Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Školský klub detí

Činnosť ŠKD v školskom roku 2018-2019

Priestory ŠKD sa nachádzajú v samostatnej budove v areály školy. Súčasťou klubu je areál zdravia s preliezkami, opičou dráhou, trampolínou a samostatným priestorom s ohniskom na opekanie.
V školskom klube máme v tomto roku sedem oddelení.

 

 PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

v školskom roku 2018/2019

Mesačný poplatok:                15€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky: csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

Spôsob platby:                       bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 150€ alebo v 2. splátkach vo výške 75€ atď.)

Termín úhrady:                     do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com

 

Rozdelenie oddelení v ŠKD pre šk.rok 2018/2019

V priestoroch domčeka ŠKD

1.oddenie: sr. Karmelka : 2.B + 4.C-Jacečkovci, A. Kočalková, D. Babeľa, P. Leskovský

2.oddelenie: p.vych.: Ľ.Voltemarová- 1.A + 4.C-B.Diviak, M. Ecker, A. Leško, A. Šefčíková, E. Slezáková

3.oddelenie: p.vych.:  M.Zelenková – 1.C+4.B -T. Nemcová, H. Bertovičová, J. Vicen, A. Janotka, F. Miklušičák, B. Vidan

4.oddelenie: p.vych.:  A.Suchá -2.A + 4.B  -J. Halahija, J. Homza, D. Miháľová, K. Belanská, M. Vopěnka, O. Sloboda, S. Baliga

5.oddelenie: p. vych.: B. Jacečková – 1.B

V priestoroch školy

6.oddelenie: p. vych.: M. Cabanová - 3.A + 4.A – L. Peštová, L. Palkovič

7.oddelenie : p. vych. : I. Černá  - 3.B + 4.A –E. Zaharovs, B. Choudhury, H. Hrúzová

Priestory ŠKD sa snažíme každý rok modernizovať, pričom minulý rok prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Každé oddelenie je vybavené novým moderným nábytkom a didaktickými a podnetnými hrami. Triedy a chodby sa snažíme v spolupráci s deťmi pútavo vyzdobovať výtvormi detí. Pre deti počas celého školského roka pripravujeme zaujímavé a pestré aktivity (jesenná výzdoba – Plody našich záhrad, gaštanová súťaž – Zbiera celá rodina, výroba vencov na hroby, sviatok sv. Mikuláša, príprava na Vianoce, karneval, opekačky, návšteva kultúrnych podujatí, plavárne, verejného klziska, oslava Dňa detí a pod.).
Činnosť v klube začíname každý pracovný deň rannou službou od 6.00hod. Poobedná činnosť trvá do 17.30 hod.
 

Pre zaujímavosť si môžete pozrieť niekoľko fotografií z aktivít ŠKD v tomto školskom roku.

Školský rok 2017/2018

Jesenné šantenie

Waflovanie

Školský rok 2016/2017

Talentshow

Šantenie v Zámockom parku

Pôstne piatky v ŠKD

Zámocký park

Karneval

Párty

Klzisko

Bábkové divadlo

Kto klope tam

O deduškovi Mrázikovi

V Zámockom parku

Pečenie medovníčkov

Na plavárni

Ak nás chcete navštíviť, radi Vás privítame v našom zariadení.
Tešíme sa na Vás!