Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbalový krúžok - chlapci 3.-4. roč. (Mgr. Peter Ondruš)
Creative writing/Writing as a skill (Mgr. Karolína Sochorová)
Cvičenia zo SJL 9. B (Mgr. Elena Grmanová)
Elektrotechnický krúžok "Postav si svoj Aktív" 7.-9. roč. chlapci (Mgr. Peter Drbohlav)
Florbalový krúžok GYM (PaedDr. Martin Lipták)
Hráme sa s vedou1(Zuzana Koštialová)
Hráme sa s vedou2 (Zuzana Koštialová)
Hudobno-dramatický krúžok (Mgr. Viera Slezáková) Krúžok je zameraný na rozvoj hudobno-dramatických a hlasových schopností žiakov, v rámci neho prebieha spevácky krúžok, ktorý pomáha rozvíjať hlasové predispozície talentovaných žiakov školy, dramatický zasa pracuje s umeleckým prednesom krásnej literatúry – poézie, prózy a hry. Žiaci, ktorí pracujú v tomto krúžku, získavajú možnosť precvičovania, vystúpenia a prezentácie na viacerých podujatiach (imatrikulácia prvákov, jasličková slávnosť, spievanie pri sv. omšiach, slávnostiach, dramatické stvárnenie naštudovanej divadelnej hry), čo im pomáha budovať zdravé pozitívne sebavedomie a sebadôveru. V rámci krúžku prebieha tiež príprava a precvičovanie umelecky hodnotných ukážok na kresťanské krajské i celoslovenské recitačné súťaže.
Hudobno - spevácky (Mgr. Adela Grelikova) Deti na hudbu odmalička reagujú veľmi kladne. Dokáže potešiť i liečiť. Krúžok je určený všetkým deťom, ktoré inklinujú k spevu a rytmu. Budeme hrať na ľahkoovládateľných hudobných nástrojoch, v prípade záujmu aj na flaute. Naučíme sa nové rytmické hry, detské a náboženské piesne, s ktorými budú členovia krúžku sprevádzať aj sväté omše.
Judo 1.-4. roč. Bc. (Soňa Kunšteková)
Judo 5.-9. ročník (Bc. Soňa Kunšteková)
Klub Bosco 4.-6. roč. (Mgr. Petra Janská, Mgr. Denisa Trnková) V duchu vychovávateľa Don Bosca budeme budovať spoločenstvo viery a lásky na spoločných výletoch. Okrem exkurzií a rôznorodých výletov sa spolu s ekologickým inštitútom Daphné ponoríme do tajov prírody a jej zákonitostí, zúčastníme sa kultúrnych podujatí a možno aj ľadovej revue a spoločne budeme kuchtiť v školskej kuchynke alebo pripravovať darčeky v tvorivých dielňach. Vyvrcholením krúžku bude už 4. ročník tábora Klub Bosco počas letných prázdnin. Podmienkou prihlásenia na krúžok je cestovný pas do zahraničia (možnosť aj časom dorobiť).
Klubík Bosco 1. – 3. ročník (Mgr. Petra Janská, Irena Černá)
Kondičné tréningy z matematiky 9.A (RNDr. Jozef Ondrejka)
Kondičné tréningy z matematiky 9.B (RNDr. Jozef Ondrejka)
Krúžok anglického jazyka (Barbora Okruhlicová)
Krúžok pečenia (Mgr. Jana Richveisová)
Krúžok SJL 9. A (Mgr. Jana Neužilová)
Krúžok streetdance 3.- 4. roč. (Mgr. Lucia Kneblová) Patrí hip hop do tvojho života? Si fanúšikom amerických tanečných filmov (Step up, Let ́s dance...)? Tak sa prihlás do tanečného krúžku, spoznaj hip hopovú filozofiu a streetdancový štýl, ktorý hýbe svetom mladých. Príď objaviť v sebe tanečníka (-čku)!
Krúžok streetdance 5. - 6. roč. (Mgr. Lucia Knéblová)
Krúžok varenia a pečenia (Mgr. Miroslava Čutková)
Krúžok varenia a pečenia (Mgr. Petra Janská)
Krúžok varenia a pečenia 3.-4. roč. (Mgr. Miroslava Čutková) V našej novej kuchynke si deti privoňajú k základom varenia a pečenia, oboznámia sa s klasickými i menej tradičnými receptami a všetko, čo vlastnými rukami pripravia, na záver pri spoločnom stolovaní ochutnajú a zhodnotia.
Matematický krúžok (Dušan Daniel)
Metódy riešenia matematických úloh (RNDr. Jozef Ondrejka)
Počítačový krúžok 3. roč. (PaedDr. Dagmar Erdélyiová)
Počítačový krúžok 4. roč. (Mgr. Viera Slobodová) Naučíš sa počítaču dokonale rozumieť, poznať jeho časti a dobre ho ovládať.
Počítačový krúžok. (Mgr. Ľubomíra Chachulová)
Pohybové a športové aktivity 2. stupeň(PaedDr. Martin Lipták)
Príprava na maturitu z ANJ – externá časť (Bc. Martina Slováková)
Spevácky krúžok (Ing. Ján Osadský)
Škola hrou 2. – 3. ročník (Mgr. Alžbeta Fedorová)
Športový krúžok (Mgr. Adriana Stanová)
Taliančina (PhDr. Daniela Pavúčková)
Tanečný krúžok 1 - 2. roč.(Mgr. Lucia Kneblová) Máš rád hudbu a pohyb? Prihlás sa na tanečný krúžok, kde sa budeme hýbať v rytme hudby. Naučíš sa veľa tanečných krokov a spoločne vymyslíme choreografiu, ktorou vyrazíme všetkým dych. Dobrá nálada nám chýbať nebude, pretože kde sa tancuje, tam to žije!
Technický krúžok (Mgr. Víťazoslav Kopanica)
Turistický krúžok (Mgr. Marek Šefčík) Turistický krúžok bude formou štyroch celodenných turistických výletov (soboty, alebo víkend) počas jedného školského roka.
Výtvarný krúžok (Mgr. Denisa Trnková) Rozvíja fantáziu a tvorivosť dieťaťa prostredníctvom kresby a maľby. Počas roka sa zapájame do množstva výtvarných súťaží, preto je krúžok vhodný pre deti, ktoré majú vzťah k výtvarnému umeniu.
Výtvarný krúžok (Mgr. art. Lenka Balleková)

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018