Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Pedagogický zbor

Mgr. Daniel Masarovič
Riaditeľ školy

Predmet: chémia
Kontakt: daniel.masarovic@gmail.com

Mgr. Elena Kabarcová
Zástupkyňa riaditeľa školy

Predmet: anglický jazyk
Kontakt: elena.kabarcova@gmail.com 

Mgr. Elena Hušková
Zástupkyňa riaditeľa školy

Predmet: biológia
Kontakt: elena.huskova@gmail.com

Mgr. Lucia Belanská
Výchovný poradca

Predmet: katolícke náboženstvo
Kontakt: lucia.belanska@gmail.com

Mgr. art. Lenka Balleková
Učiteľ

Predmet: výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra
Kontakt: ballekova.lenka@gmail.com

Monika Cabanová
Vychovávateľ

Kontakt: monika.cabanova@gmail.com

 

Ing. Jaroslava Caunerová
Učiteľ

Predmet: katolícke náboženstvo
Kontakt: campanula@centrum.sk

 

Irena Černá
Vychovávateľ

Kontakt: cernairena@azet.sk

Mgr. Miroslava Čutková
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: mirka.cutka@gmail.com

 

PaedDr. Dagmar Erdélyiová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: dagmar.erdelyiova@gmail.com

 

Mgr. Alžbeta Fedorová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: alzbeta.fedor@gmail.com

Mgr. Michaela Florková
Učiteľ

Predmet: matematika, chémia
Kontakt: m.florkova92@gmail.com

Mgr. Dominika Galliková
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk a literatúra, dejepis
Kontakt: dominikagallikova@gmail.com

Mgr. Adela Greliková
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: a.grelikova@gmail.com

 

Mgr. Elena Grmanová
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk a literatúra, latinský jazyk, dejepis
Kontakt: grmanova.elena@gmail.com

Mgr. Katarína Hušková
Učiteľ

Predmet: geografia, matematika
Kontakt: katkahusek@gmail.com

Mgr. Ľubomíra Chachulová
Učiteľ

Predmet: informatika, katolícke náboženstvo
Kontakt: chachulova.lubomira@gmail.com

 

Blanka Jacečková
Vychovávateľ

Kontakt: blanka.jaceckova@centrum.sk

Mgr. Petra Janská
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: peta.skola@gmail.com

Mgr. Lucia Kneblová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: lucia.kneblova@gmail.com

 

Mgr. Gabriel Koch,  vdp.
kňaz

Predmet: katolícke náboženstvo
Kontakt: ggabrielcr@gmail.com

Anna Krpelánová
Vychovávateľ
 

Mgr. Eva Kúdelová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: terezkakudelova@gmail.com

Mgr. Michaela Lániková
Učiteľ

Predmet: biológia, chémia
Kontakt: m.lanikova@centrum.sk

Ing. Zuzana Lepišová
Učiteľ

Predmet: fyzika
Kontakt: lepisova@gmail.com

PaedDr. Martin Lipták
Učiteľ

Predmet: telesná a športová výchova, branná výchova
Kontakt: liptakmartin@centrum.sk

 

Mgr. Tomáš Lopeň
Učiteľ

Predmet: dejepis, geografia
Kontakt:  tomas.lopen@gmail.com

Mgr. Martin Macejka
Učiteľ

Predmet: dejepis, občianska náuka
Kontakt: macejka.martin@gmail.com

 

Mgr. Miroslava Majdová
Školský psychológ

Kontakt: majdova.mirka@gmail.com

 

Mgr. Renáta Nechalová
Učiteľ 

Predmet: biológia, matematika                                                                                                                                                                                                                           Kontakt: renata.nechalova@azet.sk

Mgr. Jana Neužilová
Uciteľ

Predmet: slovenský jazyk a literatúra
Kontakt: neuzilova.j@gmail.com

RNDr. Jozef Ondrejka
Učiteľ

Predmet: matematika
Kontakt: joon2@azet.sk

 

PhDr. Daniela Pavúčková
Učiteľ

Predmet: nemecký jazyk, taliansky jazyk
Kontakt: daniela.tesakova@gmail.com

 

Mgr. Jana Richveisová
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk, hudobná výchova                                                                                                                                                                                                       Kontakt: jana.richveis@gmail.com

 

PaedDr. Ľubica Sedláková
Špeciálny pedagóg

Kontakt: lubica.sedlakova.ls@gmail.com

Mgr. Viera Slezáková
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk, katolícke náboženstvo
Kontakt: vierka.slezak@gmail.com

Mgr. Viera Slobodová
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: slobodovaviera@azet.sk

Bc. Martina Slováková
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk                                                                                                                                                                                         Kontakt: tinaslovakova@gmail.com

Mgr. Adriana Stanová
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk, telesná a športová výchova                                                                                                                                                                                   Kontakt: astanova244@gmail.com

Bc. Anna Suchá
Vychovávateľ

Kontakt: anna.malinova20@gmail.com

 

Mgr. Veronika Šišanová
Učiteľ

Predmet: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk                                                                                                                                                                                       Kontakt: sisanova.v@gmail.com

 

Mgr. Denisa Trnková
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: denisa.trnkova@pobox.sk

Mgr. Adela Urbánová
Učiteľ

Predmet: anglický jazyk                                                                                                                                                                                                                                          Kontakt: adela.urbanova@gmail.com

Mgr. Alexandra Volková
Učiteľ 1. stupňa

Kontakt: alexandra.v@centrum.sk

Bc. Ľubica Voltemarová
Vychovávateľ

Kontakt: lubica.voltemarova@gmail.com

Ing. Stanislava Zajačková
Učiteľ

Predmet: nemecký jazyk, občianska náuka
Kontakt: stana_fabka@hotmail.com

Mária Zelenková
Vychovávateľ

Kontakt:  majazelenkova@gmail.com