Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Informačník

Textová podstrana

Organizačné zložky

Základná škola Mansveta Olšovského

Gymnázium sv. Františka Assiského

Adresa školy

Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky

Telefónne číslo

034 772 3803

IČO/ DIČ

42256887 / 2820009731

WEB

www.csmalacky.sk / csmalacky.edupage.org

E-MAIL

csmalacky@csmalacky.sk; cirkevnaskolamalacky@csmalacky.sk

Fondový účet školy

SK72 5600 0000 0032 0929 2001 (Prima banka)

Za všetky Vaše dary a podporu Vám ďakujeme!

Zriaďovateľ školy

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,

Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Riaditeľ školy

Mgr. Daniel Masarovič

0917 350 117; masarovic.daniel@csmalacky.sk

Zástupkyňa

riaditeľa školy

Mgr. Elena Kabarcová

0908 115 450; kabarcova.elena@csmalacky.sk

Zástupkyňa

riaditeľa školy

Mgr. Elena Hušková

0905 719 301; huskova.elena@csmalacky.sk

Duchovný správca školy

Dp. ThLic. Ing. Peter Mášik

Výchovný poradca školy

Mgr. Lucia Belanská

belanska.lucia@csmalacky.sk (konzultácie po dohode)

Kariérny poradca školy

Mgr. Michaela Lániková - ZŠ/lanikova.michaela@csmalacky.sk

Ing. Stanislava Zajačková – G/zajackova.stanislava@csmalacky.sk

Školský psychológ

Mgr. Miroslava Majdová

 0907 405 082  majdova.miroslava@csmalacky.sk

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Ľubica Sedláková   sedlakova.lubica@csmalacky.sk                      

Sekretariát školy

034 772 3803    Úradné hodiny:  Po-Pia  7.30 – 15.30

Katarína Rakárová         rakarova.katarina@csmalacky.sk

Ing. Helena Artimová    artimova.helena@csmalacky.sk

Mgr. Beata Reifová        reifova.beata@csmalacky.sk

Vedúca

školského klubu detí

Bc. Ľubica Voltemarová     voltemarova.lubica@csmalacky.sk

0910 842 378; na b.ú. SK05 5600 0000 0032 0929 0006 sa poukazujú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Prevádzka ŠKD: 6.00 - 7.45; 11.30 - 17.30

Vedúca

školskej jedálne

Nina Bečárová 0917 350 602;  jedalen@csmalacky.sk

(odhlasovanie z obedov deň vopred do 14.00; aj cez IŽK) na b.ú. SK36 5600 0000 0032 0929 4007 sa poukazujú príspevky za stravné

Rodičovské združenie ProSchola

b.ú. SK93 1100 0000 0029 4946 0176- poukazujú sa príspevky rodičov (ZRPŠ) a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Triedny učiteľ – e-mailový kontakt / Zastupujúci TU

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

I.A

Dagmar Erdélyiová  erdelyiova.dagmar@csmalacky.sk/ Viera Slobodová

I.B

Alžbeta Fedorová fedorova.alzbeta@csmalacky.sk/ Dagmar Erdélyiová

I.C

Viera Slobodová  slobodova.viera@csmalacky.sk/ Alžbeta Fedorová

II.A

sr. Terezka  kudelova.eva@csmalacky.sk/ Denisa Trnková

II.B

Adela Greliková  grelikova.adela@csmalacky.sk/ sr. Terezka 

II.C

Denisa Trnková  trnkova.denisa@csmalacky.sk/ Adela Greliková

III.A

Marcela Garbiarová  garbiarova.marcela@csmalacky.sk/ Petra Janská

III.B

Petra Janská  janska.petra@csmalacky.sk/ Marcela Garbiarová

IV.A

Barbora Šajdíková sajdikova.barbora@csmalacky.sk/ Alexandra Volková

IV.B

Alexandra Volková  volkova.alexandra@csmalacky.sk/ Barbora Šajdíková

V.A Barbora Klímová klimova.barbora@csmalacky.sk / Michaela Lániková

V.B

Katarína Kuníková kunikova.katarina@csmalacky.sk / Barbora Klímová

V.C

Michaela Lániková lanikova.michaela@csmalacky.sk/ Katarína Kuníková

VI.A

Veronika Šišanová  sisanova.veronika@csmalacky.sk/ Renáta Nechalová

VI.B

Martina Slováková   slovakova.martina@csmalacky.sk/ Veronika Šišanová

VI.C

Renáta Nechalová  nechalova.renata@csmalacky.sk/ Martina Slováková  

VII.A

Jana Neužilová   neuzilova.jana@csmalacky.sk/ Michaela Florková

VII.B

Adriana Stanová   stanova.adriana@csmalacky.sk/ Jana Neužilová

VII.C

Michaela Florková   florkova.michaela@csmalacky.sk/ Adriana Stanová

VIII.A

Dominika Galliková   gallikova.dominika@csmalacky.sk/ Lucia Belanská

VIII.B

Ľubomíra Chachulová chachulova.lubomira@csmalacky.sk/Dominika Galliková

IX.A

Martin Lipták  liptak.martin@csmalacky.sk/ Lenka Balleková 

IX.B

Lenka Balleková   ballekova.lenka@csmalacky.sk/ Martin Lipták

GYMNÁZIUM

I.G

Viera Slezáková  slezakova.viera@csmalacky.sk/ Jozef Ondrejka

II.G

Jozef Ondrejka  ondrejka.jozef@csmalacky.sk/ Viera Slezáková 

III.G

Daniela Pavúčková pavuckova.daniela@csmalacky.sk/ Zuzana Lepišová

IV.G

Zuzana Lepišová lepisova.zuzana@csmalacky.sk/ Daniela Pavúčková

 

Ďalšie dôležité aktivity/akcie školského roku:  

DŠS – Deň školského spoločenstva

Termín

Teambuilding GYM –1. – 4. roč. G, Šaštín

20. - 22. september

Diecézna púť detí cirkevných škôl do Šaštína5.,8.roč.ZŠ

21. september

Deň sv. Františka, Športový deň o pohár RŠ - GYM

4. október

Pešia púť do Šaštína

13. október

Hovorme o jedle - zdravovedná súťaž

17. október

Imatrikulácie prvákov GYM

23. október

Imatrikulácie prváčikov ZŠ

8. november

Stužková slávnosť

9. november

Plavecký kurz pre žiakov - 2. ročník ZŠ

19. - 23. november

Testovanie žiakov 5. roč. z MAT, SJL

21. november

CecilFest -spevácky festival (nielen) hudobných talentov

22. november

Obnova zasvätenia Nepoškvrnenej Panne Márii

7. december

Charitatívna zbierka pre centrum Betánia

10. - 18. december

Jasličková slávnosť, Vianočné besiedky v triedach

20. - 21. december

Konverzačný kurz z anglického jazyka

11. – 15. február

Školský ples – Motel-M MA

8. február

Krajské kolo recitačnej súťaže "a Slovo bolo u Boha"

13. február

Kultúrobranie, alebo aj remeslom sa človek živí

21. - 22. február

Deň otvorených dverí na gymnáziu

22. február

Lyžiarsky kurz - 2.st., GYM

3. - 8. marec

Maturita - písomná časť

12. - 14. marec

Deň vody - aktivity environmentálneho charakteru

22. marec

Testovanie žiakov 9. roč. z MAT, SJL

3. apríl

Deň Zeme - aktivity environmentálneho charakteru

26. apríl

DOD pre budúcich prvákov ZŠ / Zápis do 1. ročníka ZŠ

apríl

Študentská konferencia - GYM

7. máj

Prijímacie skúšky na gymnázium

13., 16. máj

Maturita - ústna časť

21. máj - 22. máj

Škola v prírode – 4. roč. ZŠ, Rodinkovo

20. - 24. máj

Deň detí - netradičné športové a pohybové súťaže

31. máj

Deň rodiny - spoločenská akcia školy

9. jún

Partnerská spolupráca (BiGY Brno,DAS BISCHÖFLICHE GYMNASIUM  JOSEPHINUM Hildesheim, Erazmus+ - program mediácie 4 krajín)

počas celého roka

EKO-PROGRAM - environmentálny celoškolský projekt (Deň vody, Deň Zeme, Zber papiera, elektrozariadení a batérií, mobilov)

október - jún

Otvorená platforma na gymnáziu -

diskusné fórum na spoločenské témy s inšpiratívnymi osobnosťami

počas celého roka