Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Kalendár školy

šk. rok 2018/2019

PEDAGOGICKÉ RADY

TERMÍN

Úvodná

3. september 2018 (pondelok)

Štvrťročná

14. november 2018 (streda) –  2.-3.st.

15. november 2018 (štvrtok) – 1.st.

Polročná

28. január 2019 (pondelok) – 1.st.

29. január 2019 (utorok) – 2.-3.st.

Trišvrťročná

24. apríl 2019 (streda) - 2.-3.st.

25. apríl 2019 (štvrtok) – 1.st.

Koncoročná

21. jún 2019 (piatok)  – 1.-3.st.

 

STRETNUTIE RODIČOV A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

TERMÍN

Úvodné (plenárne, triedne aktívy)

19. september 2018 (streda)

Štvrťročné (TA/konzultačné)

15. november 2018 (štvrtok)

Polročné (TA/konzultačné)

17. január 2019 (štvrtok)

Trištvrteročné (TA/konzultačné)

25. apríl 2019 (štvrtok)

Koncoročné (TA/konzultačné)

6. jún 2019 (štvrtok)

 

OCHRANA  ČLOVEKA  A ZDRAVIA

Termín

I. stupeň ZŠ – Didaktické hry

II. stupeň ZŠ – Účelové cvičenia

I. polrok

----------

20.9. 2018 (štvrtok) – teoretická časť

7.9. 2018 (piatok) – praktická časť

II. polrok

20.6. 2019 (štvrtok) - TČ

21.6. 2019 (piatok) – PČ

20.6. 2019 (štvrtok) – TČ

21.6. 2019 (piatok) – PČ

 

KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA

Termín

3. ročník GYM

I. polrok

21.9. 2018

II. polrok

súčasť školského výletu

 

CVIČENIA V PRÍRODE

II. stupeň ZŠ

GYM - 1. roč.

GYM - 2. roč.

I. polrok

September/október 2018 (individuálne TU)

21.9. 2018 (piatok)

21.9. 2018 (piatok)

II. polrok

Máj/jún 2019

(individuálne TU)

21.5.-22.5. 2019

(maturitný týždeň)

21.5.-22.5. 2019

(maturitný týždeň)

 

SVIATKY

 

Deň učiteľov na katolíckych školách

31. 01. 2019 - pri príležitosti spomienky na sv. Tomáša  

                       Akvinského a sv. dona Jána Bosca
07. 04. 2019 - sv. Jána de la Salle - patrón učiteľov

Deň osláv patróna školy

04. 10. 2018 - sv. František z Assisi

Prikázané cirkevné sviatky

08. 12. 2018 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie (Zasvätenie        

                       SpŠ NPM)  - slávime 07. 12. 2018

30. 05. 2019  - Nanebovstúpenie Pána

20. 05. 2019  - Najsvätejšie telo a krv (Božie telo)