Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Testovanie 5

Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov)

k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2018/2019

Termín testovania

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 , poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie

Zakázané pomôcky:       mobilné telefóny,

                                               MAT- pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                               SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Počet testových úloh:  MAT- 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D)

                                               SJL- 30 úloh (20 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D; 10 úloh s krátkou odpoveďou)

Časový harmonogram:

Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

9:25 – 9:45 (20 min) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9:45 –  9:55 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 (60 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min) zbieranie testov a OH

11.10 h  koniec testovania

Bližšie informácie o Testovaní5 a ukážky testov z predchádzajúcich rokov nájdete na:

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/pokyny/Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf

 

Informácie pre žiakov so ZZ (zdravotným znevýhodnením) a ich rodičov (zákonných zástupcov)

k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2018/2019

Termín testovania

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 , poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky testovania:

-predĺženie času, 

-úprava formátu testovacieho nástroja,

-možnosť používať kompenzačné pomôcky: slovníky, obrázková abeceda, protišmyková fólia.

Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie

Zakázané pomôcky:       mobilné telefóny,

                                               MAT- pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                               SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Počet testových úloh:  MAT- 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D)

                                               SJL- 30 úloh (20 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D; 10 úloh s krátkou odpoveďou)

Časový harmonogram:

Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:35 (75 min) administrácia testu z matematiky

9:35 – 9:40 (5 min) zbieranie testov a OH

9:40 – 10:00 (20 min) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:00 –  10:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:10 – 10:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:20 – 11:35 (75 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:35 – 11:40 (5 min) zbieranie testov a OH

11.40 h   koniec testovania

Bližšie informácie o Testovaní5 a ukážky testov z predchádzajúcich rokov nájdete na:

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/pokyny/Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf