Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Kalendár školy

šk. rok 2019/2020

PEDAGOGICKÉ RADY

TERMÍN

Úvodná

2. september 2019 (pondelok)

Štvrťročná

13. november 2019 (streda) –  2.-3.st.

14. november 2019 (štvrtok) – 1.st.

Polročná

27. január 2020 (pondelok) – 1.st.

28. január 2020 (utorok) – 2.-3.st.

Trišvrťročná

22. apríl 2020 (streda) - 2.-3.st.

23. apríl 2020 (štvrtok) – 1.st.

Koncoročná

24. jún 2019 (streda) – 1., 2.-3.st.

 

STRETNUTIE RODIČOV A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

TERMÍN

Úvodné (plenárne, triedne aktívy)

17. september 2019 (utorok)

Štvrťročné (TA/konzultačné)

14. november 2019 (štvrtok)

Polročné (TA/konzultačné)

16. január 2020 (štvrtok)

Trištvrteročné (TA/konzultačné)

23. apríl 2020 (štvrtok)

Koncoročné (TA/konzultačné)

4. jún 2020 (štvrtok)

 

OCHRANA  ČLOVEKA  A ZDRAVIA

Termín

I. stupeň ZŠ – Didaktické hry

II. stupeň ZŠ – Účelové cvičenia

I. polrok

----------

24.9. 2019 (utorok) – teoretická časť

25.9. 2019 (streda) – praktická časť

II. polrok

23.6. 2020 (utorok) - TČ

24.6. 2020 (streda) – PČ

23.6. 2020 (utorok) TČ

24.6. 2020 (streda) – PČ

 

KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA

Termín

3. ročník GYM

I. polrok

20.9.2019 (piatok)

II. polrok

súčasť školského výletu

 

CVIČENIA V PRÍRODE

II. stupeň ZŠ

GYM - 1. roč.

GYM - 2. roč.

I. polrok

September/október 2019

(individuálne TU)

20.9.2019 (piatok)

20.9.2019 (piatok)

II. polrok

Máj/jún 2020

(individuálne TU)

26.5.-27.5.2020

(maturitný týždeň)

26.5.-27.5.2020

(maturitný týždeň)

 

SVIATKY

 

Deň učiteľov na katolíckych školách

31. 01. 2020 - pri príležitosti spomienky na sv. Tomáša  

                       Akvinského a sv. dona Jána Bosca
07. 04. 2020 - sv. Jána de la Salle - patrón učiteľov

Deň osláv patróna školy

04. 10. 2019 - sv. František z Assisi

Prikázané cirkevné sviatky

08. 12. 2019 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie (Zasvätenie        

                       SpŠ NPM)  - slávime 09. 12. 2019

21. 05. 2020  - Nanebovstúpenie Pána

11. 06. 2020  - Najsvätejšie telo a krv (Božie telo)