Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov.pdf

Súhlas dotknutej osoby - zákonny zástupca žiaka.pdf

Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:

Katarína Rakárová

Telefón: 034 / 772 38 03

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11 
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841

gdpr.kbs.sk
email: dpo@kbs.sk