• 2020/2021 Informácie pre žiakov a ich ZZ

    • Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční 

     a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov

     - matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
     - matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

     b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

     - slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
     - ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“