• Pozvánka na divadelné predstavenie

     • Milí študenti, rodičia, priatelia,

      srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie „Povolanie pápež“, ktoré sa koná 18. decembra 2017 o 18.30 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

      Cena: 20€ lístok + 8€ autobus (odchod busu je o 16.00 od Slovenskej sporiteľne)

      Prihlasovanie je možné cez elektronický formulár https://goo.gl/forms/XPzBsXCzJjTpz3Lw1

      Viac o predstavení na http://www.dab.sk/inscenace/94-povolanie-papez

     • Klub a Klubík Bosco na muzikále Madagaskar

     • Poslednú sychravú novembrovú nedeľu si deti z Klubu a Klubíku Bosco spríjemnili kultúrnym predstavením v podobe muzikálu Madagaskar. Deťom dobre známy príbeh prerozprávaný, alebo skôr prespievaný našími západnými susedmi z Čiech bol príjemným zážitkom pre nás všetkých. Vystúpenie plné moderných tancov a piesní so štipkou irónie sme si mnohí vychutnali. Ešte pred predstavením sme sa posilnili pukancami a inými dobrotami. Domov sme si odniesli pekný zážitok a najmä pocit, že sme opäť raz boli niekde "spolu".

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/224

     • Úspešný Mini Erasmus+ 2017

     • Byť či nebyť vysokoškolákom a ak áno, tak na ktorej vysokej škole?

      Toto sú otázky, ktoré sprevádzajú každého stredoškoláka na ceste za jeho budúcim povolaním.

      Vďaka programu Mini Erasmus  sme sa mohli počas štyroch dní vžiť do kože vysokoškolského študenta.  My siedmi študenti Gymnázia sv. Františka Assiského sme vzali svoju budúcnosť pevne do rúk a stali sme sa súčasťou vysokej školy, ktorú sme si zvolili ešte pred samotným konaním Mini Erasmu.

      Aké školy sme navštívili ?

      Prírodovedecká fakulta UK BA

      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STUBA

      Fakulta informatiky a informačných technológií STUBA

      Mini Erasmus začínal nedeľným úvodným stretnutím, kde sme sa dozvedeli viac o celom týždni. Nasledujúci deň ráno sme mali možnosť zúčastniť sa skutočných prednášok a seminárov.
      Projekt nebol len o VŠ. Po škole sme mali príležitosti spoznať
      sa so študentmi, organizáciami a firmami. Dozvedeli sme sa nové veci na našich sprievodných diskusiách a zistili aké príležitosti pre nás svet ponúka. V Bratislave si pre nás  taktiež pripravili populárne podujatie Networking Night vďaka ktorému sme mali možnosť spoznať všetko, čo môžeme využiť na vysokej škole!


      Utorok pokračoval vyučovaním veľmi podobne ako v pondelok. Vysoké školy ponúkli ešte viac prednášok a seminárov, vďaka ktorým sme zistili, či je náš výber VŠ naozaj tým pravým.
      Popoludní nás čakali workshopy SKILLZONE kde sme mali možnosť vybrať si jednu z tém, ktorá nás zaujíma a aktívne sa zlepšiť v určitej oblasti napr.: Chceš vedieť ako lacno cestovať? Ako sa správne predať alebo ako správne komunikovať? 
      Večer bola možnosť vydýchnuť v spoločnosti študentov VŠ, nových kamarátov a organizátorov.


      Streda bola taktiež príležitosť zúčastniť sa vyučovania VŠ a prednášok „Čo po škole?“. Vďaka ktorej sme mali možnosť zistiť, aké reálne uplatnenie má diplom, ktorý získaš na danej fakulte.

      Na záver sme mali spoločné stretnutie, kde bolo vyhodnotenie projekt a sprievodných súťaží. 

      A čo na to účastníci Mini Erasmu 2017

      Margaréta Ž. – Mini Erasmus bola pre mňa super skúsenosť . Spoznala som veľa nových ľudí a zistila, že vysokoškolský život nie je prechádzka rúžovou záhradou. FGHPT mi priniesla mnoho nových poznatkov oblasti nielen chémie ale aj fyziky či biológie.

      Frederika H.  - Tieto 4 dni na Prírodovedeckej fakulte boli super a určite mi uľahčili v rozhodovaní sa, čo po strednej. Bola to skvelá skúsenosť a som rada, že som to mohla absolvovať ešte aj so super tútormi a ostatnými študentmi. Každému, ktorí si nie sú istí na akú vysokú školu odporúčam vyskúšať tento program. 

      Patrik B. Program Mini Erasmus mi len potvrdil moje dlhoročné rozhodnutie študovať prírodné vedy a to konkrétne biológiu. Počas programu sme navštevovali rôzne laboratória a prednášky či určené iba pre nás alebo tie skutočné prednášky ako boli napr. parazitické protistá, fyziológia živočíchov (konkrétne prednáška kardiovaskulárny systém) a rastlín či molekulárnu biológiu, genetiku, špeciálnu genetiku, antropológiu alebo vlastný výskum. Na záver týždňa sa mi páčila prednáška výzvy súčasnej biológie a nakoniec kam po vysokej škole.

      Nicole R.- Vďaka Mini Erasmu som mala možnosť navštíviť prednášky o organickej chémii, navštíviť rôzne centrálne laboratória či oddelenie polygrafie, aplikovanej fotochémie a mnoho ďalšieho. Čo som ale zistila, že i cez veľké plusy vysokoškoláka, štúdium na VŠ nie je sranda a treba sa na to poriadne pripraviť.

      Filip M.- Svoju skúsenosť s projektom Mini Erasmus považujem za veľmi zaujímavú a hlavne motivujúcu. Osobne som mal možnosť zakúsiť „vysokoškolský život“, spoznať moderné priestory a laboratória školy ako aj študentov a profesorov a v neposlednom rade som sa zúčastnil prednášok a diskusii so zaujímavými ľuďmi z firiem ako Microsoft, Eset, Siemens a mnohých ďalších.  Vyvrcholením celého eventu bola Networking night, kde sme mali možnosť sa informovať ohľadom ďalších vysokých škôl a firiem, ktoré prezentovali svoje študijné programy a projekty.

      Michal K. - Účasť na Mini Erasme ponúka jedinečnú príležitosť vyskúšať aké to je byť vysokoškolákom. Mali sme možnosť vypočuť si prednášky na rôzne témy z oblasti informatiky, prezrieť si počítačové učebne, či výskumné laboratória. Rovnako sme sa mohli porozprávať so študentmi aj profesormi. Som veľmi rád, že som sa zúčastnil a určite pôjdem aj budúci rok.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/221

     • V matematike chceme viac konkurovať tým najlepším

     • 24. novembra 2017 sa konala medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž štvorčlenných tímov Náboj junior 2017. V nej súťažiaci počítajú príklady z matematiky a fyziky. Za každú správne vyriešenú úlohu tím získa jeden bod a novú úlohu. Cieľom je v stanovenom čase 120 minút správne vyriešiť čo najviac problémov.

      Našu školu v súťaži reprezentovalo 12 najlepších žiakov z 8. a 9. ročníka. Konkurencia bola mimoriadne veľká. Veď  len na Slovensku súťažilo až 389 tímov, teda 1556 žiakov základných škôl a gymnázií. K tomu treba pripočítať ďalšie tímy z Českej republiky a Poľska.

      Priebeh súťaže bolo možno sledovať cez internet on-line. Po sľubnom začiatku sa naše tímy začali postupne prepadávať. Dôvod po súťaži pomenovali samotní žiaci. Ako povedali, vyriešené úlohy z matematiky začali nahrádzať príklady z fyziky. A pretože tie nevedeli vyriešiť, tak ich postupne spomaľovali, až ich napokon úplne zastavili.

      Jozef Ondrejka, učiteľ matematiky našich žiakov, účasť zhodnotil slovami: „Tejto súťaže som sa so žiakmi základnej školy zúčastnil prvý krát. Nevyhrali sme, ale lepšie sme si uvedomili svoje silné, ale i slabé stránky. Teraz už vieme, čo treba spraviť, keď v matematike chceme viac konkurovať tým najlepším. Posolstvo potreby viac sa učiť, musia žiaci odovzdať aj svojim spolužiakom v triedach. No napriek kritickému hodnoteniu všetci zúčastnení žiaci si za predvedený výkon jednoznačne zaslúžia veľkú pochvalu. Veď napríklad tím A v medzinárodnom hodnotení nechal za sebou ďalších 172 tímov.“

      Výsledky Náboja 2017 – umiestnenie tímov našej školy v Bratislavskom kraji:

      31. miesto     tím A  v zložení: Janka Ležáková IX. A, Danica Danihelová , Adam Blažíček a Ján Osadský všetci, IX. B

      39. miesto     tím B   v zložení: Samuel Ballek, Juraj Hušek, Adela Šteffeková a Jakub Vozár, všetci IX. B

      40. miesto     tím C   v zložení: Jakub Jileček, Rebeka Kubinská, Adam Oreský a Michal Raček, všetci VIII. A

       

     • Hovorme o jedle vyhodnotenie

     • Spomedzi všetkých 228 škôl, ktoré sa zapojili do súťažnej aktivity "Jedz a hýb sa" sme sa s našou spartakiádou a jabĺčkami umiestnili na krásnom 18. mieste. Ďakujeme realizačnému tímu za krásne aktivity, ktoré pripravili pre našich žiakov. Tešíme sa na Našu účasť aj počas VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE od 15.10.2018 do 19.10.2018

     • Dušan Daniel šíri dobré meno našej školy

     • Impozantné hodnotenie

      Magazín PC Revue dňa 14.11.2017 v článku s názvom „Prezentácia umu mladých vedátorov“ hodnotil nedávne celoslovenské finále Festivale vedy a techniky AMAVET 2017 Z radu pozitívnych hodnotení ako napríklad „Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov..“ vyčnievalo impozantné hodnotenie práce Dušana Daniela, študenta 4. ročníka gymnázia našej školy. Pre objektívnosť uvádzame hodnotenie v nezmenenej forme:

      Slová o vysokej úrovni vedátorských prác žiakov nie sú nadnesené. Potvrdil to aj jeden z hodnotiteľov. Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. vyzdvihol prácu Dušana Daniela v kategórii Matematika „Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore L2“. Už samotný názov projektu vyvoláva rešpekt. Len 18-ročný Dušan vytvoril všeobecný analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných úloh, ktoré možno uplatniť v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, ale aj bežného života. Hodnotiteľ Andrej Ferko nás informoval, že chce zorganizovať prezentáciu Dušanovho projektu pred odborníkmi z akademickej obce. „Ak by sa potvrdila hypotéza, ku ktorej sa dopracoval mladý Dušan Daniel, bol by to významný objav, možno aj svetového meradla!“ Preto nie je prekvapením, že Dušan získal jednu z hlavných cien festivalu, postup na Intel ISEF 2018, najprestížnejšiu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác, ktorá sa koná v Pittsburghu v USA.

      Celý článok nájdete na adrese: https://www.pcrevue.sk/a/Prezentacia-umu-mladych-vedatorov.

     • Pozvánka na CHILL OUT s Jurajom Kalinom

     • Milí študenti, rodičia, priatelia,

      srdečne Vás pozývame.


     • Imatrikulačná slávnosť prváčikov

     • Vo štvrtok, 16.11. sa spoločenská miestnosť našej školy premenila na rozprávkovú ríšu plnú obľúbených postavičiek. Mimoni, princezné, Máša s medveďom a mnohí ďalší prišli do našej školy iba preto, aby našim prváčikom sprostredkovali nezabudnuteľný zážitok pri slávnostnom  imatrikulačnom procese. Na to, aby mohli byť prváci slávnostne pasovaní a prijatí za riadnych členov nášho školského spoločenstva bolo potrebné, aby preukázali dávku nielen vedomostí z matematiky, ale aj pozornosť a schopnosť vystúpiť pred obecenstvom. To sa im aj podarilo, keď žiaci 1.A predviedli veselý tanček a žiaci z 1.B sa predstavili humornou scénkou a triednou hymnou. Samotné pasovanie si deti užívali a veľmi sa tešili aj hodnotným darčekom. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým deviatakom a ich triednym učiteľom, že ako jeden tím vytvorili pre našich prvákov krásne predstavenie a postarali sa tak o to, aby bol tento ich veľký deň pre nich nezabudnuteľným zážitkom. 

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/215

     • Matematický talent opäť exceloval

     • V Bratislave sa od 9. do 11. novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské finále jubilejného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Po úspechu v krajskom kole Dušan Daniel, mimoriadne nadaný študent 4. ročníka gymnázia Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách, uspel aj vo finále. Vybojoval si postup na prestížnu medzinárodnú vedecko-technickú súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), ktorá sa bude konať od  13. do 18. 5. 2018 v Pittsburgu štáte Pensylvania v USA.

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku usporiadala počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku jubilejný 20. ročník mimoriadne atraktívnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Mladí ľudia prezentovali svoje práce už tradične na vynikajúcej úrovni formou posterovej prezentácie alebo trojrozmerného exponátu. Ich projekty hodnotila odborná komisia zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov.

      Celoslovenského finále súťaže sa  zúčastnilo 74 vedecko-technických projektov a výskumných prác zo Slovenska a 10 z Českej republiky, Belgicka, Mexika a Ruska. Vo veľkej konkurencii vynikala prezentácia i obhajoba práce s názvom „Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore 𝓛𝟐“ Dušana Daniela. Autor v nej dokázal, že operácie na Hilbertových priestoroch umožňujú vytvoriť jednotnú teóriu pre zdanlivo úplne odlišné oblasti matematiky. Pomocou tejto teórie zovšeobecnil Levi-Civitov symbol v priestore funkcií, čím vytvoril objekt so spojitými indexmi. Takto vytvoril všeobecný analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných úloh, ktoré možno uplatniť v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, ale aj bežného života.

                  Po zverejnení výsledkov finále úspešný Dušan Daniel na otázku, ako hodnotí svoj úspech, skromne odpovedal: „Pre mňa samotná cena neznamená až tak veľa. Ja som šťastný, že sa z toho veľmi tešia rodičia, moji najbližší, v našej škole a kamaráti z Matematickej spoločnosti pôsobiacej pri našej škole.“

      Dušan, ďakujeme za vydarenú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v medzinárodnej súťaži v Pittsburgu.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/214

       

     • ŠKD na návšteve cintorína

     • Na začiatku novembra si uctievame našich zosnulých návštevou cintorínov, zapálením sviečok, modlitbou. My sme vo 4. a  5. oddelení  zhotovovali aj venčeky pre blízkych zosnulých.  V piatok, 3.11.2017,  sme sa spoločne vybrali na cintorín v Malackách. Najskôr sme sa pomodlili pri hlavnom kríži na cintoríne, kde sme zapálili sviečky a spoločne sme sa pomodlili za všetkých zosnulých. Potom sme navštívili hroby niektorých blízkych našich detí. Uctili sme si aj pamiatku  známych osobností, ktoré odpočívajú na tomto cintoríne. Musíme pochváliť deti za ich správanie, lebo si naozaj so cťou uctili pamiatku zosnulých.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/212

     • ŠKD – Divadlo na Hambálku

     • 2.11.2017 sme sa po jesenných prázdninách vrátili do školy a deti v ŠKD čakalo prekvapenie. Návšteva divadelného predstavenia, ktoré pre nás pripravilo Divadlo na Hambálku pod vedením režisérky pani Bei Reifovej. V hlavných rolách boli obsadení žiaci našej školy. Tí najmladší herci nacvičili rozprávku O zlatej rybke a starší, Kapitán Budzogáň. Mladí „umelci“ predviedli skvelé výkony a zaujali naše deti, za čo ich v závere odmenili obrovským potleskom.

      Ďakujeme za umelecký zážitok.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/211

     • Rodičovské stretnutie

     • Pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2017. Najprv budú vo všetkých triedach prebiehať spoločné triedne aktívy so začiatkom o 16.45 hod. Po nich budú nasledovať konzultácie s jednotlivými  učiteľmi do 18.15 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami a ďakujeme Vám za priazeň a podporu.

     • Rodičovské stretnutie

     • Pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2017. Najprv budú vo všetkých triedach prebiehať spoločné triedne aktívy so začiatkom o 16.45 hod. Po nich budú nasledovať konzultácie s jednotlivými  učiteľmi do 18.15 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami a ďakujeme Vám za priazeň a podporu.

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“