Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zabudnuté veci v škole

Za vyzdvihnutie zabudnutej/stratenej veci je zodpovedný výhradne daný žiak. Všetky nájdené veci v škole sú sústredené v zbernom boxe vo výklenku pri jedálni. Žiak si môže svoju stratenú vec (desiatnik, úbor, oblečenie, obuv...) pohľadať v tomto boxe v priebehu mesiaca. Na začiatku nového mesiaca je zberná nádoba vyprázdnená a nájdené veci z minulého mesiaca sú odstránené a môžu byť poskytnuté napr. na charitatívnu zbierku.