• Činnosť ŠKD

    • Priestory ŠKD sa nachádzajú v samostatnej budove v areály školy. Súčasťou klubu je areál zdravia s preliezkami, opičou dráhou, trampolínou a samostatným priestorom s ohniskom na opekanie.
     V školskom klube máme v tomto roku sedem oddelení.
      

      

     PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

     v školskom roku 2019/2020

     Mesačný poplatok:                18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

     Pokyny k platbe:

     Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

     Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

     Konštantný symbol:                0308

     Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

     Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet) Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 180€ alebo v 2. splátkach vo výške 90€ atď.)

     Termín úhrady:                     do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

     Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

     Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

     Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com
      

     Rozdelenie oddelení v ŠKD pre šk.rok 2019/2020

     V priestoroch domčeka ŠKD

     1.oddelenie: pani vych. Irena Černá : 1.B + deti zo 4.B : N. Gulárová,L. Miklášová, P. Pappová, N. Muranská

     2.oddelenie: ved.vychov. Bc. Ľubica Voltemarová : 2.A + deti zo 4A,B : D. Filípek, B. Hollý, M. Leskovský, O. Pelec, J. Hoferek, S. Polák

     3. oddelenie: pani vych. Mária Zelenková : 2.C + deti zo 4.B :  N. Fedorová,T. Ihnátová, S. Lániková, N. Pavúčková, S. Pavúčková,

     4.oddelenie : pani vych. Bc. Anna Suchá : 1.A + deti zo 4.B : T. Konečný, B.Šíp, M. Šimuna

     5. oddelenie : pani vych. Dagmar  Scherhauferová : 1.C

     Priestory v školských  triedach :

     6.oddelenie : pani vych. Blanka Jacečková: 2.B + deti zo 4.A : P. Godanyiová, L. Chlepková, K. Šoková

     7.oddelenie : pani vych. Monika Cabanová : 3.A + deti zo 4.A : L. Mikulová, V. Voltemarová

     8. oddelenie : pani vych. Sr.Karmelka : 3.B

     Dôležité oznamy:

     1.Deti, ktoré budú mať ŠKD v domčeku potrebujú vrecúško s papučkami.

     2.Stretnutie rodičov detí z prvých ročníkov v ŠKD  bude v utorok 3.9. 2019 o 16.30 h v domčeku, kde vás poinformujeme o činnosti, režime dňa a poplatkoch v ŠKD.

     3. Rodičia detí ,ktoré majú klub v škole budú mať stretnutie v stredu 4.9.2019 o 16.30 h v spoločenskej miestnosti v budove školy. Budeme vás informovať o činnosti , odchádzanie detí zo ŠKD a poplatkoch.

     Účasť rodičov je potrebná.

     Priestory ŠKD sa snažíme každý rok modernizovať, pričom minulý rok prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Každé oddelenie je vybavené novým moderným nábytkom a didaktickými a podnetnými hrami. Triedy a chodby sa snažíme v spolupráci s deťmi pútavo vyzdobovať výtvormi detí. Pre deti počas celého školského roka pripravujeme zaujímavé a pestré aktivity (jesenná výzdoba – Plody našich záhrad, gaštanová súťaž – Zbiera celá rodina, výroba vencov na hroby, sviatok sv. Mikuláša, príprava na Vianoce, karneval, opekačky, návšteva kultúrnych podujatí, plavárne, verejného klziska, oslava Dňa detí a pod.).
     Činnosť v klube začíname každý pracovný deň rannou službou od 6.00hod. Poobedná činnosť trvá do 17.30 hod.
      

     Pre zaujímavosť si môžete pozrieť niekoľko fotografií z aktivít ŠKD v tomto školskom roku.

     Školský rok 2017/2018

     Jesenné šantenie

     Waflovanie

     Školský rok 2016/2017

     Talentshow

     Šantenie v Zámockom parku

     Pôstne piatky v ŠKD

     Zámocký park

     Karneval

     Párty

     Klzisko

     Bábkové divadlo

     Kto klope tam

     O deduškovi Mrázikovi

     V Zámockom parku

     Pečenie medovníčkov

     Na plavárni

     Ak nás chcete navštíviť, radi Vás privítame v našom zariadení.
     Tešíme sa na Vás!

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“