• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Okresné kolo

    • Jana Ležáková

    • 3. miesto - kat. 2A
    • Olympiáda va ANJ SŠ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Henrieta Jelínková

    • 3. miesto - kat. 2B
    • Olympiáda va ANJ SŠ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Adam Blažíček

    • 4. miesto - kat. 2A
    • Olympiáda va ANJ SŠ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Andrej Kořínek

    • 4. miesto - kat. 2B
    • Olympiáda va ANJ SŠ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Konečný David

    • 5. miesto
    • Olympiáda va ANJ ZŠ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Chabrečková Daniela

    • 10. miesto
    • Olympiáda va ANJ ZŠ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Dušan Mihaľ

    • 1. miesto/kategória I. stupeň
    • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany · Okresné kolo · 2019/2020
    • Karolína Lea Lániková

    • 3. miesto/kategória I.stupeň
    • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany · Okresné kolo · 2019/2020
    • Mathias Čermák

    • čestné uznanie
    • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany · Okresné kolo · 2019/2020
    • Tereza Látečková

    • 4. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2019/2020
    • Rebecca Slezáková

    • 4. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2019/2020
    • Bianka Polakovičová

    • 4. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2019/2020
    • Dominik Bevilaqua

    • 3. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2019/2020
    • Oliver Sloboda

    • 3. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2019/2020
    • Andrej Čermák

    • 3. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2019/2020
    • Michal Sobek

    • 1. miesto
    • Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu · Okresné kolo · 2019/2020
  • Školské kolo

    • Martina Bordáková

    • 1. miesto GYM
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Juraj Hušek

    • 2. miesto GYM
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Martina Sivoňová

    • 3. miesto GYM
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Viktória Bevilaqua

    • 1. miesto ZŠ
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2019/2020

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“