• Drahí rodičia a priatelia školy,

     v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie 2% dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. Ich oprávneným prijímateľom je občianske združenie založené a spravované rodičmi detí našej školy – Rodičovské združenie ProSchola.

     Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme formovať a vyjadrovať nemenné a zmysluplné hodnoty. Veríme, že práve skrze ne sa dobro a láska v nás stávajú skutočnosťou meniacou svet v našom okolí. Aj Váš príspevok pomôže vzmáhať sa sile viery, ktorou túžime svedčiť a prinášať všetkým posolstvo nádeje a pokoja.

     Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!

      

     SÚBORY NA STIAHNUTIE:

     Sprievodný list tu.                                                                                                                                           Ako postupovať pri poukázaní 2% tu.
     Vyhlásenie - tlačivo pre darovanie 2 % tu.
     Potvrdenie o zaplatení dane 2018 tu.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“