    • Zbierka pre psíkov z Karanténnej stanice - poďakovanie
     • Zbierka pre psíkov z Karanténnej stanice - poďakovanie

     • Minulý týždeň sme sa zapojili do projektu Pomoc útulkáčom, ktorého cieľom bolo pomôcť chlpáčom prežiť zimu. Vyzbierali sme dve obrovské škatule plné všakovakých dobrôt, huňatých prikrývok a hračiek. Poďakovanie patrí celému spoločenstvu Spojenej školy, ktoré opäť preukázalo svoju štedrosť a dobrosrdečnosť.

      Ďakujeme!                                                                                                             8. A

      PS: Psíkom už tečú slinky!

    • Návšteva parlamentu a veľtrhu vysokých škôl
     • Návšteva parlamentu a veľtrhu vysokých škôl

     • V stredu 26.9. sme my gymnazisti s pani učiteľkami Zajačkovou a Pavúčkovou navštívili Národnú radu Slovenskej republiky, čiže sídlo  parlamentu. Krásnymi priestormi impozantnej budovy nás sprevádzala pani Kittlerová, ktorá nám poskytla množstvo obohacujúcich informácií a bola ochotná odpovedať na všetky naše otázky. Mali sme možnosť zúčastniť sa rozpravy v parlamente priamo na novinárskom balkóne a naživo si vypočuť návrh zákona pána poslanca Matoviča. Počas nášho pobytu v parlamente sme mali možnosť stretnúť sa s mnohými poslancami NRSR. Pán poslanec Poliačik si našiel na nás čas a podelil sa s nami v diskusii so svojimi životnými skúsenosťami doma i v zahraničí. Škoda, že sme sa museli ponáhľať na veľtrh Gaudeamus do Incheby, v parlamente by sme radi zostali aj dlhšie.

      Pred vstupom na veľtrh sme so vstupenkou dostali informačné brožúrky. Vo výstavnej hale vládol čulý ruch a všade sa premiestňovali študenti bažiaci po informáciách ohľadom štúdia na vysokej škole. Bolo tu množstvo vysokých škôl a univerzít zo Slovenska, Čiech i zo zahraničia. Čakalo nás mnoho prezentácií, mohli sme sa porozprávať s učiteľmi i so študentami, ktorí na týchto školách študujú či pracujú. Viacerí z nás využili príležitosť otestovať sa, s cieľom zistiť, pre aký typ štúdia sa hodíme. Domov sme sa vrátili obohatení o nové skúsenosti, mnohí z nás aj pevne rozhodnutí, akým smerom sa bude náš profesijný život uberať.

      Študenti 3.G, 4.G

      fotogaléria...

     • Zbierka Boj proti hladu - poďakovanie

     • Tento rok sme sa zapojili do 13. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky  „Boj proti hladu“, ktorú organizuje Vincentská rodina. Kúpou medovníkového srdiečka sme tak mohli pomôcť chudobným na Haity a v Hondurase. Výnos zbierky v tomto roku  (2019/2020) na našej škole činil 445 €. Všetkým srdečná vďaka.

     • SCIO - Národná porovnávacia skúška na VŠ

     • Milí gymnazisti,

      ako budúcim uchádzačom o vysokoškolské štúdium, vám dávame do pozornosti  „Národné porovnávacie skúšky na VŠ tzv. SCIO“. Tieto skúšky, v súčasnosti veľmi študentami využívané, nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na 80 fakúlt VŠ na Slovensku i v zahraničí. Bližšie informácie o zozname fakúlt, ktoré uznávajú SCIO – skúšky ako náhradu prijímacích skúšok, predmety a oblasti, z ktorých jednotlivé fakulty požadujú absolvované SIO skúšky, dokedy musíte SCIO skúšky vykonať, kde sa prihlásiť, ukážkové testy a cenu za jednotlivé skúšky nájdete na www.scio.sk.

      Naša škola vám ponúka pri príprave na SCIO-skúšky pomoc prostredníctvom pedagógov jednotlivých odborných predmetov formou konzultácie pri problémoch so zvládnutím obsahovej náročnosti týchto testov alebo cvičný tréning čítania s porozumením odborného textu, ktorý je nevyhnutný na zvládnutie SCIO-testu zo VŠEOBECNÝCH UČEBNÝCH PREDPOKLADOV. Pri záujme o bližšie informácie a pomoc s konkrétnym scio - testom, kontaktujte E. Huškovú, pri odborných konzultáciách kontaktujte priamo pedagóga s požadovanou kvalifikáciou.

      Želáme Vám veľa úspechov a nových skúseností pri príprave na vysokoškolské štúdium.

     • Literárny kvíz

     • V utorok 1.októbra navštívili žiaci štvrtých ročníkov Mestské centrum kultúry v Malackách. Čakal ich tam moderátor a glosátor literatúry Dado Nagy, ktorý si deti získal svojím rozprávaním. Patrí medzi náruživých čitateľov literatúry a má prečítaných množstvo  kníh. Dado Nagy vytvoril štvorčlenné skupiny a zahájil zaujímavý  literárny kvíz. Otázky boli zamerané na diela známych zahraničných a slovenských autorov.  Prinútil žiakov  rozmýšľať pri odpovediach na otázky. Rivalita medzi žiakmi trvala až do samého konca. Skupiny urputne medzi sebou bojovali, pretože víťazné skupiny si mohli vybrať zo zaujimavých a atraktívnych kníh.  

      Volková 

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“