• Vážení rodičia a priatelia školy,

     v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky.

     Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola.

     Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme vyjadrovať zmysluplné hodnoty a rozvíjať potenciál generácie mladých ľudí.

     Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!
      

     SÚBORY NA STIAHNUTIE:

     Prosba o poukázanie 2%   tu

     Ako postupovať pri poukázaní 2% tu

     Vyhlásenie - tlačivo pre darovanie 2 % tu

     Potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane tu

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“