• Veľká prázdninová fotosúťaž

     • Milí žiaci a študenti,

      aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť niekoľko dní vonku na slniečku, je naša súťaž určená práve pre vás.

      Tvojou úlohou je vyhotoviť originálnu fotografiu na jednu z dole uvedených tém. Fotografie budú vystavené v priestoroch školy a použité ako predloha pre šk. kalendár na rok 2020.

      Tento rok sme si pre Vás pripravili tieto tri témy:

      1. Horúčava

      2. Nebo

      3. Pohľad zblízka

      Ako sa do súťaže zapojiť?

      - stačí poslať email na sssfain@gmail.com s vami vytvorenými fotografiami, avšak môžeš poslať najviac 3 fotografie z každej z vyššie uvedených tém

      - do predmetu správy uveď  Fotosúťaž 2019 a do správy napíš svoje meno, priezvisko, triedu a krátku informáciu o tom, kde fotografia vznikla

      - musíš to stihnúť do 06. 09. 2019

      O čo súťažíš?

      Prvou cenou je vytlačenie tvojej fotografie v profesionálnej kvalite a tričko.

      Druhou cenou je USB kľúč a treťou cenou sú výtvarné potreby.

       

      Tak neváhaj a zapoj sa!

     • Malacky bez bariér

     • Školský rok sa chýli ku koncu, známky sú už pouzatvárané a opäť po roku sa v Malackách koná akcia „Malacky bez bariér“. Druháci gymnazisti sa spolu s gymnazistami zo štátka a organizátormi zo Vstúpte n.o. stretli 26. 6. 2019 ráno v Zámockom parku a pripravovali svoje stanovištia s rôznymi zaujímavými aktivitami pre deti materských a základných škôl z Malaciek. Každý rok majú Malacky bez bariér inú tému, tento rok organizátori zvolili slogan „Vstúpte do sveta Vstúpte“. Deti si počas doobedia mohli vyskúšať činnosti, ktoré vo Vstúpte klienti vykonávajú, napr. kreslenie, bubnovanie, stavanie kociek a iné športové a kreatívne aktivity. Aj tento rok akcia prebehla úspešne, keďže sa celý deň niesol v slnečnom a pozitívnom duchu a deti odchádzali z akcie šťastné.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/516

      Mária Hušková

     • Koncoročný výlet 2.G

     • V dňoch 22. – 25. júna sme sa my, druháci gymnazisti, spolu s pani učiteľkou triednou Dankou Pavúčkovou a pani Filípkovou zúčastnili koncoročného výletu v Trnavej hore pri Žiari nad Hronom. Napriek tomu, že nám skoro stále pršalo, sme toho stihli zažiť dosť. Akčné cestovanie vlakom, večerné osvieženie sa v bazéne, napínavý futbal s Levičanmi, návšteva Zvolenského zámku a hvezdárne v Žiari nad Hronom, či večerná túrička na Jastrabskú skalu, kedy sme odplašili všetkých tamojších medveďov. Okrem toho sme si užívali malebnú slovenskú prírodu v okolí našej Chaty pod Borovicou, húfy komárov a v posledný deň sa s nami prišiel rozlúčiť aj miestny „sir“ – cap z blízkej farmy.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/515

      Martina Černá a Mária Hušková

     • Prosba o elektronické hlasovanie za náš projekt

     • Prosíme Vás o podporu nášho projektu " EDEN zóna ticha a poznania", ktorým sa zapájame do grantovej výzvy vyhlásenej spoločnosťou Raiffeisen bank.

      Projekt je možné podporiť jednoduchým elektronickým hlasovaním na http://www.gestopremesto.sk

      do 30. júna 2019 (je potrebné vybrať správne mesto - Malacky a vyplniť stručný hlasovací formulár).


      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/malacky/5015


      Cieľom projektu je vytvorenie priestoru, ktorý bude slúžiť na regeneráciu mysle a fyzický relax medzi vyučovacími hodinami alebo počas voľných hodín. Projekt EDEN prináša našim deťom možnosť

      na mentálny oddych aj priestor na čerpanie nových myšlienok prostredníctvom elektronických čítačiek kníh, ktoré budú súčasťou priestoru. Projekt tak napomáha zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti. Priestor je možné využívať aj počas vyučovacích hodín na malé diskusné fóra. Výtvarne sa autorsky bude spolupodieľať Libuška Čtveráková ml. realizáciou centrálnej ilustrácie stromu poznania.

      Víťazný projekt získa odmenu 1000€.


      Ďakujeme Vám za podporu a prosím Vás, aby ste poslali tento mail aj svojim známym a priateľom s prosbou o hlasovanie za náš projekt! :-)

     • Stretnutie s partnerskou školou z ČR

     • Dňa 6.6. k nám zavítali naši spolužiaci z partnerskej školy Bigy v Brne. Po ich príchode nasledovalo menšie občerstvenie v našej triede a po ňom prehliadka školy. Príjemne unavení zo zdolávania schodov budovy našej školy sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti, kde sa konala konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi  a po nej nasledovalo krásne divadelné predstavenie pod vedením Beiny Reifovej a v podaní našich žiakov pod názvom Žil som večnosť v sekundách. Poobede sme sa vydali na potulky Malackami. Začali sme návštevou Kaplnky Svätých schodov,  prezreli sme si Zámocký park spolu so zámkom a nakoniec sme nazreli do podzemia  kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, kde sú uložené krypty, ktoré sú miestom posledného odpočinku niektorých členov Pálffyovského rodu, františkánov a významných mešťanov. Našu prechádzku zavŕšilo ochutnanie  tradičnej Jadranskej zmrzliny. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie v budúcom školskom roku.

      2.G

     • Netradičná hodina nemčiny

     • Dňa 18.6. sme my deviataci mali našu poslednú hodinu nemčiny. Rozhodli sme sa, že si ju trochu spríjemníme a to pečením v našej obľúbenej školskej kuchynke. Pripravili sme si v nemčine zoznam ingrediencií a recept pre Apfel- Mohnstrudel, čiže jablkovo-makovú štrúdľu. Podľa inštrukcií  v nemčine v podaní Jakuba Jílečka sme sa usilovne pustili do pečenia. Pre tých, ktorí uprednostňujú slané jedlá, sme upiekli Salzkuchen aus Pizzateig , v slovenčine slaný koláč z pizzového cesta. Výsledok bol skvelý a všetkým chutilo J

      9.A

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/513

     • Okresné kolo v cyklistike

     • V utorok 25.6.2019 sme sa na bicykloch vydali do Zámockého parku, kde sa na futbalovom štadióne konalo okresné kolo v cyklistike a 9. ročník Memoriálu Petra Patscha.  Za krásneho slnečného počasia sa tu stretlo okolo 200 detí, ktorým je cyklistika veľmi blízka. Bolo zážitkom pozorovať obrovské nasadenie a radosť detí, ktoré napriek horúčave podávali výborný výkon.  Dĺžka trate bola od 400 m po 3600 m a kategórie od najmladších žiakov po dorastencov. Našu školu reprezentovalo 18 žiakov, ktorí mali radosť nielen zo samotného bicyklovania, ale aj z množstva ocenení, ktoré získali.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/511

      Medailovo úspešní boli :

      Kat. najmladší žiaci : 

      1. miesto Krištof Haba 2.B

      2. miesto Lukáš Tedla 2.B

      3. miesto Tobias Sáblik 2.B

       

      Kat. najmladšie žiačky :

      1. miesto Eva Trnková 2.B

       

      Kat. mladší žiaci :

      2. miesto Matej Leskovský 3.A

       

      Kat. mladšie žiačky :

      1. miesto Paulína Godányová 3.A

       

      Kat. staršie žiačky :

      1. miesto Šárka Jurkovičová 6.B

       

      Kat. najstarší žiaci :

      1. miesto Adam Trnka 7.B

       

      Všetkým deťom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy !

     • Prihláška na stravovanie v šk. roku 2019/2020 (pre rodičov 1.-8.roč. ZŠ)

     • Vážení rodičia žiakov základnej školy,

      od 1.9. 2019 vstupuje do účinnosti nové zákonné nariadenie o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

      vďaka ktorému budú mať všetky deti ZŠ dotovaný obed v školskej jedálni sumou 1,20 EUR.

      Znamená to, že príspevok rodiča na úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo sa výrazne zníži (0,25 EUR pre I.st. a 0,33 EUR pre II.st.).

       

      Dotovaný obed sa bude poskytovať len za predpokladu, že stravník/žiak splní všetky podmienky na jeho poskytnutie

      ktoré sú zaznamenané v Internej smernici školy o poskytovaní stravovacích služieb.

      Smernicu Vám posielame v prílohe a prosíme Vás o jej naštudovanie.

       

      Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň sa na uvedené nariadenie musí pripraviť po logistickej stránke (osobitne personálne), 

      záväznú prihlášku na stravovanie je potrebné v písomnej podobe

       odovzdať vedúcej školskej jedálne p. Bečárovej do 28.6. 2019!!!  

       

      Od budúceho školského roku bude stravovanie v školskej jedálni možné iba 

      pri splnení týchto troch podmienok v stanovenej lehote, t.j. pred začiatkom stravovania:

      1. Podanie záväznej prihlášky na stravovanie

      2. Zaplatenie stravného

      3. Zaplatenie vratnej kaucie

       

      Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním prihlášky!

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ

       

      Vybrané časti zo smernice:

       

      Cena dotovaného obeda:

      základná škola – žiaci I. st. (stravníci od 6 do 11 rokov)                   0,25 EUR

      základná škola – žiaci II. st. (stravníci od 11 do 15 rokov)                0,33 EUR

      Cena dotovaného obeda predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi na jedno hlavné jedlo a štátnou dotáciou v sume 1,20 eura.

       

      Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

      1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

      2. Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob) v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11,45 do 14,15.

       

      Platba zákonného zástupcu:

      A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

        Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €                   II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

      B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obeda v stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude
      v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikol nárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.

       

      Pokyny k platbe stravného:

      Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

      Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania odbedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

      Pokyny k úhrade vratnej kaucie

      Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

      Konštantný symbol:                       0308

      Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

      Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.

       

      Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

      Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:45 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

      V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obed neodobral, bude tento obed uhradený z kaucie (1,20 €) a zo stravného (zvyšná časť).

      2019_Smernica_stravovanie.pdf

      Prihláška_na_stravovanie_2019-2020.docx

     • Výmenný pobyt žiakov z Hildesheimu

     • Od 3.júna do 7. júna prebiehal na našej škole výmenný pobyt medzi Biskupským gymnáziom v Hildesheime a našou školou. Tento krát navštívilo našu školu 17 študentov z Nemecka, ktorých sprevádzali dvaja učitelia- Constanze Friedrich a Joachim Leesch. Po namáhavej a dobrodružnej ceste vlakom sa im podarilo doraziť v pondelok o 0:45 na stanicu v Malackách, kde si ich vyzdvihli naše slovenské rodiny, ktoré im poskytli ubytovanie a stravu. Hneď na druhý deň sa zúčastnili vyučovania náboženstva, dejepisu, nemčiny a angličtiny, kde sa niektorí aj aktívne zapájali, pomáhali a niečo nové aj dozvedeli. Poobede sa vydali spolu so svojimi slovenskými rovesníkmi pod vedením pani učiteľky Šišanovej a Lepišovej na potulky Bratislavou, kde v angličtine a nemčine spoznávali známe pamiatky ako Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Academiu Istropolitana, Dom U dobrého pastiera, Zichyho palác....V stredu ráno sme spolu s pani učiteľkou Pavúčkovou a Zajačkovou vyrazili  do Šaštína, kde sme absolvovali svätú omšu v slovenčine aj  v nemčine. Po svätej omši smerovala naša cesta do Skalice. Pochutnali sme si na trdelníkoch u Havlíkú a po obede sme sa  plavili Baťovým kanálom. Vo štvrtok sme si vypočuli prezentácie našich študentov o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a po nich nasledovalo pod vedením Beiny Reifovej a v podaní našich šikovných mladých hercov krásne divadelné predstavenie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi  Žil som večnosť v sekundách. Poobede sme absolvovali prehliadku Malaciek a náš výmenný pobyt zavŕšila spoločná opekačka na školskom dvore. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré poskytli pre nemeckých študentov ubytovanie  a pani učiteľkám Pavúčkovej, Zajačkovej a Šišanovej, ktoré nás počas týchto dní sprevádzali, organizovali aktivity, pomáhali s prekladaním a tlmočením. 

      Fotogaléria...

     • Koncoročný výlet 3.AB

     • V stredu 19.6.2019 sme sa autobusom vybrali do Brna, kde sme navštívili zábavný vedecký park VIDA! Čakalo na nás 170 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým sme mohli objavovať, ako funguje svet okolo nás.

      Pokúsili sme sa ustáť zemetrasenie, rozpútali sme tornádo, v otáčajúcej sa miestnosti  sme si užili účinky odstredivej sily a mnoho iného.

      Po dobrom obede sme sa presunuli do vonkajších priestorov, kde sme si  zahrali  na vodnom orchestri, tešili sme sa z obrieho bublifuku.

      Náš program sme ešte doplnili 3D filmom Oceány: Naša modrá planéta, kde sme objavovali svet pod morskými vlnami.

      Všetci sme odtiaľ odchádzali plní zážitkov, ale aj nových vedomostí.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/510

     • Školský výlet 8.B

     • Ráno v piatok 14.6. sme sa z Malaciek vybrali vlakom do Banskej Štiavnice. Keď sme sa konečne dostali na stanicu do Štiavnice, museli sme prejsť 3 kilometre hore kopcom pešo do nášho ubytovania. Naše ubytovanie bolo veľmi pekné a bola tam aj veľká záhrada, na ktorej sme večer športovali, opekali alebo sa rozprávali. 

      Na druhý deň sme sa išli pozrieť do Starého zámku, ktorý susedil s naším ubytovaním. Keď sme sa vrátili, spolu sme si navarili obed a rozhodli sme sa, že sa pôjdeme schladiť do jazera - tajchu Klinger. 

      V nedeľu sme museli skoro vstávať, lebo sme išli na rannú svätú omšu do kostola svätej Kataríny, ktorý bol historicky zaujímavý. Po raňajkách sme sa cez les vybrali do štôlne Bartolomej - Banské múzeum v prírode. Keďže sa nám na jazere veľmi páčilo, po štôlni sme tam opäť išli. K jazeru nám doviezli 10 pízz. Banskú Štiavnicu sme spoznávali aj počas večerných prechádzok.

      V pondelok sme sa naraňajkovali a objednali sme si taxík na stanicu. S dobrými zážitkami, s množstvom fotiek, ale aj so smútkom, že sa to už celé končí, sme sa vrátili domov.
                                                                                                    Tereza Látečková, Ema Janečková

     • Školská liga v stolnom tenise

     • Dňa 18.6.2019 sa v priestoroch mestskej stolnotenisovej haly konalo II. kolo školskej ligy v stolnom tenise. Po druhýkrát sme sa zapojili a umožnili tak žiakom I. stupňa vyskúšať si svoje zručnosti s raketkou a loptičkou. Kým žiaci 1. a 2. ročníka sa so športom iba zoznamovali, žiaci 3. a 4. ročníka si v zápasoch porovnali sily s rovesníkmi z iných škôl. Výkony dvoch žiakov zo 4.B boli hodné aj medailového umiestnenia :

      1. miesto získal Peter Poláček

      3. miesto obsadil Samuel Ján Baliga

      Víťazom srdečne blahoželáme !

     • Dotazník „Aká dobrá je naša škola?“

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

      v snahe o neustále zvyšovanie kvality vzdelávania i ostatných poskytovaných služieb na našej škole vás prosíme o vyplnenie elektronického dotazníka dostupného na tomto linku do 24. júna 2019

      https://forms.gle/9v7S6YJrCQAaNfhw7

      Zámerom školy je v rámci procesu sebahodnotenia získať od vás rodičov ako kľúčového školského partnera objektívnu a konštruktívnu spätnú väzbu, na základe ktorej môžeme lepšie identifikovať svoje silné stránky, ako aj stránky vyžadujúce zlepšenie.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu.

     • My sme smelí prváci

     • My, prváci z 1.A a 1.B sme tento školský rok naozaj nezaháľali. Po osvojení si písmeniek celej abecedy sme sa pustili do prvej veľkej skúšky - čítania knihy. Pani učiteľky nám vybrali dielko od Nataše Tanskej s názvom Zajtra ideme do školy - Rozprávky o Pufovi a Mufovi. Každý z nás čítal jednu-dve kapitoly. K prečítanému sme vždy  nakreslili obrázky, ktoré postupne skladali pojmovú mapu nášho čítania na nástenke. Niekoľkotýždňové snaženie sme zavŕšili odmenou - každý z nás dostal tričko s Pufom a Mufom. 

      ZA VÝROBU KRÁSNYCH TRIČIEK SRDEČNE ĎAKUJEME PÁNOVI BESZÉDESOVI!

     • Deviataci a Národný týždeň charity

     • Dnes sa naša škola v rámci Národného týždňa charity zapojila spolu so Slovenskou katolíckou charitou opäť do úžasného projektu. Najprv sa zástupcovia charity stretli so žiakmi v spoločenskej miestnosti a predstavili im poslanie charity, jej hodnoty a jednotlivé dobrovoľnícke projekty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Potom nasledovala prezentácia charity s našimi deviatakmi na Kláštornom námestí. A nakoniec zakončili deň konkrétnym charitatívnym činom - konkrétnym vybraným ľuďom v núdzi priniesli domov potravinový alebo hygienický/kozmetický balíček. Ďakujeme za množstvo inšpiratívnych rozhovorov a za priblíženie vašej krásnej práce a projektov.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/502

     • ŠKD v plavárni

     • Jún je posledný mesiac školského roku. Vonku je teplo a my sa deťom snažíme posledné dni v klube spríjemniť návštevou plavárne. Podarili sa nám vybaviť tri piatkové vstupy. 7. júna išlo prvé a štvrté oddelenie. Deti dodržiavali všetky pokyny, boli  disciplinované a preto sme dobrým plavcom dovolili pod dozorom aj pár skokov. Neplavci a slabší plavci sa zasa  dosýtosti mohli vyšantiť v malom bazéne. Že sa im páčilo vidieť zo záberov. Poobedie sme ukončili zmrzlinou. Fotografie z ďalších návštev budú dopĺňané dodatočne.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/501

     • Voľné pracovné miesto - informátor

     • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

      ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

      Informátor - vrátnik

       

      Predpokladaný deň nástupu do práce:  od 26. augusta 2019

      Pracovný úväzok: 100%

      Mzda: 500 - 650 EUR (brutto)

      Požiadavky:

      • bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť

      Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu katarina.rakarova@gmail.com do 28. júna 2019.

      K žiadosti je potrebné priložiť:

      • Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

      Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

      Kontakt: Katarína Rakárová, 0905 770 842

       

       

       

      Malacky 07. 06. 2019                                                Mgr. Daniel Masarovič

      riaditeľ

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“