Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Školská jedáleň

Platba stravného v školskej jedálni v školskom roku 2018/2019

Vážení rodičia a stravníci,

oznamujeme Vám, že v školskom roku 2018/2019 sa bude platba stravného realizovať paušálnou mesačnou platbou, vždy do 25. dňa v mesiaci vopred. Platba za september a október sa uhrádza v jednej úhrnnej platbe do 25.9.2018.

Mesačná cena stravného:

I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ)    –        23 € (cena obeda - 1,15€)

II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ)       –       24 € (cena obeda – 1,21€)

GYMNÁZIUM (1. - 4. roč.)                 26 €  (cena obeda – 1,32€)

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky             csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SJ

Usmernenie:                         

Stravovanie je možné až po zapísaní platby do systému, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Odporúčame rodičom, aby v banke zadali trvalý príkaz k 20. v mesiaci vopred, nakoľko medzibankový prevod a jeho automatizované spracovanie môže spôsobiť, že kredit sa do nášho systému nahodí v časovom oneskorení. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, stravníkovi v novom mesiaci nebude vydaný obed.

Spôsob platby:  bankovým prevodom / trvalým príkazom  (nie poštovou poukážkou ani priamym vkladom na účet)

Odhlasovanie z obeda:

  • Cez webovú stránku csmalacky.edupage.org
  • Pomocou mobilnej aplikácie Edupage
  • Telefonicky alebo zaslaním SMS na 0917 350 602
  • Osobne v kancelárii vedúcej ŠJ

Odhlásiť / prihlásiť obed je možné vo vyučovací deň vopred do 14.00. Včasne neodhlásené obedy si je možné vyzdvihnúť do prinesených nádob pri výdajni stravy.

Za každý odhlásený obed sa automaticky odpočíta zo stravného cena jedného obeda. Na konci šk. roku sa spraví vyúčtovanie a v priebehu mesiaca júl - august 2019 Vám budú preplatky vrátené.

Všetky špecifické situácie (napr. nepravidelné stravovanie) sa riešia individuálne s vedúcou ŠJ.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne: p. Nina Bečárová – 0917 350 602

Jedálny lístok

Príležitostné akcie

Naša škola za výhodných podmienok ponúka možnosť pre usporiadanie rodinných osláv či iných príležitostných akcií v školskej jedálni. Viac informácií u vedúcej školskej jedálne - osobne v pracovné dni od 7:30 do 15.00 alebo na tel. čísle +421 917 350 602.