• 2020-21

    • Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov)

     k Testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2020/2021

      

     V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie, že

      

              TESTOVANIE 5 2021 sa ruší.

     Odôvodnenie:

     Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. 

      

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“