Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Pre rodičov

Školský psychológ

Milí rodičia,

volám sa Miroslava Majdová a pracujem ako školský psychológ na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. V prípade Vášho záujmu sa na mňa môžete obrátiť.

Kde ma môžete nájsť?

Nájdete ma v budove školy na 1.poschodí na konci chodby vľavo, v tzv, Relaxačnej miestnosti.

Som tu denne od 8 hod., poobede podľa potreby. Keďže sa však venujem v prvom rade Vašim deťom, je potrebné si konzultáciu vopred dohodnúť mailom majdova.mirka@gmail.com, alebo telefonicky na tel.č. 0907 405 082. Uprednostňujem mailovú komunikáciu, keďže odpovedať nemôžem vždy hneď.

Môžete sa na mňa obrátiť, ak:

  • máte záujem konzultovať vzdelávacie alebo výchovné ťažkosti Vášho dieťaťa,
  • riešite náročnú situáciu v škole alebo v rodine,
  • vnímate ťažkosti Vášho dieťaťa v oblasti vzťahov alebo adaptácie v škole(napr.pri nástupe do 1.roč., pri prechode na druhý stupeň), či doma (nová životná situácia, zmena),
  • máte záujem o nasmerovanie k ďalšej odbornej starostlivosti o Vaše dieťa,
  • prípadne s čímkoľvek, o čom sa budete potrebovať porozprávať, poradiť, rada pomôžem s tým,, čo bude v mojich možnostiach.

Psychológ sa so žiakmi stretáva v rámci účasti na vyučovacích hodinách či realizácie skupinových aktivít v triede, a tiež individuálne na základe iniciatívy žiaka, na podnet učiteľa, či rodiča. Pokiaľ zistíme, že so žiakom je potrebná dlhodobejšia spolupráca, po rozhovoroch s rodičmi a učiteľmi sa určí ďalší postup práce so žiakom.

Psychológ dodržiava mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedel, a to aj po skončení pracovného pomeru. Všetky informácie sú prísne dôverné.

Školský psychológ poskytuje psychologickú starostlivosť zdarma.