Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Školský klub detí

Činnosť ŠKD v školskom roku 2017-2018

Priestory ŠKD sa nachádzajú v samostatnej budove v areály školy. Súčasťou klubu je areál zdravia s preliezkami, opičou dráhou, trampolínou a samostatným priestorom s ohniskom na opekanie.
V školskom klube máme v tomto roku sedem oddelení.

 

 PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

v školskom roku 2017/2018

Mesačný poplatok za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.15€:        

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:           SK05 5600 0000 0032 0929 0006               

Variabilný symbol:        jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:     0308

Správa pre prijímateľa:  meno a trieda žiaka – SKD

Spôsob platby:          na účet (nie vkladom) bezhotovostným prevodom                           

Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 150€alebo  v 2. splátkach vo výške 75€ atď.)                                    

Termín úhrady:          do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

Všetkyodlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com

 

Rozdelenie oddelení v ŠKD pre šk.rok 2017/2018

V priestoroch domčeka ŠKD

1.oddelenie- p.vych. Irena Černá

2.B + štvrtáci : Z.Hájovská, P.Písečná, S. Hušek, T.Chrupka, M.Kostúr

2.oddelenie- p.vych. Bc. Ľubica Voltemarová

3.C + štvrtáci : V.Burešová, L.Lániková, O.Chocholáček, M.Sivák, A.Šimúnová

3.oddelenie- p.vych. Monika Cabanová

2.A + štvrtác i: E.Oreská, K.Pavlová, E.Slezáková, V.Línek, T.Šoka

4.oddelenie- p.vych. Anna Suchá

1.A + štvrtáci : F.Hóz, A.Hrehorovská, A.Knotková

5.oddelenie- p.vych. sr.Karmelka

1.B

V priestoroch školy

6.oddelenie- p.vych. Mgr. Alexandra Volková

3.A + štvrtáci: D.Jergová, J.Ferenčák, K.Okruhlica, P. Vida, D.Slovák, M.Polák, F.Vanák, A.Szabo

7.oddelenie: p.vych. Mária Zelenková

3.B + štvrtáci : K.Lišková, L.Kujanová, S.Kollárová, D.Danihelová

Priestory ŠKD sa snažíme každý rok modernizovať, pričom minulý rok prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Každé oddelenie je vybavené novým moderným nábytkom a didaktickými a podnetnými hrami. Triedy a chodby sa snažíme v spolupráci s deťmi pútavo vyzdobovať výtvormi detí. Pre deti počas celého školského roka pripravujeme zaujímavé a pestré aktivity (jesenná výzdoba – Plody našich záhrad, gaštanová súťaž – Zbiera celá rodina, výroba vencov na hroby, sviatok sv. Mikuláša, príprava na Vianoce, karneval, opekačky, návšteva kultúrnych podujatí, plavárne, verejného klziska, oslava Dňa detí a pod.).
Činnosť v klube začíname každý pracovný deň rannou službou od 6.00hod. Poobedná činnosť trvá do 17.30 hod.
 

Pre zaujímavosť si môžete pozrieť niekoľko fotografií z aktivít ŠKD v tomto školskom roku.

Školský rok 2017/2018

Jesenné šantenie

Waflovanie

Školský rok 2016/2017

Talentshow

Šantenie v Zámockom parku

Pôstne piatky v ŠKD

Zámocký park

Karneval

Párty

Klzisko

Bábkové divadlo

Kto klope tam

O deduškovi Mrázikovi

V Zámockom parku

Pečenie medovníčkov

Na plavárni

Ak nás chcete navštíviť, radi Vás privítame v našom zariadení.
Tešíme sa na Vás!