Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zvonenie - ZŠ

HODINA TRVANIE
Ranná modlitba 8:00 - 8:05
1. hod. 8:05 - 8:50
2. hod. 9:00 - 9:45
3. hod. 9:55 - 10:40
4. hod. 11:00 - 11:45
5. hod. 11:55 - 12:40
6. hod.

12:50 - 13:35

Obedová  prestávka 13:35 - 14:05
7. hod.

14:05 - 14:50

13:35 - 14.20 (ak majú žiaci 6. hodinu voľnú)