Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Organizácia školského roku

šk. rok 2018/2019

 

I. polrok

 

Začiatok vyučovania:

3. september 2018 (pondelok)

Koniec vyučovania:

31. január 2019 (štvrtok)

 

II. polrok

 

Začiatok vyučovania:

4. február 2019 (pondelok)

Koniec vyučovania:

28. jún 2019 (piatok)

 

PRÁZDNINY

POSLEDNÝ DEŇ VYUČOVANIA

TERMÍN PRÁZDNIN

ZAČIATOK VYUČOVANIA

Jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október 

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

Vianočné

21. december 2018

(piatok)

23.december –

7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

Polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

Jarné

22. február 2019

(piatok)

25. február –

1. marec 2019

4. marec 2019

(pondelok)

Veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

18. apríl –

23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

Letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl –

31. august 2019

2. september 2019

(pondelok)

 

TESTOVANIE  5. roč. ZŠ – 2018

Testovanie žiakov 5. ročníkov zo SJL a z MAT sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda).

 

TESTOVANIE  9. roč. ZŠ - 2019

Testovanie žiakov 9. ročníkov zo SJL a z MAT sa uskutoční

3. apríla 2019 (streda), náhradný termín - 16. apríl 2019

 

MATURITNÁ SKÚŠKA 4. roč. GYM – 2019

Písomná časť-             SJL -               12. marec 2019 (utorok)

ANJ/NEJ -      13. marec 2019 (streda)

MAT –            14. marec 2019 (štvrtok)

Ústna časť –   21. máj – 22.máj 2019