• Džungľa v Luduse

     • Kto by nepoznal chlapca menom Mauglí! Dielo z pera Rudyara Kiplinga rozpráva príbeh ľudského mláďaťa, ktoré vychovala džungľa. Jeho originálne spracovanie sme mali možnosť vzhliadnuť v sobotu 17. novembra 2018 v rámci projektu Noc divadiel v divadle Ludus. Počas voľného sviatočného dňa sme sa tam vybrali so žiakmi 6. a 8. ročníka.

      Prečo opäť Ludus? „Ludusáci“ sa orientujú na súčasné a pôvodné hry s témou dospievania, hľadania a nachádzania seba samého, svojich hodnôt a v neposlednom rade i prežívania ľudských radostí i starostí. Vždy sa diela dokážu chopiť hravo, o čom svedčí i samotný názov divadla, keďže slovo ludus (z lat.) znamená hra, škola, ihrisko.

                  Okrem príťažlivej divadelnej scény, estetiky, pohybovej akrobacie či rytmických hudobných nástrojov  sme boli konfrontovaní s morálnymi a životnými postojmi a princípmi, ktoré sformuloval vo svojom diele samotný autor, a síce, že lov má byť pre  človeka spôsobom zabezpečenia potravy, nie  zábavy, či posolstvo, že všetci pochádzame z jednej krvi.  Pred 120 rokmi ani len netušil, ako často budú tieto pravdy prekrúcané, ako často budú zabudnuté...

                  V príjemnej atmosfére priestorov štúdia L+S, kde momentálne divadlo Ludus hosťuje, mali žiaci možnosť vidieť plejádu detských hercov, ktorých tváre sú im známe napríklad aj z televíznej obrazovky. Čaro divadelných dosiek to však nedokáže nahradiť, o čom svedčili spokojné, ba priam nadšené ohlasy našich žiakov po ceste domov z predstavenia.

     • Čítanie s pánom Mrkvičkom

     • Viete čítať knihu tak, že sa pri nej aj schuti zasmejete? O takomto netradičnom spôsobe čítania sa v utorok 27. 11. 2018 presvedčili  žiaci tretieho, piateho a šiesteho ročníka prostredníctvom pána Tibora Hujdiča, ktorý vystupuje pod pseudonymom pán Mrkvička. Kto je vlastne pán Mrkvička? Pán Mrkvička je autorom relácie o kvalitných knihách pre deti a mládež „Detská knižnica“ donedávna vysielanej v Slovenskom rozhlase. Zároveň je asi najväčší slovenský propagátor detského čítania. Môžete ho stretnúť v školách, ale aj na rôznych podujatiach, kde rozpráva o tom, prečo je čítanie dôležité a aké je úžasné, ak preň nadchnete malého človiečika.

      Cieľom akcie Čítanie s Mrkvičkom bolo spropagovať medzi žiakmi kvalitnú detskú literatúru, prebudiť a podporiť v deťoch záujem o čítanie, snahu hľadať v literárnom diele či v jeho hrdinovi krásu, zmysluplné, morálne posolstvo.

      Deti nadšene počúvali a spontánne reagovali na vybrané úryvky z kníh rôznych autorov. Piataci pri čítaní ukážok „využívali“ intuíciu. Pred samotným čítaním si žiaci prezreli knihy, ktoré si pán Hujdič so sebou do školy priniesol. Po prečítaní ukážok ich úlohou bolo priradiť úryvok ku knihe. Pre žiakov šiesteho ročníka vybral aktivitu „O pravde a lži“. Prečo ľudia klamú? Je rozdiel medzi nevinnou a úmyselnou lžou? Je jednoduché alebo zložité spoznať pravdu? Môže byť pravda horšia ako lož? Na tieto otázky museli žiaci odpovedať po prečítaní úryvku z knihy Sedem minút po polnoci od spisovateľa Patrika Nessa, ktorý získal v Británii v roku 2011 a 2012 (dvakrát po sebe) cenu za najlepšiu knihu pre deti a mládež.

      Pán Mrkvička zaujímavou formou čítania príbehu dokázal deti vtiahnuť do deja. Pri čítaní kníh akoby hral divadlo -  chvíľu bol jedným z hrdinov príbehu, vzápätí tajomným rozprávačom deja, menil hlasy, čím dokázal vyvolať napäté situácie. V najnapínavejšej chvíli pán Mrkvička čítanie ukončil, tým vyvolal u žiakov záujem knihu si prečítať. Dramatizované čítanie sa páčilo aj žiakom prvého stupňa. „Ako sa príbeh skončí?“ bola aktivita tretiakov po prečítaní úryvku z knihy Operácia Orech a iné dedkoviny od slovenskej spisovateľky Andrey Gregušovej. Žiaci sa v  skupinách podľa vlastnej fantázie pokúsili príbeh dokončiť. Bolo zaujímavé počúvať rozdielnosť záveru príbehu v podaní jednotlivých skupín. To je dôvod prečítať si knihu a zistiť, ktorá skupina bola najbližšie k pravde.

      Na záver pán Mrkvička žiakom predstavil ďalšie zaujímavé knihy dostupné v knižniciach či v kníhkupectvách.

      A aké sú reakcie žiakov na čítanie s pánom Mrkvičkom?

      Mne sa to veľmi páčilo. Dokonca som si jednu knihu vybrala na Vianoce. Rozhodla som sa kúpiť knihy ako vianočný darček pre mojich najbližších“ (Lenka Kozelková, 5. C).

      Piata hodina bola úžasná. Pán Hujdič nám predstavil pár zaujímavých kníh. Veľmi ma zaujala kniha Sedem minút po polnoci a aktivity, ktoré sme robili“ (Liliana Fűrstová, 6. A).

      Pán Hujdič ma motivoval k tomu, aby som viac čítala, lebo tie knihy boli skvelé. Ani neviem, prečo vlastne nečítam. Už viem, čo chcem pod stromček“ (Karin Klamová, 6. A).

      Mne sa to veľmi páčilo. Som rada, že sa nájdu takí ľudia, ktorí motivujú deti, aby čítali. Včera som si požičala z knižnice Sedem minút po polnoci a je naozaj super“ (Kristína Lišková, 5. C).

      Bohužiaľ, boli aj reakcie typu: „Mne sa to nepáčilo, lebo nerád čítam.“ „ Bola to nuda, lebo ja čítam iné knihy.“ „ Mňa viacej bavia hry na počítači. Mňa knihy nebavia, radšej pozerám telku.“

      Teší nás, že väčšinu z nás knihy ešte stále „bavia“ a možno časom  čaro čítania objavia aj ďalší naši kamaráti. Možno keď pôjdu okolo kníhkupectvá alebo knižnice, spomenú si na pána Mrkvičku, vstúpia dnu a ...

      Kniha sa stane ich novým verným kamarátom.

     • 1. miesto v kraji pre gymnzistov v súťaži Digitálna škola

     • Od 12. 11. – 16. 11. sa študenti gymnázia zapojili do celoslovenského projektu ČSOB Digitálna škola, kde si overovali svoje znalosti z internetovej bezpečnosti („ako surfovať a nenechať sa hacknúť“).Naši študenti sa z pomedzi zapojených škôl umiestnili na 10. mieste, pričom v rámci nášho kraja vyhrali 1. miesto. Gratulujeme.

      Výsledky si môžete pozrieť na:

      https://digitalnaskola.online/

     • Súťaž iBobor - vyhodnotenie

     • Od roku 2004 funguje informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Tento rok sa aj naši žiaci zapojili do súťaže a máme 58 úspešných riešiteľov rôznorodých logických a informatických úloh. Ďakujeme všetkým odvážlivcom, myslíme, že v takej  obrovskej konkurencii, 77 928 súťažiacich, sú to vynikajúce výsledky.

      Úspešným riešiteľom gratulujeme, zoznam nájdete v priloženom dokumente.

      Úspešný je však i každý z  riešiteľov súťaže, ktorý sa so záujmom zúčastnil informatického zápolenia. Veríme, že sa vám súťaž páčila.

      iBobor-vysledky.pdf

       

     • Ďalší úspech Samuela Vrláka

     • Po úspešnej reprezentácii v celoslovenskom kole Hviezdoslavov Kubín v predošlých rokoch nás Samuel Vrlák, žiak ôsmej triedy, opätovne úspešne reprezentoval v ďalšej recitačnej súťaži Návraty poézie Andreja Sládkoviča.

      Po víťazstve v krajskom kole v Bratislave postúpil do celoslovenskej súťaže, ktorá prebiehala 19. 11. 2018 v pôsobisku Andeja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Súťaž v prednese poézie sa konala pod záštitou  šéfredaktorky Márie Rehákovej, generálnej riaditeľky a organizátorky súťaže. Do poroty na celoslovenskom finále zasadli slovenské spisovateľky Ivana Havranová a Adriana Macháčová, recitátor a odborný garant súťaže Juraj Sarvaš,  speváčka Sisa Sklovská, šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková, zástupkyňa šéfredaktorky Katarína Hanzelová, historik Vladimír Sklenka, vedúca oddelenia kultúry MsÚ Banská Bystrica Alena Káanová a slovenský spisovateľ Ondrej Kalamár.

      Po niekoľkohodinovom recitačnom maratóne porota napokon vybrala víťazov v jednotlivých kategóriách. Na tretí stupeň víťazov v 2. kategórii  odborná porota vybrala žiaka našej školy, výborného recitátora, herca i žiaka Samuela Vrláka.

      Samko, blahoželáme, ďakujeme a tešíme sa z tvojho úspechu!

     • Bavíme deti športom

     • V stredu 28.11. sme sa zúčastnili ďalšej športovej akcie určenej pre školy v rámci Bratislavy ako aj Bratislavského samosprávneho kraja. Súťaž bola určená pre žiakov a žiačky 3 ročníka, osobitne pre tých, ktorí majú radi atletiku. V športovej hale Elán sa stretlo 21 škôl,  ktoré radi súťažia a bavia sa športovaním. Pre deti boli pripravené akčné disciplíny ako formula – prekážkový beh s kotúľom, skokanská štafeta, hod na presnosť, hod do diaľky, prekážkový beh a tiež štafetový beh. Vybrali sme deti, ktoré sú pohybovo zdatné, aj keď nemajú priamo atletické zameranie. Ich nadšenie a radosť boli hnacím motorom v každej disciplíne. Ukázali, že sú veľmi šikovné a v celkovom zhodnotení sa zaradili na pekné 10. miesto. Účastnícka medaila, ktorú všetky deti v závere dostali, bola krásnou bodkou a zároveň spomienkou na jeden super, športom naplnený deň.

     • So žiakmi VII.C sme si vyskúšali rezbárske remeslo

     • V rámci vyučovania techniky sme navštívili MCK, kde na nás čakala pani rezbárka, ktorá nám stručne predstavila rezbárstvo. Žiaci si mohli v malých skupinkách vyskúšať opracovanie mäkkého lipového dreva, pílenie, brúsenie rašpľou, brúsnymi papiermi a rytie do dreva, niektorí i morenie.

       S ich výtvormi sa budete mať možnosť stretnúť na Dni rodiny. Myslíme, že sa Vám budú páčiť. 

     • Spoločenskovedný seminár s prokurátorom

     • Včera, dňa 27.11., sme zažili trochu iný spoločenskovedný seminár ako obyčajne. Naším hosťom bol JUDr. Radovan Blažek z Okresnej prokuratúry v Malackách, kde pracuje ako prokurátor a na Komenského Univerzite na Katedre trestného práva pôsobí ako pedagóg.

      Problematiku trestného práva nám sprostredkoval veľmi živo a zo života, celkom inak, ako z učebnice. Veľmi kriticky nám porozprával o práci polície, prokuratúry a súdov a hlavne o tom, ako dokážu médiá pracovať s týmito informáciami a častokrát skreslene o tom písať. Pani profesorka Zajačková mu poďakovala a požiadala ho o pomoc a spoluprácu aj v prípade, keď si študenti vyberú tento študijný odbor. Už len dobre zmaturovať!

     • Mini-Erasmus 2018

     • V tomto školskom roku 2018/2019 sa konal projekt v dňoch 18.11 – 21.11.2018. Z našej školy bol schválený Mini-Erasmus pre 8 študentov.

      Byť či nebyť vysokoškolákom a ak áno, tak na ktorej vysokej škole?

      Toto sú otázky, ktoré sprevádzajú každého stredoškoláka na ceste za jeho budúcim povolaním. Vďaka programu Mini-Erasmus sme sa mohli počas štyroch dní vžiť do kože vysokoškolského študenta. My ôsmi študenti Gymnázia sv. Františka Assiského sme vzali svoju budúcnosť pevne do rúk a stali sme sa súčasťou vysokej školy, ktorú sme si zvolili ešte pred samotným konaním Mini Erasmu.

      Aké školy sme navštívili ?

      Prírodovedecká fakulta UK BA - Katedra Biológie

      Ekonomická univerzita v Bratislave – obchodná fakulta

      Vysoká škola manažmentu v Bratislave CityU

      Filozofická fakulta UK BA – Katedra slovenského jazyka, vedy o človeku a spoločnosti

      Fakulta elektrotechniky a informatiky STUBA

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=392#gallery/392https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=392#gallery/392

     • V stolnom tenise sa nám nedarilo ako sme boli zvyknutí

     • Každoročne koniec novembra v športových súťažiach patrí stolnému tenisu. V tomto olympijskom športe naša škola postúpila viackrát až na majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok ZŠ ako aj žiačok stredných škôl. Rok 2018 nepatril k týmto úspešným. Napriek tomu že sa naši reprezentanti v zložení Dobrovodský, Martinkovič, Bevilaqua a Peceň sa maximálne snažili na majstrovstvách okresu v Malackách sa nedostali  do boja o medaile. Dievčatá v zložení Polakovičová, Kordošová a Osadská získali bronzové medaile.  Podobne aj družstvo chlapcov gymnázia v zložení Trenčanský, Havlík a  Štora  na okresných majstrovstvách v Sološnici získali tretie miesto.  Športovcom za reprezentáciu školy ďakujeme. Lipták

     • Štvrtáci na besede so spisovateľkou

     • V stredu 14. 11. 2018 sme prežili krásny čas v knižnici na besede so spisovateľkou Kristínou Baluchovou, ktorá nám predstavila svoju novú knihu Kapitán Padák a lietajúce auto. Keďže sme hlavnú postavu, pilota Daniela, poznali z hodín čítania, potešila nás postavička kapitána a skutočná čiapka pilota. Pani spisovateľka nám porozprávala o svojich zážitkoch z lietania, pretože sama pracovala istý čas ako letuška. Úryvok z knižky nám prečítal spolužiak Riško Stano, ale i samotná spisovateľka. Súčasťou besedy bolo aj nespočetné množstvo zvedavých otázok, na ktoré nám pani spisovateľka zaujímavo odpovedala. Z besedy sme odchádzali s novými zážitkami, niektorí dokonca s knihou, vlastnoručne podpísanou samotnou spisovateľkou.

       

      Štvrtáci a pani učiteľka Erdélyiová   

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/388

     • Ďakujeme Elle Jung za vynikajúcu reprezentáciu školy

     • Ella Jung, žiačka I.B triedy, získala na majstrovstvách sveta detí a mládeže, ktoré sa konali 11.- 17. novembra  vo Fujairah (Spojené arabské emiráty) v kategórii Dolphin deti 6.-7. rokov  dve bronzové medaily: v slalome (jazda na gumenom motorovom člne) a kombinácii slalomu a manévringu.
      Slovensko reprezentovalo 6 športovcov a z toho traja z Malaciek : Ella a Šimon Jung, Erik Šíra.

      Srdečne blahoželáme.

     • Imatrikulácia prváčikov ZŠ

     • My sme smelí prváci, múdre hlávky máme,

      s písmenkami, číslami do boja sa dáme.

      Čítania sa nebojíme, s počtami si poradíme,

      všetko sa nám podarí, keď si zaspievame!

      Prváci z áčky, béčky aj céčky sa s nadšeným očakávaním nahrnuli do spoločenskej miestnosti, kde už netrpezlivo čakali hrdí rodičia. 8. november bol totiž dňom imatrikulácie našich najmenších žiakov. Po úvodnom vtipnom a sviežom programe deviatakov sa prváci predstavili so svojimi spevácko-tanečnými číslami. Nasledovalo slávnostné pasovanie dreveným mečom väčším než deti samy. So šerpou cez plece a pamätným listom v rukách sa stali oficiálne členmi školskej party. 

      Ďakujeme našim deviatakom, pani učiteľkám, rodičom i všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu krásnej slávnosti. 

      Milí prváci, vitajte medzi nami!

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/385

     • Noc spoločenských hier s Klubom Bosco

     • Minulý víkend bolo v ŠKD rušno. Staršie deti z Klubu BOSCO sa spolu stretli, aby strávili spoločný čas. Akciu sme začali tak, ako sa na zverencov Dona Bosca patrí – na sv.omši v miestnom kostole. Po nej sme mali pútavú prehliadku kostolných krýpt, ktorá sa niesla vo večerných hodinách v zvláštnej a dobrodružnej atmosfére. Pred nočným kinom si deti spolu zahrali obľúbené spoločenské hry, ktoré si mali priniesť a naučiť ich svojich kamarátov. V nočnom kine sme si pozreli zaujímavý film podľa skutočnej udalosti, ktorý nás utvrdil v tom, že Nebo nie je výmysel. V sobotné ráno sme začali tvorivými dielňami, kde sme si štyrmi technikami zdobili naše tričká zaujímavými motívmi práve fičiaceho parkouru, Vianoc a rozmanitých nápisov a zvierat. Deti boli pri výrobe tričiek také zapálené, že sme si akciu predĺžili a dokonca sme nestihli ani hru, ktorú nám animátori pripravili. Snáď nabudúce, lebo deti sa už v pondelok dopytovali novej prespávačky J

      https://cirkevnaskola.rajce.idnes.cz/Noc_spolocenskych_hier/

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“