Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Voľné pracovné miesta

Školník

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

Školník

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. december 2018

Pracovný úväzok: 100%

Základná hrubá mesačná mzda: 600 EUR

Požiadavky:

  • stredné odborné vzdelanie
  • bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu csmalacky@gmail.com do 16. novembra 2018.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

 

Malacky 04.10.2018                                                                       Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                          riaditeľ