Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Záujmová činnosť

Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018

Záujmová činnosť 2017-18

Krúžok

Vedúci krúžku

Termín

Basketbalový krúžok

Mgr. Peter Ondruš

Streda 15.30-16.30

Piatok: 15.30-16.30

Cvičenia zo SLJ IX.B

Mgr. Elena Grmanová

Piatok  14.00-15.30

Elektrotechnický krúžok „Postav si svoj aktiv“

Mgr. Peter Drbohlav

Štvrtok 14.00-15.30

Florbalový krúžok GYM

PaedDr. Martin Lipták

Piatok 14.00-15.30

Hráme sa s vedou1

Mgr. Zuzana Koštialová

Utorok 13.00-14.30

Hráme sa s vedou2

Mgr. Zuzana Koštialová

Pondelok 14.00-15.30

Hudobno-dramatický  krúžok

Mgr. Viera Slezáková

Štvrtok 14.00-15.30

Hudobno – spevácky krúžok

Mgr. Adela Greliková

Pondelok 13.00-14.30

Judo 1.-4. roč.

Bc. Soňa Kunšteková

Utorok 16.30-17.30

Piatok  15.30-16.30

Judo 5.-9. roč.

Bc. Soňa Kunšteková

Utorok 17.30-19.00

Piatok  16.30-17.45

Klub Bosco

Mgr. Petra Janská

Mgr. Denisa Trnková

nepravidelne

Klubík Bosco

Mgr. Petra Janská

Irena Černá

nepravidelne

Kondičné tréningy z matematiky IX.A

RNDr. Jozef Ondrejka

Utorok 14.00-15.30

Kondičné tréningy z matematiky IX.B

RNDr. Jozef Ondrejka

Pondelok 14.00-15.30

Krúžok anglického jazyka

Barbora Okruhlicová

Pondelok 14.00-15.30

Krúžok pečenia

Mgr. Petra Janská

Piatok 13.00-14.30

Krúžok SJL IX.A

Mgr. Jana Neužilová

Pondelok 14.00-15.30

Krúžok streetdance 3.-4. roč.

Mgr. Lucia Knéblová

Utorok 14.00-15.30

Krúžok streetdance 5.-6. roč.

Mgr. Lucia  Knéblová

Pondelok 14.00-15.30

Krúžok varenia a pečenia

Mgr. Miroslava Čutková

Streda 14.00-15.30

Krúžok varenia a pečenia

Mgr. Petra Janská

Pondelok 14.00-15.30

Krúžok varenia a pečenia 3.-4.roč.

Mgr. Miroslava Čutková

Utorok 14.00-15.30

Metódy riešenia matematických úloh

RNDr. Jozef Ondrejka

Štvrtok 14.00-15.30

Počítačový  krúžok

Mgr. Ľubomíra Chachulová

Streda 14.00-15.30

Počítačový krúžok 3. ročník

PaedDr. Dagmar Erdélyiová

Streda  13.00-14.30

Počítačový  krúžok 4.ročník

Mgr. Viera Slobodová

Pondelok 13.00-14.30

Pohybové a športové aktivity 2. stupeň

PaedDr. Martin Lipták

Streda 14.00-15.30

Príprava na maturitu z ANJ

Bc. Martina Slováková

Štvrtok 14.00-15.30

Spevácky krúžok

Ing. Ján Osadský Sobota  17.00-19.00

Škola hrou 2.-3.roč.

Mgr. Alžbeta Fedorová

Streda 13.00-14.30

Športový krúžok

Mgr. Adriana Stanová

Pondelok 14.00-15.30

Taliančina

PhDr. Daniela Pavúčková

Streda 14.00-15.30

Tanečný krúžok pre 1.-2. roč.

Mgr. Lucia Knéblová

Štvrtok 13.15-14.45

Technický krúžok

Mgr. Víťazoslav Kopanica

Utorok 14.00-15.30

Turistický krúžok

Mgr. Marek Šefčík

nepravidelne

Výtvarný  krúžok 1. stupeň

Mgr. Denisa Trnková

Štvrtok 13.00-14.30

Výtvarný krúžok

Mgr.art. Lenka Balleková

Štvrtok 14.00-15.30