• MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA/PERSONALISTKA

     Predpokladaný deň nástupu do práce:  po dohode

     Pracovný úväzok: 100%

     Základná hrubá mesačná mzda: 900 – 1300 EUR

     Požiadavky:

     • Min. stredné odborné vzdelanie s maturitou
     • Prax a ekonomické vzdelanie výhodou
     • Počítačové zručnosti – najmä Word, Excel
     • Dôslednosť, zodpovednosť

     Pracovná náplň:

     • Mzdová a personálna agenda školy
     • Registratúra dokumentácie školy
     • Evidencia a inventarizácia majetku školy

     Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk do 30. októbra 2020.

     K žiadosti je potrebné priložiť:

     • Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

     Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

     Kontakt: Daniel Masarovič, 0917 350 117

      

     Malacky 20. 10. 2020                                                Mgr. Daniel Masarovič

     riaditeľ

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“