Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Voľné pracovné miesta

Asistent učiteľa

ASISTENT UČITEĽA

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. marec 2018

Pracovný úväzok: 100%

Požiadavky:

  • Min. úplné stredné odborné vzdelanie
  • Kvalifikačný predpoklad
  • Bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
  • Komunikatívnosť, príjemné vystupovanie

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu czsmalacky@gmail.com do 19. februára 2018.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117