• Koncoročný výlet 3.AB

     • V stredu 19.6.2019 sme sa autobusom vybrali do Brna, kde sme navštívili zábavný vedecký park VIDA! Čakalo na nás 170 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým sme mohli objavovať, ako funguje svet okolo nás.

      Pokúsili sme sa ustáť zemetrasenie, rozpútali sme tornádo, v otáčajúcej sa miestnosti  sme si užili účinky odstredivej sily a mnoho iného.

      Po dobrom obede sme sa presunuli do vonkajších priestorov, kde sme si  zahrali  na vodnom orchestri, tešili sme sa z obrieho bublifuku.

      Náš program sme ešte doplnili 3D filmom Oceány: Naša modrá planéta, kde sme objavovali svet pod morskými vlnami.

      Všetci sme odtiaľ odchádzali plní zážitkov, ale aj nových vedomostí.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/510

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude možné sa odhlásiť z obedu len do 24.6.2019 do 14.00 hod.

     • Školský výlet 8.B

     • Ráno v piatok 14.6. sme sa z Malaciek vybrali vlakom do Banskej Štiavnice. Keď sme sa konečne dostali na stanicu do Štiavnice, museli sme prejsť 3 kilometre hore kopcom pešo do nášho ubytovania. Naše ubytovanie bolo veľmi pekné a bola tam aj veľká záhrada, na ktorej sme večer športovali, opekali alebo sa rozprávali. 

      Na druhý deň sme sa išli pozrieť do Starého zámku, ktorý susedil s naším ubytovaním. Keď sme sa vrátili, spolu sme si navarili obed a rozhodli sme sa, že sa pôjdeme schladiť do jazera - tajchu Klinger. 

      V nedeľu sme museli skoro vstávať, lebo sme išli na rannú svätú omšu do kostola svätej Kataríny, ktorý bol historicky zaujímavý. Po raňajkách sme sa cez les vybrali do štôlne Bartolomej - Banské múzeum v prírode. Keďže sa nám na jazere veľmi páčilo, po štôlni sme tam opäť išli. K jazeru nám doviezli 10 pízz. Banskú Štiavnicu sme spoznávali aj počas večerných prechádzok.

      V pondelok sme sa naraňajkovali a objednali sme si taxík na stanicu. S dobrými zážitkami, s množstvom fotiek, ale aj so smútkom, že sa to už celé končí, sme sa vrátili domov.
                                                                                                    Tereza Látečková, Ema Janečková

     • Návod ako hlasovať za náš projekt Piknikový parčík

     • Školská liga v stolnom tenise

     • Dňa 18.6.2019 sa v priestoroch mestskej stolnotenisovej haly konalo II. kolo školskej ligy v stolnom tenise. Po druhýkrát sme sa zapojili a umožnili tak žiakom I. stupňa vyskúšať si svoje zručnosti s raketkou a loptičkou. Kým žiaci 1. a 2. ročníka sa so športom iba zoznamovali, žiaci 3. a 4. ročníka si v zápasoch porovnali sily s rovesníkmi z iných škôl. Výkony dvoch žiakov zo 4.B boli hodné aj medailového umiestnenia :

      1. miesto získal Peter Poláček

      3. miesto obsadil Samuel Ján Baliga

      Víťazom srdečne blahoželáme !

     • 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka gymnázia

     • ROZHODNUTIE

      riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

      o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok

      do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

      pre školský rok 2019/2020

       

      Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasujem

      druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

      1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

      pre školský rok 2019/2020

      na utorok 18.6. 2019.

       

      Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do štvrtku 13.6.2019.

       

      Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2019/2020 schválené pre 1. kolo.

      Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0905 719 301.

       

       

      Malacky 23.6. 2019                                                                           Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

     • Dotazník „Aká dobrá je naša škola?“

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

      v snahe o neustále zvyšovanie kvality vzdelávania i ostatných poskytovaných služieb na našej škole vás prosíme o vyplnenie elektronického dotazníka dostupného na tomto linku do 24. júna 2019

      https://forms.gle/9v7S6YJrCQAaNfhw7

      Zámerom školy je v rámci procesu sebahodnotenia získať od vás rodičov ako kľúčového školského partnera objektívnu a konštruktívnu spätnú väzbu, na základe ktorej môžeme lepšie identifikovať svoje silné stránky, ako aj stránky vyžadujúce zlepšenie.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu.

     • My sme smelí prváci

     • My, prváci z 1.A a 1.B sme tento školský rok naozaj nezaháľali. Po osvojení si písmeniek celej abecedy sme sa pustili do prvej veľkej skúšky - čítania knihy. Pani učiteľky nám vybrali dielko od Nataše Tanskej s názvom Zajtra ideme do školy - Rozprávky o Pufovi a Mufovi. Každý z nás čítal jednu-dve kapitoly. K prečítanému sme vždy  nakreslili obrázky, ktoré postupne skladali pojmovú mapu nášho čítania na nástenke. Niekoľkotýždňové snaženie sme zavŕšili odmenou - každý z nás dostal tričko s Pufom a Mufom. 

      ZA VÝROBU KRÁSNYCH TRIČIEK SRDEČNE ĎAKUJEME PÁNOVI BESZÉDESOVI!

     • Deviataci a Národný týždeň charity

     • Dnes sa naša škola v rámci Národného týždňa charity zapojila spolu so Slovenskou katolíckou charitou opäť do úžasného projektu. Najprv sa zástupcovia charity stretli so žiakmi v spoločenskej miestnosti a predstavili im poslanie charity, jej hodnoty a jednotlivé dobrovoľnícke projekty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Potom nasledovala prezentácia charity s našimi deviatakmi na Kláštornom námestí. A nakoniec zakončili deň konkrétnym charitatívnym činom - konkrétnym vybraným ľuďom v núdzi priniesli domov potravinový alebo hygienický/kozmetický balíček. Ďakujeme za množstvo inšpiratívnych rozhovorov a za priblíženie vašej krásnej práce a projektov.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/502

     • ŠKD v plavárni

     • Jún je posledný mesiac školského roku. Vonku je teplo a my sa deťom snažíme posledné dni v klube spríjemniť návštevou plavárne. Podarili sa nám vybaviť tri piatkové vstupy. 7. júna išlo prvé a štvrté oddelenie. Deti dodržiavali všetky pokyny, boli  disciplinované a preto sme dobrým plavcom dovolili pod dozorom aj pár skokov. Neplavci a slabší plavci sa zasa  dosýtosti mohli vyšantiť v malom bazéne. Že sa im páčilo vidieť zo záberov. Poobedie sme ukončili zmrzlinou. Fotografie z ďalších návštev budú dopĺňané dodatočne.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/501

     • Voľné pracovné miesto - informátor

     • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

      ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

      Informátor - vrátnik

       

      Predpokladaný deň nástupu do práce:  od 26. augusta 2019

      Pracovný úväzok: 100%

      Mzda: 500 - 650 EUR (brutto)

      Požiadavky:

      • bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť

      Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu katarina.rakarova@gmail.com do 28. júna 2019.

      K žiadosti je potrebné priložiť:

      • Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

      Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

      Kontakt: Katarína Rakárová, 0905 770 842

       

       

       

      Malacky 07. 06. 2019                                                Mgr. Daniel Masarovič

      riaditeľ

     • Pozvánka na Deň rodiny

     • 9. júna vás pozývame do areálu našej cirkevnej školy na tradičné popoludnie s bohatým programom pre vaše rodiny.

     • Historická noc v ŠKD

     • 17. mája sa vo večerných hodinách školský klub naplnil veselým švitorením tých najmenších z Klubíku Bosco. Celú akciu sme tak, ako sa na správnych zverencov Don Bosca patrí, začali svätou omšou vo františkánskom kostole. Po nej nasledovala prehliadka kostola so zaujímavým výkladom našej kamarátky Márie. Veľký zážitok mali deti z prehliadky krýpt pod kostolom so zvláštnou večernou atmosférou.

      Aj hry na školskom dvore, ktorý pomaly pokrýval súmrak, boli pre deti akési zaujímavejšie. Keď už sa skutočne zotmelo, na deti čakala najzaujímavejšia časť celého večera – nočná hra odvahy, ktorú našim deťom pod taktovkou pána kaplána Janka pripravili naši deviataci, gymnazisti, ale aj bývalí študenti. Netreba ani opisovať zážitky, ktoré si z nej deti odniesli!

      V nočnom kine, ktoré sme si vychutnávali v teple spacákov sme si pozreli druhú časť filmu o živote nášho patróna Dona Bosca. V neskorých nočných hodinách sa školský klub konečne ponoril na chvíľu do ticha.

      Sobotné ráno sme s niektorými vernými druháčikmi miništrantmi začali službou pri oltári na rannej svätej omši. Po výdatných raňajkách a spoločnom upratovaní a zahraní sa sme sa vybrali na prehliadku Zámockého kaštieľa. Vďaka našej študentke Viki sme sa dozvedeli viacero zaujímavostí týkajúcich sa tejto pamätihodnosti. Po nálete na ihrisko v Zámockom parku sme sa plní elánu vrátili do ŠKD, kde nás už netrpezlivo čakali rodičia. Prežili sme spolu krásny víkend a opäť sme sa bližšie spoznali.

       

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/499

     • Diecézna púť detí do Marianky

     • V sobotu 25.5. sme sa z Klubu Bosco vybrali na Diecéznu púť detí do Marianky. A aby sa z nás skutočne stali pútnici, autobus nás vysadil v Stupave, kde sme sa pred kostolom občerstvili a vyzbrojení dobrou náladou sme sa vybrali na nenáročnú trasu za Pannou Máriou do Marianky. Nebolo to len také ledajaké vykračovanie na pripekajúcom slniečku, cestou sme plnili aj tri úlohy detského pútnika:

      1. Niesť niekomu aspoň 10 minút jeho batoh;

      2. Pomodliť sa cestou sv.ruženec;

      3. vydržať 10 minút v úplnej tichosti a rozjímaní;

      Ku podivu dokonca  aj poslednú disciplínu, ktorú sme si my učitelia najviac vychutnávali, naši malí pútnici bravúrne zvládli. Do Marianky sme dorazili okolo jedenástej hodiny. Hneď nás privítali miestni moderátori, ktorí nás, ako sa na moderátorov patrí patrične „vyspovedali“.  Po spoločnej modlitbe v bazilike urobili naše deti okrem stanovíšť nálet aj na miestne pútnické stánky. Obed sme si vychutnali v sprievode krásnych melódií nášho spevokolu Svätej rodiny, ktorí našu farnosť bravúrne reprezentoval. Púť sme zakončili svätou omšou, ktorú koncelebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, na ktorom určite nebudeme chýbať. Nesmieme zabudnúť spomenúť ani troch našich odvážnych pútnikov, ktorí si cestu predĺžili a putovali takmer 15km z Lozorna. Medzi odhodlanými pedagógmi bol aj jeden hrdinský žiak, Krištofko Okruhlica.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/498

     • Turistika na Veľký Choč

     • Dňa 31.5. sme sa s členmi i „nečlenmi“ turistického krúžku vybrali vlakom do Hubovej, malebnej dedinky pri Ružomberku.

           Už počas cesty sme vnímali okolité  krásy prírody, nútilo nás akosi zdvíhať hlavy viac dohora. Cestou na ubytovanie sme híkali nad pasúcimi sa ovečkami, kravkami či koníkmi na lúkach a kopcoch. Ráno sme si poctivo a samostatne pripravili desiatu a obed v jednom a vybrali sme sa vlakom i autobusom do Valaskej Dubovej. Strmé kopce v nás budili rešpekt, ale neodradili nás a odhodlaní zdolať Veľký Choč sme pokračovali. Po namáhavej túre, kedy sme mali za sebou ešte stále len časť cesty, sme sa naobedovali z pripravených zásob, lebo nás čakala najstrmšia časť. Mnohí siahli na dno svojich síl. S boľavými nohami sme cieľ dosiahli. Z vrcholu tohto 1611-metrového vrchu sa nám naskytol  neopísateľný pohľad na Liptovskú Maru, Vysoké a Nízke Tatry, oba Rosutce a ďalšie známe a majestátne vrchy. Pán učiteľ s povzdychom povedal: „Tu by som si vedel predstaviť učiť geografiu!“  Po spoločnom neodmysliteľnom fotení a oddychu sme sa vybrali naspäť. Neubránili sme sa pádom, reptaniu na boľavé kolená i palce v turistických topánkach, ba ani otlakom.

           Túra priniesla množstvo príjemných chvíľ, či už v obklopení lesa, či vo vlaku, či v ubytovni.

          

      Danka Osadská, húževnatá turistka z VIII.A :)

     • Mladý záhradkár

     • 29.5.2019 sa v priestoroch ZŠ Sekule konal 4. ročník okresného kola vedomostnej súťaže Mladý záhradkár. Súťaž organizuje OV SZZ Malacky – Pomoravie a prebieha v dvoch kategóriách – mladší žiaci do 12 rokov a starší žiaci do 15 rokov. Našu školu reprezentovali 3 žiaci zo VI.A: Richard Farkaš, Dorota Garbiarová, Daniela Leskovská a 3 žiaci z VIII.A: Michal Augustovič, Simona Kordošová, Rebecca Slezáková. Úlohou súťažiacich bolo v čo najkratšom čase zvládnuť vedomostný test obsahujúci úlohy z botaniky a záhradkárstva. Ťažším orieškom býva vždy praktická časť, v ktorej musia žiaci spoznať a správne pomenovať 20 vzoriek ovocných drevín, byliniek a zeleniny. Vzorkami boli odrezky konárikov, no v prípade zeleniny i semená. Okrem tradičných rastlín ako hruška, jabloň, či pažítka sa v poznávačke objavili aj mišpuľa, dula a rakytník. Napriek tomu, že dnešné deti trávia v záhradách veľmi málo času, naši súťažiaci si hravo poradili i s týmito menej známymi rastlinami. Na pódiové umiestnenie to síce nestačilo, no za svoje výsledky sa určite nemusia hanbiť.

       

      Kategória Mladší žiaci

      Daniela Leskovská – 4. miesto

      Dorota Garbiarová – 5. miesto

      Richard Farkaš – 13. miesto

       

      Kategória Starší žiaci

      Simona Kordošová – 5. miesto

      Michal Augustovič – 8. miesto

      Rebecca Slezáková – 11. miesto

       

      Mladým záhradkárom ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a zároveň ďakujem p. Hubinovi a p. Vicenovi, členom SZZ Malacky – Pomoravie, za prípravu našich súťažiacich na praktickú časť súťaže.

       

      Mgr. Michaela Lániková

     • Letný tábor POHYBOVŇA

     • Ponúkame letné tábory so zameraním na disciplíny PARKOUR, FREERUNNING, GYMNASTIKA doplnené o iné športy a aktivity plné pohybu.Ak máš 8-16 rokov, nadšenie pre pohyb a prvky z parkouru a gymnastiky, rád/rada by si zažil/a týždeň plný športu, zábavy a spoznal nových kamošov, neváhaj už ani sekundu a prihlás sa!Základné informácie:Či si úplný začiatočník, alebo pokročilý a máš už niečo natrénované, na tábore si príde každý na svoje. Budeme sa venovať základným prvkom, ale aj náročnejším technikám. Aby sme celý týždeň netrénovali len telo, potrénujeme aj našu myseľ a reč bude určite aj o filozofii všestranného pohybu.Tábor je kombinovaný, čo znamená, že prvé dva dni trénujeme v dennom tábore (Cirkevná škola v Malackách) a zvyšný čas (3 dni, 2 noci) sa po výlete presúvame na Kamenný Mlyn kde pokračujeme v programe aj s nocľahom.

      PROGRAM:- dvojfázové tréningy v telocvični aj vonku pod vedením skúsených trénerov (Cirkevná škola v Malackách a jej okolie) - návšteva prvej haly pre adrenalínové športy HANGAIR- 2 dni strávené na Kamennom Mlyne (aj 2 nocľahy)- opekačka a mnohé iné aktivity pre telo aj myseľ

      1.turnus 8. - 12.7. ( 8-14 rokov)2.turnus 15. - 19.7.( 10 -16 rokov )

      Orientačný časový harmonogram:

      Pondelok, Utorok 8:00 – 16: 00 - zraz aj ukončenie pri Cirkevnej škole MnSv. Olšovského v Malackách

      Streda 8:00 - zraz pri Cirkevnej škole MnSv. Olšovského v Malackách- výlet do Hangair BA- presun na Kamenný Mlyn pri Plaveckom Štvrtku, nocľah

      Štvrtok: Kamenný Mlyn, výlet do okolia podľa počasia, nocľah

      Piatok: 16:00 ukončenie

      Cena: 162 eur

      Číslo účtu na platbu príspevku  na letný tábor 2019: Pohybovňa OZ

      Prima banka SK3056000000005474209001

      Prosíme do poznámky uviesť meno, priezvisko dieťaťa a text - tábor, alebo v hotovosti v čase tréningov, ktoré sú uverejnené  na FB na webe  www.pohybovna.sk

      možno zaplatiť osobne po dohode na mobil 0905 646 242 - Lucia Pálková, registrácia.

      Po prihlásení, musí byť celý poplatok alebo 50% zo sumy uhradený do 7 dní. V prípade platby na polovicu, musí byť zvyšných 50 % platby doplatených najneskôr do 20.5.2019. Pri prihlásení po tomto dátume je potrebné uhradiť celú platbu do 5 dní.

      V cene je zahrnuté:

      - strava- pondelok, utorok – 3x denne- streda – 4x denne- štvrtok, piatok 5x denne (celodenná strava zabezpečená)- tréningy v areáli školy aj mimo nej (telocvična, octago park, parkour park...)- vstup a tréning v prvej hale pre adrenalínové športy - Hangair (Bratislava)- cestovné: Bratislava – mestská doprava, Kamenný Mlyn – linkový autobus- prespanie 2 noci na Kamennom Mlyne + vstup do areálu s bazénom- tričko POHYBOVŇA – limitovaná táborová edícia- fotografie,video

      V PRÍPADE OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

      S pozdravom, Lucia Pálková - registrácia, 0905 646 242

     • Pozvánka do Radošinského naivného divadla

     • Pozývame rodičov, študentov, priateľov školy na mimoriadne úspešné a hodnotné divadelné predstavenie „Malý veľký muž“ o M.R. Štefánikovi, ktoré sa koná v utorok 4. júna o 19.00 v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave.

      Cena: 20 € lístok + 4 € autobus (odchod autobusu je o 17.45 od Sl. Sporiteľne)

      Po registrácií:

      Je potrebné rezervované lístky uhradiť do 7 pracovných dní od uskutočnenia rezervácie. Lístky je možné uhradiť a vyzdvihnúť na vrátnici školy každý pracovný deň v čase od 7:00 do 18:00. V prípade, že si lístky nevyzdvihnete, Vaša rezervácia bude automaticky zrušená. 

      Prihlasovanie je možné cez elektronický formulár

         https://forms.gle/oRdA4D86mAtWRSwcA

      Viac o predstavení na  http://rnd.sk/wordpress/?page_id=6416

       

      Kontaktná osoba v prípade otázok:

      Ľubomíra Chachulová

      email: chachulova.lubomira@csmalacky.sk

      Tešíme sa na Vás.

       

     • Mobilné planetárium

     • Žiaci 3., 4. a 5. ročníka našej školy dnes zažili netradičnú a zábavnú hodinu prírodovedy, vlastivedy a biológie. 30. mája sa telocvičňa zmenila na malé planetárium s nafukovacou kupolou, kde mali možnosť žiaci vidieť výukový program Nanokam, Let na Mesiac, Neuveriteľný vesmír a Vesmír očami detí. Zaujímavou filmovou projekciou a metódou kladenia otázok sa žiaci oboznámili so Slnečnou sústavou a pozorovateľným vesmírom, pootvorili dvierka do mikrokosmu a navyše sme pri projekcii hviezdnej 3D oblohy mohli pohodlne ležať.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“