• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Školské kolo

    • Klára Kralovičová

    • 2. miesto ZŠ
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Alica Hušková

    • 2. miesto ZŠ
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Dominika Mihaľová

    • 3. miesto ZŠ
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Samuel Raček

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda P8 · Školské kolo · 2019/2020
    • Trnka Adam

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda P8 · Školské kolo · 2019/2020
    • Gajarský Richard

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda P7 · Školské kolo · 2019/2020
    • Čermák Mathias

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Tedla Lukáš

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Csémy Chris

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Masaryková Sofia

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Nemcová Kristína

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Osadský Samuel

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Král Tobias

    • 4. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Melicherová Melissa

    • 5. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Garbiarová Agáta

    • 6. miesto
    • Pytagoriáda P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Stano Richard

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Hujsa Martin

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Leskovský Pavol

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Ondriášová Linda

    • 4. miesto
    • Pytagoriáda P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Gajarský Michal

    • 5. miesto
    • Pytagoriáda P5 · Školské kolo · 2019/2020

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“