Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Záujmová činnosť

Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019

Záujmová činnosť

1. stupeň ZŠ

Angličtina hrou 1.-3. ročník (Mgr. Jana Richveisová)

utorok 14.00-15.30

Angličtina nie je žiadna nuda. Budeme sa spolu hrať a spievať, naučíme sa nové slovíčka, skrátka bude to zábava!

Hudobno–spevácky krúžok (Mgr. Adela Greliková)

štvrtok 13.00-14.30

Deti na hudbu odmalička reagujú veľmi kladne. Dokáže potešiť i liečiť. Krúžok je určený všetkým deťom, ktoré inklinujú k spevu a rytmu. Budeme hrať na ľahkoovládateľných hudobných nástrojoch. Naučíme sa nové rytmické hry, detské a náboženské piesne, s ktorými budú členovia krúžku sprevádzať aj  školské sväté omše.

Klub Bosco 4. – 6. ročník (Mgr. Petra Janská, Irena Černá)

V duchu vychovávateľa Don Bosca budeme budovať spoločenstvo viery a lásky na spoločných výletoch. Ponoríme sa do tajov prírody a jej zákonitostí, zúčastníme sa kultúrnych podujatí a možno a ľadovej revue a spoločne budeme kuchtiť v školskej kuchynke alebo pripravovať darčeky v tvorivých dielňach. Naplánovaných máme viacero zaujímavých výletov, niekoľko prespávačiek v ŠKD, spojených so zaujímavými témami.  Vyvrcholením krúžku bude už 6. ročník obľúbeného tábora Klub Bosco počas letných prázdnin.

Klubík Bosco 1. – 3. ročník (Mgr. Petra Janská, Mgr. Denisa Trnková)

V duchu vychovávateľa Don Bosca budeme budovať spoločenstvo viery a lásky na spoločných výletoch. Ponoríme sa do tajov prírody a jej zákonitostí, zúčastníme sa kultúrnych podujatí a možno a ľadovej revue a spoločne budeme kuchtiť v školskej kuchynke alebo pripravovať darčeky v tvorivých dielňach. Naplánovaných máme viacero zaujímavých výletov, niekoľko prespávačiek v ŠKD, spojených so zaujímavými témami.  Vyvrcholením krúžku bude už 6. ročník obľúbeného tábora Klub Bosco počas letných prázdnin.

Krúžok ANJ 4. – 6. ročník (Tereza Okruhlicová)

streda  14.00-15.30 učebňa VIII.A

Práca bude zameraná na rozvoj  jazykových kompetencií, s hlavným dôrazom na  komunikáciu pre žiakov 4. – 6. ročníka. Žiaci sa môžu tešiť na netradičné formy a metódy výučby, jazykové a didaktické hry, práce v skupinách, dramatizácie,  situačné hry a precvičovanie jazyka v reálnych životných situáciách. Krúžok pomôže tým, ktorí sa boja rozprávať, aby si zautomatizovali jazykové štruktúry a zručnosti.

Krúžok varenia a pečenia 2. ročník (Mgr. Petra Janská)

pondelok  13.00-14.30

V našej kuchynke si deti privoňajú k základom varenia a pečenia, oboznámia sa s klasickými i menej tradičnými receptami. Všetko, čo kuchárky a kuchári vlastnými rukami pripravia, na záver pri spoločnom stolovaní ochutnajú a zhodnotia.

UPOZORNENIE: Ak sa žiak zúčastní krúžku, zaplatí 1,-€. Ak na krúžok nepríde, neplatí. Za vyzbierané peniaze sa nakupujú ingrediencie na varenie a pečenie.

 

Kúzlenie ihlou a háčikom 2.-6. roč. (Mária Filípková)

utorok  14.00-15.30

Na krúžku sa budeme venovať základom vyšívania (stehy, nite, látka, ihla) a háčkovanie (háčik, vlna).

Matematický krúžok 2.-4. roč. (Mgr. Petra Janská)

štvrtok  13.00-14.30

Matematika je krásna a zábavná veda. Práve jej čaro sa budeme snažiť objaviť na záujmovom útvare, kde budeme riešiť rôzne rébusy a logické úlohy, naučíme sa diskutovať a obhájiť svoj názor. Súčasťou krúžku je aj systematická príprava na matematické súťaže.

Pohybovňa-gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-6. roč. (Stanislav Pálka)

streda  13.45-15.00, piatok 14:15-15.30

V prípade otázok kontaktujte p. Stanislava Pálku na pohybovňa@gmail.com .

 

Počítačový krúžok 1. ročník (Mgr. Dominika Galliková)

streda  14.00-15.30

Naučíš sa počítaču dokonale rozumieť, poznať jeho časti a dobre ho ovládať.

 

Počítačový krúžok 2. – 4. ročník (Mgr. Ľubomíra Chachulová)

streda  13.00-14.30

Naučíš sa počítaču dokonale rozumieť, poznať jeho časti a dobre ho ovládať.

 

Šikovné ruky 2.-4. ročník (Mgr. Alexandra Volková)

pondelok  13.30-15.00

 

Škola hrou  3. ročník (Mgr. Alžbeta Fedorová)

Štvrtok 13.00-14.30

Krúžok je zameraný na hravé  učenie sa. Ak máš rád hru a dobrú náladu, ktorej výsledkom je získanie nových zručností a vedomostí, pridaj sa k nám. Budeme športovať, maľovať, tvoriť, čítať, počítať ale i hovoriť po anglicky.

Výtvarný krúžok 1.-4. ročník (Mgr. Denisa Trnková)

pondelok 13.30-15.00

Rozvíja fantáziu a tvorivosť dieťaťa prostredníctvom kresby a maľby. Počas roka sa zapájame do množstva výtvarných súťaží, preto je krúžok vhodný pre deti, ktoré majú vzťah k výtvarnému umeniu.

 

2.stupeň ZŠ

Divadelný krúžok 5.-9. roč. (Mgr. Viera Slezáková)

utorok 14.00-15.30

Cieľom divadelného krúžku je harmonický rozvoj dieťaťa v príjemnej priateľskej atmosfére, výchova osobnosti, ktorá je tvorivá, vnímavá, citlivá k svojmu okoliu a jeho potrebám. Cieľom dramatickej zložky je prostredníctvom dramatických hier stimulovať detskú fantáziu, rozvíjať talent, zručnosti a záujmy detí hravou formou. Žiaci sa učia vystupovať, eliminovať napätie a strach, prezentovať pred množstvom ľudí, čo je pre rozvoj dieťaťa a jeho budúcnosť pozitívum. Cvičíme dramatizácie príbehov, jeho členovia rozvíjajú talent recitovaním kvalitných umeleckých textov a prezentujú sa na krajských i celoslovenských recitačných súťažiach. 

Klub Bosco 4. – 6. ročník (Mgr. Petra Janská, Irena Černá)

V duchu vychovávateľa Don Bosca budeme budovať spoločenstvo viery a lásky na spoločných výletoch. Ponoríme sa do tajov prírody a jej zákonitostí, zúčastníme sa kultúrnych podujatí a možno a ľadovej revue a spoločne budeme kuchtiť v školskej kuchynke alebo pripravovať darčeky v tvorivých dielňach. Naplánovaných máme viacero zaujímavých výletov, niekoľko prespávačiek v ŠKD, spojených so zaujímavými témami.  Vyvrcholením krúžku bude už 6. ročník obľúbeného tábora Klub Bosco počas letných prázdnin.

Kondičné cvičenia z matematiky 9. ročník (RNDr. Jozef Ondrejka)

pondelok 14.00-15.30

Krúžok v rozsahu dvoch hodín týždenne je určený pre všetkých žiakov 9. ročníka základnej školy. Na ňom budú žiaci oboznamovaní s matematickými úlohami a ich riešeniami z doterajších ročníkov testovania deviatakov, testovania Komparo a z vybraných tém preberaného učiva na základnej škole. Cieľom je pripraviť žiakov tak, aby sa výrazne zvýšil predpoklad ich úspešnosti v testovaní deviatakov a na prijímacích pohovoroch na strednú školu z matematiky.

Kondičné cvičenia zo SJL-9. ročník (Mgr. Adriana Stanová)

štvrtok 14.00-15.30

Cieľom krúžku SJ je príprava na záverečné testovanie žiakov 9. ročníka a príprava na prijímacie pohovory. Náplňou práce krúžku je opakovanie učiva, utvrdenie a rozšírenie učiva z nižších ročníkov testovou formou a prácou s textami rôzneho druhu v písanej i elektronickej podobe, rozvoj ČG, riešenie testových úloh.

 

Krúžok ANJ 4. – 6. ročník (Tereza Okruhlicová)

streda  14.00-15.30

Práca bude zameraná na rozvoj  jazykových kompetencií, s hlavným dôrazom na  komunikáciu pre žiakov 4. – 6. ročníka. Žiaci sa môžu tešiť na netradičné formy a metódy výučby, jazykové a didaktické hry, práce v skupinách, dramatizácie,  situačné hry a precvičovanie jazyka v reálnych životných situáciách. Krúžok pomôže tým, ktorí sa boja rozprávať, aby si zautomatizovali jazykové štruktúry a zručnosti.

Krúžok varenia a pečenia 5.-7. ročník (Mgr. Jana Richveisová)

štvrtok 14.00-15.30

V našej kuchynke si deti privoňajú k základom varenia a pečenia, oboznámia sa s klasickými i menej tradičnými receptami. Všetko, čo kuchárky a kuchári vlastnými rukami pripravia, na záver pri spoločnom stolovaní ochutnajú a zhodnotia.

UPOZORNENIE: Ak sa žiak zúčastní krúžku, zaplatí 1,-€. Ak na krúžok nepríde, neplatí. Za vyzbierané peniaze sa nakupujú ingrediencie na varenie a pečenie.

 

Kúzlenie ihlou a háčikom 2.-6. roč. (Mária Filípková)

utorok  14.00-15.30

Na krúžku sa budeme venovať základom vyšívania (stehy, nite, látka, ihla) a háčkovanie (háčik, vlna).

Matematický krúžok (cvičenia) 6. – 7. ročník (Mgr. Michaela Florková)

utorok (štvrtok)  14.00-15.30

Krúžok je zameraný na precvičovanie a doučovanie preberaného učiva v daných ročníkoch formou rôznych cvičení. Zoznámime sa s mnohými úlohami, ich postupmi a rôznymi aktivitami zameraných na predstavivosť, systémovú a skupinovú prácu pri dosahovaní cieľa.

Mediatim- mediálny krúžok(Mgr. Beáta Reifová)

Dnes je bežnou súčasťou prejavu detí tvorba vlastných mediálnych obsahov: fotografií, vlogov, streamov. Na škole sme vytvorili samostatný nezávislý mediálny tím a v spolupráci s pedagógmi pripravujeme: tlačové správy, príspevky na sociálne siete a živé vysielanie, na webovú stránku školy a do školského časopisu. Na hodinách mediálnej výchovy sa pripravujeme organizačne aj interpretačne na zabezpečovanie podujatí našej školy a perspektívne na produkciu vlastného školského vysielania. Základným hodnotovým princípom tímu  je rešpektovaniu vkusu, slušnosti a pravdy v mediálnom prejave.

Peer mediation at school- rovesnícka mediácia v škole -8. ročník (Bc. Martina Slováková)

štvrtok 14.00-15.30

Školská, rovesnícka mediácia je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, študent, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Žiak sa učí robiť správne rozhodnutia, zlepšuje si komunikačné, sociálne a emocionálne zručnosti (napr. empatia). Na stretnutiach žiaci praktizujú hranie rolí s cieľom vyriešiť typické školské konfliktné situácie a učiť sa týmto spôsobom rôznym spôsobom koučingu.

Z dôvodu medzinárodnej účasti na projekte Erasmus+ je dôležité zvládnutie komunikácie v anglickom jazyku za účelom odovzdania svojich osobných skúseností počas výmenných pobytov medzi partnerskými školami. Žiaci tak majú príležitosť si zlepšiť kompetencie v angličtine, najmä v konverzácii.

Počítačový krúžok (Patrik Bertovič)

piatok  14.00-15.30

 

Pohybové a športové aktivity 5.-9. roč. (PaedDr. Martin Lipták)

pondelok 14.00-15.30

Krúžok je zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie pohybových schopností a zručností vo vybraných pohybových a športových aktivitách/ volejbal, futbal, basketbal, florbal /.

Pohybovňa-gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-6. roč. (Stanislav Pálka)

streda  13.40-15.00, piatok 14:15-15.30

V prípade otázok kontaktujte p. Stanislava Pálku na pohybovňa@gmail.com .

 

Slovenčina prevažne vážne-7. ročník (Mgr. Elena Grmanová)

pondelok 14.00-15.30

Precvičovanie slovenskej gramatiky a štylistiky veselým i vážnym spôsobom, redigovanie samého seba.

 

Španielsky jazyk pre začiatočníkov 5.-9. roč. (Mgr. Veronika Šišanová)

pondelok 14.00-15.30 učebňa ANJ2

Naučiť sa základy gramatiky španielskeho jazyka a spoznať kultúru a tradície španielsky hovoriacich krajín, osvojiť si slovnú zásobu aj prekladom piesní známych spevákov z krajín, kde sa používa španielsky jazyk.

Turistický krúžok na Záhorí 5.-9. roč. (Mgr. Tomáš Lopeň)

Navštevovanie zákutí Záhoria. Výlety do krajiny spojené so spoznávaním a oddychom. Krúžok nebude bývať pravidelne každý týždeň, ale spoločne si naplánujeme niekoľko výletov do okolia. Predtým sa spoločne naučíme, ako sa v prírode správať, orientovať sa na mape či spoznávať značky. Spoločným dozorom na výletoch bude p. uč. Stanová.

Výtvarný krúžok 5.-9. roč. (Mgr. art. Lenka Balleková)

utorok 14.00-15.30

Krúžok vytvára priestor na zoznamovanie sa s novými výtvarnými technikami. Rozvíja kreativitu  a podporuje radosť z tvorby, zlepšuje zručnosti. Súčasťou krúžku bude aj návšteva galérií v Malackách i v Bratislave. Vítaní sú všetci žiaci druhého stupňa, prípadne aj žiaci gymnázia.

 

GYMNÁZIUM

 

Divadelný krúžok 5.-9. roč. (Mgr. Viera Slezáková)

utorok 14.00-15.30

Cieľom divadelného krúžku je harmonický rozvoj dieťaťa v príjemnej priateľskej atmosfére, výchova osobnosti, ktorá je tvorivá, vnímavá, citlivá k svojmu okoliu a jeho potrebám. Cieľom dramatickej zložky je prostredníctvom dramatických hier stimulovať detskú fantáziu, rozvíjať talent, zručnosti a záujmy detí hravou formou. Žiaci sa učia vystupovať, eliminovať napätie a strach, prezentovať pred množstvom ľudí, čo je pre rozvoj dieťaťa a jeho budúcnosť pozitívum. Cvičíme dramatizácie príbehov, jeho členovia rozvíjajú talent recitovaním kvalitných umeleckých textov a prezentujú sa na krajských i celoslovenských recitačných súťažiach. 

Krúžok ANJ (Mgr. Adela Urbanová)

pondelok 14.00-15.30

Mediatim- mediálny krúžok (Mgr. Beáta Reifová)

Dnes je bežnou súčasťou prejavu detí tvorba vlastných mediálnych obsahov: fotografií, vlogov, streamov. Na škole sme vytvorili samostatný nezávislý mediálny tím a v spolupráci s pedagógmi pripravujeme: tlačové správy, príspevky na sociálne siete a živé vysielanie, na webovú stránku školy a do školského časopisu. Na hodinách mediálnej výchovy sa pripravujeme organizačne aj interpretačne na zabezpečovanie podujatí našej školy a perspektívne na produkciu vlastného školského vysielania. Základným hodnotovým princípom tímu  je rešpektovaniu vkusu, slušnosti a pravdy v mediálnom prejave.

Príprava na olympiádu a maturitu z NEJ (Ing. Stanislava Zajačková)

štvrtok 14.35-16.05

Na krúžku budeme aktívne konverzovať, vytvárať dialógy k témam, ktoré sú náplňou na olympiádu a maturitu v nemeckom jazyku. Pracujeme s nemeckými novinami, prekladáme a vytvárame situačné rozhovory.

Výtvarný krúžok (Mgr. art. Lenka Balleková)

utorok 14.00-15.30

Krúžok vytvára priestor na zoznamovanie sa s novými výtvarnými technikami. Rozvíja kreativitu  a podporuje radosť z tvorby, zlepšuje zručnosti. Súčasťou krúžku bude aj návšteva galérií v Malackách i v Bratislave. Vítaní sú všetci žiaci gymnázia.