• 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka gymnázia

     • ROZHODNUTIE

      riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

      o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok

      do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

      pre školský rok 2019/2020

       

      Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasujem

      druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

      1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

      pre školský rok 2019/2020

      na utorok 18.6. 2019.

       

      Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do štvrtku 13.6.2019.

       

      Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2019/2020 schválené pre 1. kolo.

      Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0905 719 301.

       

       

      Malacky 23.6. 2019                                                                           Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

     • Pozvánka do Radošinského naivného divadla

     • Pozývame rodičov, študentov, priateľov školy na mimoriadne úspešné a hodnotné divadelné predstavenie „Malý veľký muž“ o M.R. Štefánikovi, ktoré sa koná v utorok 4. júna o 19.00 v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave.

      Cena: 20 € lístok + 4 € autobus (odchod autobusu je o 17.45 od Sl. Sporiteľne)

      Po registrácií:

      Je potrebné rezervované lístky uhradiť do 7 pracovných dní od uskutočnenia rezervácie. Lístky je možné uhradiť a vyzdvihnúť na vrátnici školy každý pracovný deň v čase od 7:00 do 18:00. V prípade, že si lístky nevyzdvihnete, Vaša rezervácia bude automaticky zrušená. 

      Prihlasovanie je možné cez elektronický formulár

         https://forms.gle/oRdA4D86mAtWRSwcA

      Viac o predstavení na  http://rnd.sk/wordpress/?page_id=6416

       

      Kontaktná osoba v prípade otázok:

      Ľubomíra Chachulová

      email: chachulova.lubomira@csmalacky.sk

      Tešíme sa na Vás.

       

     • Škola v prírode RODINKOVO

     • Od 20. do 24. mája prežilo 66 štvrtákov napriek upršanému počasiu nezabudnuteľný týždeň v škole v prírode RODINKOVO v Belušských Slatinách.

      Cestou do Rodinkova sme sa zastavili na Trenčianskom hrade. Prehliadka hradu bola veľmi zaujímavá a pútavá, no deti sa už nevedeli dočkať, kedy sa ubytujú. Prvá noc bez rodičov bola pre viacerých „náročná“. Ale úžasný program, ktorý deti absolvovali počas týchto dní, bol zárukou dobrej zábavy.

               V utorok sa trošku vyčasilo, preto sme tento deň prežili športovo a turisticky. Najprv to bola vychádzka do okolia a potom športové hry na ihriskách v areáli. V stredu sme navštívili Múzeum ľudovej architektúry v Čičmanoch a Bojnický zámok. Večer bol naozaj veselý a nezabudnuteľný. Deti si navzájom pre seba pripravili program pod názvom „Izba baví izbu“. Ani sme netušili, koľko je medzi nami talentovaných a zábavných detí. Štvrtok sa niesol v športovo-vedomostnom duchu. Deti sa vystriedali na troch stanovištiach: vedomostný kvíz Dobre vedieť, stolný tenis a stolný futbal a netradičné športové súťaže v telocvični.

               Ani sme sa nenazdali a bol tu piatok. Dokonca prestalo pršať a po dlhšom čase na nás vykuklo slniečko. Cestou domov sme si pozreli hrady a zámky v Múzeu miniatúr v Podolí.

               Bol to naozaj vydarený a fantastický týždeň. Určite nezabudneme na milých ľudí, ktorí sa o nás v Rodinkove starali, na chutné jedlo, ktoré nám s láskou pripravovali a na priateľskú, veselú a úžasnú atmosféru počas celého pobytu.

       

      A ešte pripájame milé poďakovanie od Katky Baškovej a Sabinky Zajačkovej zo IV. A triedy:

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/493

      Poďakovanie

      Ďakujeme pani učiteľky,

      že sme doma nemuseli pozerať do telky.

      Ďakujeme vám zato, že sme sa nemuseli učiť

      a vy ste nás potom nemuseli mučiť.

       

     • Stolnotenisový turnaj 1. stupeň

     • Vo štvrtok, 23. mája, sa niektoré deti z 1. stupňa zúčastnili stolnotenisového turnaja. Aj keď mali so športom prvú skúsenosť, vložili do toho všetku svoju snahu. Zahrať si prišli deti zo všetkých základných škôl v Malackách. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: I. kategória: 1. a 2. roč., II. kategória: 3. a 4 roč. Ďakujeme všetkým zúčastneným športovcom a blahoželáme Viktorke Vozárovej, ktorá sa vo svojej kategórii umiestnila na 3. mieste a získala medailu.

     • Ako sme dopadli v celoslovenskom testovaní deviatakov

     • Dnes, keď sú už známe výsledky v Testovaní 9, je čas na ich analýzu. Pozrime sa na počet žiakov, koľkí dosiahli lepší a koľkí horší výsledok v porovnaní s celoslovenským priemerom. V predmete slovenský jazyk a literatúra je priemer správnych odpovedí na Slovensku 62,3%. Počet našich deviatakov, ktorí mali viac správnych odpovedí, je 15 oproti 9 žiakom s nižším počtom správnych odpovedí. V predmete matematika je priemer správnych odpovedí na Slovensku 63,1%. Počet našich deviatakov, ktorí mali viac správnych odpovedí, je 16 oproti 8 žiakom s nižším počtom správnych odpovedí. Teda približne dve tretiny deviatakov našej školy dosiahlo lepší výsledok ako je priemer SR. Výsledky sú spracované i graficky, kde nad každým stĺpcom v grafe je počet žiakov, ktorí mali úspešnosť v danom rozsahu. Na pravej strane od červenej čiary, priemerom SR, sú úspešnejší a na ľavej neúspešnejší. Každý z grafov je pre jednotlivý premet samostatne. 

      K tomuto výsledku úspešným žiakom, ako ich učitelia zo slovenského jazyka a matematiky, úprimne blahoželáme.

                                                                                                                 Adriana Stanova a Jozef Ondrejka

     • Pozvánka na pešiu púť do Marianky

     • Dovoľujeme si Vás pozvať na Diecéznu púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2019.

      Naša škola sa pri tejto príležitosti rozhodla, že do Marianky budeme putovať pešo, a to v dvoch variantoch,

      z Lozorna (cca 15,5 km, od priehrady)

      zo Stupavy (cca 4 km, od kostola).

       

      Ponúkame Vám aj možnosť dopravy:

      A) Odchod autobusu z Malaciek je ráno o 8.00 (od Sl. sporiteľne pri škole).

      Autobus zavezie časť výpravy do Lozorna, druhú časť do Stupavy - odtiaľ budeme putovať do Marianky.

       

      B) Odchod autobusu z Marianky do Malaciek je cca o 16.00 (po skončení sv. omše o 14.30).

       

      Okrem sv. omše o 14.30 sa zúčastníme aj ďalšieho programu, ktorý bude v Marianke prebiehať, a to podľa toho kedy sa nám podarí doputovať .) Viac k programu v Marianke na https://dku.abuba.sk/node/2420

       

      Púť by sme chceli obetovať nielen za všetky potreby našich detí, ale osobitne aj za europarlamentné voľby, ktoré sa v ten deň konajú.

      Týmto krokom chceme zdôrazniť, že volebná účasť je našou osobnou zodpovednosťou za smerovanie a budúcnosť našej krajiny.

      Cirkevná škola vo voľbách podporuje prokresťanských kandidátov, pretože sme presvedčení o tom, že to, čo Európa najviac potrebuje, je návrat k svojej pôvodnej identite postavenej na kresťanských hodnotách.

       

      Tešíme sa na stretnutie!

       

      Pre viac info nás kontaktujte na csmalacky@gmail.com alebo na 0917 350 117.

      Ďakujem!

      Požehnaný čas,

      Daniel Masarovič, riaditeľ

     • Výtvarno-literárna súťaž Príroda okolo nás

     • Súťaž každoročne organizuje Centrum voľného času s cieľom pripomenúť si Svetový  deň Zeme, ktorý sa spája s  22. aprílom  a Svetový deň životného prostredia - 5. júnom.

      Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci, ktorým táto téma nie je ľahostajná  a svoj vzťah, postrehy a názory vyjadrili výtvarnými a literárnymi  prácami.

      Viacerými ocenenými sa stali žiaci prvého stupňa, ktorým srdečne blahoželáme:

      Natália Hudačová, 1. A

      Klaudia Juricová, 1. B

      Vilma Drgoňová, 1. C

      Alica Vavricová, 4. A

      Natália Šarníková, 4. A

      Nina Bačová, 4. A

      Hanka Hladíková, 4. A

      Jonáš Tomša, 4. B

     • Na bicykli bezpečne

     • 16. mája si  tím žiakov z piateho ročníka zmeral svoje sily s ďalšími žiakmi v zaujímavej súťaži, ktorej okresné kolo sa konalo v ZŠ Láb, a to pod názvom Na bicykli bezpečne.

      Žiaci súťažili vo vedomostiach z pravidiel cestnej premávky ako i v zručnosti v jazde na bicykli. A že to nebolo vôbec jednoduché, tomu verte! Zdolať slalom pomedzi prekážky, jazdu po nerovnom teréne i v presne ohraničenom, zastavenie vymerateľné doslova na centimetre – to je len malý príklad z toho, čo museli žiaci zvládnuť. Dopravné značky, technické vybavenie bicykla, pohyb nielen cyklistov na križovatke – to bola zas náplň vedomostného testu.

      Takže aj napriek tomu, že po minuloročnej striebornej priečke sme si tento rok odnášali len zemiakovú medailu, neubralo nám to na dobrom pocite, zaujímavej skúsenosti a hlavne poznaní, že vždy je kam sa posunúť, v čom sa zlepšiť.

     • Divadielko ŠKD

     • Na stredajšie popoludnie sme mali pre deti z nášho klubu prekvapenie. Divadlo Oskar im prišlo zahrať rozprávku „ O škaredom káčatku“.  Napriek tomu, že deti túto rozprávku poznajú,  určite si z nej odniesli mnoho ponaučení. Často posudzujú spolužiakov podľa oblečenia, vzhľadu,  vedomostí, auta rodičov...Táto rozprávka im mala ukázať, že vtáka nemožno posudzovať podľa peria a človeka podľa zovňajška. Veríme, že sa to hercom podarilo, pretože deti zaujali a práve ony si veľmi  obľúbili  škaredé káčatko, ktoré sa v závere premenilo na krásnu labuť.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/486

     • VI.C v Plaveckom Podhradí

     • Ráno 8. mája som vstala, hoc nie do školy. Prečo? Lebo bolo voľnooo, vďaka štátnemu sviatku. Napriek tomu, to bol iný deň, pretože sa chystala školská akcia so spolužiakmi. Aspoň v krátkosti, čo sa v tento deň udialo. Po raňajkách som poprosila tatina, aby ma odviezol na zastávku do Malaciek, kde sme boli dohodnutí, že sa všetci stretneme. Na zastávke, už všetci nadšene čakali. Autobus prišiel po jedenástej hodine, smer Plavecké Podhradie. V dedine sa k nám pripojili ďalší „domáci“ spolužiaci Natálka, Naty  a Adam, jeho sestra Ema a mamina, ktorá nás sprevádzala. Prvý spoločný cieľ bol Plavecký hrad, na ktorý sme sa odhodlane „rozbehli“. Cesta hore ubiehala veľmi rýchlo. Na hrade sme urobili prvé spoločné fotky, dali si Toffife od triednej pani učiteľky, suchý obed a chutné zásoby. Nezabudli sme sa zapísať a podpísať do knihy návštev. Cestou naspäť z hradu sme sa vybrali inou cestou, ktorá bola plná rôznych zážitkov. Napríklad, sadli sme si na veľké kamene a chvíľu meditovali „nad našim životom“. Onedlho počas cesty Tamar našla Fera. Hneď si padli do oka (pre informáciu Fero je električka - chrobák). Rišo a Martin jedli medvedí cesnak, ktorému nevedeli odolať. V tej chvíli sa aj Tamar rozlúčila so svojou električkou Ferom a pustila ho do prírody. Po návšteve z hradu nás pohostila rodina spolužiaka Adama. Všetci účastníci si doplnili zásoby, energiu a vybrali sa do kultúrneho domu. Tam nás privítali domáci dedinčania. Darovali nám listinu aj s pečiatkou kľúča o návšteve hradu. Keďže boli ešte len tri hodiny poobede išli sme na velikánske ihrisko. Spočiatku to boli rôzne preliezky, kde sme dlho nevydržali a lákalo nás to za loptou. Obrovské ihrisko s futbalom bolo únavné, tak sme ho vymenili za menšie umelé. Tam sme vystriedali rôzne športy až do odchodu autobusu. Z Plaveckého Podhradia sme odchádzali okolo 18:20 autobusom. V autobuse spolužiačka Janka mala hlasný smiech, tak nás aj jedna teta upozornila, aby sme sa trochu stíšili. Celou cestou autobusom sme mali za úlohu nerozosmievať Janku a rozprávať len šeptom. Do necelej hodinky vo večerných hodinách autobus zastavil v Malackách. Po príchode do Malaciek sa všetci rozišli domov. Hoc každý svojou cestou, ale zato pekne prežitým dňom. Ešte zopár postrehov od spolužiačky Naty:

      „8. mája sme boli na Plaveckom hrade. Hoc tam bývam a bola som tam tisíckrát, ale výhľad na Plavecké Podhradie a okolie ma vždy očarí. Svietilo slnko a pofukoval jemný vánok. Samozrejme sme tam neboli len MY. Pohybovalo sa tam veľmi veľa turistov, keďže bolo v ten deň voľno. Po zostupe z hradu sme zamierili k spolužiakovi. Ponúkli nám pitie aj pizzu. Napokon sme sa vybrali športovať na ihriská. Zaujímavá bola cesta na umelé ihrisko spojená s preliezaním brány. Niektorí to nevedeli preliezť, tak som s nimi išla naokolo. Na ihrisku sme hrali „futbal“, „tenis“ bez rakiet len s loptičkou až do večera. Postupne čas ubiehal, tak v závere dňa som odprevadila spolužiakov na autobus.“

      No a viac ... už prezradia niektoré fotky.

      Lucy H. a Naty B. zo VI.C

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/484

     • Medzinárodná súťaž English Star

     • V piatok, 10. mája, sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapojili do medzinárodnej súťaže English Star. Jej hlavným cieľom a poslaním bolo popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet ale taktiež zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.  Pani učiteľky všetky prihlásené deti pochválili za ich snahu ale i vedomosti. Veľká pochvala patrí i našim prváčikom, ktorí nabrali odvahu a zúčastnili sa prvého väčšieho testovania spolu i so staršími žiakmi. Tešíme sa na výsledky testovania!

     • Beh oslobodenia

     • V stredu 8.mája sme sa zúčastnili 47. ročníku Behu oslobodenia, ktorý sa tradične konal na futbalovom štadióne v Zámockom parku.

      Aj tento rok sme tu mali deti, ktoré prišli podporiť myšlienku podujatia a s radosťou odbehli trať, ktorá im bola podľa veku pridelená. Okrem radosti ukázali aj bojovnosť, aby nejaký ten bod pre školu získali. Prvých päť pretekárov v každej kategórii získavalo body pre školu. Z našej školy boli najúspešnejší :

      4. miesto Krištof Haba, kat.najmladší žiaci

      4. miesto Ninka Cabanová, kat. najmladšie žiačky

      4. miesto Natálka Šarníková, kat. mladšie žiačky

      4. miesto Kristián Kovár, kat. mladší žiaci

      3. miesto Simonka Kordošová, kat. staršie žiačky

      Hoci sa neumiestnili, výborný výkon predviedol aj Tobias Král a Alicka Hušková, ktorí boli vo svojich rozbehoch prví (každá kat. mala 2 rozbehy, pre vysoký počet detí), ale v záverečnom zrátaní to na umiestnenie nestačilo.

      Ďakujeme všetkým deťom, ktoré prišli reprezentovať svoju školu !

     • OK mladých záchranárov civilnej ochrany

     • Dňa 9.5.2019 sme sa v Malackách v Zámockom parku zúčastnili súťaže Okresné kolo mladých záchranárov civilnej ochrany organizovanej Okresným úradom Malacky - Odbor krízového riadenia.   

      Poslaním súťaže je pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof alebo teroristických útokov s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov. Súťaž napomáha k vytváraniu pozitívnych morálnych vlastností, rozvíja tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno-technické schopnosti žiakov, rozvíja a upevňuje vzťahy, kolektívnu zodpovednosť a motivuje k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, zmysluplnému cielenému, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.       

      Ráno sme sa stretli v počte 8 žiakov a 1 učiteľ v priestoroch školy, zobrali plynové masky a vybavení nepremokavými pomôckami sme sa vybrali do Zámockého parku. Po príchode sme sa zaregistrovali, kapitáni vylosovali poradové číslo (naše bolo 2. a 15.) a vybrali sa obzrieť trať. Postupne v rozmedzí 10 minút sa družstvá vydávali na štart. Na trati ich čakalo množstvo úloh, ktoré museli zvládnuť v časovom limite 35 minút a vo vytrvalom daždi. Uzimení, zmoknutí a zablatení sme sa išli trošku zohriať teplým obedom, po ktorom bolo vyhlásenie výsledkov súťaže. Družstvo A sa umiestnilo na 4. mieste a družstvo B na 10. mieste. Ovládla nás radosť, že sme to zvládli, ale aj trošku sklamanie, že nám tesne uniklo postupové miesto. Nabudúce!

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/479

     • Exhibičný športový zápas profesores vs. maturantes

     • Maturanti si užívali svoje posledné dni v škole. Ako už býva tradíciou na našom gymnáziu, aj tento rok sa s učiteľmi lúčili športovým zápolením, tento rok volejbalom. Počasie bolo premenlivé a aj tento zápas sa mu dosť podobal. Hra bola od začiatku v rukách učiteľského tímu. Obidva tímy sa naozaj snažili, ale nakoniec zvíťazil tím učiteľov nad študentmi na sety 3:0. Blahoželáme našim učiteľom a dúfame, že maturantom to pôjde na maturite skúške budúci týždeň lepšie ako pri volejbale.

     • Spoločenskovedný seminár na súdnom pojednávaní

     • Dňa 9.5. 2019 sa študenti spoločenskovedného seminára (3. a 4. ročník gymnázia) zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Malackách. Pre nás študentov je veľkým zážitkom autentické súdne pojednávanie lebo nám dopĺňa tak základy práva, ktoré sa učíme na seminári. Mali sme to šťastie, že sme vo štvrtok poobede stihli dve pojednávania s dvomi sudkyňami. Aj touto cestou by sme chceli vyjadriť vďaku pani sudkyni Ing. Mgr. Anne Přikrylovej a pani sudkyni JUDr. Kataríne Ondrejákovej, ktoré sa nám pred pojednávaním aj po ňom venovali a všetko nám dovysvetľovali. Cítili sme sa ako keby sme už boli na vysokoškolskej prednáške. Dúfam, že nás pani profesorka Zajačková zoberie aj budúci rok na takúto výučbu v praxi. 

      Kristína Vtáčková, Natália Bulková 

     • Záhorácky oriešok 2019

     • V sobotu 4. mája získala Karolínka Šintálová zo 6.C počas charitatívnej súťaže "Záhorácky oriešok"  hneď 3 ocenenia so svojím psíkom Bonkou: Naj Senior 2019, Víťaz hlavného sponzora a Absolútny víťaz. Hlavným poslaním celej akcie je pomoc psíkom bez domova. Každým ročníkom sa snažia organozátori pomôcť vybranej organizácii nielen finančne (výťažkom z akcie, tomboly, …) ale aj materiálne – materiálnou zbierkou na akcii.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

     • Prednáška o problematike užívania drog

     • Dňa 2. mája sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníku ZŠ prednášky na tému "Problematika užívania drog". Problematika prevencie drogových závislostí je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. V súčasnosti dochádza nielen k rýchlemu nárastu počtu závislých mladých ľudí, ale znižuje sa aj ich veková hranica a práve prednášky tohto typu sú veľmi dôležité. Prednáška zaujímavým spôsobom upozornila na hroziace nebezpečenstvo pri užívaní drog.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“