• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Celosvetové kolo

    • Diana Balážová

    • 1. miesto
    • Benchpresse · Celosvetové kolo · 2020/2021
    • Držiteľka svetového rekordu vo svojej kategórií
  • Celoštátne kolo

    • Juraj Hušek

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Pavol Lukáč

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Ivan Danček

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Matej Borghouts

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

    • Juraj Hušek

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2019/2020
    • Matej Borghouts

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2019/2020
    • Pavol Lukáč

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2019/2020
    • Ivan Danček

    • 3. miesto
    • Špongia · Celoštátne kolo · 2019/2020
  • Krajské kolo

    • Barbora Pompošová

    • 1. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... V.kategória próza · Krajské kolo · 2019/2020
    • Mária Hušková

    • 1. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... V.kategória poézia · Krajské kolo · 2019/2020
    • Liliana Fürstová

    • 3. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... IV.kategória poézia · Krajské kolo · 2019/2020
    • Marek Sivák

    • 2. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... III.kategória próza · Krajské kolo · 2019/2020
    • Benjamín Sagar Choudhury

    • 2. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... III.kategória poézia · Krajské kolo · 2019/2020
    • Natália Fedorová

    • 1. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... II.kategória próza · Krajské kolo · 2019/2020
    • Nela Kronauerová

    • 1. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... II.kategória poézia · Krajské kolo · 2019/2020
    • Vilma Mária Drgoňová

    • 1. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... I.kategória próza · Krajské kolo · 2019/2020
    • Sára Klímová

    • 3. miesto
    • ...a Slovo bolo u Boha... I.kategória poézia · Krajské kolo · 2019/2020
    • Nina Cabanová

    • 1. miesto/družstvo B
    • Bavíme deti športom · Krajské kolo · 2019/2020
    • Eva Trnková

    • 1. miesto/družstvo B
    • Bavíme deti športom · Krajské kolo · 2019/2020

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“