• Nadpis

    • Riaditeľ školy: Mgr. Daniel Masarovič                                                                                                          daniel.masarovic@gmail.com
        
     Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Elena Kabarcová                                                                                                          elena.kabarcova@gmail.com
        
     Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Elena Hušková                                                                                                          spsmalackyhuskova@gmail.com
        
     Duchovný správca školy: ThLic. Ing. Peter Mášik
        
     Kariérny poradca:

     ZŠ - Mgr. Michaela Lániková                                                                                                      m.lanikova@centrum.sk

     GYM - Ing. Stanislava Zajačková
     stana_fabka@hotmail.com

        

     Školský psychológ:

     Mgr. Miroslava Majdová
     majdova.mirka@gmail.com

        
     Špeciálny pedagóg:

     PaedDr. Ľubica Sedláková
     lubica.sedlakova.ls@gmail.com

        
     Sekretariát:

     Katarína Rakárová                                               Ing. Helena Artimová
     katarina.rakarova@gmail.com                             artimova.helena@gmail.com
     Úradné hodiny: 7:30 - 15:30

     Mgr. Beáta Reifová

     beata.reifova@gmail.com

     Úradné hodiny: 7:30 - 15:30

        
     Vedúca ŠKD:

     Bc. Ľubica Voltemarová
     lubica.voltemarova@gmail.com
     0910 842 378

     Účet ŠKD (Prima banka): SK05 5600 0000 0032 0929 0006 
     Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

     Prevádzka ŠKD: 6:00 - 7:45, 11:30 - 17:30.

        
     Vedúca ŠJ:

     Nina Bečárová
     n.becarova@gmail.com
     0917 350 602

     Účet ŠJ (Prima banka):  SK36 5600 0000 0032 0929 4007
     Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové a réžijné náklady).

     Odhlasovanie z obedov je možné deň vopred do 14:00.

        
     Bankové účty školy:

     Účet pre školské akcie školy (Prima banka):  SK81 5600 0000 0032 8398 3003
     Na tento účet sa poukazujú platby za školské akcie (napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.) a školské pomôcky

     Fondový účet školy (Prima banka):  SK72 5600 0000 0032 0929 2001
     Na tento účet sa poukazujú sponzorské príspevky a dary. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

     Účet Rodičovského združenia ProSchola (Tatra Banka): SK93 1100 0000 0029 4946 0176 
     Na tento účet sa poukazujú príspevky rodičov a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

     Za všetky finančné dary a podporu Vám ďakujeme!

      

     TRIEDA

     TRIEDNY UČITEĽ,  PRITRIEDNY UČITEĽ

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA

     I.A

     Mgr. Eva Kúdelová - sr. Terezka
     terezkakudelova@gmail.com

     Mgr. Denisa Trnková

     I.B

     Mgr. Adela Greliková
     a.grelikova@gmail.com

     Mgr. Eva Kúdelová - sr. Terezka

     I.C

     Denisa Trnková
     denisa.trnkova@pobox.sk

     Mgr. Adela Greliková

     II.A

     Mgr. Lucia Kneblová

     lucia.kneblova@gmail.com

      

     Mgr. Petra Janská

     II.B

     Mgr. Petra Janská

     peta.skola@gmail.com

      

     Mgr. Lucia Kneblová

     III.A

     Mgr. Alžbeta Fedorová                                                              alzbeta.fedor@gmail.com

     Mgr. Viera Slobodová

     III.B

     Viera Slobodová
     slobodovaviera@azet.sk

     Mgr. Alžbeta Fedorová

     IV.A

     Mgr. Miroslava Čutková                                                             mirka.cutka@gmail.com

     Mgr. Alexandra Volková

     IV.B

     PaedDr. Dagmar Erdélyiová                                                     dagmar.erdelyiova@gmail.com

     Mgr. Miroslava Čutková

     IV.C

     Mgr. Alexandra Volková                                                      alexandra.v@centrum.sk

     PaedDr. Dagmar Erdélyiová

     V.A

     Mgr. Veronika Šišanová                                                            sisanova.v@gmail.com

     Mgr. Renáta Nechalová

     V.B

     Mgr. Tomáš Lopeň                                                                       tomas.lopen@gmail.com

     Mgr. Veronika Šišanová

     V.C

     Mgr. Renáta Nechalová                                                      renata.nechalova@azet.sk

     Mgr. Tomáš Lopeň

     VI.A

     Mgr. Jana Neužilová
     neuzilova.j@gmail.com

     Mgr. Michaela Florková

     VI.B

     Mgr. Adriana Stanová
     astanova244@gmail.com

     Mgr. Jana Neužilová

     VI.C

     Mgr. Michaela Florková
     m.florkova92@gmail.com

     mgr. Adriana Stanová

     VII.A

     Mgr. Dominika Galliková                                                           dominikagallikova@gmail.com

     Mgr. Lucia Belanská

     VII.B

     Mgr. Ľubomíra Chachulová                                                  chachulova.lubomira@gmail.com                               

     Mgr. Dominika Galliková    

     VII.C

     Mgr. Lucia Belanská                                                                   lucia.belanska@gmail.com

     Mgr. Ľubomíra Chachulová

     VIII.A

     Mgr. Adela Urbánová                                                                 adela.urbanova@gmail.com

     Mgr. art.Lenka Balleková

     VIII.B

     Mgr. art. Lenka Balleková
     ballekova.lenka@gmail.com

     Mgr. Adela Urbánová

     IX.A

     Michaela Lániková
     m.lanikova@centrum.sk

     Bc. Martina Slováková

     GYMNÁZIUM

     I.G

     RNDr. Jozef Ondrejka                                                                  joon2@azet.sk

     PhDr. Daniela Pavúčková

     II.G

     PhDr. Daniela Pavúčková                                                         daniela.tesakova@gmail.com

     RNDr. Jozef Ondrejka

     III.G

     Ing. Zuzana  Lepišová
     lepisova@gmail.com

     Mgr. Viera Slezáková

     IV.G

     Mgr. Viera Slezáková
     vierka.slezak@gmail.com

     Ing. Zuzana Lepišová

      
     Beztriedni učitelia: Jaroslava Caunerová, Elena Grmanová, Elena Hušková, Katarína Hušková, Elena Kabarcová, Gabriel Koch, Zuzana Koštialová, Martin Lipták, Martin Macejka, Daniel Masarovič, Martina Slováková, Jana Richveisová, Stanislava Zajačková.
      

     ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

     VYCHOVÁVATEĽKA

     I. oddelenie  (II.B + IV.C)

     Irena Černá

     II. oddelenie (III.C + IV.B) Ľubica Voltemarová /vedúca ŠKD
     III. oddelenie (II.A + IV.B, IV.C) Monika Cabanová
     IV. oddelenie (I.A + IV.A) Anna Suchá
     V. oddelenie (I.B) sr. Karmelka
     VI. oddelenie (III.A + IV.A, IV.C) Alexandra Volková
     VII. oddelenie (III.B + IV.A, IV.C) Mária Zelenková
      
     PRÁZDNINY                         TERMÍN PRÁZDNIN                     ZAČIATOK VYUČOVANIA
     Jesenné 30. 10.  – 31.10. 17 2. 11. 2017 (štvrtok)
     Vianočné 23. 12. – 5. 1. 2018 8. 1. 2018 (pondelok)
     Polročné 2. 2. 18 (piatok) 5. 2. 2018 (pondelok)
     Jarné   5. 3.– 9. 3. 2018 12. 3. 2018 (pondelok)
     Veľkonočné 29. 3. – 3. 4. 2018 4. 4. 2018 (streda)
     Letné 2. 7. – 31. 8. 2018 3. 9. 2018 (pondelok)

      

     KLASIFIKAČNÉ PORADY TERMÍN
     Štvrťročná

     8. november 2017 (streda) – 2.stupeň, GYM

     9. november 2017 (štvrtok) – 1.stupeň
     Polročná

     24. január 2018 (streda) – 2.stupeň, GYM

     25. január 2018 (štvrtok) – 1.stupeň

     Trišvrťročná

     11. apríl 2018 (streda) – 2.stupeň, GYM

     12. apríl 2018 (štvrtok) – 1.stupeň
     Koncoročná

     21. jún 2018 (štvrtok) – 2.stupeň, GYM

     22. jún 2018 (piatok) – 1.stupeň

      

     RODIČOVSKÉ STRETNUTIA TERMÍN
     Úvodné (plenárne, triedne aktívy) 12.09.2017 (utorok)
     Štvrťročné (konzultácie v čase 16:30 - 18:00) 9. 11. 2017 (štvrtok)
     Polročné (konzultácie v čase 16:30 - 18:00) 18. 01. 2018 (štvrtok)
     Trištvrteročné (triedny aktív v čase 16:45 - 18:00) 12. 04.2018 (štvrtok)
     Koncoročné (triedne aktívy) 07. 06. 2018 (štvrtok)

      

     Ďalšie konzultácie s pedagógmi v inom čase si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

      
     SVIATKY  
     Deň učiteľov na katolíckych školách

     30. 01. 2018  — sv. Tomáša Akvinského

     07. 04. 2018 - sv. Jána de la Salle - patrón učiteľov

     Deň osláv patróna školy 04. 10. 2017     sv. František z Assisi - patrón školy
     Prikázané cirkevné sviatky

     08. 12. 2017    -  Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

     10. 05. 2018    Nanebovstúpenie Pána

     31. 05. 2018  —  Najsvätejšie telo a krv (Božie telo)

      

     V prikázaný sviatok slávi šk. spoločenstvo sv. omšu. Každý utorok je sv. omša o 7:30 v školskej kaplnke a vo štvrtok 7.30 – 7.55 adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

     ĎAĽŠIE DÔLEŽITÉ AKTIVITY A AKCIE

     TERMÍN

     Plavecký kurz pre žiakov - 2. ročník ZŠ

     18.-22. september

     Teambuilding GYM –1. – 4. roč. G, Šaštín 21.-23. september
     Diecézna púť detí cirkevných škôl do Šaštína – 4.-5.roč.ZŠ 25. september

     DŠS:  Blahorečenie Titusa Zemana SDB – BA, zájazd

     30. september

     Oslavy 90. výročia založenia františkánskeho gymnázia

     4. október

     Hovorme o jedle - zdravovedná súťaž

     16.-20. október

     DŠS: Pešia púť do Šaštína

     21. október

     Imatrikulácie prváčikov ZŠ

     16. november

     Stužková slávnosť

     16. november

     DŠS: Divadelné predstavenie „Elity“ – SND BA

     21. november

     CecilFest -spevácky festival (nielen) hudobných talentov

     22. november

     Obnova zasvätenia Nepoškvrnenej Panne Márii 8. december
     Charitatívna zbierka pre centrum Betánia

     11. - 15. december

     Jasličková slávnosť, Vianočné besiedky v triedach

     22. december

     Konverzačný kurz z anglického jazyka 29. január - 1. február

     Krajské kolo recitačnej súťaže "a Slovo bolo u Boha"

     február

     DŠS: Školský ples – Motel-M MA

     9. február

     DOD na gymnáziu

     19. – 23. február

     Kultúrobranie, alebo aj remeslom sa človek živí

     21. - 22. február

     Lyžiarsky kurz - 2.st., GYM

     27. február - 4. marec

     Maturita - písomná časť

     13.-15. marec

     Celoslovenské Testovanie9 žiakov 9. roč. z MAT, SJL

     21. marec

     Deň vody - aktivity environmentálneho charakteru

     22. marec

     Deň Zeme - aktivity environmentálneho charakteru

     20. apríl

     DOD pre budúcich prvákov ZŠ / Zápis do 1. ročníka ZŠ

     apríl

     Študentská konferencia

     9. máj

     Prijímacie skúšky na gymnázium

     14., 17. máj

     Maturita - ústna časť

     29. máj-30. máj

     Škola v prírode – 4. roč. ZŠ

     máj

     Deň detí - netradičné športové a pohybové súťaže

     1. jún

     Partnerská spolupráca (BiGY Brno,DAS BISCHÖFLICHE GYMNASIUM  JOSEPHINUM Hildesheim, SpŠ sv. Františka z Assisi v Karlovke)

     počas celého roka

     EKO-PROGRAM - environmentálny celoškolský projekt (Deň vody, Deň Zeme, Zber papiera, Zber elektrozariadení a batérií)

     február-jún

     Otvorená platforma na gymnáziu - diskusné fórum na spoločenské témy s inšpiratívnymi osobnosťami
     počas celého roka
     Výstavná galéria (Fotosúťaž, Práce detí, Vznik ČSR, Ikea atď.)

     počas celého roka

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“