Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Pedagogický zbor

Mgr. Daniel Masarovič
Riaditeľ školy


Kontakt: riaditel@csmalacky.sk

Mgr. Elena Kabarcová
Zástupkyňa riaditeľa školy

Predmet: anglický jazyk, 1. stupeň
Kontakt:
kabarcova.elena@csmalacky.sk

Mgr. Elena Hušková
Zástupkyňa riaditeľa školy

Predmet: biológia, environmentálna výchova
Kontakt:
huskova.elena@csmalacky.sk

Mgr. Lucia Belanská
Výchovný poradca

Predmet: katolícke náboženstvo, výchova k manželstvu a rodičovstvu
Kontakt: 
belanska.lucia@csmalacky.sk

Mgr. art. Lenka Balleková
Učiteľ

Predmet: výtvarná výchova, umenie a kultúra
Kontakt:
ballekova.lenka@csmalacky.sk

Monika Cabanová
Vychovávateľ

Kontakt: cabanova.monika@csmalacky.sk

 

Ing. Jaroslava Caunerová
Učiteľ

Predmet: katolícke náboženstvo
Kontakt: caunerova.jaroslava@csmalacky.sk

 

Irena Černá
Vychovávateľ

Kontakt: cerna.irena@csmalacky.sk

 

PaedDr. Dagmar Erdélyiová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: erdelyiova.dagmar@csmalacky.sk

 

Mgr. Alžbeta Fedorová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: fedorova.alzbeta@csmalacky.sk

Mgr. Michaela Florková
Učiteľ

Predmet: matematika, chémia
Kontakt: florkova.michaela@csmalacky.sk

Mgr. Dominika Galliková
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk a literatúra, dejepis
Kontakt: gallikova.dominika@csmalacky.sk

 

Mgr. Marcela Garbiarová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: garbiarova.marcela@csmalacky.sk

Mgr. Adela Greliková
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: grelikova.adela@csmalacky.sk

 

Mgr. Elena Grmanová
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk a literatúra, latinský jazyk, dejepis
Kontakt: grmanova.elena@csmalacky.sk

Mgr. Katarína Hušková
Učiteľ

Predmet: geografia, matematika
Kontakt: huskova.katarina@csmalacky.sk

Mgr. Ľubomíra Chachulová
Učiteľ

Predmet: informatika, katolícke náboženstvo
Kontakt: chachulova.lubomira@csmalacky.sk

 

Blanka Jacečková
Vychovávateľ

Kontakt: jaceckova.blanka@csmalacky.sk

 

Mgr. Erik Jankovič
Učiteľ

Predmet: matematika, fyzika
Kontakt:  jankovic.erik@csmalacky.sk

Mgr. Petra Janská
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: janska.petra@csmalacky.sk

 

Mgr. Barbora Klímová
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk, ruský jazyk
Kontakt: klimova.barbora@csmalacky.sk

Anna Krpelánová
Vychovávateľ

 

Kontakt: krpelanova.anna@csmalacky.sk

 

Mgr. Eva Kúdelová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: kudelova.eva@csmalacky.sk

Mgr. Katarína Kuníková
Učiteľ

Predmet: slovenský jazak a literatúra, dejepis
Kontakt: kunikova.katarina@csmalacky.sk

Mgr. Michaela Lániková
Učiteľ

Predmet: biológia, chémia
Kontakt: lanikova.michaela@csmalacky.sk

Ing. Zuzana Lepišová
Učiteľ

Predmet: fyzika
Kontakt: llepisova.zuzana@csmalacky.sk

PaedDr. Martin Lipták
Učiteľ

Predmet: telesná a športová výchova, branná výchova
Kontakt: liptak.martin@csmalacky.sk

Mgr. Martin Macejka
Učiteľ

Predmet: dejepis, občianska náuka
Kontakt: macejka.martin@csmalacky.sk

 

Mgr. Miroslava Majdová
Školský psychológ

Kontakt: majdova.miroslava@csmalacky.sk

 

Mgr. Renáta Nechalová
Učiteľ 

Predmet: biológia, matematika
Kontakt: nechalova.renata@csmalacky.sk

Mgr. Jana Neužilová
Uciteľ

Predmet: slovenský jazyk a literatúra
Kontakt: neuzilova.jana@csmalacky.sk

RNDr. Jozef Ondrejka
Učiteľ

Predmet: matematika
Kontakt: ondrejka.jozef@csmalacky.sk

 

Mgr. Lukáš Otruba
Učiteľ

Predmet: dejepis, geografia
Kontakt: otruba.lukas@csmalacky.sk

 

PhDr. Daniela Pavúčková
Učiteľ

Predmet: nemecký jazyk, taliansky jazyk
Kontakt: pavuckova.daniela@csmalacky.sk

 

Mgr. Jana Richveisová
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk
Kontakt: richveisova.jana@csmalacky.sk                                          

 

PaedDr. Ľubica Sedláková
Špeciálny pedagóg

Kontakt: sedlakova.lubica@csmalacky.sk

 

Dagmar Scherhauferová
Vychovávateľ

Kontakt: scherhauferova.dagmar@csmalacky.sk

Mgr. Viera Slezáková
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk, katolícke náboženstvo
Kontakt: slezakova.viera@csmalacky.sk

Mgr. Viera Slobodová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: slobodova.viera@csmalacky.sk

Mgr. Martina Slováková
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk                                                                                                                               Kontakt: slovakova.martina@csmalacky.sk

 

Mgr. Adriana Stanová
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk, telesná a športová výchova                                                                               Kontakt: stanova.adriana@csmalacky.sk

Bc. Anna Suchá
Vychovávateľ

Kontakt: sucha.anna@csmalacky.sk

  Bc. Barbora Šajdíková

Učiteľ 1. stupňa

Kontakt:  sajdikova.barbora@csmalacky.sk

 

Mgr. Veronika Šišanová
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk                                                                                                                         Kontakt: sisanova.veronika@csmalacky.sk

 

Mgr. Denisa Trnková
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: trnkova.denisa@csmalacky.sk

Mgr. Alexandra Volková
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: volkova.alexandra@csmalacky.sk

Bc. Ľubica Voltemarová
Vychovávateľ

Kontakt: voltemarova.lubica@csmalacky.sk

Ing. Stanislava Zajačková
Učiteľ

Predmet: nemecký jazyk, občianska náuka
Kontakt: zajackova.stanislava@csmalacky.sk

Mária Zelenková
Vychovávateľ

Kontakt:  zelenkova.maria@csmalacky.sk