Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou 1.-3. ročník (Mgr. Jana Richveisová)
Divadelný krúžok (Mgr. Viera Slezáková)
Hudobno - spevácky krúžok (Mgr. Adela Grelikova)
Klub Bosco 4.-6. roč. (Mgr. Petra Janská, Irena Černá)
Klubík Bosco 1. – 3. ročník (Mgr. Petra Janská, Mgr. Denisa Tnková)
Kondičné cvičenia z matematiky 9.A (RNDr. Jozef Ondrejka)
Kondičné cvičenia zo SJL 9.A (Mgr. Adriana Stanová)
Krúžok ANJ GYM (Mgr. Adela Urbánová)
Krúžok ANJ 4.-6. roč.(Tereza Okruhlicová)
Krúžok varenia a pečenia 2. ročník (Mgr. Petra Janská)
Krúžok varenia a pečenia 5.-7. ročník (Mgr. Jana Richveisová)
Kúzlenie ihlou a háčikom 2.-6. roč. (Mária Filípková)
Matematický krúžok (cvičenia) 6. – 7. roč. (Mgr. Michaela Florková)
Matematický krúžok 2.-4. roč. (Mgr. Petra Janská)
Mediatim- mediálny krúžok (Mgr. Beáta Reifová)
Peer mediation at school- rovesnícka mediácia v škole - 8. roč. (Bc. Martina Slováková)
Počítačový krúžok (Patrik Bertovič)
Počítačový krúžok 1. roč. (Mgr. Dominika Galliková)
Počítačový krúžok 2 – 4. roč. (Mgr. Ľubomíra Chachulová)
Pohybové a športové aktivity 5.-9. roč. (PaedDr. Martin Lipták)
Pohybovňa-gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-6. roč.- streda (Stanislav Pálka)
Pohybovňa-gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-6. roč. piatok(Stanislav Pálka)
Príprava na olympiádu a maturitu z NEJ (Ing. Stanislava Zajačková)
Slovenčina prevažne vážne-7. ročník (Mgr. Elena Grmanová)
Šikovné ruky 1.-4. ročník (Mgr. Alexandra Volková)
Škola hrou 3. ročník (Mgr. Alžbeta Fedorová)
Španielsky jazyk pre začiatočníkov 5.-9. roč. (Mgr. Veronika Šišanová)
Turistický krúžok na Záhorí 5.-9. roč. (Mgr. Tomáš Lopeň)
Výtvarný krúžok I. stupeň. (Mgr. Denisa Trnková)
Výtvarný krúžok II. stupeň (Mgr. art. Lenka Balleková)

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018