• Ozveny z púte Malacky - Šaštín

     • Prekrásne slnečné počasie a podmanivo pestrofarebná príroda zdobili ďalší ročník pešej púte školského spoločenstva do Šaštína, ktorá sa konala v sobotu 13. októbra 2018. Historicky rekordná účasť 49 pútnikov v zastúpení všetkých vekových kategórií, od tých najskúsenejších s mnohými absolvovanými ročníkmi tejto púte až po benjamínku Evičku Trnkovú z 2.B našej cirkevnej školy, sa popasovala s dĺžkou trate 31km vedúcou cez malebné zákutia Záhoria. Úlohy turistického vodcu sa výborne zhostil šiestak Števko Šišan, ktorý  výborne zúročil znalosť terénu z predchádzajúcich ročníkov. Števko zastupoval rodinu s najpočetnejším zastúpením – štyrmi členmi (rovnako štyria boli aj Trnkovci). Výborné organizačné schopnosti preukázali aj šiestačky Lucka, Natálka a Anička, ktoré bravúrne zvládli zapisovanie polievkového menučka – SV, DB, ČM.

      Naša púť bolo tradične obohatená nielen tromi občerstvovacími zastávkami, ale aj zastávkami pri Božích mukách, ktoré sú živými symbolmi viery našich predkov, ku ktorej sa s vďačnosťou hlásime. Krátka modlitba pri každej muke a požehnanie pána kaplána Janka boli sviežimi dúškami pri našom putovaní. Upriamovali našu pozornosť na to, že každé naše kráčanie po ceste sprevádzajú stopy Božej prítomnosti, ktorá povzbudzuje a posilňuje toto kráčanie. Aj keď unavení, ale šťastní sme všetci prišli do cieľa našej cesty – do národnej svätyne, Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tu nás čakalo milé privítanie nielen miestnymi pavlínmi, ale aj svadobčanmi, ktorí práve dokončili sobášny obrad. Neminuli nás teda sladké koláče, šikovnejších ani štamprlík slivovice. J

      Záverečná svätá omša v Bazilike, ktorú celebroval p. kaplán, bola nádherným vyvrcholením krásneho dňa. Tak ako zaznelo v homílii, naša púť nám pripomenula vedomie dôležitosti  toho, že naše kráčanie do neba je ľahšie a istejšie spolu s našou Matkou. Ďakujeme všetkým účastníkom púte za spoločenstvo a skvelú atmosféru! Uvidíme sa čoskoro pri ďalšom putovaní...

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/374

     • Sviečka za nenarodené deti

     • Od 25. októbra do 16. novembra 2018 sa naša škola zapája do kampane "Sviečka za nenarodené deti" - ide o projekt organizácie Fórum života, ktorej cieľom je  - pri príležitosti Spomienky na zomrelých (2. november) - spomenúť si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pre umelom alebo spontánnom potrate.

      Do kampane sa zapojíme v troch rozmeroch:

      1. Duchovný rozmer - modlitbou za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti; za tých, ktorí zvažujú, či si ponechajú svoje nenarodené dieťa a za tých, ktorí sa podieľajú na vykonávaní potratov.

      2. Vzdelávací rozmer - bude zameraný na osvetu v súvislosti s ochranou života od počatia (osobitne na hodinách náboženstva)

      3. Praktický rozmer - v znamení finančnej podpory pro-life a pro-family aktivít a projektov Fóra života, a to zakúpením plastovej sviečky v hodnote 1 €! Sviečka sa bude predávať na vrátnici školy.

      Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme!

     • Pani Martuška, gratulujeme!

     • Sú nezabudnuteľné okamihy, udalosti, ľudia. K tým nezabudnuteľným ľuďom v živote našej cirkevnej školy nepochybne patrila učiteľka a kolegyňa pani Marta Valkovičová. Excelentná pedagogička s výborným prístupom k práci. Vynikajúca slovenčinárka, ktorej kvality ocenila aj širšia odborná obec (o. i. je spoluautorkou Cvičebnice pre testovanie deviatakov zo SJL, ktorá vyšla vo vydavateľstve Taktik). Neúnavná a invenčná (na portáli www.zborovna.sk má publikovaných množstvo učebných materiálov, za čo bola viackrát ocenená ako Krajská učiteľka mesiaca). Húževnatá a zapálená hudobníčka (jej hudobníckej skrine či „posvätného“ klavíra sa nebolo možné dotknúť inak ako jemne a s citom). Svojrázny a nenapodobniteľný rečnícky prejav, verbálny i neverbálny („svoje" vedia jej žiaci i my kolegovia zo zborovne). J Človek s dušou a rešpektom.

      Pre toto všetko, ale aj to ostatné, neopísateľné a slovom neuchopiteľné, milá pani Martuška, sme vďační, že sa Vám dostalo nevšednej pocty i zo strany katolíckej Cirkvi. Ocenenie za dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva, ktoré ste v podobe vzácnej plakety sv. Cyrila a Metoda prevzali z rúk otca biskupa Mareka Forgáča 11. októbra v Poprade, si právom zaslúžite. Pridávame sa ku gratulantom a ďakujeme!

      Daniel Masarovič    

     • NOC S DONOM BOSCOM

     • V piatok 12.októbra bolo v noci na školskom dvore i v ŠKD veruže rušno. Tí najmenší z Klubíku BOSCO v hojnom zastúpení malých prváčikov si vyskúšali, aké je to stráviť noc na území školy. Naším cieľom bolo nielen to, aby sa deti navzájom spoznali, ale aby spoznali aj osobu charizmatického kňaza Dona BOSCA, ktorého meno náš krúžok nesie a ktorého príklad chceme nasledovať. Prespávačku sme odštartovali na večernej svätej omši v miestnom kostole. Po svätej omši nás čakala opekačka, ale aj zaujímavé spoločné hry, kde sme sa bližšie spoznávali. Vrcholom večera bolo nočné hľadanie pokladu. Predtým ale naše deti museli prejsť niekoľkými stanovišťami s rôznorodými úlohami, ktoré si pre nás pripravili mladí z farnosti, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať. Bolo krásne sledovať, ako sa starší druháci ujali svojej úlohy ochrancov a držali patronát s veľkou dávkou pozornosti nad najmenšími členmi nášho školského spoločenstva. Deň sme ukončili nočným kinom, ktoré sme si vychutnali v teplučkých spacáčikoch pri sledovaní filmu o živote nášho patróna Dona BOSCA. Skoro ráno deti zobudili kostolné zvony a po chutných raňajkách sme zaútočili na školský dvor, kde nás okrem slniečka čakala aj výborná hra. Deti pri nej museli vydať nielen fyzický výkon, ale aj rozmýšľať. Na poludnie si naše šťastné a neustále energiou sršiace deti (neviem, kde sa to v nich berie J) vyzdvihli rodičia. Nedá mi nepoďakovať sa manželom Copollovcom, Tomášovi Tedlovi, pani uč. Fedorovej a p.vych. Karmelke, ktorých nám „neplánovane“ poslala sama Prozreteľnosť a výrazne nám pomohli s celým priebehom. Aj vďaka nim a vďaka disciplinovanosti a radosti zúčastnených detí sme spoločne prežili krásne chvíle. 

      foto: https://cirkevnaskola.rajce.idnes.cz/Noc_s_Donom_Boscom/

     • Bratislava – centrum vzdelanosti a kultúry

     • Bratislava 9. 10. 2018 - Študenti Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie do nášho hlavného mesta – Bratislavy. Navštívili sme najväčšiu knižnicu na Slovensku, ktorú využívajú najmä študenti vysokých škôl – Univerzitnú knižnicu a dozvedeli sme sa mnohé veci o pamiatkach Starého mesta, ktoré často Slováci prehliadajú.

      Univerzitná knižnica v Bratislave je domovom viac ako dvoch miliónov kníh, časopisov, novín, či starých rukopisov. Svoj domov tu má najmä slovenská literatúra, nová, ale i stará, no nachádzajú sa tu knihy aj z bývalého Československa i cudzojazyčné knihy z Veľkej Británie, USA a Rakúska. Celá knižnica disponuje najnovšími technologickými prostriedkami – počítačmi, skenermi, online databázami, webovými stránkami, ktoré nesmierne zjednodušujú hľadanie a vypožičiavanie literatúry v modernej dobe, v ktorej sa kladie veľký dôraz na technické vybavenie. Veľmi žiadané e-knihy by sa mali dostať do knižnice už čoskoro, knižnica však najprv musí vyriešiť právne problémy, ktoré táto moderná forma literatúry prináša so sebou. Knižnica je voľne dostupná, pred prvým vstupom sa treba registrovať a uhradiť poplatok, ktorý je pre študentov 3 eurá na rok. Väčšinu literatúry je možné si požičiať domov, obmedzenia sú len pri niektorých typoch literatúry. Netreba sa však báť, všetky otázky či problémy vám pomôže vyriešiť pripravený personál, ktorý sa nachádza v celom priestore knižnice. Hlavná časť knižnice sa nachádza na Ventúrskej ulici v Bratislave v bývalom kláštore klarisiek a paláci Leopolda de Pauliho, ďalšia budova, ktorá tvorí knižnicu – budova Uhorskej kráľovskej komory, kde predniesol svoju slávnu reč Ľudovít Štúr, sa nachádza na Michalskej ulici a knižnici patria aj ďalšie objekty po celej Bratislave, v ktorých sa nachádzajú sklady.

      Z Univerzitnej knižnice sme sa presunuli k Michalskej bráne. Je to posledná zachovaná brána v Bratislave z pôvodných štyroch. Aj preto patrí k najvýznamnejším historickým pamiatkam v Starom Meste. Meno dostala podľa osady a Kostola sv. Michala, ktoré stáli kedysi na predmestí Bratislavy. Ďalej sme navštívili Hlavné námestie, na ktorom sa nachádza jedna z najstarších historických pamiatok v Bratislave – Stará radnica. Tento komplex budov, z ktorých najstaršia bola veža, bol pôvodne postavený v gotickom štýle. Celý komplex bol viackrát prestavaný a zrekonštruovaný. Veža je známa najmä guľou, ktorú vystrelili Napoleonoví vojaci a ktorá je dodnes zaseknutá v stene veže. Najnovšia časť radnice je neogotická, postavená v roku 1912. Z Hlavného námestia sme sa presunuli na Hviezdoslavovo. Na tomto námestí sa nachádza veľa známych historických pamiatok. Hotel Carlton, známy najmä vďaka Sviečkovej manifestácii, ktorej potlačenie sledovali a dirigovali politici práve z balkóna tohto hotela. Nachádza sa tu aj stará budova Slovenského národného divadla,     ktorá bola postavená ešte v roku 1886. Národná kultúrna pamiatka, ktorá patrí medzi novorenesančné stavby, je známa aj bustami svetových osobností ako Shakespeare, Goethe, Liszt, Katona a Mozart. Slovenské národné divadlo sídli od roku 2007 aj v novej budove SND na Pribinovej ulici. Kúsok od starej budovy SND sa nachádza Reduta. Táto bohato ornamentmi zdobená budova, postavená v novobarokovom štýle, je dnes sídlom Slovenskej filharmónie. Z Hviezdoslavovho námestia sme sa pobrali k Dómu sv. Martina, ktorého veža s korunou sv. Štefana sa týči nad Starým mestom. Katedrála, v ktorej dnes sídli slovenský arcibiskup Stanislav Zvolenský, bola v dobách habsburskej monarchie a Rakúsko-Uhorska využívaná na korunováciu uhorských panovníkov. Katedrála bola mnohokrát prestavaná a je veľmi bohatá na výzdobu. V presbytériu sa nachádza obrovský gotický oltár. Známa je aj bohato zdobená kaplnka sv. Jána Almužníka a kaplnka sv. Anny. Pod Dómom sa nachádzajú rozsiahle krypty. Od Dómu sv. Martina sme sa pobrali ku komplexu budov, v ktorých bola v roku 1465 prvá univerzita na území Slovenska – Academia Istropolitana. Založil a financoval ju uhorský panovník Matej Korvín. Po jeho smrti Academia Istropolitana zanikla, dnes v komplexe budov sídli Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení. Z ulíc Starého Mesta sme vyšliapali k Bratislavskému hradu. Najznámejšia bratislavská pamiatka a jeden z najznámejších symbolov Slovenska bola niekoľkokrát zrekonštruovaná. Hrad svoje najslávnejšie obdobie zažil   za vlády Márie Terézie, ktorá mala Bratislavu a Bratislavský hrad veľmi rada. V súčasnosti sa Bratislavský hrad využíva najmä na reprezentačné a štátne účely. Pod hradom sme sa ešte zastavili pod Mostom SNP. Tento most je známy najmä reštauráciou UFO, ktorá sa nachádza na hlavici pylónu. Most SNP je od roku 2018 národnou kultúrnou pamiatkou.

      Mnoho Slovákov nevie, čo všetko naše hlavné mesto ponúka. Preto je dôležité zaujímať sa  o históriu, preto bolo objavovanie Bratislavy zaujímavou skúsenosťou.

                                                                                                                                                      Juraj Hušek  I. G

       

     • Tvorivé dielne v ŠKD

     • 9.10.2018 sme sa poobede vybrali s deťmi zo IV. oddelenia ŠKD do MCK, kde sme boli pozvaní na Tvorivé dielne s pani Čtverákovou. Pre deti to bol zážitok, pretože si mohli vyrábať z hliny vlastné umelecké výtvory, ktoré po vypálení v peci budú domaľovávať priamo v ateliéri pani Čtverákovej.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/372

     • Prosba o podporu našej školy formou mailového hlasovania v projekte Nový level

     • Drahí rodičia, kolegovia, žiaci, priatelia,

      obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou mailového hlasovania v projekte Nový level.

      Projekt je možné podporiť jednoduchým elektronickým hlasovaním na

      https://nanovylevel.sk/

      do 31. decembra 2018 prostredníctvom hlasovacieho formuláru, v rámci ktorého uvediete svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a zároveň vyslovíte súhlas s podmienkami súťaže. Každý hlasujúci môže prostredníctvom 1 e-mailovej adresy odovzdať iba 1 hlas. Hlasovať môžu všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) prostredníctvom hlasovacieho formulára.

      Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: MB TECH BB s.r.o.

      Naša škola touto cestou  môže získať kompletné vybavenie počítačovej učebne s revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí, spolu v hodnote 7000 € alebo niektoré iné výhry v podobe technickej podpory.  Tí, ktorí sa zúčastnia hlasovania budú automaticky zaradení do žrebovania o vecné ceny.

      Váš jednoduchý úkon nám uľahčí zložité cesty k finančným zdrojom. 

      Nepochybujeme, že Vám, tak ako nám, záleží na kvalitných podmienkach výuky, tak sa do toho spolu dajme 😀.

     • Hovorili sme o jedle - o tukoch

     • Tento rok bol projektový deň Hovorme o jedle zameraný na zdravé tuky a pohyb. Deti o tomto dni napísali: „Projektový deň v škole bol super J Ochutnávali sme rôzne oleje a dokonca sme si vyrábali aj chutné domáce maslo. Vonku sme spaľovali tuky. Robili sme ťažké cvičenia.“ (žiačky IV.A.)

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/375

     • Pozvánka

     • BSK vás pozýva na Deň Euróspkej spolupráce, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 13.10.2018 od 15.00 h pri Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi a ktorú organizuje Interact a Bratislavský samosprávny kraj.

      Podujatie je určené v prvej časti pre mladšiu generáciu (muzikál, bábkové divadlo, jazda na koni, vzlety balónom, rozprávková cesta...). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyvesili na nástenke vo Vašej škole plagát s touto akciou (v prílohe e-mailu). Ak viete napísať rodičom na slovníčkov, uverejniť oznam na web stránke, poslať rodičom e-mail, budeme Vám vďačný.  Celé podujatie je ZADARMO vrátane všetkých atrakcií.

     • Zabudnuté veci v škole

     • Za vyzdvihnutie zabudnutej/stratenej veci je zodpovedný výhradne daný žiak. Všetky nájdené veci v škole sú sústredené v zbernom boxe vo výklenku pri jedálni. Žiak si môže svoju stratenú vec (desiatnik, úbor, oblečenie, obuv...) pohľadať v tomto boxe v priebehu mesiaca. Na začiatku nového mesiaca je zberná nádoba vyprázdnená a nájdené veci z minulého mesiaca sú odstránené a môžu byť poskytnuté napr. na charitatívnu zbierku.

     • 1. disciplína ekoprogramu Recykláčik: ZBER STARÝCH MOBILOV

     • Víťazi športového dňa gymnazistov o pohár riaditeľa školy - IV.G

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“