Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Kalendár školy 2017/2018

PEDAGOGICKÉ RADY TERMÍN
Úvodná 4. september 2017 (pondelok)
Štvrťročná 8. november 2017 (streda) –  2.-3.st.
9. november 2017 (štvrtok) – 1.st.
Polročná

24. január 2018 (streda) – 2.-3.st.
25. január 2018 (štvrtok) – 1.st.

Trišvrťročná

11. apríl 2018 (streda) - 2.-3.st.
12. apríl 2018 (štvrtok) – 1.st.

Koncoročná

21. jún 2018 (štvrtok) - 2.-3.st.
22. jún 2018 (piatok) - 1.st.

 

STRETNUTIE RODIČOV A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV TERMÍN
Úvodné (plenárne, triedne aktívy) 12. september 2017 (utorok)
Štvrťročné (TA/konzultačné) 9. november 2017 (štvrtok)
Polročné (TA/konzultačné) 18. január 2018 (štvrtok)
Trištvrteročné (TA/konzultačné) 12. apríl 2018 (štvrtok)
Koncoročné (TA/konzultačné) 7. jún 2018 (štvrtok)

 

OCHRANA  ČLOVEKA  A ZDRAVIA
Termín I. stupeň ZŠ – Didaktické hry II. stupeň ZŠ – Účelové cvičenia
I. polrok

----------

13 .9. 2017 (streda) - teoretická časť
14. 9. 2017 (štvrtok) - praktická časť
II. polrok 22. 6. 2018 (piatok) - teoretická časť
25. 6. 2018 (pondelok) - praktická časť
21. 6. 2018 (štvrtok) - teoretická časť
22. 6. 2018 (piatok) - praktická časť

 

KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
Termín 3. ročník GYM
I. polrok

22.9.2017 (piatok)

II. polrok súčasť školského výletu

 

CVIČENIA V PRÍRODE II. stupeň ZŠ GYM - 1. roč. GYM - 2. roč.
I. polrok September/október 2017 (individuálne tr. učitelia) 22.9.2017 (piatok) 22.9.2017 (piatok)
II. polrok Máj/jún 2018
(individuálne tr. učitelia)
29. 5. - 30. 5. 2018
(maturitný týždeň)
29. 5. - 30. 5. 2018
(maturitný týždeň)

 

SVIATKY  
Deň učiteľov na katolíckych školách 30. 01. 2018 - sv. Tomáša Akvinského
07. 04. 2018 - sv. Jána de la Salle - patrón učiteľov
Deň osláv patróna školy 04. 10. 2017 - sv. František z Assisi
Prikázané cirkevné sviatky

08. 12. 2017 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie                                             (Zasvätenie SpŠ NPM)
10. 05. 2018 - Nanebovstúpenie Pána
31. 05. 2018 - Najsvätejšie telo a krv (Božie telo)