Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Voľné pracovné miesta

Upratovačka

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

Upratovačka

 

Predpokladaný deň nástupu do práce:  ihneď

Pracovný úväzok: 100%

Mzda: 510 EUR (brutto)

Požiadavky:

  • bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu czsmalacky@gmail.com do 20. júna 2018.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117