• Veľká prázdninová fotosúťaž
     • Veľká prázdninová fotosúťaž

     • Milí žiaci a študenti,

      aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť letné dni doháňaním kultúry či potulkami v prírode so svojou rodinou alebo priateľmi,  je naša súťaž určená práve pre vás.

      Vašou úlohou je vyhotoviť originálnu fotografiu na jednu z dole uvedených tém. Fotografie budú vystavené v priestoroch školy a použité ako predloha pre šk. kalendár na rok 2021.

      Tento rok sme si pre Vás pripravili tieto tri témy

      1. Kultúra

      2. Súdržnosť

      3. Lesy lúky

      Podmienky zapojenia sa do súťaže:

      -  každý žiak našej školy cšm, môže poslať na email fotosutaz@csmalacky.sk ním vytvorené fotografie, avšak najviac 3 fotografie z každej z vyššie uvedených tém

      - do predmetu správy uveďte  Fotosúťaž 2020 a do správy napíšte svoje meno, priezvisko, triedu a krátku informáciu o tom, kde fotografia vznikla

      - musíte to stihnúť do 05. 09. 2020

      O čo súťažíte?

      Prvou cenou je vytlačenie vašej fotografie v profesionálnej kvalite, USB kľúč a tričko.

      Druhou cenou je USB kľúča tričko a treťou cenou sú výtvarné potreby a tričko.

      Tak neváhajte a zapojte sa!

       

    • Hľadáme druhého školníka
     • Hľadáme druhého školníka

     • Hľadáme druhého školníka pre našu Spojenú školu sv. Františka Assiského v Malackách pre budúci školský rok na dobu 10 mesiacov angažovaného v rámci dobrovoľníckej činnosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na 20 hodín týždenne. Príspevok uhrádzaný z Úradu práce má výšku 214,83 €/mesačne. Prípadný záujemca musí byť evidovaný na Úrade práce ako nezamestnaný aspoň 1 mesiac.

      Osobnostné predpoklady

      • schopnosť pracovať v tandeme so stálym školníkom
      • zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť, pracovitosť
      • rešpektovanie pravidiel

      Náplň práce

      • školnícke, údržbárske a záhradnícke práce v škole a na školskom pozemku

      V prípade záujmu sa hláste na sekretariáte školy - telefónne číslo +421 905 890 492 u tajomníčky školy pani Daniely Masarykovej v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00.

    • Hľadáme asistenta učiteľa
     • Hľadáme asistenta učiteľa

     • Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre budúci školský rok na dobu 10 mesiacov angažovaného v rámci dobrovoľníckej činnosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na 20 hodín týždenne – denne v čase od 7:45 do 11:45. Príspevok uhrádzaný z Úradu práce má výšku 214,83 €/mesačne. Prípadný záujemca musí byť evidovaný na Úrade práce ako nezamestnaný aspoň 1 mesiac.

      Požadované vzdelanie

      Úplné stredné  vzdelanie

      Osobnostné predpoklady

      • veľmi dobré komunikačné schopností
      • schopnosť nachádzať kreatívne spôsoby spolupráce so žiakom
      • zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť, trpezlivosť, tvorivosť
      • ochota pracovať na sebe
      • empatia a schopnosť porozumieť a rešpektovať rôzne spôsoby učenia sa žiaka v závislosti od psychických, fyzických a sociálnych podmienok
      • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel

      Náplň práce

      • spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
      •  uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
      • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovnovzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa ( podľa pokynov učiteľa usmerňovanie žiaka pri práci na hodine, uistenie sa o pochopení zadaní, motivácia k sústredenej práci, zabezpečenie záznamu o domácich úlohách, projektoch, iné formy spolupráce podľa potreby vyučujúceho)
      • pomáhanie pri príprave učebných pomôcok
      • oboznámenie sa s postavením žiaka v triede, jeho akceptácia, napomáhanie v komunikačných konfliktoch, posilnenie sebadôvery a vzťahových kompetencií žiaka vhodným spôsobom
      • kreatívne a flexibilne hľadať nové spôsoby práce so žiakom na hodine v záujme zvládnutia učiva a dosiahnutia maximálneho využitia potenciálu žiaka a jeho napredovania
      • účasť so žiakom na všetkých aktivitách a činnostiach, ktoré sú v rámci vyučovania organizované školou

      Na škole pôsobia už štyri skúsené asistentky, ktoré radi pomôžu svojimi radami v priateľskej atmosféreJ

      V prípade záujmu sa hláste na telefónnom čísle 0918 813 418 u výchovnej poradkyne Lucie Belanskej v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00.

    • Deň narcisov špeciál (31.7.-14.8.)❤
     • Deň narcisov špeciál (31.7.-14.8.)❤

     • Ako môžete tento rok prispieť?

      Počas 31. 7. 2020 (piatok) môžete získať narcis za dobrovoľný finančný príspevok exkluzívne v:

      Slovenská sporiteľňa, Billa s.r.o., FRESH, LABAŠ s.r.o., sieť potravín Terno a Kraj, Tesco, dm drogerie markt, Teta drogérie, 101 DROGERIE

      ONLINE A SMS ZBIERKA

       od 31. 7. do 14. 8. 2020 môžete prispieť prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

      účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

      • QR kódu

      QR.jpg

      - virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk

      OSTATNÉ FORMY PRISPENIA

      • virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.zlavadna.sk alebo www.astratex.sk
      • prispieť môžete kúpou limitovanej edície ponožiek Fusakle a zubných kefiek CURAPROX
      • prispieť môžete v sieti bankomatov a vkladomatov Slovenskej sporiteľne

      Hlavnou stránkou pre Deň narcisov je www.dennarcisov.sk a www.lpr.sk, prípadne Facebook fan page Liga proti rakovine (LPR)

      Ako bude použitý výnos zo Dňa narcisov špeciál?

      Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a pod. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.

      Veríme, že sa aj s Vašou pomocou podarí nechať zakvitnúť narcisy v Deň narcisov špeciál, ktorý okrem solidarity s onkologickými pacientmi predstavuje aj finančnú zbierku pre bezplatné projekty pre nich. Viac informácii o zbierke: www.dennarcisov.sk

    • Úspešný letný tábor ŠKD
     • Úspešný letný tábor ŠKD

     • Letný tábor ŠKD, ktorý pripravili pani vychovávateľky pre našich žiakov sa šťastne skončil.  Kreatívnych gurmánov a skupinu v Rytme samby vystriedali v druhom turnuse Športovci očarení prírodou a Kulinárium.

      Fotogaléria....

    • Oznam o využívaní telocvične
     • Oznam o využívaní telocvične

     • Od 3. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020 môžu externí nájomcovia telocvične využívať telocvičňu za uvedených  podmienok:

      • V dňoch školského vyučovania je možné využívať telocvičňu po 16:00.
      • Po každom cvičení je nájomca povinný zabezpečiť dezinfekciu školského náradia použitého pri cvičení.
      • Nájomca je povinný viesť evidenciu osôb užívajúcich v daný deň priestor telocvične (evidencia sa vykonáva pre potreby RÚVZ a v prípade žiadosti je povinný ju nájomca predložiť).
      • Dodržiavanie ďalších aktuálnych všeobecných hygienicko-epidemiologických opatrení RÚVZ.

      Využívanie vonkajšieho školského areálu pre športové a telovýchovné aktivity je možné v dňoch školského vyučovania len po 16:00.

      Ďakujeme za pochopenie!                      

    • Tancuj s nami - hymna našej školy
     • Tancuj s nami - hymna našej školy

     • Ako všetci dobre vieme, Deň rodiny sa u nás na cirkevnej škole slávi každý rok. V pláne bolo vytvoriť originálny program pre žiakov našej školy taktiež ako aj pre ich rodičov, učiteľov a známych. S nápadom zostaviť pesničku, ktorú naše uši ešte nepočuli, prišla pani učiteľka Janka Richveisová. Zložila nádhernú rytmickú pieseň o našom spoločenstve a jednote. Prípravy na vystúpenie s touto piesňou sa už začali, keď  im v tom zabránila „korona“.

      Našťastie to naše pani učiteľky neodradilo a spoločne zorganizovali nahrávanie tejto piesne. Myšlienka sa zrodila na balíku slamy v Húškoch, kde sa pani učiteľky Janka Richveisová a Barborka Šajdíková stretli na bicykloch (bolo to prvý a poslednýkrát!), aby zdieľali svoje trápenia a obavy z online výučby. Tu sa zhodli, že nechcú, aby pesnička zapadla prachom. No povedzte sami, nebola by škoda, keby táto pieseň neuzrela svetlo sveta?

      O dva dni na to sa konalo nahrávanie v profesionálnom štúdiu našej pani vychovávateľky Dadky Scherhauferovej, ktorá sa tiež rýchlo nadchla pre túto ideu. V spolupráci s jej manželom vznikla verzia piesne, ktorú si môžete vypočuť na školskom YouTube kanáli.

      Pani učiteľka Šajdíková sa nechala „zlomiť“ a naspievala hlavnú melódiu, ale pod podmienkou, že sa pani učiteľky Richveisová a Scherhauferová spoločne s jej manželom zapoja do rapu. Všetci sa priznali, že nahrávanie bola jedna veľká zábava.

      Žiaci našej školy sa mohli zapojiť do súťaže o nové tričko s logom školy, ak uhádli,  kto spieva túto pesničku. Rovnako sa mohli zapojiť aj tancom do nášho pripravovaného videoklipu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že pieseň sa vám páči a stane sa hymnou našej školskej akcie Deň rodiny aj v budúcich rokoch.

      Cenu získavajú:

      Esterka Fedorová I.A

      Dianka Kovariková I.C

      Emmka Jurkovičová I.C

      Viki Opavská I.C

      Laura Longauerová III.A

      Ninka Cabanová III.A

      Agátka Garbiarová III.A

      Viki Voltemarová IV.A

      Paulínka Godányová IV.A

      Natálka Pavúčková IV.B

      Natálka Fedorová IV.B

      Saška Hrehorovská VI.A

      Zuzka Hájovská VI.C

       

    • Poďakovanie za uplynulý školský rok
     • Poďakovanie za uplynulý školský rok

     • Vážení rodičia, priatelia,

      v mene celého školského spoločenstva by som sa Vám chcel srdečne poďakovať za uplynulý školský rok 2019/2020.

      Bol sťažený predovšetkým pandemickou situáciou, ktorá nás preverila po mnohých stránkach.

      Som presvedčený, že korona skúšku sme zvládli na vysokej úrovni. Ukázali sme našu zdatnosť a pripravenosť prispôsobovať sa novým podmienkam, čo nie je samozrejmé.

      Učenie na diaľku sme urobili blízkym a potvrdili sme našu neobyčajnú zručnosť nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, viesť, podnecovať k rastu a najmä - byť s deťmi, rodinami, spolu.

      Dokázali sme to vďaka výbornému pedagogickému a odbornému tímu, ale aj vďaka vám, rodičom.

      Zvlášť Vám, milí rodičia, ďakujeme za nezištnú ochotu a ústretovosť pri vytváraní podmienok pre domáce vzdelávanie.

      Vieme, že to nebolo veľakrát jednoduché a vyžadovalo si to od vás vysokú mieru trpezlivosti, obety a chápavosti.

      Vážime si to.

      Presvedčili sme sa o tom, že cestou k úspešnému a lepšiemu zajtrajšku je spoločné kráčanie, vzájomnosť a spolužitie.

      Vďačnosť z tohto vedomia smeruje predovšetkým k dobrému a starostlivému Bohu.

      Spoločenstvo cirkevnej školy je súdržné a životaschopné. To je dobrá správa do ďalších školských dní.

      Ale k nim až po oddychu a relaxe letných prázdninových dní! :)

      Prajeme vám a vašim rodinám ich pokojné, radostné a obnovujúce prežitie.

      Nech vás Duch Svätý sprevádza, ochraňuje a upevňuje v každom dobrom diele.

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

    • Motýlia záhrada v priestoroch cirkevnej školy
     • Motýlia záhrada v priestoroch cirkevnej školy

     • Po kláštornej záhrade a piknikovom parku má cirkevná škola v Malackách ďalší nádherný revitalizovaný priestor hodný národnej kultúrnej pamiatky.  V priestoroch bývalého františkánskeho kláštora na nevyužívanej trávnatej ploche sa podarilo vybudovať motýliu záhradu.

                  Základnou koncepciou je princíp permakultúry – trvalo udržateľného  ekosystému. Okrem toho, že ide o koncepciu podporujúcu spojenie človeka s prírodou, nesie v sebe trvalý františkánsky odkaz, ktorým je okrem iného aj starostlivosť o parky, sady a záhrady.

                  Záhrada je vytvorená pomocou vyvýšených dubových hranolov, ktorých medzipriestor je vysadený kvitnúcimi trvalkami a bylinkami a doplnený hmyzími domčekmi a obydliami pre drobné vtáctvo. Pochôdzne plochy sú vytvorené pomocou mlatu, minerálneho piesku.  Závlahu zabezpečujú vlastné pôvodné studne a výživu bude záhrada dostávať priamo z kompostu zo žiackych políčok. Súčasťou motýlej záhrady bude aj náučný chodník vytvorený pomocou informačných keramických tabuliek, ktoré žiaci zhotovia v spolupráci s organizáciou Vstúpte, n.o.

                  Do motýlej záhrady bola inštalovaná aj akoby zázrakom nepoškodená lurdská grota, ktorá sa ešte donedávna nachádzala vedľa parkoviska pri Bille.

                  Okrem žiakov a študentov školy, ktorí budú mať možnosť byť priamo konfrontovaní s udržateľným ekosystémom či už v rámci neformálnej výuky, alebo rôznych ekoprojektov, ktorých tradíciu si škola buduje už viacero rokov, motýlia záhrada je pripravená privítať aj širokú verejnosť v rámci malých mestských výstav či iných spoločenských a kultúrnych aktivít.

                  Projekt vznikol na základe spolupráce mimovládnych organizácií Vstúpte, Dom svitania, Divadlo Falangir, ďalej samosprávy mesta Malacky, nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá projekt dotovala sumou 5 000 eur, občianskeho združenia ProSchola, miestnych obyvateľov vrátane detí a zamestnancov školy.

                  Za spoluprácu a pomoc pri realizácii projektu ďakujeme a tešíme sa na život a bzukot v nej - medzi kvetmi, motýľmi a ľuďmi.

    • Organizácia vyučovania od 22.6. do konca školského roku
     • Organizácia vyučovania od 22.6. do konca školského roku

     • Milí rodičia,

      dovoľte nám niekoľko informácií ku koncu školského roku:

      1. Celkové hodnotenie žiaka

      Koncoročná klasifikačná porada sa pre všetky stupne školy uskutoční v stredu 24. júna 2020. Tak ako ste už boli v predchádzajúcom čase informovaní, v zmysle úprav daných mimoriadnou situáciou, budú niektoré predmety nehodnotené (žiak pri nich bude mať na vysvedčení uvedené "absolvoval"). Hodnotené predmety budú hodnotené dvomi spôsobmi: známkou (klasifikačným stupňom) alebo slovným hodnotením. O konkrétnom hodnotení jednotlivých predmetov ste už rovnako boli informovaní v apríli 2020 po prerokovaní v pedagogickej rade; na vopred dohodnutom hodnotení nemení ani fakt, že prevádzka školy bola v júni opätovne obnovená.

      Žiaci budú hodnotení na základe podkladov, ktoré mali jednotliví vyučujúci k dispozícii s prihliadnutím na jedinečnosť situácie v ktorej sa hodnotenie realizuje. Učitelia budú prihliadať aj na individuálne podmienky každého žiaka. Viac ako za normálneho režimu budú zohľadňovať samotné úsilie žiaka a jeho aktivitu. Dodatočne budú preskúšaní len tí žiaci, u ktorých je ohrození postup do vyššieho ročníka.

      2. Odovzdávanie vysvedčení

      Žiakom budú odovzdané vysvedčenia v pondelok 29. júna 2020, ktorý je zároveň posledným vyučovacím dňom v tomto školskom roku (v utorok 30. júna majú žiaci riaditeľské voľno). 

      Súčasťou slávnostného ukončenia školského roka bude účasť na svätej omši, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Žiaci 1. - 6. ročníka budú mať sv. omšu o 8,05 hod., žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a gymnazisti o 9,30 hod.

      Žiaci, príp. rodičia žiakov, ktorí sa v zmysle dobrovoľnej účasti v pondelok programu nezúčastnia, si budú môcť prevziať vysvedčenie v termíne 30.6. - 10.7. na vrátnici školy (osobne proti podpisu).

      3. Učebnice

      Vzhľadom k tomu, že v budúcom školskom roku 2020/2021 sa kvôli mimoriadnym okolnostiam budú žiaci venovať učivu presunutému z aktuálneho ročníka, učebnice teraz nebudú odovzdávať.

      Výnimkou sú žiaci, ktorí zo školy odchádzajú. Odovzdanie učebníc týchto žiakov koordinuje triedny učiteľ. Pre žiakov, ktorí odchádzajú zo školy platia aj ostatné povinnosti (odovzdanie čipu, kľúčov od skriniek, ...).

      4. Stravovanie

      Žiakom 6. - 9. ročníka a gymnázia, ktorí nastupujú do školy 22. júna, bude automaticky obnovený odber stravy v termíne 22. - 26. 6. (týka sa tých žiakov, ktorí boli v čase pred mimoriadnou situáciou na obed riadne prihlásení).

      Pokiaľ žiak nemá záujem o stravovanie, musí sa odhlásiť u vedúcej školskej jedálne štandardnou formou.

      V pondelok 29. júna 2020 školská jedáleň nevarí.  

      Preplatky za stravné a vratnú kauciu bude škola riešiť spôsobom určeným v internom predpise:

      "Na konci školského roku vykoná školská jedáleň vyúčtovanie a do 30 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa, uvedený v IŽK. Vratná kaucia sa prenáša do ďalšieho školského roka, pokiaľ zákonný zástupca žiaka nepožiada o jej vrátenie."

      5. Úprava vnútorného režimu od 22. júna 2020.

      A) Od pondelka 22. júna sa program všetkých žiakov školy neriadi školským rozvrhom. Žiaci v škole budú mať program organizovaný spravidla triednym učiteľom (v pondelok 22.6. je fotografovanie tried; príp. výlety sa budú organizovať len formou vychádzky do blízkeho okolia bez použitia dopravných prostriedkov). 

      Školský program sa bude končiť nasledovne:

      1. ročník ZŠ - 11.15

      2. - 3. ročník ZŠ - 11.45 

      Gymnázium - 12,15

      4. - 5. ročník ZŠ - 12,30

      6. - 7. ročník - 13,00

      8. - 9. ročník - 13,30

      Po skončení programu idú žiaci na obed a domov. Popoludňajšia činnosť prebieha len pre žiakov 1.-4.ročníka rovnakým spôsobom ako doposiaľ.

      B) Od pondelka 22. júna sa povinnosť zdravotného filtra pri vstupe do školy ruší, s výnimkou dezinfekcie rúk. Rovnako sa rušia odstupy žiakov pri čakaní na obed.

      6. Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka 

      Žiaci 6. - 9. ročníka a gymnázia, ktorí nastupujú do školy od 22. júna majú povinnosť odovzdať pri prvom príchode do školy písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Prajeme veľa síl do posledných školských dní.

      Daniel Masarovič, riaditeľ 

      SÚBORY NA STIAHNUTIE:

      Príloha č.2 Vyhlásenie rodiča.docx

    • Ponuka denného letného tábora
     • Ponuka denného letného tábora

     • Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch základnej školy. Tábor je určený pre deti našej školy 1. – 4. ročníka (uprednostňujeme deti pracujúcich rodičov).

      Tábor bude prebiehať v čase od 8.00-16.00 hod. v dvoch turnusoch (dieťa sa môže zúčastniť len jedného turnusu)

            1. turnus :  6. 7. – 10. 7. 2020

      1.skupina: V rytme samby - klubové tance, hra na telo, spev, výroba hudobných nástrojov; max. 25 detí

      2.skupina: Kreatívni gurmáni- príprava jednoduchých pokrmov a nápojov, tvorivé dielne, súťaže; max. 25 detí

             2. turnus: 13. 7. – 17. 7. 2020

      1.skupina: Športovci očarení prírodou - babičkina lekáreň-liečivé bylinky, eko hry, netradičné športové súťaže, kvízy; max. 25 detí

      2.skupina: Kulinárium - príprava jednoduchých pokrmov a nápojov, tvorivé dielne, súťaže; max. 25 detí

      Každá skupina bude mať svoje tematické zameranie počas dopoludnia. Popoludní nasleduje oddychová časť a športové aktivity.

      Cena tábora je 40,- Eur. Platba bude realizovaná výhradne na účet školy do 30. 6. 2020 (pokyny k platbe obdrží rodič po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

      Záujem o letný denný tábor urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM o druh tábora.

      Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 19. 6. 2020.

      Už sa tešíme na nové letné dobrodružstvá.

      Ďakujeme za Vaše porozumenie a spoluprácu.

    • Aktuálne oznamy pre rodičov
     • Aktuálne oznamy pre rodičov

     • Milí rodičia,

      pozdravujem Vás a posielam niekoľko aktuálnych oznamov:

      1. Aktualizovaná smernica o režime školy

      Vzhľadok k všeobecným úpravám organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania ZŠ sa od 15. júna menia niektoré doterajšie postupy.

      Najdôležitejší z nich je, že sa uvoľnuje počet žiakov v skupine, čo znamená, že žiaci 1.-5. ročníka sa budú od pondelka vzdelávať výhradne v svojich bežných triedach, nie v doteraz upravených skupinách (týka sa najmä žiakov osobitnej skupiny).

      Popoludňajšia činnosť pre žiakov 1.-4. ročníka bude prebiehať spôsobom, ako tomu bolo pred mimoriadnym obdobím, t.j. žiaci 4. ročníka budú priradení do skupín 1.-3.ročníka.

      Ostatné zmeny sú vyznačené v priloženej aktualizovanej smernici.

      2. Otvorenie školy pre žiakov 6.-9.ročníka a gymnázia

      Od 22. júna bude prevádzka školy obnovená aj pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ a gymnázia, taktiež s dobrovoľnou účasťou žiakov. V najbližšom čase bude u rodičov týchto žiakov uskutočnení prieskum záujmu.

      vyučovací model zostane až do konca školského roka nezmenený.

      3. Ukončenie školského roka 29.6. 2020

      Školský rok 2019/2020 bude ukončený v pondelok 29. júna 2020, tak ako bolo pôvodne plánované. Okrem odovzdávanie vysvedčení sa žiaci zúčastnia slávenia spoločnej svätej omše, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Presný harmonogram dňa zverejníme neskôr.

      V utorok 30. júna 2020 majú všetci žiaci školy udelené riaditeľské voľno.

      Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

      Prajeme príjemný a požehnaný víkendový čas,

       

      Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ školy

      2020_Smernica vnútorný režim aktualizácia 15.6.2020.pdf

    • Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet
     • Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet

     • ROZHODNUTIE

      riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

      o vyhlásení druhého termínu

      prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

      do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

      pre školský rok 2020/2021

       

      Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasujem

      druhý termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

      1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

      pre školský rok 2020/2021.

       

      Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť do školy do 19. 06. 2020.

      Prijímacie konanie sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka do 25. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý bol prijatý na vzdelávanie, doručí škole do 30. júna 2020 záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Pre druhý termín prijímacieho konania platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2020/2021.

      Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0905 719 301.

       

      Malacky 05. 06. 2020                                                                        Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

    • Diskusné fórum k otvoreniu školy
     • Diskusné fórum k otvoreniu školy

     • Milí rodičia žiakov 1. - 5. ročníka,

      dovoľujem si vá ako riaditeľ cšm srdečne pozvať na diskusné fórum - online stretnutie, ktoré organizujeme pri príležitosti znovu otvorenia školy od 1. júna.

      1. jún (pondelok) 13,30 - 14,30

      Diskusné fórum je určené pre rodičov/zákonných zástupcov 1. - 5. ročníka a vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu o vnútornom režime školy s možnosťou zodpovedania vašich otázok, pripomienok. 

      Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom technológie WebEx.

      Link na fórum:  Diskusné fórum k otvoreniu cšm

      Prihlasujete sa pod svojím menom, priezviskom mailovou adresou (akoukoľvek) a zadáte heslo podujatiamalacky

      Na fórum sa môžete prihlásiť 01.06.2020 už od 13:00 h podľa nižšie uvedeného postupu.  

      Čo potrebujete pred stretnutím?

      Podrobný návod v pdf nájdete tu: https://www.alef.com/sk/na-stiahnutie/.dm-4872.pdf

      Návod na postup formou série krátkych videí (2 min): https://www.alef.com/sk/virtualne-seminare-cez-platformu-cisco-webex.c-547.html?hidden_hash=4uJjDI8A#webex-events-tips

      o   Ako sa prihlásim na stretnutie

      o   Ako sa prihlásim do diskusie

      o   Ako položím otázku

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      Požehnaný víkendový čas.

      Daniel Masarovič, riaditeľ školy.

    • Ponuka letného jazykového kurzu TalkTalk
     • Ponuka letného jazykového kurzu TalkTalk

     • V spolupráci so spoločnosťou TalkTalk (www.talktalkcourses.com) Vám ponúkame  TÝŽDŇOVÝ KURZ KONVERZAČNEJ ANGLIČTINY S RODENÝMI ANGLIČANMI, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej cirkevnej školy.Kurz je neformálny, relaxačný, zameraný na komunikáciu, rozšírenie slovnej zásoby, podporu a upevňovanie gramatických zvratov a konštrukcií v angličtine. Hlavným cieľom je ale stále zdokonaľovať sebaistotu a schopnosti žiakov v angličtine.

      Neformálnou aktivitou môže byť organizovanie športových podujatí na školskom dvore, prechádzka do prírody alebo kuchtenie v školskej kuchynke (na túto aktivitu by mali byť žiaci vopred upozornení, aby sa v prípade jej realizácie, vyzbierali finančne na potrebné suroviny, ktoré nie sú zahrnuté v základnej platbe za kurz) Všetky aktivity sú výbornou príležitosťou na precvičovanie zručností, ako napríklad pýtanie sa na smer, navigovanie cudzincov, alebo objednávanie nápojov a jedál v reštaurácii.

      V prípade Vášho záujmu vás prosíme o prihlásenie cez záložku PRIHLASOVANIE v EDUPAGE.

      Termín konania kurzu: 17.8.-21.8.2020

      Kurz začína  denne o 8.20 a končí o 13.50 a bude prebiehať v 2 skupinách, vytvorených podľa veku a tiež podľa  jazykových schopností (s počtom detí min. 15 v jednej skupine).

      Kurz sa organizuje pre žiakov 1.-8. ročníka ZŠ.

      1)V prvý deň kurzu bude prítomná obchodná riaditeľka spoločnosti, aby podala rodičom

          bližšie informácie ohľadom prebiehajúceho kurzu a taktiež zabezpečenia organizačných vecí. 

      2)Deti budú môcť opustiť vyučovacie priestory len s písomným súhlasom rodičov.

      3)Každé dieťa musí v prvý deň odovzdať kópiu zdravotného preukazu. 

      4)Po ukončení kurzu deti získajú certifikát o absolvovaní kurzu.

      Cena kurzu je 50 Eur. Platba bude realizovaná výhradne na účet do 30.06.2020 (pokyny k platbe obdrží žiak po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

      V prípade, ak sa žiak kurzu nezúčastní, zaplatí storno poplatok vo výške 50% z plnej sumy. Je to aj v prípade, že dieťa ochorie.

      V prípade záujmu, vie škola zabezpečiť obedové menu v sume 3,50/ deň. Konečná suma by potom bola 67,50 eur.

      Veríme, že využijete danú ponuku a deti prežijú užitočný a zároveň aj veľmi príjemný týždeň!

      Záujem o letný jazykový kurz urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke

      PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM o kurz.

      Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 15.6. 2020.

      Ďakujeme za Vaše  porozumenie a spoluprácu.

    • Otvárame školu od 1. júna pre žiakov 1. - 5. ročníka
     • Otvárame školu od 1. júna pre žiakov 1. - 5. ročníka

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov 1. - 5. ročníka,

      v nadväznosti na obnovenie prevádzky školy Vám zverejňujeme internú Smernicu o vnútornom režime školy od 1. júna 2020, ktorá upravuje organizáciu a podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu pre žiakov 1. - 5. ročníka od 1. júna 2020.

      Prosíme vás o jej pozorné prečítanie, nakoľko smernica upravuje činnosti ako príchod do školy, odchod zo školy atď.

      Smernica bola vypracovaná v zmysle usmernení a rozhodnutí ministerstva školstva a rešpektuje všetky stanovené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Upozorňujeme Vás osobitne na skutočnosť, že v pondelok 1. júna je potrebné, aby žiak pri nástupe do školy odovzdal písomné vyhlásenie rodiča o tom, že vaše dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (v prílohe).

      Taktiež zdôrazňujeme, že žiak je povinný každý deň pri vstupe do školy absolvovať ranný zdravotný filter, ktorý sa skladá z týchto častí:

      a) bezdotykovej vizuálnej kontrole zdravotného stavu (symptómy - červené oči, výtok z nosa a očí, kašeľ, zmeny na pokožke)

      b) meranie teploty (hraničná teplota je 37,2 °C) t. j. pokiaľ teplota žiaka

      c) dezinfekcia rúk.

      Upozorňujeme rodičov, že pokiaľ teplota žiaka bude nad hraničnú teplotu, príp. bude dieťa mať symptómy prenosného ochorenia, nemôže vstúpiť do budovy školy.

      Pokiaľ uvedené symptómy môžu byť prejavom alergickej reakcie, musí byť lekársky preukázaná (ktorí ste tak neurobili na začiatku roku v zázname o zdravotnom stave dieťaťa, môžete tak urobiť teraz).

      Prváckym rodičom osobitne dávame do pozornosti, že výchovno - vzdelávacia činnosť žiakov 1. ročníka (dopoludňajšia i popoludňajšia) bude prebiehať v budove Školského klubu detí (žiaci budú prichádzať/odchádzať do/z školy cez vedľajší vchod od Slovenskej sporiteľne). Ostaní žiaci okrem 5.B sa budú učiť vo svojich kmeňových triedach. Žiaci 5.B sa budú učiť v 6.C triede.

      Ostatné pokyny a informácie k priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti od 1. júna nájdete v Smernici o vnútornom režime školy, ktorú prikladáme v prílohe. 

      Otvorenie škôl sa uskutoční v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

      Ďakujeme vám!

      Prajeme vám úspešne a pokojne zvládnutý čas návratu detí do školy!

      Smernica vnutorný režim od 1.6.2020.pdf

      Vyhlásenie rodiča.docx

    • Študentská konferencia 2020 online!
     • Študentská konferencia 2020 online!

     • Pozývame vás na sledovanie už 7. ročníku Študentskej konferencie nielen študentov našej školy, uchádzačov o štúdium na našej škole, ale celú odbornú i laickú verejnosť. Na konferencii vystúpia bývalí absolventi školy z praxe, vysokoškolskí študenti a súčasní študenti so svojimi úspešnými odbornými prácami na krajskom kole SOČ.

      Link na stream https://www.youtube.com/watch?v=LYsowd-4maY 

    • Ad revidendum naši maturanti
     • Ad revidendum naši maturanti

     • 22.5. sme sa po svätej omši rozlúčili s našimi štvrtákmi zo 4.G triedy gymnázia. Gymnazisti obdržali z rúk pána riaditeľa a triednej pani učiteľky vysvedčenia za 4. ročník štúdia, maturitné vysvedčenia a pochvaly. I keď sme sa a nimi v 2. polroku stretli osobne len párkrát, stále máme v pamäti ich stužkovú slávnosť. Prajeme im veľa úspechov v nasledujúcom vysokoškolskom štúdiu a osobnom živote.

      Budete u nás v škole kedykoľvek vítaní aj ako "jediní maturanti, ktorým boli vyslyšané ich prosby". Ďakujeme!

      Fotogaléria...

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“