• #JerusalemaChallenge

     •  

      • Už ti chýba poriadna dávka pohybu? Tak sa rozhýb v našej novej "chytľavej" výzve! 
      • Inšpiruj sa videom na https://www.youtube.com/watch?v=exc_ucoeDf4!
      • Zvládni základné kroky!
      • Zatancuj si krátko alebo čo najdlhšie!
      • Sám alebo s rodinou, kamošmi, kolegami...
      • Zatancuj na čo najoriginálnejšom mieste!
      • Natoč video!
      • Video pošli na mediatim@csmalacky.sk alebo svojmu učiteľovi!
      • TEŠÍME SA
    • Výzva na darovanie PC techniky
     • Výzva na darovanie PC techniky

     • Milí rodičia a priatelia školy!

      V snahe o zabezpečenie čo najkvalitnejšieho dištančného vzdelávania pre žiakov našej školy a na základe impulzu rodičovskej rady sa na Vás obraciame s prosbou o podarovanie nadbytočnej, možno i staršej a u Vás v domácnosti alebo na pracovisku nevyužívanej techniky (PC, notebook, web kamera, externý mikrofón...).

      Táto bude poskytnutá tým žiakom, ktorí vo svojich domácnostiach nedisponujú primerane kvalitnou technikou potrebnou pre vzdelávanie. Napriek našej pomoci máme ešte stále žiakov, ktorým potrebujeme pomôcť.

      Za nápomocnú ruku Vám všetkým vopred ďakujeme.

      Kontakt: Mgr. Ľ. Ružičková,

                      ruzickova.lubomira@csmalacky.sk,  0901 720 084

    • Veľká rybacia súťaž
     • Veľká rybacia súťaž

     • A je tu sľúbená prvá súťažná disciplína - "Rybací" kvíz

      Ak si si už prečítal nové číslo Rybky, ktoré je na stránke našej školy už zopár dní, dokáž nám, že si pozorný čitateľ. Odpovedz na 10 kvízových otázok a svoje odpovede pošli do 18.11.2020 na mediatim@csmalacky.sk

      Potom už len sleduj web, aby si sa dozvedel výsledky a spoznal ďalšiu súťažnú disciplínu.

      Cena pre víťaza Veľkej rybacej súťaže ťa určite prekvapí i poteší.

       

      1. Ako sa volá nová „pátracia“ rubrika v našom školskom časopise?
      2. Koho sme povýšili z kuchára na znalca kultúry?
      3. Kto sú Mark a Guy?
      4. Z čoho má panický strach naša nová pani učiteľka?
      5. Akého rekordu je držiteľkou študentka gymnázia Dianka?
      6. S čím sa veľmi rýchlo starne? (pomôcka: povedal jeden známy ruský spisovateľ)
      7. Ako sa volala kravka bledej farby, ktorú mala stará mama p. učiteľky Adriany?
      8. Akú zdravú sladkosť cmúľali deti 1. stupňa na projektovom dni Hovorme o jedle?
      9. Koľko centimetrov podliezla študentka Klárka na Športovom dni gymnazistov?
      10. Čo okrem vody a mydla potrebuje ruka pri umývaní?
     • Opatrenia po 9.11.

     • Vážení rodičia, priatelia,

       

      Prosíme Vás venujte pozornosť týmto oznamom.

       

      Na základe aktuálneho usmernenia ministerstva školstva k opatreniam v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošnom testovania vyplývajú pre zákonných zástupcov žiaka nasledujúce povinnosti:

       

      1. Pre žiaka prichádzajúceho do školy z územného obvodu nepodieľajúceho sa na druhej vlne celoplošného testovania - netestované okresy

       

      A1) Žiaci prvého až štvrtého ročníka ZŠ po prvom návrate do školy po druhej vlne celoplošného testovania, teda po 9.11. 2020, predkladajú "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Vyhlásenie vypĺňajú elektronicky na Edupage alebo v písomnej podobe odovzdajú triednemu učiteľovi žiaka.  Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka opakovane po každom každom prerušení dochádzky svojho dieťaťa v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa započítavajú).

      Žiaci 1.-4. ročníka výsledok testu nepredkladajú, nakoľko sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle §1 ods. 2 písm. q) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR.

       

      B1) Zákonný zástupca žiaka môže vstúpiť do vonkajších alebo vnútorných priestorov školy, okrem doteraz stanovených podmienok, len za predpokladu preukázania negatívneho výsledku testu alebo potvrdením o výnimke v zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky č. 16 ÚVZ SR. Za legitímne preukázanie sa považuje negatívny výsledok RT-PCR vykonaný od 29.10. do 8.11. 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vydaným od 29.10. do 1.11. alebo RT-PCR testom či certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vydaným od 9.11. do 15.11. 2020. 

       

      2. Pre žiaka prichádzajúceho do školy z územného obvodu podieľajúceho sa na druhej vlne celoplošného testovania - testované okresy

       

      A2) V prípade, ak žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti prichádzajúca do školy z územných obvodov okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania bola pozitívne testovaná (antigénový test v rámci celoplošného testovania), žiak zostáva povinne v 10-dňovej domácej izolácii

       

      B2) V prípade, ak žiak zostáva v 10-dňovej izolácii, zákonný zástupca oznámi škole

      1. či jeho dieťa zostáva v 10-dňovej izolácii a 

      2. či sa jeho dieťa bude zúčastňovať dištančného vzdelávania

      Prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť bezodkladne nahlásili triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa mailom alebo prostredníctvom Edupage.

      (Táto povinnosť sa vzťahuje pre všetkých žiakov školy bez ohľadu na to či sa doposiaľ vzdelávali v prezenčnej alebo dištančnej forme!).

      Upozorňujeme Vás, že v zmysle vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva je osoba v prípade pozitívneho výsledku testu povinná oznámiť túto skutočnosť aj svojmu všeobecnému lekárovi.

       

      C2) Žiaci prvého až štvrtého ročníka ZŠ po prvom návrate do školy po druhej vlne celoplošného testovania, teda po 9.11. 2020, predkladajú "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Vyhlásenie vypĺňajú elektronicky na Edupage alebo v písomnej podobe odovzdajú triednemu učiteľovi žiaka.  Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka opakovane po každom každom prerušení dochádzky svojho dieťaťa v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa započítavajú).

      Žiaci 1.-4. ročníka výsledok testu nepredkladajú, nakoľko sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle §1 ods. 2 písm. q) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR.

       

      D2) Zákonný zástupca žiaka môže vstúpiť do vonkajších alebo vnútorných priestorov školy, okrem doteraz stanovených podmienok, len za predpokladu preukázania negatívneho výsledku testu alebo potvrdením o výnimke v zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky č. 16 ÚVZ SR. Za legitímne preukázanie sa považuje negatívny výsledok RT-PCR vykonaný od 7.11. do 8.11. 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vydaným od 6.11. do 8.11. alebo RT-PCR testom či certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vydaným od 9.11. do 15.11. 2020.

       

      E) V prípade, že sa zákonný zástupca žiaka nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke (a teda je povinný zostať v 10-dňovej izolácii), úctivo žiadame rodičov, aby svoje dieťa nechali v domácej izolácii do 18.11. 2020! Škola bude akceptovať ospravedlnenie žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich dní. Prosíme Vás o zodpovedný postoj voči ostatným členom školského spoločenstva, nakoľko aj bezpríznakové dieťa môže šíriť nákazu!

       

      Ďakujeme Vám za porozumenie a vážime si vzájomnú spoluprácu!

       

      Naďalej zostávame s Vami v modlitbách a vyprosovaní daru pokoja, dôvery, sily a nádeje do ďalších dní.

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

     • Svätá omša v kaplnke

     • Milí rodičia, priatelia školy,


      na sviatok našej arcidiecézy - sv. Martina Vás srdečne pozývame na sledovanie sv. omše v stredu (11. 11.) z našej školskej kaplnky. Sv. omša začne o 11:00 a môžete ju sledovať prostredníctvom youtube našej školy. Link TU.

     • Rodičovské stretnutie 11.11.


     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa - pre aktuálne okolnosti - uskutoční online formou nasledovne:

      spoločné triedne aktívy - 11.11. (streda) 17,30 - 18,30 (link na stretnutie Vám pošlú triedni učitelia)
      individuálne konzultácie - 10. - 13.11. (ut-pia) - po vzájomnej dohode s učiteľom (kontakty sú na webe školy).

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      Ďakujeme!

      cšm

    • VEĽKÁ RYBACIA SÚŤAŽ
     • VEĽKÁ RYBACIA SÚŤAŽ

     • Ak o tom neviete – nová RYBKA je na svete.

      Na stránke školy na lište si pláva,

      aj ona je online - nekrčí sa a už vás očakáva.

      Keď čítať budete pozorne,

      v „rybacom“ kvíze sa onedlho rozhodne,

      kto má najbystrejšie oko,

      dobrý postreh a....ešte toto:

      Je naozaj zaujímavá, obsahuje množstvo článkov a fotografií zo života školy, pracovali na nej mnohí žiaci a študenti i vaši učitelia. Tak neváhaj, pozorne si ju vo voľnom čase prečítaj a sleduj náš web, kde sa v blízkej dobe objaví 1. súťažná disciplína – rybací kvíz z informácií z nej a o nej.

      Tešíme sa, bude to dlhá a pekná plavba...:)

    • Hlasujte v GESTO PRE MESTO za náš projekt!
     • Hlasujte v GESTO PRE MESTO za náš projekt!

     • Milí rodičia a priatelia školy!

      Už len krôčik nám chýba od toho, aby žiaci a študenti našej školy mohli na hodinách telesnej výchovy začať využívať nové priestory Pohybového centra, ktoré pre nich pripravujeme. Pohybové centrum v sebe zahŕňa gymnastickú telocvičňu, posilňovňu a šatne so sprchami.

      V rámci projektu Raiffeisen banky Gesto pre mesto sme s naším projektom postúpili do záverečného hlasovania o 1000 €, ktoré poslúžia na vybavenie týchto priestorov potrebným náradím.

      Tým chýbajúcim krôčikom je Váš hlas, ktorý nám pomôže túto finančnú čiastku získať. Hlasovanie Vám zaberie len pár sekúnd, a preto neváhajte a hlasujte za projekt Spojenej školy sv. Františka Assiského – robíte tak pre svoje dieťa!

      Hlasovať môžete tu: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/malacky

      Zvoľte: Pohybové centrum – gym. telocvičňa s posilňovňou

     • Svätá omša pre cirkevné školy

     • Vážení rodičia, študenti, žiaci, drahí priatelia,

      pozývame Vás na spoločné prežívanie svätej omše pre spoločenstvá cirkevných škôl.

      Utorok 3.11. 2020 o 16,00, celebrantom sv. omše bude otec biskup Jozef Haľko.

      Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave.

      Program môžete sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke facebook.com/zkss.sk/videos/

      Vyprosujeme požehnaný čas a veľa pokoja, trpezlivosti a nádeje do nasledujúceho obdobia.

      cšm

     • Opatrenia po celoplošnom testovaní

     • Vážení rodičia, priatelia,

      uvedomujeme si, že to máte v tomto čase nesmierne náročné, lebo sa popri pracovným povinnostiam musíte v zvýšenej miere venovať aj školským usmerneniam platných pre Vaše deti.

      Prosíme Vás venujte pozornosť týmto oznamom.

      Na základe usmernenia ministerstva školstva po celoplošnom testovaní (31.10. - 1.11.) vyplývajú pre zákonných zástupcov žiaka nasledujúce povinnosti:

      A) V prípade, ak žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti bola pozitívne testovaná (antigénový test v rámci celoplošného testovania), žiak zostáva povinne v 10-dňovej domácej izolácii

      Upozorňujeme Vás, že v zmysle vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva sa "izolácia ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v priebehu izolácie objaví horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.​"​

      B) V prípade, ak žiak zostáva v 10-dňovej izolácii, zákonný zástupca oznámi škole

      1. či jeho dieťa zostáva v 10-dňovej izolácii a 

      2. či sa jeho dieťa bude zúčastňovať dištančného vzdelávania

      Prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť bezodkladne nahlásili triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa mailom alebo prostredníctvom Edupage.

      (Táto povinnosť sa vzťahuje pre všetkých žiakov školy bez ohľadu na to či sa doposiaľ vzdelávali v prezenčnej alebo dištančnej forme!).

      Upozorňujeme Vás, že v zmysle vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva je osoba v prípade pozitívneho výsledku testu povinná oznámiť túto skutočnosť aj svojmu všeobecnému lekárovi.

      C) Žiaci prvého až štvrtého ročníka ZŠ po prvom návrate do školy po celoplošnom testovaní predkladajú "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Vyhlásenie odovzdajú triednemu učiteľovi žiaka. V prípade, že žiak uvedené vyhlásenie nebude mať, nebude sa môcť v škole vzdelávať! Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka opakovane po každom každom prerušení dochádzky svojho dieťaťa v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa započítavajú), z toho vyplýva, že opätovne táto povinnosť rodičovi vznikne po návrate žiaka do školy po druhej časti jesenných prázdnin (po 9.11.). Toto vyhlásenie môžete podať aj elektronicky cez rodičovské konto edupage. 

      Návod: Podanie vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Žiaci 1.-4. ročníka výsledok testu nepredkladajú, nakoľko sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle §1 ods. 2 písm. q) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR.

      D) Zákonný zástupca žiaka môže vstúpiť do vonkajších alebo vnútorných priestorov školy, okrem doteraz stanovených podmienok, len za predpokladu preukázania negatívneho výsledku testu alebo potvrdením o výnimke v zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky č. 16 ÚVZ SR.

      E) V prípade, že sa zákonný zástupca žiaka nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke (a teda je povinný zostať v 10-dňovej izolácii), úctivo žiadame rodičov, aby svoje dieťa nechali v domácej izolácii do 11.11. 2020! Škola bude akceptovať ospravedlnenie žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich dní (3.11., 4.11., 5.11., 10.11., 11.11.; pripomíname, že 6.11. a 9.11. sú prázdniny). Prosíme Vás o zodpovedný postoj voči ostatným členom školského spoločenstva, nakoľko aj bezpríznakové dieťa môže šíriť nákazu!

      Ďakujeme Vám za porozumenie a vážime si vzájomnú spoluprácu!

      Naďalej zostávame s Vami v modlitbách a vyprosovaní daru pokoja, dôvery, sily a nádeje do ďalších dní.

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

    • Čokoládový kvíz
     • Čokoládový kvíz

     • Maškrtníci s dobrým srdcom!

      V mesiaci október ste si v rámci Pápežských misijných diel kupovali na vrátnici našej školy čokoládky. Ich zakúpením ste pomohli deťom v afrických krajinách.

      Ale okrem toho ste prostredníctvom školského rozhlasu riešili spoločne kvíz zo znalosti čokolády, pamätáte?

      Tu sú výsledky:

      1. miesto VII.C – 12 z 15 správnych odpovedí
      2. miesto II.B – 11 správnych odpovedí
      3. miesto VIII.C – 10 správnych odpovedí

      Odpoveď na poslednú bonusovú otázku „Akú čokoládu má rád pán riaditeľ?“ znie: C - je mu to jedno.

      Odmeny (ako ináč – sladké) vás čakajú po návrate do školy, veríme, že to bude skoro. 😊

     • Povzbudenie k spoločnému ÁNO pre plošné testovanie

     • Vážení kolegovia, rodičia, študenti a žiaci, priatelia,

      nemôžeme byť jednotní v názore, ale môžeme byť jednotní v rozhodnutí PRE niečo, čo sleduje správny cieľ - ochranu zdravia človeka!

      Povzbudzujeme Vás k rozhodnutiu PRE - celoplošné testovanie na COVID-19.

      Uvedomuje si prítomnú verejnú polemiku, ktorá vytvára nerozhodný priestor pre zaujatie jedného z dvoch odlišných postojov.

      ÁNO pre testovanie považujeme za postoj, ktorý vedie k spájaniu a zjednocovaniu v úsilí o znížení nebezpečenstva šírenia ochorenia.

      Prijmime prosím výzvu "Som zodpovedný, dám sa testovať" ako osobné pozvanie urobiť toto úsilie spoločným

      Účasť na testovaní podporujú aj biskupi Slovenska.

      Zároveň Vás spolu s našimi biskupmi povzbudzuje aj k duchovným prostriedkom úsilia o zastavenie šírenia nákazy - k modlitbe, pôstu a konaniu skutkov lásky, osobitne voči núdznym, chorým a trpiacim.

      Osobitne Vás pozývame k každodennej spoločnej modlitbe za Slovensko.

      Ďakujeme za porozumenie a prosíme Vás o adresovanie podpory testovania aj v rámci Vašich kontaktov!

      ĎAKUJEME!

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

       

      Modlitba za Slovensko

      Všemohúci Bože, Otče,

      tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

      Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,

      spôsobenými pandémiou 

      a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,

      o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,

      o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,

      o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých,

      čo majúpolitickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

      Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození

      nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

      V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,

      stali sme sa sebeckými, bezohľadnými,

      dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

      Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha;

      daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás,

      aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

      Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. 

      S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

      Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.

      Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

      O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 

     • Svätá omša z kaplnky

     • Milí rodičia, priatelia školy,

      srdečne Vás pozývame na sledovanie sv. omše vo štvrtok (29.10.) z našej školskej kaplnky. Sv. omša začína 11:00 a môžete ju sledovať na youtube našej školy. LINK TU.

    • Nateraz dozbierané
     • Nateraz dozbierané

     • V priebehu dvoch týždňov sa nám podarilo vyzbierať 13 213,3 kg starého papiera.

      Víťazné triedy prvej ekodisciplíny:

      1. 2318 kg            II.C
      2. 1823,5 kg         III.A
      3. 3. 984,5 kg       VI.C

      Ďakujeme za to, že Vám záleží na našej planéte.

     • Prechod na upravenú výučbu

     • Vážení rodičia, priatelia,

       

      na základe rozhodnutia ministra školstva sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ a gymnázium.

      To znamená, že naša škola bude od 26.10. zabezpečovať prezenčné vzdelávanie len pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ (I. stupeň) a dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. - 9. roč. ZŠ (II. st.) a gymnázia.

       

      Jesenné prázdniny sú upravené v týchto nových termínoch: 30.10., 2.11., 6.11., 9.11. 2020.  

       

      Prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa bude prebiehať tak ako doteraz v nezmenej podobe, vrátane činnosti ŠKD. 

       

      Základné zásady dištančného vzdelávania - tieto zásady platia v tejto podobe nielen pre II.st., ale upravujú doterajšie dištančné vzdelávanie aj pre študentov gymnázia!

       

      1. Rozvrh hodín

      Vyučovanie sa bude riadiť bežným rozvrhom hodín s klasickým časovým harmonogramom ako v škole. 

      Zmena v rozvrhu v prípade neprítomnosti vyučujúceho (suplovanie alebo pridelená iná pracovnú činnosť z daného predmetu) bude žiakom oznámená prostredníctvom Edupage najneskôr do 7:50 daného dňa.

       

      2. Učebný plán

      Vzdelávanie bude organizované pre všetky vyučovacie predmety, vrátane výchov. Obsah a forma výuky bude prispôsobená podmienkam pre vzdelávanie.

      3. Formy dištančného vzdelávanie

      a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ - žiak) - prednostne využívaním služby Google meet/Google classroom (príp. ďalších nástrojov G Suite for Education). Inštrukcie komunikácie v online priestore Vám boli zaslané v predchádzajúcom čase. Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!

      b) offline vzdelávanie (asynchrónna komunikácia učiteľ - žiak) - zadávaním úloh a inej samostatnej práce; výhradne prostredníctvom Edupage.  

      c) kombinované vzdelávanie.

       

      Niektoré predmety budú prebiehať výhradne offline formou (Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Technika, Mladý bádateľ, Umenie a kultúra).

      Ďalšie predmety budú prebiehať zväčša kombinovanou formou (online + offline).

       

      Žiaci budú mať v dennom rozvrhu určené hodiny, ktoré budú prebiehať online ktoré offline.

      • Hodiny v rozvrhu určené ako "online" nebudú zabezpečné online iba výnimočne, ak to nebude možné pre iné okolnosti. Online hodina neznamená, že musí byť takto realizovaná celá 45 minútová vyučovacia jednotka (môže sa stať, že učiteľ po výklade nechá žiakov pracovať samostatne).
      • Hodiny v rozvrhu určené ako "offline" budú dodržané (nebudú vyučované ako online).  

      Toto pravidlo zavádzame kvôli tomu

      • aby sme minimalizovali preťažovanie žiakov, resp. lepšie rozložili záťaž žiakov, ktorá vzniká osobitne dlhším a súvislejším časom pri počítači, 
      • aby sme častejšie striedali činnosti, lebo sústredená pozornosť žiaka pri online výučbe sa vyčerpá skôr ako pri kontaktnej výučbe, 
      • aby sme v rodinách, kde používajú jeden počítač viaceré osoby, ľahšie počítač "prerozdelil" medzi jednotlivých členov,
      • aby sme vytvorili podmienky pre optimálnejšie striedanie duševnej a fyzickej činnosti.

      4. Hodnotenie žiakov

      Klasifikované budú všetky predmety tak, ako bolo dohodnuté na začiatku školského roka. Kritériá hodnotenia budú prispôsobené a žiaci o nich boli informovaní vyučujúcimi. Vo všeobecnosti platí, že vyučovanie je dôležitejšie ako hodnotenie, preto budú učitelia viac ako hodnotenie výsledkov a konkrétnych výstupov žiaka uplatňovať poskytovanie spätnej väzby pre širší okruh prejavov žiaka (osobnostný rast, ochota spolupracovať, záujem, vytrvalosť, usilovnosť, aktivita a iné). Takáto spätná väzba sa do procesu klasifikácie známkou premietne priebežne alebo po ucelenej vyučovacej fáze (napr. po dvojtýždňovom vyučovacom bloku).  

       

      5. Dochádzka žiaka

      Škola bude zaznamenávať do systému Edupage dochádzku žiaka len počas online hodín. Neprítomnosť študenta na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom tak ako pri bežnej dochádzke.

      Hodiny organizované offline nebudú mať dochádzku evidovanú. Žiaka pre takúto hodinu viaže iba povinnosť splniť úlohu/zadanie podľa pokynov učiteľa, jej prípadné nesplnenie sa zohľadní pri hodnotení žiaka.

       

      6. Žiaci, ktorí nebudú mať funkčné spojenie so školu pomocou technológií a internetu budú mať vzdelávacie povinnosti organizované v týždňových blokoch cez distribuované učebné materiály. Ďalšie podrobnosti budú riešené individuálne s jednotlivými žiakmi. Prosíme rodičov, aby urobili čo je v ich možnostiach zabezpečiť pre svoje optimálne podmienky. Ak to nepôjde, tak sa netrápte, my budeme mať pochopenie, lebo vieme, že situácia nie je pre Vás jednoduchá! 

       

      Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám veľa trpezlivosti, síl, pokoj a nádej!

       

      A osobitne všetkým Vašim rodinám, blízkym a známym - pevné zdravie a ochranu pred nákazou!

       

      Kto môže, nech sa pridá k našej každodennej spoločnej modlitbe sv. ruženca o 20,00.

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

     • Sv. omša z kaplnky

     • Milí rodičia, priatelia školy,

      srdečne Vás pozývame na sledovanie sv. omše v piatok (16.10.) z našej školskej kaplnky. Sv. omša začala 8:15 a môžete ju sledovať na youtube našej školy. Link TU.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“