• 2019-20

    • Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov)

     k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2019/2020

     Termín testovania

     Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

     Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 Ø  poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

     Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie

     Zakázané pomôcky:       mobilné telefóny,

                                                    MAT- pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                                    SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

     Počet testových úloh:  MAT- 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D)

                                                    SJL- 30 úloh (20 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D; 10 úloh s krátkou odpoveďou)

     Časový harmonogram:

     Matematika 

     8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

     8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky

     9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

     9:25 – 9:50 (25 min) prestávka

     Slovenský jazyk a literatúra

     9:50 –  9:55 (5 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

     9:55 – 10:05 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     10:05 – 11:05 (60 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

     11:05 – 11:10 (5 min) zbieranie testov a OH

     11.10 h   koniec testovania

     V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

      

     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020

     Po ukončení testovania sa žiaci 5.-6. hod. učia podľa rozvrhu.

     ________________________________________________________________________________________________________

     Informácie pre žiakov so ZZ a ich rodičov (zákonných zástupcov)

     k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2019/2020

     Termín testovania

     Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

     Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 Ø poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

     Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky testovania:

     -predĺženie času, 

     -úprava formátu testovacieho nástroja,

     -možnosť používať kompenzačné pomôcky: slovníky, obrázková abeceda, protišmyková fólia.

     Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie

     Zakázané pomôcky:       mobilné telefóny,

                                                    MAT- pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                                    SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

     Počet testových úloh:  MAT- 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D)

                                                    SJL- 30 úloh (20 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D; 10 úloh s krátkou odpoveďou)

     Časový harmonogram:

     Matematika 

     8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

     8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     8:20 – 9:35 (75 min) administrácia testu z matematiky

     9:35 – 9:40 (5 min) zbieranie testov a OH

     9:40 – 10:05 (25 min) prestávka

     Slovenský jazyk a literatúra

     10:05 –  10:10 (5min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

     10:10 – 10:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     10:20 – 11:35 (75 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

     11:35 – 11:40 (5 min) zbieranie testov a OH

     11.40 h                        koniec testovania

     Časový harmonogram žiakov so ZZ zo SJL  je možné prispôsobiť v závislosti od ukončenia riešenia testu z matematiky.

     V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020

     Po ukončení testovania sa žiaci 5.-6. hod. učia podľa rozvrhu.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“