• Aktuálne informácie
     • Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia,

      dovoľte mi pár riadkov pred veľkonočnými sviatkami:

      1. Avizovaný upravený rozvrh hodín žiakov sa odkladá, pretože minister školstva sa vyjadril, že po sviatkoch budú určené plošné inštrukcie aj k tejto veci. Nový školský rozvrh máme pripravený k publikovaniu, musíme však počkať, aby nebol v rozpore s usmernením ministerstva. Ďakujeme za pochopenie.

      2. Upravené hodnotenie žiakov a hodnotiace kritériá. Bolo vydané nové ministerské usmernenie žiakov k priebežnému a koncoročnému hodnoteniu žiakov. Na jeho základe majú školy spracovať všetky hodnotiace pokyny a oboznámiť s nimi žiakov/rodičov. Urobíme tak po našej pedagogickej rade, ktorá je naplánovaná na 16.4. 

      3. Upravený model vyučovania (s novým rozvrhom) bude spustený od 20.4.

      Podstatné veci v ňom sú: 

      a) ranné komunitné stretnutia s tr. učiteľom 8,00 - 8,30 (spôsob ich realizácie je v kompetencii tr. uč.; môže byť online i offline, každopádne bude to čas riadený triednym)

      b) vyučovanie 8,30 - 12,30 (po vyučovacích jednotkách v dĺžke 60 min. s prestávkou). Ojedinele bude vyučovanie aj poobedné (13,30 - 14,30; najmä gymnázium).

      V tomto čase by malo prebiehať vyučovanie, podľa individuálnych predmetových/učiteľských usmernení. Online vzdelávanie, ktorá má našu podporu - najmä z dôvodu možnosti vysvetlenia učiva - bude mať rozvrhovo ustálenú podobu.

      c) denný režim žiaka v dňoch školského vyučovania rešpektujúci psychohygienické princípy, t .j. začínajúci ráno o 8,00. Prosíme rodičov, aby spolupracovali na nastavení režimu svojich detí! Ďakujeme!

      4. Poplatky za Školskú jedáleň a školský klub detí sú v čase odstavenej prevádzky školy zrušené, s tým, že:

      - poplatky sa školskú jedáleň - preplatky za stravné vám budú vrátené na konci školského roka (začiatkom júla) automaticky, vratná kaucia na požiadanie (inak sa prenáša do ďalšieho roka).

      - poplatky za ŠKD - poplatok za apríl, bude tým, ktorý poplatok uhradili, vrátený na účet na konci mesiaca; rovnako budeme postupovať v prípade ostatných mesiacov u tých, ktorí poplatok uhradili aj na ďalšie mesiace. Poplatok za marec sa nevracia, vzhľadom k internému predpisu o výške mesačného poplatku v sume 18€ nezávislého od počtu dní, ktoré dieťa trávi v klube.

      5. Dopravné za mesiace február a marec 2020 budeme vyplácať v termíne 20.4. - 24.4. v čase 14,00 - 18,00 na vrátnici školy (bezpečnostné pokyny budú zverejnené na vstupnej bráne).

      6. Pýtali ste sa na zbery druhotných surovín: Zber elektrozariadení preložený na prvé dva júnové týždne (za predpokladu návratu do školy, inak jeseň 2020), zber papiera (jeseň 2020).

      Prajeme celým vašim rodinám požehnané veľkonočné sviatky!

      Myslíme na vás v modlitbe, osobitne pozývame k tej každodennej sv. ruženca o 20,00.

      Vyprosujeme ochranu zdravia, pokoj a dôveru v ochranu Najvyššieho!

      Za školské spoločenstvo,

      Daniel Masarovič

    • ...a výzva pokračuje
     • ...a výzva pokračuje

     • V čase pôstu nás sprevádzali pôstne výzvy, ktoré mali za úlohu pomôcť nám kvalitne prežiť čas bez digitálnych technológií a viac sa sústrediť na svoje vnútro, spoznať svojich blízkych, pracovať na vlastnostiach, ktoré sú pre zrelého človeka nevyhnutné... Všetko sa skomplikovalo príchodom pandémie a naše výzvy sme spolu zdieľali len cez školskú webovú stránku. Napriek tomu verím, že sa našlo veľa mladých a detí, ktorí sa nevzdali a napriek tomu bojovali s výzvami ďalej. Sme vo výnimočných vyučovacích podmienkach a myslím si, že práve tieto podmienky priam vytvárajú príležitosť oveľa viac spadnúť do osídel digitálnych technológií a tráviť väčšinu svojho času práve pri hrách, chate, klipoch, sociálnych sieťach, nekonečných seriáloch na netflixe...chcem vás preto všetkých pozvať k tomu, aby sme vo výzve pokračovali ďalej. Aby sme hľadali spôsoby, ako vyplniť užitočne čas a neutekať do virtuálneho sveta od problémov, v ktorých sa reálne nachádzame. Po Veľkej noci mám pre vás jedno prekvapenie. Ale o tom až potomJ

      Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

    • Hrdinovia dnešných dní - umelecká výzva
     • Hrdinovia dnešných dní - umelecká výzva

     • „Drahí priatelia, hľaďte na skutočných hrdinov, ktorí v týchto dňoch vychádzajú na svetlo: nie sú to tí, čo majú slávu, peniaze a úspech, ale tí, čo dávajú seba samých, aby slúžili druhým. Cíťte sa povolaní vložiť svoj život do hry. Nemajte strach vynaložiť ho pre Boha a pre druhých, takto získate! Pretože život je darom, ktorý získavame tým, že sa darujeme. A pretože tou najväčšou radosťou je povedať „áno“ láske, bez „ak“ a bez „ale“. Tak, ako to urobil Ježiš pre nás.“

                                                                                                  Pápež František, Kvetná nedeľa 5. 4. 2020

      Milí mladí priatelia,

      v homílii na Kvetnú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa mládeže nás pápež František pozval k vyjadreniu súcitu, spolupatričnosti, vďaky a lásky hrdinom dnešných dní.

      Pripojme sa aj my k jeho odkazu. Povzbuďme ich a poďakujte im za ich prácu a lásku originálnym spôsobom.

      Pozývame vás vytvoriť pre nich umelecké pozdravy vo forme výtvarných a literárnych prác, krátkych videí či fotografií.

      Svoje diela posielajte do 30. apríla 2020 na mailovú adresu hrdinovia@zkss.sk.

      Galéria vašich diel bude vystavená na webovej stránke www.zkss.sk a uvidíte ich aj počas vysielania TV LUX.

      Téma výzvy

      Kto sú pre teba hrdinovia dnešných dní? Poznáš vo svojom okolí takýchto hrdinov? 

      Počul si o nich? Stretol si sa s nimi? Sú často blízko nás, vnímame ich obetavosť, ochotu pomôcť, pracovné nasadenie, nasadzujú vlastné životy, ale konajú aj tichú službu lásky, ku ktorej nás pápež František dnes vyzval.

      Ak si s tým nevieš poradiť, oslov niekoho staršieho v rodine a zapojte sa ako spoločenstvo rodiny.

      Nápoveda

      Spomínaní hrdinovia nie sú Spiderman, Batman, dokonca ani Superman.... 

      Zámerne v texte nespomíname konkrétneho hrdinu dneška, aby sme Ťa neovplyvnili pri tvorivom uvažovaní. Túžime, aby si pravých a reálnych hrdinov dneška objavil sám.

      Ak rád tvoríš a chceš sa podeliť so svojím umeleckým pozdravom, táto výzva je určená práve Tebe.

      Výtvarný pozdrav 

      Technika: kresba, maľba, koláž, grafika, môže byť akákoľvek počítačová technika alebo kombinovaná technika. 

      Obrázok musí byť vytvorený a tiež odfotený na šírku (formát A4).

      Svoje dielo po vytvorení odfoťte (stačí kvalitná a dobrá fotka z mobilu) a fotografie nám pošlite.                                

      Literárny  pozdrav
      Môžeš napísať krátku poviedku, reportáž, interview, esej, báseň alebo modlitbu.

      Video pozdrav 

      Natoč video, na šírku do 3 minút, v ktorom môžeš vyjadriť vďačnosť hrdinom dnešných dní.

      Môžeš sa vyjadriť hovoreným slovom, hudbou, krátkou piesňou, tancom alebo krátkym divadlom k danej téme (keďže videá sú veľmi veľké, nahrajte ich napr. na youtube a pošlite nám emailom ich adresu).

      Tešíme sa na Vaše kreatívne a umelecké pozdravy venované HRDINOM DNEŠNÝCH DNÍ.

      Mgr. Daniel Masarovič

      prezident ZKŠS

    • Duchovný program Veľkého týždňa
     • Duchovný program Veľkého týždňa

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné prežívanie duchovného programu 

      počas Veľkého týždňa, ktorý bude prostredníctvom internetového vysielania

      zdieľaný pre žiakov katolíckych škôl z celého Slovenska.

      Program:

      Pondelok 6.4.

      10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

      Utorok 7.4.

      10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4.

      10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

      Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave 

      a budete ho môcť naživo sledovať na https://zkss.sk/

      alebo priamo na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/zkss.sk/

      Prajeme vám pokojné prežívanie týchto dní.

    • Prosba o poukázanie 2%
     • Prosba o poukázanie 2%

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky.

      Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola.

      Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme vyjadrovať zmysluplné hodnoty a rozvíjať potenciál generácie mladých ľudí.

      Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!
       

      Prosba o poukázanie 2% tu.

      Ako postupovať pri poukázaní 2% tu.

      Vyhlásenie - tlačivo pre darovanie 2 % tu. 

      Potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane tu.

    • Výzva mediatímu
     • Výzva mediatímu

     • Už to bude nejaký ten piatok, čo sme všetci doma a vychádzame vonku minimálne na nákup či vyvenčiť psa. Ale určite si každý z nás ako náhradu nedostatoćného pohybu či výplne voľného času našiel nejakú činnosť, ktorú robí popri školských úlohách a domácich povinnostiach, aby sa odreagoval, utiekol od problémov dnešného sveta a aby sa hlavne nezbláznil. A preto vás chceme požiadať, aby ste nám zdieľali a prípadne inšpirovali druhých v tom, ako si spríjemňujete tieto chvíle.

      Vaše činnosti posielajte na mail cs.komunikacia@gmail.com. Do výzvy sa môžu zapojiť všetci: žiaci, študenti, ale aj učitelia. Tešíme sa na vaše správy!

    • Aktuálne informácie pre rodičov
     • Aktuálne informácie pre rodičov

     • Dávame do pozornosti, že Ministerstvo školstva vydalo na základe rozhodnutia krízového štábu vlády SR momentálne tieto usmernenia:

      1. Vyučovanie na školách je prerušené od 30. marca až do odvolania.

      2. Testovanie žiakov 9. ročníka a písomná časť maturitnej skúšky sú zrušené.

      3. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti detí. V dohľadnej dobe na našej webovej stránke upresníme, akým spôsobom a v akom čase sa bude zápis na našej škole konať.

      4. Prihlášky na strednú školu sa budú podávať do 15. mája 2020. Na prihláške nemusí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Spôsob administrácie prihlášok (doručovanie, odosielanie) a vydávania zápisných lístkov Vám bude oznámený neskôr (mailom, na webe).

      5. Prijímacie skúšky na strednú školu sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

      6. Ústna časť maturitnej skúšky bude najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      Súhrn všetkých usmernení nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

      Dôležité informácie, odporúčania a usmernenia pre žiakov, učiteľov i rodičov sa nachádzajú aj na webe ucimenadialku.sk

      Ďakujeme vám, milí rodičia, že nám pomáhate pri zabezpečovaní domáceho vyučovania. Uvedomujeme si, v akej zložitej situácii sa nachádzate. Popri svojich pracovných a rodinných povinnostiach ste mnohí ešte vyťažení učením sa spolu s vašimi deťmi a zabezpečovaním servisu, ktorý je s tým spojený (tlač, scan, odosielanie úloh atď.). Nie všade to zvládajú deti bez vašej pomoci (prirodzene najmä pri menších deťoch je to náročnejšie). Rozumieme, že viacerí máte s aktuálnym vyučovacím systémom problémy pre rôzne technické a iné obmedzenia. Ospravedlňujeme sa za všetky ťažkosti, ktoré sú spôsobené aj doterajším nastavením systému. Sme si vedomí toho, že normovanie učiva a zadávaných úloh, pri očakávaní spätnej kontroly, bolo veľakrát nad únosný rámec! 

      Aj my, učitelia, sme v novej a náročnej pozícii. Učíme sa za chodu zabezpečovať model učenia na diaľku efektívnejším spôsobom.

      Záleží nám na tom, aby sme postupom času vo väčšej miere uplatňovali systém online vzdelávania. Od tohto kroku si sľubujeme, že vyučovanie bude nielen pestrejšie, interaktívnejšie a atraktívnejšie pre žiakov, ale aj menej zaťažujúce pre vás - rodičov.

      Zámerom je, aby učitelia prebrali viac pod svoju kontrolu najmä vysvetľovanie nového učiva.

      Prosíme vás o trpezlivosť so zavádzaním upraveného vyučovacieho modelu!

      Základné vybrané prvky upravovaného modelu:

      1. Vyučovanie pomocou nástrojov pre online vzdelávanie, s využitím zdieľanej digitálnej plochy, audio a video formátu výuky - žiaci sa budú učiť inou formou. Pokiaľ - z rôznych dôvodov - sa nebude môcť žiak zúčastniť vzdelávania v reálnom čase, bude sa môcť dostať k záznamu vyučovacej jednotky, nakoľko tá sa bude nahrávať. Pre online vzdelávanie budeme prednostne (ale nie výhradne) využívať služby Google Hangouts Meet. Pre tento typ vzdelávania sa je možné v krajnom prípade využiť aj mobilný telefón. Výhodou online vzdelávania bude možnosť okamžitej konzultácie s učiteľom.

      2. Redukcia a úprava obsahu učiva pre jednotlivé vyučovacie jednotky - žiaci budú mať menej učiva. Učivo jednotlivých predmetov bude prebraté v miere, ktorá zohľadňuje aktuálny stav. Neprebraté učivo sa automaticky presúva do ďalšieho školského roka. Povinnosť zvládnutia určeného obsahového rámca predmetu odpadá.

      3. Úprava denného rozvrhu hodín (vyučovacích jednotiek) - žiaci budú mať menej hodín (príde k znižovaniu počtu hodín niektorých predmetov a niektoré ďalšie predmety budú vypustené, resp. minimalizované).

      4. Úprava hodnotiacich kritérií - žiaci budú mať menej povinností s priebežným posielaním úlohy na kontrolu. Budeme vo väčšej miere zohľadňovať, ak žiak nemá náležité technické možnosti a podmienky k priebežnému zasielanie úloh/zadaní (žiaci si v tomto prípade budú tvoriť portfóliá, teda zhromažďovať výstupné materiáli a odovzdajú ich po návrate do školy). Princípy priebežného hodnotenia vedúce k záverečnej klasifikácii žiaka na koncoročnom vysvedčení sa prispôsobujú aktuálnej situácii a možnostiam, ktorými jednotliví vyučujúci budú disponovať. 

      Uplatňovanie jednotlivých prvkov bude prispôsobené v závislosti od ročníka! 

      Niektoré prvky boli zavedené okamžite (redukcia obsahu učiva), niektoré sú zavádzané postupne (online vzdelávanie - v závislostí od možností jednotlivých vyučujúcich, aplikácia hodnotiacich kritérií), ďalšie budú zavedené neskôr (úprava denného rozvrhu), po ich internom prehodnotení a konzultáciách, ktorým toho času venujeme priestor.

      Našim zámerom je, aby súčasťou režimu boli aj:

      1. Mimoriadne aktivity - ako doposiaľ sväté omše (chystáme aj ďalšie formy duchovného programu), tematické aktivity (ako Deň Zeme). Nebudeme však ďalej zadávať väčšie projektové úlohy (projekt Klimatické zmeny zostáva, len bude upravený jeho časový a organizačný harmonogram). Ide nám tak o spájanie, oživovanie programu, ako aj konzistentný duchovný program (napr. tento týždeň budú mať študenti vyšších ročníkov duchovnú obnovu so svätou omšou s františkánom, bratom Filipom - cez internetové vysielanie).

      2. Triedne komunitné online stretnutia - považujeme za dôležité, aby učitelia hovorili so žiakmi aj na iné ako vyučovacie témy. Upresníme neskôr, vec je v štádiu riešenia. 

      Niekoľko aktuálnych noviniek:

      1. V prípade, že máte technické problémy so zabezpečovaním vyučovania, ponúkame vám možnosť výpožičky školského notebooku (naše možnosti sú prirodzene ohraničené). Ak máte záujem, kontaktujte nás na chachulova.lubomira@csmalacky.sk.

      2. Prosíme vás o nastavenie denného režimu vašich detí počas pracovných dní tak, aby rešpektoval psychohygienické potreby. Stretáva sa s prípadmi, že žiaci dooobedný čas nevyužívajú pre vyučovanie, pritom je to najoptimálnejší čas. Prosíme vás o spoluprácu.

      3. Vzhľadom k tomu, že si uvedomujeme náročnosť tohto obdobie, ponúkame od budúceho týždňa aj konzultačné služby školskej psychologičky, určené pre žiakov i rodičov či ďalších členov rodiny. Informácie nájdete na webe.

      4. Rodiny so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú môcť od budúceho týžna využiť konzultačné a poradenské služby špeciálnej pedagogičky. Takisto pripravujeme online vzdelávanie pre týchto žiakov realizované individuálnou i skupinovou formou. Budeme vás informovať.

      5. Osobitne prosíme o zjednotenie sa v rámci duchovných programov, robíme tak v presvedčení, že "najsilnejšou zbraňou proti koronavírusu je modlitba a skrytá služba" (pápež František).

      V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov i prosieb o pomoc, sme vám k dispozícii.

      Prajeme všetkým rodinám, aby bol tento čas pre vás časom pokoja, posilnenia vzájomných vzťahov a obnovy viery v Božiu prítomnosť.

      Myslíme na vás v modlitbe a veríme, že to spolu zvládneme!

      Vyprosujeme vám ochranu a zdravie.

      Každý deň pozývame k modlitbe sv. ruženca 20,00, odporúčame využiť krásne živé vysielanie zo šaštínskej baziliky :)

      https://www.youtube.com/watch?v=bdS6aouvQtY  

      Za školské spoločenstvo, Daniel Masarovič.

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu
     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu

     • Ďakujme všetkým, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu, dostali sme veľa krásnych kresieb, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vyberať.  

      1. stupeň:

      1. miesto: Jakub Filip Horáček - IV. B

      2. miesto: Viktória Vozárová - III. A

      3. miesto: Mathias Čermák - III. B

      Čestné uznanie: Adriana Šarníková - II. B 

       

      2. stupeň a gymnázium:

      1. miesto: Magdaléna Prochyrová II.G

      2. miesto: Ivan Danček II.G

      3. miesto: Henrieta Slezáková II.G

      Víťazom blahoželáme a ako poďakovanie sme vám poslali domov poštou malé prekvapenie.

    • Poďakovanie všetkým, ktorí hlasovali
     • Poďakovanie všetkým, ktorí hlasovali

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      ďakujeme všetkým, ktorí ste hlasovali za náš projekt "Motýlia záhrada" v rámci programu "Gesto pre mesto".  Napokon to síce na prvé miesto nestačilo, ale sme vďační za každý jeden hlas a podporu.

      Úprimne blahoželáme občianskemu združeniu "Sme v pohybe" k ich víťazstvu a veríme, že sa im ich sympatický a utešený EKO-úmysel podarí úspešne zrealizovať. Zároveň, pokiaľ chcú zostať v pohybe aj po skončení projektu, ich srdečne pozývame do našej školskej work-out zóny". :)

      Naša Motýlia záhrada sa pomaličky prebúdza k životu a momentálne vyzerá tak, ako môžete vidieť z priloženého foto.

      Dúfame, že spolu s motýľmi budete pravidelnými návštevníkmi novej zelenej záhrady aj vy! :)

      Veľa síl, pokoja a vytrvalosti do ďalších dní.

    • Pôstna motivácia
     • Pôstna motivácia

     • Milí kamaráti,

      začína sa pôstne obdobie. Pýtate sa na jeho význam v dnešnom svete?

      Devízou mladého človeka je poznať zmysel toho, čo robí, vedieť, čo sa od neho očakáva, k čomu je pozývaný. Robiť veci len tak bez zdôvodnenia a vysvetlenia nás často privádza k ľahostajnosti až k nečinnosti. Viacerí máme sklony vyžadovať veci bez zrozumiteľných zdôvodnení. Je to jednoduchšie a rýchlejšie. No poväčšine z dlhodobého hľadiska, ktoré je kľúčové, to nevedie k hodnotným výsledkom. Je správne robiť veci s vedomím ich užitočnosti pre život. S poznaním, čo to prinesie mne, druhým, ako osoží. Preto je namieste pýtať sa, aký význam má pre mňa pôst, načo je dobrý, ako sa postiť.

      Faktom je, že naše pôstne aktivity (modlitba, almužna, odriekanie si čohosi) sa môžu poľahky pridať do súboru povinných náboženských formalít, tak ako napríklad svätá omša, bez toho, aby mali pre náš život reálny pozitívny dopad. „Dajte si pozor a nekonajte dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tieto „varovné“ Ježišove slová, ktoré zaznievajú na začiatku pôstneho obdobia, sú pre nás veľmi dôležité. Je v nich naznačené, že môžeme konať dobré skutky, môžeme sa postiť, modliť, dať niekomu dar, ale nie pre náš osobný prospech, pre „pohladenie“ nášho ega. Ježiš nás vystríha pred našimi skutkami pre obdiv a chválu zo strany druhých. Jedno z najväčších pokušení nás ľudí je vyzerať navonok pred druhými ako dobrí, prajní, spravodliví, empatickí ľudia. Pýtate sa, čo je na tom zlé, ak chceme, aby nás iní ľudia pochválili, keď urobíme niečo dobré?

      Keď sa zahĺbime do Ježišových slov, zistíme, že nehovoria, aby sme nerobili dobré skutky, ale aby sme ich nerobili pre vlastnú slávu. Inými slovami, Ježiš tu zdôrazňuje, že nestačí robiť dobré skutky, ale treba ich robiť s dobrým motívom. A motív konať dobro kvôli sebe samému nie je správny. Čo to znamená? Každá naša činnosť, i tá najušľachtilejšia a najzbožnejšia, sa môže stať zároveň aj hľadaním svojho nepravého JA. Môžeme síce pomáhať iným, ale nie kvôli nim samým, ale kvôli tomu, aby sme na seba upútali pozornosť, aby sme boli povšimnutí, pochválení, aby sme sa predviedli... Ježiš nám hovorí, ak robíme dobré skutky s takýmto motívom, už sme „dostali svoju odmenu“. To znamená, že nám v konečnom dôsledku neboli k prospechu, lebo viedli - k posilneniu nášho ega. A naše ego má jednu nebezpečnú vlastnosť – chce byť neustále živené, potvrdzované. A preto môžeme robiť dokola dobré skutky, ale bez zjavného efektu pre náš život, pre naše nepravé JA. Dokonca nás takýto postoj môže doviesť k strachu, že nekonaním dobrých skutkov sa previníme. A strach nikdy nie je dobrou motiváciou nášho konania.

      Kedy teda budú mať dobré skutky pre nás život skutočný efekt, ktorý pocítime a uvidíme? Je to jednoduché. Svätá Terezka to vyjadrila týmito slovami: „Naším jediným cieľom je robiť Bohu radosť“. A čo urobí radosť Bohu? Robiť to, čo chce nebeský Otec. A On chce, aby sme boli s Ním, aby sme tu boli pre druhých. Dobrým motívom našich skutkov je robiť veci pre Boha a v prospech druhých. To pre nás nie je samozrejmé a učíme sa tomu celý život. Predpokladom  pre to je, že sa učíme žiť z Boha, z jeho lásky a z jeho slova. Vtedy sa motiváciou nášho konania stane láska, najsilnejšia motivácia. Pokiaľ je konanie motivované láskou je obdarovávaný nielen ten, ktorý je milovaný, ale aj ten, ktorý miluje. K tomuto by malo smerovať všetko naše pôstne úsilie.

      Ak budeme robiť veci z lásky k Bohu a z lásky k druhým, a nie z lásky k svojmu egu, spôsobí to obrovskú pozitívnu zmenu nášho života. Prečo? Lebo dostaneme odmenu nášho nebeského Otca. „Tvoj Otec ťa odmení“, hovorí Ježiš. A čo je tou očakávanou odmenou nebeského Otca za dobré skutky konané z dobrého motívu? Život v pravom JA – v slobode a sláve Božích detí. Môcť sa radovať z toho, že sa môžeme deliť s druhými. Môcť zakusovať pokoj v každej životnej situácii. Vedieť správne používať stvorené veci ako dar pre nás a pre druhých.

      Milí kamaráti, pôstne obdobie je teda o hľadaní toho, čo chce od nás nebeský Otec. Je o počúvaní jeho slova a prijímaní jeho lásky, ktorá všetko mení. Pôst, modlitba a almužna sú prostriedky, ktorými počas tohto obdobia vyjadrujeme, že nechceme plniť požiadavky nášho ega, ale požiadavky nášho nebeského Otca.

      Nezabudnime, pôst sa končí Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním, ktoré je základom kresťanského života. Kto verí v toto tajomstvo, prijíma skutočnosť, že náš život sa rodí z lásky nebeského Otca, z jeho vôle darovať nám život v hojnosti. A to je život iný ako ten, ktorý poznáme bez toho, aby sme poznali Jeho lásku a Jeho slovo. Požehnaný pôst!

      Daniel Masarovič 

       

       

       

       

       

       

    • Školská svätá omša online!
     • Školská svätá omša online!

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše vo štvrtok 2.4. 2020 o 10,30 prostredníctvom online internetového vysielania z našej školskej kaplnky na našom YouTube kanáli Cirkevná škola Malacky. Svätú omšu bude slúžiť františkán brat Filip.

      Sledovať ho môžete na tak, že priamo vložíte link

      https://www.youtube.com/watch?v=CH4-AcDNn2s&feature=youtu.be

      a budeme radi, ak kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ.

      Svätá omša bude obetovaná za rodiny nášho školského spoločenstva, za ich ochranu a pomoc v tomto čase a za zastavenie pandémie.

      Vyprosujeme vám vytrvalosť, silu a pokoj.

    • 6. výzva: Byť svetlom
     • 6. výzva: Byť svetlom

     • Budovať sa v odvahe, disciplíne, vytrvalosti a láske je náročné. Bez Božej milosti to nepôjde. Boh od nás nechce len naše zbožné správanie, chce, aby sme budovali Boží charakter, cez ktorý budeme zjavovať Božiu milosť. Nemusíš byť ani slávny, nemusíš mať ani najvyššie postavenie, ale dokážeš odovzdať ten správny vplyv na svojich známych. Vnášaš do ich života svetlo, nelám si hlavu nad tým, čo je v tvojej moci, Boh Ti dá vytrvalosť, disciplínu, odvahu a lásku, staneš sa človekom, ktorý mení svet k lepšiemu.

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Šír lásku tam, kde je priepasť. Podaj pomocnú ruku tam, kde je to potrebné .

      Svetlo Krista dáva nádej. Nádej potrebuje každý. Preto, postavme sa voči klamstvu, nespravodlivosti a pomôžme ľuďom zmieriť sa s Kristom.

      Maj oči i srdce otvorené, stačí málo – gesto, úsmev, pozornosť, zdržať sa nepríjemnej poznámky, nepridať sa k frflaniu a posudzovaniu... Nezabúdajme, že radosť z očakávaného zmŕtvychvstania bude v nás rásť rozdávaním seba. Počas dňa je množstvo príležitostí, kedy môžeme prejaviť druhému lásku, zabudnúť na seba a byť tu pre druhých. Môžeme sa cvičiť v trpezlivosti, ovládnuť svoj hnev a usmiať sa napriek tomu, že sme nervózni, opustiť svoj pohodlný gauč a byť druhou rukou mame pri pomoci so súrodencami a neočakávať za to pochvalu...Byť svetlom pre druhých rozžiari aj teba.

       

    • 5. výzva: Prijať pravdu
     • 5. výzva: Prijať pravdu

     • Prísnosť vs. láskavosť. Dve charakterové vlastnosti týkajúce sa jednej lásky. Lásky, ktorou miluje aj Ježiš. Ľudia s tvrdším srdcom sa ženú za cieľom, lámu rekordy. Úspech je pre nich tak dôležitý, že aj ľudí považujú buď za nástroj na používanie, alebo za problém, ktorému sa treba vyhnúť.

      V Božích očiach je každý človek veľmi cenný a výnimočný. Dnešný svet potrebuje lásku a úctu. Ježiš nás miluje najúctivejšou láskou, akú kedy môžeme spoznať. Zomrel za naše hriechy, vedie nás a obnovuje svojim Slovom. Táto láska je zároveň aj najprísnejšia, s akou sa stretneme. Bez úctivo prísnej lásky by sme ľahko skĺzli k náklonnosti k hriechu, toho nás chráni Ježiš svojou prísnou láskou.

      Ak máme preukázať skutočnú úprimnú lásku jeden voči druhému, musíme poznať, čo je to prísna láska.

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Je potrebné povedať pravdu.

      Prísna láska sa rozhodne povedať pravdu miesto vyhýbania sa, pričom dôveruje Bohu, že to dobre dopadne. Svet potrebuje viac ľudí, ktorí druhých milujú s takou oddanosťou, že riskujú momentálne vyhovujúci vzťah a povedia, čo je potrebné povedať, aby ochránili dobro toho druhého. Pravdu vyslovuj s úctou, zjavnou láskou a záujmom o dobro toho druhého.

      Tento týždeň  sme pozvaní nielen hovoriť pravdu, ale aj žiť v pravde. Nepretvarovať sa, povedať, čo si naozaj myslím, ale s láskou voči druhým, nebyť pokrytec, netváriť sa, že je všetko v poriadku, ak nie je; prihovoriť sa blížnemu aj napriek tomu, že neviem, ,či príjme moje slová s pokojom, nebáť sa vyjadriť, že nezvládam všetko ako by si možno iní mysleli, ale mám veľkú snahu a viem, že to je to dôležité; netváriť sa ako majster sveta, ktorý všetko vie, ale v pokore vedieť prijať aj napomenutie toho druhého, ak urobím chybu; nevyletieť hneď v hneve, ale zamyslieť sa, či ten druhý nemá pravdu o tom, čo mi hovorí a či sa nepotrebujem zmeniť...Hovorme a žime pravdu.

       

    • Deň počatého dieťaťa so sv. omšou online
     • Deň počatého dieťaťa so sv. omšou online

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

       

      v stredu 25.3. chceme vyjadriť našu podporu pre Deň počatého dieťaťa. Spoločne chceme vyjadriť, že sme za ochranu každého ľudského života, i toho neviditeľného, ale už existujúceho počatého. Pozývame vás zapojiť sa týmto spôsobom:

      1. Slávením svätej omše o 10,30 prostredníctvom online vysielania z našej školskej kaplnky. V ten deň je aj liturgický sviatok Zvestovania Pána a svätú omšu bude slúžiť školský dekan dp. Marián Libič. Svätú omšu obetujeme ako odprosenie za vedomé ukončenie každého ľudského života po jeho počatí. Priamy prenos môžete sledovať tento raz už na našom školskom YouTube kanály na linku

      https://www.youtube.com/watch?v=qsbp0YQkfFo&feature=youtu.be

      na stránke Cirkevná škola Malacky kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ

      2.  Prípravou a nosením bielych stužiek ako symbolov počatého života na svojom odeve počas nasledujúcich dní.

      3.  (Pre menšie deti) Zasiatím semienka rastliny do kvetináča (alebo na navlhčenú vatu) a starostlivosťou o neho. Semienko predstavuje symbol už nového (počatého) života, ktorý je tiež najskôr neviditeľný. Tak ako klíči semienko, rastie aj bábätko v tele maminky.

      Na zasadenie semienka môžete použiť okrem kvetináča napr. kelímok, škrupinu z vajíčka...

      Nádobu naplňte jemnou pôdou /vatou tak 0,5 cm od okraja, mierne utlačte, polejte. Semienko (hrach, fazuľa, šošovica...) zasaďte do jamky/na povrch vaty a  zľahka prekryte ďalšou vrstvou zeminy/vaty. Nádobku položte na teplé miesto a nezabudnite podľa potreby polievať. O pár dní vás bude čakať v črepníku prekvapenie.

      Želáme vám pokojné a dôverujúce prežívanie týchto dní.

    • Buďme vďační za dar vody
     • Buďme vďační za dar vody

     • Aj napriek aktuálne veľmi špeciálnym vyučovacím podmienkam nechceme ani tento rok zabudnúť na Svetový deň vody (22.3.), ktorý si na škole každoročne pripomíname svojským spôsobom. Inak tomu nebude ani teraz.

      Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Môžeme sa o tom presvedčiť aj v týchto dňoch, kedy sme všetci ohrození šírením nebezpečnej nákazy koronavírusu. Vieme, že jedným z najlepších prirodzených opatrení je pravidelné umývanie rúk. Je to jeden z najlepších a najúčinnejších spôsobov ako odstrániť vírusy či iné škodlivé mikroorganizmy z povrchu našich rúk a predchádzať tak ich prenosu, a tým ochoreniu.

      Prečo je to také dôležité? Koronavírus dokáže žiť síce len v tzv. hostiteľskej bunke (to znamená v bunke iného organizmu, ako je napríklad človek), ale krátkodobo je schopný prežiť aj mimo organizmus, napr. vo vzduchu alebo na povrchu nejakého predmetu. Dotykom s takýmto predmetom sa nám poľahky môže dostať vírus na ruky a môžeme ho nevedomky prenášať (nebezpečný je najmä prenos do úst, nosa a očí). Preto je dôležité umývať si ruky nielen po návrate zvonku, ale aj priebežne doma, najmä vtedy keď sa dotýkam tovaru z nákupu alebo vrchného oblečenia či vlasov.

      Vieme si však ruky umývať aj správnym spôsobom?

      Vaša nasledujúca úloha, milí žiaci, je jednoduchá, ale veľmi dôležitá - naučiť seba (mám zodpovednosť za svoje zdravie) a aj ostatných členov svojej rodiny (mám zodpovednosť za zdravie mojej rodiny) si správne umývať ruky, aby boli zaručene čisté. Nejde pritom len o to, aby sme sa to naučili, ale aj o to, aby sme v tom boli vytrvalí. To čo sa cení je vytrvalosť!

      Cieľom tejto aktivity je aj poukázať na vodu ako veľký a vzácny dar a zároveň, silnú zbraň, ktorú v boji s koronavírusom máme. Buďme za to vďační a pamätajme, že približne 750 miliónov ľudí na svete momentálne nemá prístup k zdrojom pitnej vody. A sú to aj ľudia, ktorí rovnako ako my teraz bojujú s týmto vírusom.

      Tak umývajme dôsledne svoje ruky a nezabúdajme pritom ani na ďalšie zbrane, ktoré v boji s vírusom máme používať – modlitbu, pôst a dobré skutky! J

      Ako na to:

      1. Ruky si najprv navlhči teplou vodou.
      2. Naber si dostatočné množstvo mydla.
      3. Potom si obe dlane spoj a krúživým pohybom potieraj dlaň o dlaň.
      4. Potom prelož dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky a čisti vnútornú stranu medzi prstami. To isté zopakuj aj s druhou rukou.
      5. Trením čisti spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne.
      6. Zovri prsty jednej ruky do dlane a potieraj si ich oproti druhej dlani.
      7. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne.
      8. Ľavú dlaň čisti krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne.
      9. Ruky si opláchni vodou.
      10. Dôkladne si ruky utri jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

      Pre lepšie pochopenie si môžete pozrieť video a správnom umývaní rúk, ktorých ponúka internet veľmi veľa. Napr. takéto: https://bratislavskykraj.sk/video-pre-deti-ako-si-spravne-umyvat-ruky/

      Bonusová úloha:

      Napíšte svojím pani učiteľkám, ako sa vám darilo, nakreslite obrázok, prípadne sa odfoťte pri umývaní rúk. Keďže nám už všetci veľmi chýbate, vaším postrehom sa veľmi potešíme J

       

       

    • Prinášame ukážky pôstnych koláčov
     • Prinášame ukážky pôstnych koláčov

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa odvážili pochváliť zážitkami z vypekania pôstnych koláčov. Tešíme sa, že sa výsledkom svojho pečenia v rámci tejto netradičnej domácej aktivity dokážete podeliť s blízkymi vo vašom okolí. Len prosíme, nezabudnime pri odovzdávaní koláčika dodržiavať bezpečnostné opatrenia, buďme zodpovední a chráňme druhých i seba.

    • Školská svätá omša online!
     • Školská svätá omša online!

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

      vo štvrtok 19.3. 2020, na sviatok sv. Jozefa - patróna rodín, Vás srdečne pozývame na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom online vysielania z našej školskej kaplnky.

      Priamy prenos začína o 10.30 hod.

      Sledovať ho môžete na tak, že priamo vložíte link

      https://www.youtube.com/channel/UCLHpeT00sOQ3gioLz6ICZSA

      do vyhľadávača a na YouTube stránke Tomáš Mikoczi kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ

      V čase zákazu verejného slávenia bohoslužieb môžeme týmto spôsobom spoločne čerpať duchovné posilnenie do nasledujúcich dní. 

      Svätá omša bude obetovaná za rodiny nášho školského spoločenstva, za ich ochranu a pomoc v tomto čase.

      Vyprosujeme vám vytrvalosť, silu a pokoj.

    • Prosba o hlasovanie za náš projekt Motýlia záhrada
     • Prosba o hlasovanie za náš projekt Motýlia záhrada

     • prosíme Vás o podporu projektu "Motýlia záhrada", ktorým sa zapájame do grantovej výzvy vyhlásenej spoločnosťou Raiffeisen bank.

      Projekt je možné podporiť jednoduchým elektronickým hlasovaním na www.gestopremesto.sk

      do 31. marca 2020 (je potrebné vybrať správne mesto - Malacky a vyplniť stručný hlasovací formulár).

      Priamy link na hlasovanie: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/malacky


      Cieľom projektu je vytvorenie na školskom dvore Motýlej záhrady, ktorá rozšíri možnosti efektívneho využitia školského dvora na vzdelávacie i oddychové účely. Koncepcia tvorby tejto plochy so zeleňou rešpektuje inovatívne permakultúrne princípy prirodzeného ekosystému. Súčasťou náučného chodníka budú vyvýšené záhony s tradičnými bylinkami a trvalkami, hmyzími domčekmi a vtáčími búdkami. Záhony z drevených hranolov s možnosťou posedenia zároveň napĺňajú víziu budovania školy ako komunitného centra.

      Víťazný projekt získa odmenu 1000€.

      Ďakujeme Vám za podporu a prosím Vás, aby ste poprosili svojich známych a priateľov s prosbou o hlasovanie za náš projekt!

    • 4. výzva: Dotiahnuť do konca
     • 4. výzva: Dotiahnuť do konca

     • Poďme si spočítať, koľkokrát si už niečo vzdal? Je to predsa vždy tá jednoduchšia cesta ako byť trpezlivý, pracovať a vytrvať. Za každé vzdanie sa vždy platí. Každý od vás niečo požaduje a bude niečo chcieť, písomky, skúšky, práca, okamžitý úspech, rýchle reakcie, skorá dospelosť. Máme tendenciu veci zabaliť skôr ako sa do nich vôbec pustíme a to len kvôli tomu, že nie sme trpezliví a očakávame výsledky skôr, ako môžu prísť. Chýba nám vytrvalosť, ale tá je vo všetkých skúškach nenahraditeľná. Aby si prekonal svoje vlastné hranice, neboj sa vydať cestou vytrvalosti, Boh ti dá požehnanie a prekonanie každej výzvy ťa posilní a posunie ďalej. 

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Vytrvaj v skúškach, ktoré prežívaš.

      V tomto čase tak príhodné. Vytrvaj, neustále treba živiť nádej a vytrvať nielen v tom, aby sme zvládli karanténu, ale aj vytrvať vo vyhotovovaní domácich úloh v tomto neštandardnom spôsobe, napriek tomu, že nado mnou nestojí učiteľ a mnoho vecí musím zvládať vo vlastnej réžii – je tu výzva nevzdávať sa a vytrvať, pracovať odhodlane a pokojne ďalej, pomôcť ako sa dá iným a vytrvať v skúškeJ

      Neboj sa odovzdať všetky svoje skúšky Bohu a nechaj sa ním viesť. Ako príklad si zober samého Ježiša, ktorý vytrval až do konca. Nech ti je povzbudením aj verš z Písma: “A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.” (1 Kor, 15, 58) Prekonávaj nechuť, zdanlivé „nedá sa“, „nejde mi to“, „nikdy to nedokážem“...

    • Vyhlasujeme netradičnú domácu aktivitu na tento týždeň!
     • Vyhlasujeme netradičnú domácu aktivitu na tento týždeň!

     • Pôstny koláč

      Tak ako sme ho robievali tradičným spôsobom na škole, to tento rok nepôjde, ale môžeme to skúsiť inak.

      Upečme v priebehu tohto týždňa doma spolu s našimi rodinami nejaký koláč a rozdeľme sa s ním s niekým v našom okolí. Urobme radosť niekomu, kto v terajšej dobe prežíva strach, úzkosť či smútok. To čo vyháňa strach je láska. Preukážme ju niekomu nablízku tým, že sa s ním podelíme o drobné sladké potešenie! Môžeme pridať aj slovko povzbudenia a podpory.

      Prosím, nezabudnime pri odovzdávaní koláčika dodržiavať bezpečnostné opatrenia, buďme opatrní!

      Ak sa chcete s nami podeliť o zážitky z vypekania na webovej stránke školy, pošlite nám fotografiu na mailovú adresu:

      belanska.lucia@csmalacky.sk

      Ďakujeme!

      P.S.: gymnazisti, nedajte sa zahanbiť!

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“