• 2019/2020 Informácie pre žiakov a ich ZZ

    • Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

     Opakovanie učiva s deviatakmi

     Aj keď je tohtoročné TESTOVANIE 9 zrušené, NÚCEM odporúča učiteľom, rodičom aj deviatakom využiť pri opakovaní učiva z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry testy z minulých ročníkov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. Testy aj kľúče správnych odpovedí nájdete na uvedenej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch. Učiteľom pri vyhodnocovaní testov odporúčame, aby ich využili predovšetkým na zopakovanie, prehĺbenie a upevnenie učiva, ktoré robí žiakom problémy.

     Elektronické testy pre školy z rôznych predmetov

     Elektronické testovanie môže byť dobrý tréningový materiál, no neodporúča sa používať ho ako nástroj na hodnotenie žiakov.

     Školy, ktoré majú prístupové licencie do systému elektronického testovania e-Test www.etest.sk, môžu aktuálne využívať jeho modul na tzv. učiteľské testovanie. Učitelia z týchto vyše 1 600 škôl majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov. Učiteľ potrebuje funkčný počítač, resp. notebook s prístupom na internet. Žiaci vedia do systému pristupovať z domu, ak majú funkčný počítač, notebook alebo tablet s prístupom na internet.

     NÚCEM ponúkne začiatkom apríla všetkým školám voľný prístup do systému e-Test, ako aj využitie jeho viacerých modulov – učiteľské aj školské testovania. Riaditeľov škôl o tom budeme informovať prostredníctvom elektronickej pošty. Zároveň budeme aktualizovať aj informácie pre učiteľov na tomto portáli.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“