• Začiatok školského roku 2018/2019

     • Milí naši žiaci, vážení rodičia a priatelia,

      s radostným očakávaním Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 a bude prebiehať nasledovne:

      Žiaci I. stupňa ZŠ sa stretávajú o 8:00 v kostole, kde prebehne úvodná pobožnosť a otvorenie školského roku. Potom sa žiaci spolu s tr. učiteľkami presunú do tried a budú mať triednicku hodinu s úvodnými organizačnými pokynmi. Koniec bude približne o 10:00.

      Žiaci II. stupňa ZŠ a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 hod. v svojich kmeňových triedach. Začínajú triednickou hodinou s úvodnými organizačnými pokynmi. O 9:00 sa žiaci zúčastnia slávnostnej sv. omše v kostole, po ktorej prebehne otvorenie nového šk. roku. Noví žiaci 2. stupňa sa sústredia pred centrálnou zborovňou ( vedľa riaditeľne) kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

      Rozmiestnenie tried v novom školskom roku:

      I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.C: zelená chodba I.stupňa

      VIII.A, IX.A : žltá hodba pri centrálnej zborovni

      IV.A, IV.B, V.A, V.B, V.C, VI.A: stará žltá chodba oproti prírodovednej učebni

      VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.B:  horná oranžová chodba

      I.G, II.G, III.G, IV.G chodba na prízemí

      Prváčikovia ZŠ:

      Prváčikov budú čakať od 7:45 na školskom dvore (pri budove Školského klubu detí) triedne p. učiteľky, s ktorými spoločne odídu do kostola. Tam sa uskutoční slávnostný začiatok nového šk. roku. Všetci prváci majú objednané sady predpisových zošitov. Ostatné zošity a pomôcky prosím nakupujte až po dohode s triednou pani učiteľkou.

      Školský klub detí:

      Zápis do školského klubu detí bude prebiehať 3. septembra 2018 v priestoroch ŠKD od 7.30 - 11.00 hod. Zápis detí 1. ročníka do ŠKD sa uskutoční v triedach po skončení úvodnej časti.

      Školská jedáleň:

      Prihlásiť žiaka na stravovanie v školskej jedálni je možné u triedneho učiteľa (v prvý školský deň) alebo v kancelárii vedúcej školskej jedálne (po prvom školskom dni). Stravovanie začína v utorok 4.9.2018. Ďalšie info k stravovaniu na https://csmalacky.edupage.org/text35/?

      Ďakujeme a všetkým želáme úspešný a radostný nástup do školy! smiley

      Spoločenstvo SpŠ

      Zoznamy tried 1. ročníka ZŠ:

      1.A  / triedna p.uč. - Mgr. Eva Kúdelová                                                

      1.Albertova Natália 

      2.Anderlitscheková Eliška 

      3.Beszédesová Barbora 

      4.Danihel Marek 

      5.Galba Ján 

      6.Hricová Melánia 

      7.Hudáčová Natália 

      8.Jacečko Matúš

      9.Jamrichová Simona 

      10.Janotková Valéria 

      11.Kaca Sofia 

      12.Kovárová Ester 

      13.Kráľovičová Sofia Anna

      14.Orechovská Sarah 

      15.Padyšáková Aneta 

      16.Parák Lukáš

      17.Poláková Michaela 

      18.Polakovič Marek

      19.Sedlák Samuel

      20.Slezáková Sandra

      21.Spál Marek Michael 

      22.Spustová Laura 

      23.Šelinga Lucas

      24.Vavrica Sebastián 

      25.Viktorín Šimon 

      26.Zemanová Iveta

       

      1.B / triedna p. uč.-  Mgr. Adela Greliková

      1.Besedová Izabel 

      2.Česnek Izabela

      3.Česnek Jakub 

      4.Hofereková Helena 

      5.Herzánová Nina

      6.Holenka Peter 

      7.Hurbanová Linda 

      8.Iser Dominik 

      9.Jankovič Adam 

      10.Jung Ella 

      11.Juricová Klaudia 

      12. Jurovatá Karolína

      13.Korčeková Terézia 

      14.Lefčíková Alexandra 

      15.Líšková Diana 

      16.Lukovič Sebastián

      17.Ropjaková Michaela 

      18.Semris Nina

      19.Suchoň Samuel Matias

      20.Šarníková Adriana 

      21.Šefčík Dominik 

      22.Ufrla Daniel 

      23.Weinrebová Aneta 

      24.Zifceac Sára 

      25.Žákovičová Aneta

       

      1.C / triedna p. uč.- Mgr. Denisa Trnková

      1.Baloghová Nikola 

      2. Binčík Martin

      3.Blanárová Magdaléna

      4.Bogdalík Michal 

      5.Drgoňová Vilma Mária 

      6.Eliášová Viktória 

      7.Farkaš Emanuel 

      8.Fürstová Rebeka 

      9.Jánošová Nina

      10.Jurkovičová Natália 

      11.Konvalina Tomáš 

      12.Kovár Filip

      13.Kučera Milan 

      14.Kunšteková Kristína 

      15.Lániková Karolína Lea 

      16.Lukovič Simon

      17.Maderová Emma 

      18.Novotný Oliver 

      19.Petrakovičová Nina

      20.Poláková Michaela 

      21.Pratáková Vanesa

      22.Soboličová Sofia 

      23.Veselý Alexander 

      24.Vozár Martin 

      25.Zajac Tomáš 

      Pomôcky, ktoré zabezpečí rodič:

      • aktovku
      • prezuvky vo vrecúšku (nie šľapky) + zvlášť prezuvky vo vrecúšku do ŠKD
      • peračník – 2 ks mäkkých ceruziek, 12 ks základných trojhranných farbičiek, gumu
      • obaly na zošity a učebnice 
      • školské dosky – z ľahšieho materiálu
      • prestieranie na desiatu
      • Pomôcky na telesnú výchovu: do podpísaného vrecúška z látky (vhodného na zavesenie) pripraviť: cvičky alebo tenisky nie s tmavou podrážkou, ponožky, tričko, teplákovú súpravu.
      • Pomôcky na výtvarnú výchovu: do podpísaného vrecúška pripraviť: pokrývku lavice (obrus), zásterku, vodové farby, nádobku na vodu, nožnice s guľatým hrotom, plastelínu.
      • Plniace pero prosíme vopred nekupovať, až po dohode s triednou pani učiteľkou!
     • Rozdelenie detí v ŠKD v šk. roku 2018/2019

     • 1.oddenie: sr. Karmelka : 2.B + 4.C-Jacečkovci, A. Kočalková, D. Babeľa, P. Leskovský

      2.oddelenie: p.vych.: Ľ.Voltemarová- 1.A + 4.C-B.Diviak, M. Ecker, A. Leško, A. Šefčíková, E. Slezáková

      3.oddelenie: p.vych.: M. Zelenková – 1.C + 4.B -T. Nemcová, H. Bertovičová, J. Vicen, A. Janotka, F. Miklušičák, B. Vidan

      4.oddelenie: p.vych.:  A.Suchá - 2.A + 4.B  -J. Halahija, J. Homza, D. Miháľová, K. Belanská, M. Vopěnka, O. Sloboda, S. Baliga

      5.oddelenie: p. vych.: B. Jacečková – 1.B

      6.oddelenie: p. vych.: M. Cabanová - 3.A + 4.A – L. Peštová, L. Palkovič

      7.oddelenie : p. vych. : I. Černá  - 3.B + 4.A –E. Zaharovs, B. Choudhury, H. Hrúzová

      6.a 7.oddelenie bude mať klub v priestoroch školy vo svojich triedach. Bližšie informácie dostanú rodičia v pondelok.

       

     • Platby v školskom roku 2018/2019

     • PLATBA STRAVNÉHO V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

      Vážení rodičia a stravníci,

      oznamujeme Vám, že v školskom roku 2018/2019 sa bude platba stravného realizovať paušálnou mesačnou platbou, vždy do 25. dňa v mesiaci vopred. Platba za september a október sa uhrádza v jednej úhrnnej platbe do 25.9.2018.

      Mesačná cena stravného:

      I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ)     –    23 € (cena obeda - 1,15€)

      II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ)        –    24 € (cena obeda – 1,21€)

      GYMNÁZIUM (1. - 4. roč.)              –   26 €  (cena obeda – 1,32€)

      Pokyny k platbe:

      Číslo účtu IBAN:                     SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:             jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky: csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:           meno a trieda žiaka – SJ

      Usmernenie:                         

      Stravovanie je možné až po zapísaní platby do systému, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Odporúčame rodičom, aby v banke zadali trvalý príkaz k 20. v mesiaci vopred, nakoľko medzibankový prevod a jeho automatizované spracovanie môže spôsobiť, že kredit sa do nášho systému nahodí v časovom oneskorení. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, stravníkovi v novom mesiaci nebude vydaný obed.

      Spôsob platby:  bankovým prevodom / trvalým príkazom  (nie poštovou poukážkou ani priamym vkladom na účet)

      Odhlasovanie z obeda:

      • Cez webovú stránku csmalacky.edupage.org
      • Pomocou mobilnej aplikácie Edupage
      • Telefonicky alebo zaslaním SMS na 0917 350 602
      • Osobne v kancelárii vedúcej ŠJ

      Odhlásiť / prihlásiť obed je možné vo vyučovací deň vopred do 14.00. Včasne neodhlásené obedy si je možné vyzdvihnúť do prinesených nádob pri výdajni stravy.

      Za každý odhlásený obed sa automaticky odpočíta zo stravného cena jedného obeda. Na konci šk. roku sa spraví vyúčtovanie a v priebehu mesiaca júl - august 2019 Vám budú preplatky vrátené.

      Všetky špecifické situácie (napr. nepravidelné stravovanie) sa riešia individuálne s vedúcou ŠJ.

      Kontakt na vedúcu školskej jedálne: p. Nina Bečárová – 0917 350 602

       

      PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

      Mesačný poplatok:             15€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

      Pokyny k platbe:

      Číslo účtu IBAN:                     SK05 5600 0000 0032 0929 0006

      Variabilný symbol:             jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky: csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:           meno a trieda žiaka – SKD

      Spôsob platby:                       bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

      Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 150€ alebo v 2. splátkach vo výške 75€ atď.)

      Termín úhrady:                      do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

      Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

      Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

      Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com

     • Obnova platnosti ISIC pri uplatňovaní zliav 2018/2019

     • Začiatok nového školského roka je už tradične spojený s obnovou platnosti preukazov ISIC/EURO26. Platnosť preukazov trvá do 30.9.2018 a pre zabezpečenie nepretržitej platnosti je najlepšie známku ISIC 09/2019 zakúpiť ešte počas septembra. Študenti sa tak vyhnú možným problémom pri uplatňovaní zliav napr. v Orange pri ISIC PAUŠÁLI či v UNIONE pri cestovnom poistení, ale aj mnohých ďalších zľavách.

      Známky sa budú dať objednať školou až do 31.10.2018 (u p. zástupkyne E. Huškovej)

      Žiaci ktorí tak neurobia do konca októbra, budú mať možnosť objednať známku už len cez www.objednaj-preukaz.sk. Známky objednané samými žiakmi v eshope budú zasielané na domácu adresu žiaka, nie na školu.

     • Preplatenie nákupu školských pomôcok až do výšky 50€ v Raiffeisen banke

     • Trvanie akcie: 1.8. - 30.9.2018

      Podmienky : viac.....

      • Otvorenie účtu v Raiffeisen banke v období od 1.8. do 30.9.2018
      • Nákup školských potrieb a platba za nákup platobnou kartou k novootvorenému účtu v RB
      • Platba musí byť uskutočnená jednorazovo v minimálnej výške 50€  najneskôr do 31.10.2018
      • Nákup je možné zrealizovať v obchode ŠEVT, prípadne v ľubovoľnom obchode so školskými potrebami alebo cez ONLINE nákup

      Klient môže v rámci jedného nákupu realizovať aj kúpu iných položiek, no vždy musí mať nákup školských potrieb v minimálnej sume 50€.

      Navyše, VŠETCI KLIENTI, ktorí si v čase od 1.8. do 30.9.2018 otvoria v RB účet, budú automaticky zapojení do súťaže o 5 x 1000€

      Losovanie prebehne dňa 15.10.2018. Raiffeisen banka poukáže výhercovi výhru bezhotovostným prevodom na jeho novootvorený účet do 10 dní od upovedomenia výhercu o výhre.

     • Podpíšte hromadnú pripomienku

     • Milí priatelia,

      do zajtra 3.8.2018 do 12:00 hod môžete podpísať hromadné pripomienky k nariadeniu EÚ o ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce. Prečo je to tak dôležité? Na základe tohto nariadenia sa rozdelí viac ako 89 miliárd eur! Časť z toho sa má použiť aj na ľudské práva. Ide o peniaze. Tipnite, ktoré ľudské právo je tu pri financovaní osobitne zdôraznené? Právo na rodinný život, právo detí na rodičov to nie je. Je to rodová rovnosť. Rodová rovnosť je veľmi nejasný pojem a vzbudzuje značné kontroverzie. Samotné zmluvy o založení EÚ ho nespomínajú, tie spomínajú rovnosť mužov a žien. Plánujeme EÚ opakovať znova a znova, aby sa začali starať o mladé rodiny, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, plánujeme im pripomínať iné práva, ktoré sú  napádané ako je právo na život, sloboda prejavu, sloboda svedomia či náboženské slobody. Pripomeňme im to spolu!  Podpíšte hromadné pripomienky tu: https://www.podpisem.sk/eu-deli-89-miliard-eur-nech-podpori-rodiny/

      Prosím skúste šíriť náš link, vďaka  nariadeniu GPDR sme stratili kontakt na veľmi veľa kontaktov, určite mnoho ľudí dostalo našu výzvu na odkliknutie súhlasu do spamu a my sa už k nim nedostaneme, ak nám nepomôžete. Šírte prosím náš link cez sociálne siete a umožnite aj svojim priateľom  podpísať naše pripomienky. Ide o dobrú vec.

      Uvidíme, čo urobí pán minister zahraničných vecí Lajčák pre obranu hodnôt rodiny! Naše skúsenosti nie sú bohužiaľ vôbec povzbudivé. Na presadzovanie hodnôt Slovenskej republiky nestačí imidž diplomata. Pre úspech sú potrebné reálne činy a  skúsenosti. Zatiaľ sme ich nevideli. Slovenská republika bude prispievať do rozpočtu EÚ a tiež bude z neho dostávať prostriedky. Sú to aj naše peniaze, ktoré môžu ísť na dobré projekty, alebo na zlé či zbytočné projekty. EÚ priznáva, že u vlád mnohých  krajín pri rodovej rovnosti nachádzala vzdor. Máme zodpovednosť vyjadriť svoj názor. Hlavne ak ide aj o našu spoločnú európsku politiku a  ovplyvňovanie iných štátov prostredníctvom miliárd eur. Neželáme si, aby boli z našich peňazí podporované kontroverzné projekty na rodovú rovnosť. Želáme si niečo iné a komplexnejšie: podporu rodiny založenej na rovnosti a vzájomnej spolupráci medzi mužom a ženou.

      Okrem ťažkých vecí vidíme aj prebudenie. Zažili sme krásny čas na pochode Hrdí na rodinu, ďakujeme! Pozrite si trojminútové video https://www.youtube.com/watch?v=a7phOfN32-E

      Čo môžete urobiť?

      1. Prosím Vás podpíšte naše hromadné pripomienky.

      Podpíšte hromadné pripomienky

      2. Zdieľajte náš link o hromadných pripomienkach na facebooku a iných sociálnych sieťach.

      3. Napíšte ministrovi zahraničných vecí SR osobitné maily na adresu:  miroslav.lajcak@mzv.sk a listy so žiadosťou o zmenu.

       

      S pozdravom

      JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

      predseda

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“