• Pokyny pre potrebu vyzdvihnutia nevyhnutných vecí v škole
     • Pokyny pre potrebu vyzdvihnutia nevyhnutných vecí v škole

     • Oznamujeme vám, že ak si niekto potrebuje niečo nevyhnutne vyzdvihnúť v škole už v tomto čase    (pred skončením prerušenia vyučovania ako napr. ortopedickú obuv, učebnicu...), môže si ich vyzdvihnúť od 20.4.- 30.4. v čase od 8.00 - 11.00 hod. a od 14.00-18.00 hod. Pri vstupe do školy je potrebné sa hlásiť na vrátnici, povedať triedu, v ktorej si potrebujete vec vyzdvihnúť a v sprievode vrátnika ísť do triedy po vec. Počas sprevádzania vrátnika bude uzamknutý vchod do školy.

      Pri vstupe do školy treba dodržať všetky náležité hygienické podmienky pri pandémii coronavírusu COVID-19 - rúška na tvári, rukavice, vstupovať do priestorov pri vrátnici po jednom, dodržať min. 2 m rozostup.

    • Úspechy v krajskom kole SOČ
     • Úspechy v krajskom kole SOČ

     • V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti boli úspešné tri práce našich študentov.  Získali sme jedno prvé miesto, jedno druhé miesta a jedno tretie miesto. Blahoželáme a držíme palce študentom v celoslovenskom kole tejto súťaže. 

      Úspešní študenti:

      3. miesto: odbor Informatika  Juraj Hušek 2.G -  Viacplatformová aplikácia o laickej prvej pomoci 

      2. miesto: odbor História, filozofia, právne vedy: Mária Hušková 3.G Kresťanská výchova mládeže v čase komunistickej totality 

      1. miesto: odbor Pedagogika, psychológia, sociológia: Barbora Butašová 3.GPes - netradičný učiteľ  

    • Pokyny k odovzdávaniu prihlášok na SŠ (vrátane osemročných gymnázií) len pre žiakov našej cirkevnej školy
     • Pokyny k odovzdávaniu prihlášok na SŠ (vrátane osemročných gymnázií) len pre žiakov našej cirkevnej školy

     • Toto usmernenie platí len pre žiakov našej cirkevnej školy. 

      Oznamujeme vám, že prihlášky na SŠ (vrátane osemročných gymnázií) žiakov 5. a 9. ročníka podpísané žiakom a zákonným zástupcom treba doručiť do školy od 04.-14. mája 2020 na vrátnici školy v čase od 9.00-12.00 hod. a poobede od 14.00-17.00 hod.

      Po príchode na vrátnicu školy vás žiadame o dodržiavanie náležitých hygienických podmienok pri pandémii coronavírusu COVID-19 - rúška na tvári, vlastné pero, rukavice, vstupovať do priestorov pri vrátnici po 2 (žiak a zákonný zástupca spolu).

      Žiaci, ktorým boli zaslané prihlášky domov vo formáte pdfna vytlačenie, prinesú vytlačené prihlášky v sprievode zákonného zástupcu podpísané žiakom a zákonným zástupcom. 

      Žiakom, ktorí nemali možnosť vytlačenia prihlášok doma, vytlačí prihlášky škola, prihlášky je potrebné si najprv prekontrolovať a podpísať žiakom a zákonným zástupcom priamo na vrátnici školy. 

      Upozornenie: ak máte doma originály diplomov vášho dieťaťa, ktoré získal za umiestnenie v okresnom a vyššom kole nejakej súťaže v 5. až 9. ročníku ZŠ, ktoré chcete pripojiť k prihláške, treba priniesť ich kópiu spolu s prihláškou alebo poslať ich sken/fotografiu na vytlačenie školou na mailovú adresu lanikova.michaela@csmalacky.sk

      Po odovzdaní podpísaných prihlášok obdržíte súčasne zápisný lístok (zápisný lístok v tomto čase si vyzdvihnú aj žiaci 8. a 5. ročníka) ktorého prevzatie musí potvrdiť zákonný zástupca svojím podpisom. Zápisný lístok si ponecháte doma do ďalších pokynov od strednej školy, na ktorú sa žiak hlási (štandardne sa zápisný lístok prinesie na zápis žiaka na školu po prijímacom konaní).

    • Aktivity na Deň Zeme
     • Aktivity na Deň Zeme

     • Aj napriek špeciálnym vyučovacím podmienkam nechceme ani tento rok zabudnúť na Deň Zeme,  ktorý si na škole každoročne pripomíname svojským spôsobom. Inak tomu nebude ani teraz.

      Správajme sa ešte viac ako inokedy v tento týždeň ako správni environmentalisti : minimalizujme tvorbu odpadu, správne ho roztrieďme, zbierajme odpadky, šetrime energiu, neplýtvajme potravinami ani vodou.

      Pomôcť našej planéte môžete aj týmito konkrétnymi aktivitami. Môžete sa v priebehu týždňa ktorýkoľvek deň zapojiť do obidvoch aktivít alebo si vybrať len jednu.

      1. EKOúloha : Šetrime elektrickú energiu vypnime na jednu hodinu napr. večer elektronické spotrebiče v našich domácnostiach, ktoré práve nepotrebujeme (televízor, počítač, telefón, lampu...), vypnime všetky svetlá, strávme hodinku spolu rozprávaním sa len pri sviečkach.

      2. EKOúloha : Čistime našu planétu zbieraním odpadu využime poobednú prechádzku (samozrejme dodržaním náležitých preventívnych opatrení), vezmime si vrecko a rukavice, pozbierajme odpad, ktorý po ceste uvidíme,
      prípadne upracme a skrášlime si prostredie okolo seba (izbu, okolie bytovky či domu, park)

      Zapojte sa! Naša Zem sa Vám za to určite odvďačí.

      Nezabudnite triednym učiteľom poslať spätnú väzbu, ako sa vám darilo.
      Vaše fotografie sú taktiež viac než vítané.

       

      Fotografie prvých environmentalistov...

    • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše
     • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania  z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 29. apríla 2020 o 16,00, celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

      Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Môžete sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

    • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše
     • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania  z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00, celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

      Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Môžete sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

    • Školská svätá omša online!
     • Školská svätá omša online!

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše v piatok 17.4. 2020 o 8.00 prostredníctvom online internetového vysielania zo školskej kaplnky na našom YouTube kanáli Cirkevná škola Malacky.

      Sledovať ho môžete na tak, že priamo vložíte link

      https://www.youtube.com/watch?v=yci5TerSDYM&feature=youtu.be

      a budeme radi, ak kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ.

      Svätá omša bude obetovaná za rodiny nášho školského spoločenstva, za ich ochranu a pomoc v tomto čase a za zastavenie pandémie.

      Vyprosujeme vám vytrvalosť, silu a pokoj.

    • Aktuálne informácie
     • Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia,

      dovoľte mi pár riadkov pred veľkonočnými sviatkami:

      1. Avizovaný upravený rozvrh hodín žiakov sa odkladá, pretože minister školstva sa vyjadril, že po sviatkoch budú určené plošné inštrukcie aj k tejto veci. Nový školský rozvrh máme pripravený k publikovaniu, musíme však počkať, aby nebol v rozpore s usmernením ministerstva. Ďakujeme za pochopenie.

      2. Upravené hodnotenie žiakov a hodnotiace kritériá. Bolo vydané nové ministerské usmernenie žiakov k priebežnému a koncoročnému hodnoteniu žiakov. Na jeho základe majú školy spracovať všetky hodnotiace pokyny a oboznámiť s nimi žiakov/rodičov. Urobíme tak po našej pedagogickej rade, ktorá je naplánovaná na 16.4. 

      3. Upravený model vyučovania (s novým rozvrhom) bude spustený od 20.4.

      Podstatné veci v ňom sú: 

      a) ranné komunitné stretnutia s tr. učiteľom 8,00 - 8,30 (spôsob ich realizácie je v kompetencii tr. uč.; môže byť online i offline, každopádne bude to čas riadený triednym)

      b) vyučovanie 8,30 - 12,30 (po vyučovacích jednotkách v dĺžke 60 min. s prestávkou). Ojedinele bude vyučovanie aj poobedné (13,30 - 14,30; najmä gymnázium).

      V tomto čase by malo prebiehať vyučovanie, podľa individuálnych predmetových/učiteľských usmernení. Online vzdelávanie, ktorá má našu podporu - najmä z dôvodu možnosti vysvetlenia učiva - bude mať rozvrhovo ustálenú podobu.

      c) denný režim žiaka v dňoch školského vyučovania rešpektujúci psychohygienické princípy, t .j. začínajúci ráno o 8,00. Prosíme rodičov, aby spolupracovali na nastavení režimu svojich detí! Ďakujeme!

      4. Poplatky za Školskú jedáleň a školský klub detí sú v čase odstavenej prevádzky školy zrušené, s tým, že:

      - poplatky sa školskú jedáleň - preplatky za stravné vám budú vrátené na konci školského roka (začiatkom júla) automaticky, vratná kaucia na požiadanie (inak sa prenáša do ďalšieho roka).

      - poplatky za ŠKD - poplatok za apríl, bude tým, ktorý poplatok uhradili, vrátený na účet na konci mesiaca; rovnako budeme postupovať v prípade ostatných mesiacov u tých, ktorí poplatok uhradili aj na ďalšie mesiace. Poplatok za marec sa nevracia, vzhľadom k internému predpisu o výške mesačného poplatku v sume 18€ nezávislého od počtu dní, ktoré dieťa trávi v klube.

      5. Dopravné za mesiace február a marec 2020 budeme vyplácať v termíne 20.4. - 24.4. v čase 14,00 - 18,00 na vrátnici školy (bezpečnostné pokyny budú zverejnené na vstupnej bráne).

      6. Pýtali ste sa na zbery druhotných surovín: Zber elektrozariadení preložený na prvé dva júnové týždne (za predpokladu návratu do školy, inak jeseň 2020), zber papiera (jeseň 2020).

      Prajeme celým vašim rodinám požehnané veľkonočné sviatky!

      Myslíme na vás v modlitbe, osobitne pozývame k tej každodennej sv. ruženca o 20,00.

      Vyprosujeme ochranu zdravia, pokoj a dôveru v ochranu Najvyššieho!

      Za školské spoločenstvo,

      Daniel Masarovič

    • ...a výzva pokračuje
     • ...a výzva pokračuje

     • V čase pôstu nás sprevádzali pôstne výzvy, ktoré mali za úlohu pomôcť nám kvalitne prežiť čas bez digitálnych technológií a viac sa sústrediť na svoje vnútro, spoznať svojich blízkych, pracovať na vlastnostiach, ktoré sú pre zrelého človeka nevyhnutné... Všetko sa skomplikovalo príchodom pandémie a naše výzvy sme spolu zdieľali len cez školskú webovú stránku. Napriek tomu verím, že sa našlo veľa mladých a detí, ktorí sa nevzdali a napriek tomu bojovali s výzvami ďalej. Sme vo výnimočných vyučovacích podmienkach a myslím si, že práve tieto podmienky priam vytvárajú príležitosť oveľa viac spadnúť do osídel digitálnych technológií a tráviť väčšinu svojho času práve pri hrách, chate, klipoch, sociálnych sieťach, nekonečných seriáloch na netflixe...chcem vás preto všetkých pozvať k tomu, aby sme vo výzve pokračovali ďalej. Aby sme hľadali spôsoby, ako vyplniť užitočne čas a neutekať do virtuálneho sveta od problémov, v ktorých sa reálne nachádzame. Po Veľkej noci mám pre vás jedno prekvapenie. Ale o tom až potomJ

      Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

    • Hrdinovia dnešných dní - umelecká výzva
     • Hrdinovia dnešných dní - umelecká výzva

     • „Drahí priatelia, hľaďte na skutočných hrdinov, ktorí v týchto dňoch vychádzajú na svetlo: nie sú to tí, čo majú slávu, peniaze a úspech, ale tí, čo dávajú seba samých, aby slúžili druhým. Cíťte sa povolaní vložiť svoj život do hry. Nemajte strach vynaložiť ho pre Boha a pre druhých, takto získate! Pretože život je darom, ktorý získavame tým, že sa darujeme. A pretože tou najväčšou radosťou je povedať „áno“ láske, bez „ak“ a bez „ale“. Tak, ako to urobil Ježiš pre nás.“

                                                                                                  Pápež František, Kvetná nedeľa 5. 4. 2020

      Milí mladí priatelia,

      v homílii na Kvetnú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa mládeže nás pápež František pozval k vyjadreniu súcitu, spolupatričnosti, vďaky a lásky hrdinom dnešných dní.

      Pripojme sa aj my k jeho odkazu. Povzbuďme ich a poďakujte im za ich prácu a lásku originálnym spôsobom.

      Pozývame vás vytvoriť pre nich umelecké pozdravy vo forme výtvarných a literárnych prác, krátkych videí či fotografií.

      Svoje diela posielajte do 30. apríla 2020 na mailovú adresu hrdinovia@zkss.sk.

      Galéria vašich diel bude vystavená na webovej stránke www.zkss.sk a uvidíte ich aj počas vysielania TV LUX.

      Téma výzvy

      Kto sú pre teba hrdinovia dnešných dní? Poznáš vo svojom okolí takýchto hrdinov? 

      Počul si o nich? Stretol si sa s nimi? Sú často blízko nás, vnímame ich obetavosť, ochotu pomôcť, pracovné nasadenie, nasadzujú vlastné životy, ale konajú aj tichú službu lásky, ku ktorej nás pápež František dnes vyzval.

      Ak si s tým nevieš poradiť, oslov niekoho staršieho v rodine a zapojte sa ako spoločenstvo rodiny.

      Nápoveda

      Spomínaní hrdinovia nie sú Spiderman, Batman, dokonca ani Superman.... 

      Zámerne v texte nespomíname konkrétneho hrdinu dneška, aby sme Ťa neovplyvnili pri tvorivom uvažovaní. Túžime, aby si pravých a reálnych hrdinov dneška objavil sám.

      Ak rád tvoríš a chceš sa podeliť so svojím umeleckým pozdravom, táto výzva je určená práve Tebe.

      Výtvarný pozdrav 

      Technika: kresba, maľba, koláž, grafika, môže byť akákoľvek počítačová technika alebo kombinovaná technika. 

      Obrázok musí byť vytvorený a tiež odfotený na šírku (formát A4).

      Svoje dielo po vytvorení odfoťte (stačí kvalitná a dobrá fotka z mobilu) a fotografie nám pošlite.                                

      Literárny  pozdrav
      Môžeš napísať krátku poviedku, reportáž, interview, esej, báseň alebo modlitbu.

      Video pozdrav 

      Natoč video, na šírku do 3 minút, v ktorom môžeš vyjadriť vďačnosť hrdinom dnešných dní.

      Môžeš sa vyjadriť hovoreným slovom, hudbou, krátkou piesňou, tancom alebo krátkym divadlom k danej téme (keďže videá sú veľmi veľké, nahrajte ich napr. na youtube a pošlite nám emailom ich adresu).

      Tešíme sa na Vaše kreatívne a umelecké pozdravy venované HRDINOM DNEŠNÝCH DNÍ.

      Mgr. Daniel Masarovič

      prezident ZKŠS

    • Duchovný program Veľkého týždňa
     • Duchovný program Veľkého týždňa

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné prežívanie duchovného programu 

      počas Veľkého týždňa, ktorý bude prostredníctvom internetového vysielania

      zdieľaný pre žiakov katolíckych škôl z celého Slovenska.

      Program:

      Pondelok 6.4.

      10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

      Utorok 7.4.

      10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4.

      10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

      Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave 

      a budete ho môcť naživo sledovať na https://zkss.sk/

      alebo priamo na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/zkss.sk/

      Prajeme vám pokojné prežívanie týchto dní.

    • Výzva mediatímu
     • Výzva mediatímu

     • Už to bude nejaký ten piatok, čo sme všetci doma a vychádzame vonku minimálne na nákup či vyvenčiť psa. Ale určite si každý z nás ako náhradu nedostatoćného pohybu či výplne voľného času našiel nejakú činnosť, ktorú robí popri školských úlohách a domácich povinnostiach, aby sa odreagoval, utiekol od problémov dnešného sveta a aby sa hlavne nezbláznil. A preto vás chceme požiadať, aby ste nám zdieľali a prípadne inšpirovali druhých v tom, ako si spríjemňujete tieto chvíle.

      Vaše činnosti posielajte na mail cs.komunikacia@gmail.com. Do výzvy sa môžu zapojiť všetci: žiaci, študenti, ale aj učitelia. Tešíme sa na vaše správy!

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu
     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu

     • Ďakujme všetkým, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu, dostali sme veľa krásnych kresieb, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vyberať.  

      1. stupeň:

      1. miesto: Jakub Filip Horáček - IV. B

      2. miesto: Viktória Vozárová - III. A

      3. miesto: Mathias Čermák - III. B

      Čestné uznanie: Adriana Šarníková - II. B 

       

      2. stupeň a gymnázium:

      1. miesto: Magdaléna Prochyrová II.G

      2. miesto: Ivan Danček II.G

      3. miesto: Henrieta Slezáková II.G

      Víťazom blahoželáme a ako poďakovanie sme vám poslali domov poštou malé prekvapenie.

    • Poďakovanie všetkým, ktorí hlasovali
     • Poďakovanie všetkým, ktorí hlasovali

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      ďakujeme všetkým, ktorí ste hlasovali za náš projekt "Motýlia záhrada" v rámci programu "Gesto pre mesto".  Napokon to síce na prvé miesto nestačilo, ale sme vďační za každý jeden hlas a podporu.

      Úprimne blahoželáme občianskemu združeniu "Sme v pohybe" k ich víťazstvu a veríme, že sa im ich sympatický a utešený EKO-úmysel podarí úspešne zrealizovať. Zároveň, pokiaľ chcú zostať v pohybe aj po skončení projektu, ich srdečne pozývame do našej školskej work-out zóny". :)

      Naša Motýlia záhrada sa pomaličky prebúdza k životu a momentálne vyzerá tak, ako môžete vidieť z priloženého foto.

      Dúfame, že spolu s motýľmi budete pravidelnými návštevníkmi novej zelenej záhrady aj vy! :)

      Veľa síl, pokoja a vytrvalosti do ďalších dní.

    • Školská svätá omša online!
     • Školská svätá omša online!

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše vo štvrtok 2.4. 2020 o 10,30 prostredníctvom online internetového vysielania z našej školskej kaplnky na našom YouTube kanáli Cirkevná škola Malacky. Svätú omšu bude slúžiť františkán brat Filip.

      Sledovať ho môžete na tak, že priamo vložíte link

      https://www.youtube.com/watch?v=CH4-AcDNn2s&feature=youtu.be

      a budeme radi, ak kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ.

      Svätá omša bude obetovaná za rodiny nášho školského spoločenstva, za ich ochranu a pomoc v tomto čase a za zastavenie pandémie.

      Vyprosujeme vám vytrvalosť, silu a pokoj.

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“