• ČÍTA CELÁ ŠKOLA
     • ČÍTA CELÁ ŠKOLA

     • Čítanie je zručnosť, ktorú potrebujeme pre svoj život. Preto tento piatok 13.3.2020 od 9.00 do 10.00 hod. pri príležitosti Marca – mesiaca knihy vyhlasujeme úlohu na doma, do ktorej sa zapojí celá škola (žiaci, študenti aj učitelia) pod názvom "ČÍTA CELÁ ŠKOLA". Počas jednej hodiny budeme spolu objavovať svet príbehov, prekonávať prekážky, riešiť konflikty a ovládať svoje správanie. Veď knihy sú nemí učitelia.

      V piatok 13.3. od 9.00 čítaj svoju obľúbenú knihu celú hodinu bez prerušenia. Potom si z prečítaného textu zapíš do zošita zo SJL svoj čitateľský dojem podľa pokynov pre tvoju triedu.

      Ak sa chceš pochváliť ako čítaš svoju obľúbenú knihu, pošli svojej pani učiteľke fotografiu.

    • Beseda s misionárom verbistom pátrom Martinom
     • Beseda s misionárom verbistom pátrom Martinom

     • Piatok 6.3. bol pre nás iný ako obvykle. Mali sme možnosť stretnúť sa s misionárom, pátrom Martinom z rehole verbistov, ktorý však pochádza z Indie a na Slovensku pôsobí už 14 rokov. Žiaci 4.-8.ročníka mali možnosť stráviť s ním príjemnú hodinku pri poznávaní jeho rodnej krajiny, rozprávaní o jeho rodnom kraji, zvyklostiach a pre nás nezvyčajných, exotických skutočnostiach zo života v južnej Indii. Dozvedeli sme sa nielen koľko má India štátov, či koľkými jazykmi sa hovorí a vyskúšali sme si tradičný odev, ale páter Martin sa našim deťom prihovoril i s radami, ako sa dobre pripraviť na život a čo všetko je užitočné sa naučiť. Ukázal nám, ako žijú deti v chudobných častiach jeho krajiny a  čo sú skutočné problémy, ktoré tieto deti musia riešiť, s akou radosťou sa učia, pretože škola nie je pre každého samozrejmosťou, hoci by všetci do školy chodiť chceli. Páter Martin bol veľmi spontánny a zároveň priateľský a s radosťou odpovedal aj na mnohé, neraz všetečné otázky našich chlapcov a dievčat. Na záver každého stretnutia sme sa s ním modlili a počuli sme prvý raz Otče náš  v hindčine. Každý žiak si ešte ako pamiatku odniesol malý obrázok alebo aj jeden výtlačok časopisu, ktorý vydávajú verbisti – Hlasy z domova. Veríme, že páter Martin bude mať ešte príležitosť navštíviť našu školu, ďakujeme za požehnané stretnutie a vyprosujeme do ďalšej služby veľa Božích milostí.

       

      Fotogaléria...

    • Zúbkove pramene – 2. stupeň
     • Zúbkove pramene – 2. stupeň

     • Dňa 14. 2. 2020 sa v spoločenskej miestnosti stretli najlepší recitátori všetkých tried 2. stupňa. Piatok tesne pred  jarnými prázdninami patril teda krásnej literatúre, slovám a myšlienkam, ktoré nám pohladili našu dušu, povzbudili nás, zanechali dojem.

      Recitátori boli rozdelení do 2 kategórií.  Ich umiestnenie je nasledovné:

      2. kategória – poézia

      1. miesto Dominik Julényi, 5.B

      2. miesto Lukáš Palkovič, 5.A

      3. miesto Linda Ondriášová, 5. A, Sabína Kollárová, 6. C

       

      2. kategória – próza

      1. miesto Alica Hušková, 6. A

      2. miesto Dominika Miháľová, 5. B

      3. miesto Benjamín Choudry, 5. A

       

      3. kategória – poézia

      1. miesto Michaela Holešová, 8. C

      2. miesto Martin Holík, 8. A

      3. miesto Mária Oravcová 8. C, Alžbeta Čambalová 9. B

       

      3. kategória – próza

      1. miesto  Adam Trnka 8. B

      2. miesto Veronika Vanáková, 8. C, Terézia Latečková, 9. B

      3. miesto Michal Čech, 8. A

       

      Víťazi v jednotlivých kategóriách nás budú reprezentovať v obvodnom kole Zúbkových prameňov dňa 6. 3. 2020.

      Blahoželáme !

    • 2. výzva: Pod povrch
     • 2. výzva: Pod povrch

     • Na vybočenie zo zaužívaných koľají treba mať odvahu. Mal si tú odvahu tento týždeň? Okolo nás je veľa ľudí, ktorí dokážu urobiť všetko, čo sa im povie, ale majú strach riskovať a využiť svoju predstavivosť. Hlavou nám víri veľa nápadov, mnohé veci by sme dokázali vylepšiť, ale chýba nám odvaha a vízia. Vízia je Bohom daná schopnosť vidieť možné riešenia na bežné každodenné problémy života a zameranie sa skôr na riešenia ako na problémy. Vďaka nej však môžeme vidieť aj to, čo nie je jasné na prvý pohľad. Pozrieť sa pod povrch, do srdca, na charakter a uvidieť jedinečnosť druhého človeka. Aj Pán Ježiš pozeral pod povrch človeka, do jeho srdca a videl odvahu, ktorú oni sami nevideli. Boh má veľké plány aj v Tvojom živote. Neboj sa mu dôverovať a odovzdať Mu svoj život. Aj vtedy keď si plný strachu , choď za Bohom ako najlepšie vieš.

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Prehliadni to, čo vidí každý na prvý pohľad a pozri sa pod povrch!

      Skús tento týždeň „nahliadnuť“ do vnútra niekoho, s kým by si sa za iných okolností nedokázal porozprávať, lebo si doteraz na to nenašiel odvahu. Slová úprimného záujmu, jednoduché pozvanie k spoločnej činnosti bez predchádzajúcich predsudkov – to by mohol byť dobrý plán.  Určite nájdeš okolo seba spolužiakov, možno aj kamarátov o ktorých nevieš takmer nič – akú hudbu počúva, čo je jeho snom, čo by chcel dokázať, aké má plány do budúcnosti, s akými problémami sa borí, čo ho trápi, čo rieši a snáď nevie ako ďalej, koľko má súrodencov, čo najradšej robí, kde chodí rád na dovolenku, aké má koníčky...  A na druhej strane sa možno niekto bude zase zaujímať o Teba a dozvieš sa veci, ktoré si o sebe netušil. Boh sa k nám prihovára aj skrze ľudí okolo nás.

      Nakoniec ešte malá rada: nenechaj sa odradiť pri prvom pokuse! :)

       

    • DOD na našom gymnáziu
     • DOD na našom gymnáziu

     • 26.2.2020 sme u nás opäť po roku privítali tých deviatakov, ktorí premýšľajú nad štúdiom na našom gymnáziu. Deň otvorených dverí sme mali ako tradične pod palcom my, samotní študenti, gymnazisti.

       Žiakov sme previedli priestormi a učebňami našej školy, mali možnosť vyskúšať si zaujímavé chemické i fyzikálne pokusy, overiť si svoje vedomosti v teste zo slovenského jazyka, pozrieť sa na matematiku inou, zábavnou formou. Posedeli sme s nimi a podebatovali pri čaji a koláčikoch v našej školskej kuchynke. Žiaci  dostali presné informácie o prijímacích pohovoroch na naše gymnázium, mali možnosť nadýchnuť sa našej priateľskej atmosféry.

      Veríme, že sme deviatakom týmto dňom otvorených dverí pomohli pri výbere strednej školy a v budúcom roku sa viacerí z nich stanú súčasťou nášho školského spoločenstva.

      Dinušová Veronika, 1.G

       

      Fotogaléria...

    • Zúbkove pramene
     • Zúbkove pramene

     • Dńa 27.2.2020 sa na I. stupni uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene. Ďakujeme žiakom za prednes poézie a prózy, za pekný výber ukážok a v neposlednom rade za to, že sa zúčastnili. 

      Milí žiaci, ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

      Zúbkove pramene, I. kategória

      Poézia

      1.      miesto – Tobias Král , 3. B

      2.      miesto – Nela Kronauerová, 3. B

      3.      miesto – Stella Vidanová, 4. B

      Čestné uznanie – Sofia Masaryková, 3. B

      Próza

      1.      miesto – Natália Fedorová, 4. B

      2.      miesto – Adriana Šarníková, 2. B

      3.      miesto – Alica Danihelová, 4. A

      Čestné uznanie – Jakub Filip Horáček 4.B

      Fotogaléria...

    • 1. výzva: Ovládni svoj čas
     • 1. výzva: Ovládni svoj čas

     • Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Ovládnem svoj čas skôr, ako on ovládne mňa!

      Ako na to?

      Naplánuj si svoj týždenný časový rozvrh. Naplánuj si čas na aktívny oddych, povinnosti doma i v škole, čas pre blízkych i pre Boha.

       

      A nezabudni, dnes je ten čas kedy odinštaluješ všetky nepotrebné apky z mobilu a budeš ho mať len na volanie a sms.

      Ešte niekoľko rád, ako si vytvoriť týždenný rozvrh:

      1/ Premysli si rozvrh zvlášť na pracovné dni, zvlášť na víkend

      2/Okrem pobytu v škole nezabudni počas týždňa zahrnúť: modlitbu, sv. omšu, učenie a vypracovávanie domácich úloh, dostatok aktívneho oddychu – športovanie, bicyklovanie, plávanie, turistika, behanie. Do plánu patrí aj čas, ktorý venujem pomoci doma, či už práci v domácnosti, ale aj na záhrade či na chate. Môžem myslieť aj na návštevu starkých, tety či susedov, ktorých by som mohol/mohla svojou návštevou potešiť.

      3/Čas si priprav i pre priateľovJ

      4/Máš koníčky? Výborne, rovnako si pre ne vyhraď čas.

      5/ Určite nebude jednoduché týždenný rozvrh zvládať hneď perfektne. Mysli na to, že treba začať pomalými krokmi, takže si s pomocou rodičov alebo triednej pani učiteľky uprav rozvrh tak, aby si bol schopný ho reálne dodržať.

      6/Ak sa Ti niečo nepodarí, nevadí, skúšaj znova. Môžeme padnúť, ale nesmieme zostať ležať! Bojujme, snažme sa a neprestávajme s touto výzvou ani po uplynutí 1 týždňa. Zapisujme si do svojho denníčka, čo sa nám v priebehu týždňa podarilo, čo sa nepodarilo a čo by sa dalo upraviť tak, aby to bolo lepšie, efektívnejšie.

      Gymnazisti budú mať úlohu obohatenú ešte o jednu výzvu zaradenú do týždenného rozvrhu: vybrať si jednu oblasť, na ktorej by chceli na sebe začať systematicky pracovať. Môžete sa začať učiť ďalší jazyk alebo sa zdokonaľovať v tom, ktorý vám robí väčšie starosti, alebo sa chcete cielene zlepšovať v niektorom zo svojich darov a vyhradíte pravidelný čas na tréning hry na hudobný nástroj, maľovanie, možno sa začnete venovať vareniu a odbremeníte maminu jeden deň v týždni, začnete sa venovať ručným prácam a požiadate o pomoc babičku, budete sa chcieť vzdelávať viac v oblasti komunikácie, vzťahov, spoznávania seba prostredníctvom kvalitnej literatúry...možností je veľa. Opäť túto časť výzvy môžete skúsiť mať zaradenú do svojho rozvrhu počas celého pôstu.

      Už teraz sa s vami tešíme na tie úžasné veci, ktoré môžete objaviť a zažiť!

      Prajeme ti veľa sily, chuti a trpezlivosti v ovládaní svojho času pre Boha, seba aj iných.

       

    • Voľby zástupcov rodičov do rady školy
     • Voľby zástupcov rodičov do rady školy

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,                                                                                                               vzhľadom k tomu, že 12.03.2020 sa končí štvorročné funkčné obdobie aktuálnej rady školy, uskutočnia sa 26. februára 2020 v čase od 15.00 - do 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti školy nové voľby zástupcov rodičov základnej školy a gymnázia do rady školy.

      Rada školy pozostáva z 11 členov:

      2 zástupcovia pedagogických zamestnancov                                                                                                          1 zástupca nepedagogických zamestnancov                                                                                                        3 zástupcovia rodičov (dvaja zo základnej školy a jeden z gymnázia)                                                                   1 zástupca študentov gymnázia                                                                                                                             4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

      Voľby do rady školy rodičia gymnázia 2020.pdf

      Voľby do rady školy rodičia ZŠ 2020.pdf

    • Výtvarná súťaž o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu
     • Výtvarná súťaž o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu

     • Téma: Ukrižovanie, Vzkriesenie                                                                                                         

      Uzávierka súťaže je 18. marca

    • Tretiaci na potulkách
     • Tretiaci na potulkách

     • Vo štvrtok 13.2.2020 sa žiaci tretieho ročníka v rámci regionálnej výchovy pobrali na potulky po Malackách. V skupinkách spolu pátrali po odpovediach na otázky zaznamenané v  pracovných listoch. Zisťovali, kde v Malackách bolo korzo a na čo slúžilo, koho vlastne zobrazuje socha familiárne volaná Severínek, čo bola synagóga, kde na kaštieli sa dá nájsť erb Pálffyovcov, prečo je na vnútornom nádvorí zámku socha jeleňa, aké stromy nahradili pôvodne lipovú alej od kaštieľa po našu školu (pôvodne kláštor františkánov) a kde ešte stojí posledná pôvodná lipa z tejto aleje. Príjemne unavení a plní nových vedomostí sme sa vrátili späť do školy priamo na obed. 

      Fotogaléria...

    • Danka a Janka v Malackách
     • Danka a Janka v Malackách

     • Vo štvrtok 13.2.2020 sa prváci, druháci a tretiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Danka a Janka v kine v Malackách. Divadlo zahrali dve divadelníčky zo Spišskej Novej Vsi z Divadla na Predmestí. Rozprávka bola plná smiechu a veselých pesničiek, na ktoré si deti spolu s Dankou a Jankou zaspievali i zatancovali (niektorí aj na pódiu). 

    • Karneval v ŠKD
     • Karneval v ŠKD

     • Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou a pripravili sme pre naše deti karneval. DJ Marián sa staral o hudbu, ktorú si navrhli deti. Vybrali si výborne a celú dobu sa krásne zabávali. Porota to mala ťažké aj s výberom najkreatívnejších masiek, ale darček dostalo každé dieťa.

      Fotogaléria...

    • Študentské voľby
     • Študentské voľby

     • Gymnazisti sa dnes pridali k študentom na 180 stredných školách a volili v simulovaných parlamentných voľbách,  mohli si tak na vlastnej koži vyskúšať, ako voľby prebiehajú. Študentské voľby dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti.

      Týmto politickým subjektom odovzdali študenti gymnázia svoj hlas:

      - volieb sa zúčastnilo 73% študentov, všetky odovzdané hlasy boli platné

      politický subjekt                                 počet odovzdaných hlasov

      1. OĽANO                                                57,4%

      2. Progresívne Slovensko                     18,6%

      3. KDH                                                      9,3%

      4. SMER                                                   5,6%

      5. Za ľudí                                                3,7%

      6. Dobrá voľba                                       1,8%

         Sme rodina                                          1,8%

         SaS                                                      1,8%

      Fotogaléria...

    • Kvalitná hra nám zaručila 3. miesto v turnaji
     • Kvalitná hra nám zaručila 3. miesto v turnaji

     • 28.1.2020 družstvo našich mladých hokejistov veľmi zodpovedne pristúpilo k reprezentácii našej školy.  V tradičnom turnaji „O pohár primátora mesta Malacky v ľadovom hokeji“ žiakov ZŠ nadviazalo na úspechy svojich predchodcov. Svojou hrou sa stali prekvapením turnaja. V základnej časti vyradili družstvo ZŠ Zohor B a postúpili v boji o medaile.  Prílišná snaha o útočnú hru bola príčinou našej prvej prehry. V poslednom zápase sme opäť prehrali so ZŠ Zohor A, ale zápas bol vyrovnaný a my sme prehrali iba 3:2. Boli sme jediné družstvo, ktoré hralo so Zohorom vyrovnaný zápas. 

      Našim chlapcom aj po istom sklamaní sa podarilo získať cenné bronzové medaile.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu žiakom Balekovi. Račekovi, Slovákovi, Osadskému, Hôzovi, Červenkovi a Truchlému.        

    • Zber diek pre psov v útulku v Šali
     • Zber diek pre psov v útulku v Šali

     • Prinášame výsledky 1. zberačskej disciplíny školského ekoprojektu Pôdačik. Spolu sme nazbierali 312 diek. Víťazom blahoželáme. 

      9.B    1

      4.A    1

      5.B    2

      1.A    6

      7.A    7

      6.B    8

      4.B    9

      5.A    10

      2.B    11

      5.C    12

      3.B    12

      3.A    19

      6.A    19

      2.C    26

      1.C    44           3. miesto

      2.A    51           2. miesto

      1.B    74           1. miesto

    • Predstavenie Divadla J. Palárika Nemá trieda
     • Predstavenie Divadla J. Palárika Nemá trieda

     • V stredu 29. januára sa študenti gymnázia zúčastnili netradičného predstavenia Nemá trieda. Netradičného v tom, že divadelné postavy rozohrali svoj príbeh priamo v gymnaziálnej triede našej školy. Témou interaktívneho predstavenia spod režisérskej taktovky Adriany Totikovej bola jeseň 1989 a s tým spojené rozdielne ideové vnímanie týchto prelomových udalostí. Predstavenie vzniklo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, ale nie je len spomienkou a pohľadom na toto obdobie, ponúka dôležité paralely medzi minulosťou a súčasnosťou.

      Odporúčame vidieť a zažiť, ale len v divadelnej podobe.

      Fotogaléria...

    • Klimatické zmeny v Mobilnom planetáriu
     • Klimatické zmeny v Mobilnom planetáriu

     • V telocvični našej školy sa objavila nafukovacia kupola. Piataci a šiestaci vkročili do nej cez malý otvor, políhali si a pred ich očami sa odohrávala 3D show, ktorá zrozumiteľným spôsobom učila o tom, k akým zmenám klímy v súčasnosti dochádza a ako funguje počasie a hydrometeorologické javy.

    • ŠKD na klzisku
     • ŠKD na klzisku

     • V stredu máme v klube rekreačný deň, tak sme sa s deťmi vybrali na klzisko. Možno troška  so strachom, lebo išli aj prváci, ale zvládli sme to. Podmienka bola, aby si vedeli obuť korčule. Niektoré deti mali strach, že sa nevedia zodvihnúť z ľadu, a tak sme to trénovali už v triede na koberci. Zvládli to na výbornú, nielen obúvanie, ale aj korčuľovanie a dvíhanie sa po páde. Posúďte sami. 😊

      Fotogaléria...

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“