Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Voľné pracovné miesta

Učiteľ ANJ

UČITEĽ ANGLICKÉHO JAZYKA

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.
Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách  zverejňuje informáciu o pracovnom mieste.

Názov zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7

814 92 Bratislava

Názov zamestnávateľa: 
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Adresa: 
Kláštorné námestie 1 , Malacky 901 01

Kontakt: 
czsmalacky@gmail.com

Telefón: 
034 772 38 03

0917 350 117

Kategória zamestnanca: 

učiteľ

Podkategória zamestnanca: 

učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie ( 2. stupeň ZŠ) a vyššie sekundárne vzdelávanie (GYM )
Kvalifikačné predpoklady: 

-VŠ II. st.  alebo III. st.

-splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetov daného stupňa vzdelávania         

 v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných   zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať

-veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti

-schopnosť samostatnej práce

-zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť

-poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel

-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)

-tvorivosť a trpezlivosť

-uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

Požadované doklady: 

profesijný životopis, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Iné súvisiace požiadavky: 

- pracovný pomer od 15. marca 2018

Pošlite nám prosím poštou alebo e-mailom štruktúrovaný životopis a motivačný list na e-mailovu  adresu czsmalacky@gmail.com. Vopred ďakujeme za zaslanie Vášho životopisu, na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.