Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Organizácia školského roku

šk. rok 2019/2020

 

I. polrok

 

Začiatok vyučovania:

2. september 2019 (pondelok)

Koniec vyučovania:

31. január 2020 (piatok)

 

II. polrok

 

Začiatok vyučovania:

4. február 2020 (utorok)

Koniec vyučovania:

30. jún 2020 (utorok)

 

PRÁZDNINY

POSLEDNÝ DEŇ VYUČOVANIA

TERMÍN PRÁZDNIN

ZAČIATOK VYUČOVANIA

Jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október  –

31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

Vianočné

20. december 2019

(piatok)

23.december –

7. január 2020

8. január 2020

(streda)

Polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

Jarné

14. február 2020

(piatok)

17. február –

21. február 2020

24. február 2020

(pondelok)

Veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

Letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)

 

TESTOVANIE  5. roč. ZŠ – 2019

Testovanie žiakov 5. ročníkov zo SJL a z MAT sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda).

 

TESTOVANIE  9. roč. ZŠ - 2020

Testovanie žiakov 9. ročníkov zo SJL a z MAT sa uskutoční

1. apríla 2020 (streda), náhradný termín - 15. apríl 2020

 

MATURITNÁ SKÚŠKA 4. roč. GYM – 2020

Písomná časť-             SJL -               17. marec 2020 (utorok)

ANJ/NEJ -      18. marec 2020 (streda)

MAT –            19. marec 2020 (štvrtok)

Ústna časť –   26. máj – 27.máj 2020