• Ponuka krúžkovej činnosti

    • Záujmové krúžky pre gymnázium v školskom roku 2020/2021

     MEDIATÍM - Mediálny krúžok ZŠ + GYM (p. uč. Stanová) ročný poplatok za krúžok sa neplatí

     Máš veľa energie a  kreatívnych nápadov? Si všestranný alebo len v niečom dobrý? Rád píšeš? Vyznáš sa v technike? Nemáš problém komunikovať s ľuďmi a prezentovať sa? Vieš priložiť ruku k akémukoľvek dielu pri organizácií a realizácií školských aktivít? Rád robíš veci pre iných? A máš čas v pondelok o tretej (ale občas aj inokedy?)

     Tak sa pridaj medzi nás - do Mediatímu! 

     Tvoríme školský časopis Rybka, spravujeme školský Instagram, FB a YouTube kanál, podieľame sa na organizácii Otvorených platforiem, zbierok, besied, Dňa otvorených dverí, Cirkevky v pohybe a mnohých ďalších podujatí. Píšeme, moderujeme, fotíme, natáčame. Kultivovaným spôsobom prezentujeme našu školu  i samých seba, čo nám pomáha  pri objavovaní a  formovaní vlastnej osobnosti, záľub i budúceho smerovania.

     Termín: pondelok 15:30 - 17:00

      

      CHÉMIA PRE VYBRANÉ VYSOKÉ ŠKOLY  (p. uč. Macková)

     Práca v krúžku

     • nadväzuje na poznatky získané na vyučovaní chémie
     • zameriava sa na vysvetlenie náročnejších zákonitostí a faktov
     • napomáha hľadať súvislosti  pri riešení problémových úloh
     • pomáha naučiť sa  logicky spájať vedomosti z iných prírodných vied (fyzika, matematika...) s chémiou 

     Cieľom je pomôcť študentom zvládnuť prijímacie skúšky z chémie na vysoké školy - lekárska fakulta, farmaceutická fakulta, prírodovedecká fakulta...

     Termín: štvrtok 14:00 - 15:30

      

     POHYBOVÉ A ŠPORTOVÉ PRÍPRAVY ŽIAKOV SŠ (p. uč. Lipták)

     Krúžok je zameraný na zdokonaľovanie pohybového prejavu a zvyšovanie športovej výkonnosti vo vybraných pohybových a športových aktivitách_ florbal, futbal, basketbal, volejbal – prípravy na talentové skúšky z TSV na vysokých školách. V prípade záujmu aj zdokonaľovanie pohybových činností vykonávaných v prírode / turistika, vodná turistika a lyžovanie počas víkendov/.

     Termín:  piatok 14:00 - 15:30

      

     STRATENÁ MATEMATIKA  (p. uč. Ondrejka)

     Termín: pondelok 14:5 - 15:35

      

     VÝTVARNÝ KRÚŽOK (p. uč. Balleková)

     Krúžok vytvára priestor na zoznamovanie sa s novými výtvarnými technikami. Rozvíja kreativitu  a podporuje radosť z tvorby, zlepšuje zručnosti. Súčasťou krúžku bude aj návšteva galérií v Malackách i v Bratislave.

     Termín: štvrtok 14:05-15:35

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“