• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Celosvetové kolo

    • Diana Balážová

    • 1. miesto
    • Benchpresse · Celosvetové kolo · 2020/2021
    • Držiteľka svetového rekordu vo svojej kategórií
  • Celoštátne kolo

    • Marek Trnka

    • 1. miesto/zlatá mediala
    • Majstrovstvá sveta v Cyklokrose · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Juraj Hušek

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Pavol Lukáč

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Ivan Danček

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Matej Borghouts

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • Krajské kolo

    • Šimon Sopko

    • 6. miesto
    • Olympiáda va ANJ ZŠ · Krajské kolo · 2020/2021
    • Henrieta Jelinková

    • 5. miesto
    • Olympiáda va ANJ SŠ · Krajské kolo · 2020/2021
  • Okresné kolo

    • Henrieta Jelinková

    • 2. miesto
    • Olympiáda va ANJ SŠ · Okresné kolo · 2020/2021
    • Šimon Sopko

    • 1. miesto
    • Olympiáda va ANJ ZŠ · Okresné kolo · 2020/2021
    • Šimon Sopko

    • 4. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Školské kolo

    • Richard Gajarský

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda P8 · Školské kolo · 2020/2021
    • Karolína Šintálová

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda P8 · Školské kolo · 2020/2021
    • Veronika Szakálová

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda P8 · Školské kolo · 2020/2021
    • Magdaléna Poláčeková

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda P7 · Školské kolo · 2020/2021
    • Alexandra Hrehorovská

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda P7 · Školské kolo · 2020/2021
    • Alica Hušková

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda P7 · Školské kolo · 2020/2021
    • Kordoš Matúš

    • 4. miesto
    • Pytagoriáda P7 · Školské kolo · 2020/2021
    • Pavlína Písečná

    • 5. miesto
    • Pytagoriáda P7 · Školské kolo · 2020/2021
    • Trnková Lenka

    • 6. miesto
    • Pytagoriáda P7 · Školské kolo · 2020/2021

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“