• Nájdi "svoj" strom!

     • Ahoj, 

      milý žiak, milý študent!

      Vieš, že napriek náročnej pandemickej situácii sú dvere do prírody stále dokorán otvorené? Relaxačné prechádzky, bicyklovanie či náročnejšie túry do prírody sa práve v tomto období ukazujú ako prepotrebné nielen pre zdravie tela, ale i ducha. A keď sa zdravie spojí s estetickou alebo umeleckou potrebou, ktorá v každom z nás či už v menšej, alebo väčšej miere drieme, vedia vzniknúť nádherné veci. 

      Práve preto prichádzame s výzvou "NÁJDI SVOJ STROM!"

      A nájdi viac! Nájdi v ňom inšpiráciu pre tvoju umeleckú tvorbu - literatúra (báseň, príbeh...), maľba, socha, tanec, divadlo, fotografia...Možno sa k "tvojmu" stromu vydáš raz, možno budeš musieť vyjsť za ním viackrát...Vytvor si svoj vlastný príbeh s ním. 

      O tom, ako si sa znova zhlboka nadýchol a opäť v sebe našiel už pomaly prachom zapadajúceho aktívneho a  kreatívneho človeka, nám daj vedieť do konca februára, a to prostredníctvom mailu ballekova.lenka@csmalacky.sk

      Na záver malá a zároveň veľká inšpirácia pre teba v podobe fotografií. Ty môžeš fotiť, točiť, maľovať, tancovať, písať...

       

    • AIESEC medzi našimi žiakmi
     • AIESEC medzi našimi žiakmi

     • Počuli ste už o AIESECu?  Je to najväčšia medzinárodná študentmi riadená nepolitická nezisková organizácia, ktorá združuje študentov a čerstvých absolventov na viac ako 1700 najmä ekonomických vysokých školách v 110 štátoch sveta. 

      Naši ôsmaci a deviataci majú v tomto týždni zaujímavú príležitosť činnosť organizácie nielen spoznať, ale zažiť na vlastnej koži. Prostredníctvom online stretnutí so študentmi zo zahraničia budú každý deň nielen cibriť svoje jazykové zručnosti, ale aj spoznávať nových zaujímavých mladých ľudí, zahraničné univerzity, krajiny, kultúru...

      Veríme, že žiakov čaká inšpiratívny multikultúrny čas, aj keď, žiaľ, kvôli pandémii, toho času v online priestore.

    • Škola na napokon neotvára!
     • Škola na napokon neotvára!

     • Vážení rodičia, priatelia,

      je nám nesmierne ľúto, ale škola sa od pondelka 8. februára 2021 otvoriť nemôže (minimálne dva týždne). 

      Zámer otvorenia školy zablokovalo rozhodnutie regionálneho hygienika s poukazom na riziko zhoršenia epidemiologickej situácie vplyvom dokázaného vysokého podielu prítomnej britskej mutácie koronavírusu.

      Je nám ľúto komplikácií, ktoré vám týmto rozhodnutím vznikajú. V situácii, kedy boli priaznivé okolnosti pre otvorenie, sme sa usilovali urobiť maximum pre návrat detí do školy. Žiaľ, nedovoľujú nám to iné aktuálne skutočnosti, ktoré s rešpektom voči zodpovedným odborným autoritám prijímame. 

      Aj naďalej budeme pre rodičov z kritickej infraštruktúry poskytovať službu v rámci ŠKD v čase 7,00 - 16,00

      Podmienkou je predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou negatívneho výsledku testu, nie starším ako 7 dní (platí pre všetkých žiakov, ktorí od 8.2 prídu do školy). Pre pobyt detí rodičov z kritickej infraštrukúry platia aj ostatné nariadenia zhrnuté v Internej smernici školy.

      Pokiaľ majú o službu môže záujem aj rodičia, ktorí ju doposiaľ nevyužívali, nech v priebehu dnešného dňa (sobota 6.2. 2021)  telefonicky kontaktujú p. zástupkyňu Kabarcovú na 0908 115 450 alebo kabarcova.elena@csmalacky.sk

      Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám silu, trpezlivosť a pokoj pri zvládaní náročných situácií.

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm


      Príloha: 

      Príloha č. 2a Čestné vyhlásenie ZZ I. stupeň

    • Upresnenie k návratu do školy
     • Upresnenie k návratu do školy

     • Vážení rodičia,


      posielam Vám aktualizované informácie k preukazovaniu testovania s negatívnym výsledkom testu pred návratom detí I. stupňa od 8.2. 2021.

      Overenie splnenia podmienky negatívneho testu sa bude realizovať formou "Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti", ktorého prílohou je kópia potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo potvrdenie o výnimke (ak budú úradne určené). Za potvrdenie sa nepovažuje sms.

      Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom návrate do školy a potom vždy po ukončení platnosti testu (toho času 7 kalendárnych dní) alebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.

      Tlačivo by malo byť dostupné časom aj na EDUPAGE (zatiaľ nie je ), kde bude možné aj o.i. elektronické vloženie výsledku testu.

      Výnimku z predkladania potvrdenia negatívneho výsledku testu budú mať osoby na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá toho času nie je stále zverejnená. Pokiaľ sa tak stane a nájdete sa vo výnimkách, môžete ju uplatniť už od pondelka 8.2. 2021. V opačnom prípade bude potrebný negatívny výsledok testu.

      Na stránke školy bude ešte v priebehu dnešného dňa aktualizovaná Smernica o vnútornom režime školy.

      Pripomíname tiež povinnosť rodiča predložiť pri návrate "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (je možné aj prostredníctvom Edupage).

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

      • im bola nariadená karanténa/izolácia, 
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, 
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.  

      Dávame do pozornosti, že v termíne 8.2. - 26.2. 2021 (do odchodu na jarné prázdniny) sa z dôvodu posilnenej protipandemickej ochrany budú žiaci I. stupňa v škole vyučovať pod vedením triednej pani učiteľky (hodiny, ktoré majú v rozvrhu s inou p. učiteľkou budú mať odučené tr. p. učiteľkou alebo nahradené alebo vyučované online so spojením s p. učiteľkou, ktorá predmet vyučuje).

      Ďakujeme za porozumenie!


      Veríme, že to zvládneme! :)

      Požehnaný víkend, oddýchnite si.

      cšm


       Prílohy: 

      Príloha č. 2 Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti.pdf

      Príloha č.2a CV ZZ I.st..docx

      Príloha č.4 Informácie pre dotknuté osoby.docx

    • Návrat do škôl od 8.2.
     • Návrat do škôl od 8.2.

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministerstva školstva a po odsúhlasení zriaďovateľa školy od 8. februára 2021 prechádzame na prezenčné vzdelávanie

      pre žiakov 1. stupňa ZŠ a pre študentov 4. ročníka gymnázia (maturantov).

      Podmienkou dochádzky žiaka do školy je pravidelné testovanie

      • jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti (neplatí pre plnoletého žiaka),
      • žiaka (neplatí pre žiakov I. stupňa),
      • všetkých zamestnancov školy.

      Testovanie je možné realizovať

      • v škole - máme zriadené vlastné odberové miesto v telocvični (určené výhradne len pre komunitné Ag testovanie),
      • v inom zariadení (RT-PCR alebo Ag test).

      Preukazovanie testovania s negatívnym výsledkom sa bude realizovať 

      • formou "Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti" (čestné vyhlásenie Vám bude zaslané neskôr, nakoľko ministerstvo ho ešte upravuje),
      • vždy v pondelok daného týždňa (alebo po prvom návrate dieťaťa v danom týždni do školy),
      • výnimky z testovania (napr. z dôvodu očkovania) má upravovať Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR - do tej doby výnimky neplatia.

      Škola ešte na základe usmernení ministerstva školstva a Vyhlášky ÚVZ SR určí, či bude potrebné alebo vysoko odporúčané priložiť k čestnému vyhláseniu aj potvrdenie negatívneho výsledku testu.

      Platnosť testu je 7 kalendárnych dní.

      Komunitné testovanie pred prvým návratom do školy (od 8.2. 2021) sa uskutoční

      v sobotu 6. februára 2021 od 8,00 - 13,00 a 14,00 - 19,00.

      Testovanie bude len na objednávky cez systém. Link na prihlásenie Vám bol odoslaný cez edupage a email. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na testovanieAG@csmalacky.sk

       Pri objednávaní je nutné dať do poznámky triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje. 

      Testovanie je dobrovoľné. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, jeho dieťa sa nebude prezenčného vzdelávania zúčastňovať. Neprítomnosť žiaka bude škola evidovať ako ospravedlnenú absenciu. Upozorňujeme, že zákonný zástupca už nebude mať nárok na pandemickú OČR. 

      Ďalšie oznamy:

      • pre žiakov, ktorí zostanú doma, bude škola zabezpečovať dištančné vzdelávanie (podľa našich možností budeme zabezpečovať aj hybridné vzdelávanie - teda aj s možnosťou zapojenia žiakov do vyučovania na diaľku online pripojením cez DT) 
      • školská jedáleň - od 8.2. sú všetci stravníci - žiaci I. stupňa a 4.G - prihlásení na odber stravy. V prípade, že nemáte z rôznych dôvodov záujem o stravu (napr. zostávate na dištančnom vzdelávaní) je potrebné urobiť elektronickú odhlášku!
      • školský klub detí - bude od 8.2. 2021 fungovať v čase 6,00 - 17,30
      • smernica o vnútornom režime školy, ktorá upravuje tzv. školský semafor, bude aktualizovaná v priebehu piatka 5.2.

      Pokiaľ nastanú zmeny, budeme vás promptne informovať.

      Ďakujeme za pochopenie a úctivo prosíme o súčinnosť pri zabezpečení opatrení i spoločnú modlitbu za ochranu zdravia.

      Veríme, že návrat detí do škôl je dobrou voľbou. Ak sa rozhodnete inak, máte naše porozumenie! :)

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

    • Ecosia pomáha zachrániť planétu
     • Ecosia pomáha zachrániť planétu

     • Včerajšie online stretnutie s Patríciou Bátovskou, mladou študentkou, členkou environmentálne orientovanej arktickej výpravy Arctic 2019, sa vydarilo. Pre množstvo otázok sa poslední zvedavci spomedzi žiakov 4. až 6. ročníka odhlasovali z platformy Webex až o polhodinu neskôr, ako bolo pôvodne plánované.

      Patrícia je obdivuhodný človiečik, ktorý už teraz vo svojom veku môže byť dnešným mladým ľuďom vzorom. Vďaka vlastnej motivácii a šikovnosti sa jej prostredníctvom sponzoringu podarilo zaobstarať nemalé finančné zdroje, ktoré boli potrebné na jej účasť na expedícii. To, čo mala možnosť vidieť a naučiť sa v priebehu 12-dňovej expedície, teraz šíri ďalej - v online priestore (v čase pred pandémiou, samozrejme, osobne) sa stretáva so žiakmi a šarmantným dievčenským spôsobom predstavuje kraj, v ktorom sa klimatické zmeny prejavujú najvýraznejšie. 

      Na záver malý tip od Patrície - ekologický internetový vyhľadávač Ecosia. Počuli ste už o ňom? Konkurent iných internetových vyhľadávačov, avšak s jedným rozmerom naviac - oproti klasickým vyhľadávačom 80% financií zo zisku z reklám  putuje do Svetového fondu na ochranu prírody WWF, ktorý tento zisk používa na záchranu dažďových pralesov, konkrétne na výsadbu stromov. Jeden skutočný strom "zasadíte" už za 45 vyhľadávaní. Doteraz sa podarilo vysadiť viac ako 70 miliónov stromov v Brazílii, Peru, Maroku, Španielsku, Senegale, Ugande, Madagaskare, Keni, Indonézii či inde. V roku 2018 postavili aj vlastnú solárnu elektráreň.

      Ecosia je dostupná na Google Chrome a môžete si ju pridať ako rozšírenie. Medzi 27 jazykmi, ktoré Ecosia používava, žiaľ, slovenčinu ešte nenájdete. Aj to je výzva, čo poviete?

     • S Patríciou Bátovskou o arktickej expedícii

     • Zajtra sa majú naši štvrtáci, piataci a šiestaci na čo tešiť! V online priestore sa stretnú s mladou, 21-ročnou študentkou Patríciou Bátovskou, ktorá sa v histórii ako prvá Slovenka zúčastnila expedície v Arktíde, vedenej svetoznámym polárnym bádateľom Robertom Swanom.

      Porozpráva nám o jej motivácii zúčastniť sa expedície, o jej priebehu ako i o ekologickom rozmere expedície, ktorý ovplyvnil  jej ďalší život. 

      Nechajte sa inšpirovať! 

    • Naši olympionici
     • Naši olympionici

     • Aj napriek dištančnému vzdelávaniu sa žiaci a študenti našej školy zapájajú do olympiád tak ako po minulé roky. A veruže úspešne:

      Deviataci Karin Možutíková v olympiáde z nemeckého jazyka a Šimon Sopko  v olympiáde z anglického jazyka postúpili vo svojich kategóriách (1B) z okresného kola do krajského. Úspešne nás reprezentovala aj Henrieta Jelínková  zo IV.G, a to v olympiáde z anglického jazyka v kategórii 2B. Zabojuje v ďalśom, krajskom kole.

      Jazykárom - olympionikom - gratulujeme a držíme im palce v ďalšom zápolení.

       

       

    • Sv. omša 04. 02. o 10:00
     • Sv. omša 04. 02. o 10:00

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

       

      srdečne Vás pozývame k účasti na štvrtkovej (04.02. 2021) sv. omši o 10:00 zo školskej kaplnky.

       

      Link tu: Svätá omša

       

      Prajeme Vám požehnaný čas.

    • Dištančne aj v týždni 1. - 5.2.
     • Dištančne aj v týždni 1. - 5.2.

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii zostávajú aj v ďalšom týždni od 1. februára do 5. februára žiaci na dištančnom vzdelávaní.

      Pre žiakov I. stupňa ZŠ, ktorých rodičia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre (napr. zdravotníci, vojaci, hasiči) alebo nevedia pre povahu svojej práce vykonávať prácu z domu, a ani inak nevedia pre svoje deti zabezpečiť domácu starostlivosť, bude škola aj naďalej poskytovať službu v rámci ŠKD (7,00 - 16,00). 

      Pokiaľ majú o službu záujem aj rodičia, ktorí ju doposiaľ nevyužívali, nech čím skôr telefonicky kontaktujú p. zástupkyňu Kabarcovú (0908 115 450).

      Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám silu, trpezlivosť a pokoj pri zvládaní náročných situácií.

      Daniel Masarovič, za spoločenstvo cšm

     • Staň sa hviezdou pre hviezdy - navrhni im logo!

     • Rád a pekne kreslíš alebo si dobrý v grafike? Tak si prečítaj tento článok - ponúka úžasnú príležitosť práve pre teba! 

      Sme hrdí na slovenské športové hviezdy na špičkovej svetovej úrovni. Ich príbehy, osudy, úspechy a pády chce MŠVVaŠ priblížiť  všetkým. Zároveň im vytvára značku, pod ktorou budú spoločne vystupovať. Značka však potrebuje svoj názov a logo.

      A tu je príležitosť pre teba - kreatívny žiak či študent! 

      1. Nakresli svoj návrh loga alebo ho vytvor na počítači,

      2. logo a názov musí v sebe obsahovať pojmy "Slovensko", "špičková úroveň" a "šport",

      3. návrh odfoť alebo naskenuj a pošli do 31.1.2021 do polnoci cez elektronický formulár v nasledujúcom linku

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScifomdspmFwyvFVjCTIpq7PNiP_cSdNinTdpRzLyomxWuFEg/viewform?usp=sf_link

      4. ak nechceš použiť svoje meno, môžeš si vytvoriť svoj nick/prezývku!

      Porota zo zástupcov ministerstva školstva vyberie 10 top návrhov spomedzi žiakov ZŠ, 10 spemedzi študentov SŠ a 10 spomedzi študentov VŠ. O celkovom víťazovi sa rozhodne vo verejnom hlasovaní. Najlepší grafický návrh bude ocenený tak, že ťa to určite poteší. 

      Ak vyhráš, cenu ti odovzdá osobne jeden zo športovcov hviezdneho tímu Slovenska, ktorý ponesie tvoj názov aj logo.

       

       

       

    • Veľká rybacia súťaž - posledná súťažná disciplína
     • Veľká rybacia súťaž - posledná súťažná disciplína

     • Zapojil si sa do predchádzajúcich kôl našej rybacej súťaže? A chceš súťaźiť ďalej? Tak poď do toho!

      Natoč kratučké video, v ktorom nám ukážeš svoju zručnosť v kuchyni. Môžeš zapojiť i svojich rodičov alebo súrodencov. Jedinou podmienkou je, aby šlo o jedlo, ktorého základnou ingredienciou bude ryba.

      Video pošli na mediatim@csmalacky.sk do 5.2.2021.

      Ak si zabudol - čaká ťa originálna cena.

     • Online s D. Hevierom

     •            O tom, že známy spisovateľ D. Hevier  počas pandémie učí deti bez školy,  sa mohli presvedčiť aj naši druháci, ktorí sa 11. januára zúčastnili webinára pod názvom "Deti pre budúcnosť". 

                         Spisovateľ sa im prihovoril vtipným a pútavým spôsobom. Zaspomínal si na svoje detstvo, školu, ale aj prvé autorské pokusy. Snažil sa deťom vysvetliť, "ako sa majú učiť nie pre školu, ale pre seba."  Odštartoval aktivizačnú  hru, ktorá sa nehrá na počítači, ani v mobile, ale v reálnom živote.  Predstavil svoju novú knihu SVET ČAKÁ NA DETI. 

      Všetci sa už veľmi tešia na ďalšie stretnutie s ním. 

                          Ujovi spisovateľovi želajú pevné zdravie a veľa skvelých nápadov pre nové knihy.

     • Snehuliaky a snehuliaci

     • Aká by to bola zima bez snehuliaka! Smutná. Keďže nám toho snehu konečne trochu napadlo, stavali ste snehuliakov. Málo snehu - malé snehuliaky! Ale zato radosť veliká.

    • Dištančne aj v týždni 18. - 22.1.
     • Dištančne aj v týždni 18. - 22.1.

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie návrat detí do škôl odkladá.

      Plánovaný prechod žiakov I. stupňa a maturantov od 18.1. 2021 na prezenčné vzdelávanie sa nekoná a všetci žiaci zostávajú na dištančnom vzdelávaní. 

      Spôsob vzdelávania zostáva rovnaký ako doteraz.

      Pre žiakov I. stupňa ZŠ, ktorých rodičia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre (napr. zdravotníci, vojaci, hasiči) alebo nevedia pre povahu svojej práce vykonávať prácu z domu, a ani inak nevedia pre svoje deti zabezpečiť domácu starostlivosť, bude škola aj v týždni od 18.1. do 22.1. 2021 poskytovať službu v rámci ŠKD (7,00 - 16,00). 

      O službu môže prejaviť záujem aj rodičia, ktorí ju doposiaľ nevyužívali, a to cez EDUPAGE (cez udalosť "Prihlasovanie") do piatka 15. januára 2021, do 10,00 (príde vám aj notifikácia).

      Rodičia, ktorých deti navštevovali ŠKD tento týždeň svoje dieťa prihlasovať nemusia; iba v prípade, že v nasledujúcom týždni záujem o službu nemajú, nech nám dajú vedieť.

      Pre nových rodičov, ktorí sa rozhodnú dať svoje dieťa do školy odporúčame pred nástupom do školy pretestovanie (je to najmä z dôvodu začlenenia ich detí do existujúcich vzdelávacích skupín žiakov, aby sme minimalizovali možnosť prenosu nákazy v rámci novovzniknutých skupín). Testovanie môžete absolvovať aj v škole, a to v piatok 15.1. od 13,30 do 15,00. 

       

      Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám silu, trpezlivosť a pokoj pri zvládaní náročných situácií.

       

      Daniel Masarovič, za spoločenstvo cšm

    • Svätá omša
     • Svätá omša

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

       

      srdečne Vás pozývame k účasti na zajtrajšej (12.01. 2020) sv. omši  o 10:00 zo školskej kaplnky. 

       

      Link tu: sv. omša

       

      Prajeme Vám požehnaný čas.
       

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“