Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou 1.-3. ročník (Mgr. Jana Richveisová)
Divadelný krúžok (Mgr. Viera Slezáková)
Hudobno - spevácky krúžok (Mgr. Adela Grelikova)
Klub Bosco 4.-6. roč. (Mgr. Petra Janská, Irena černá
Klubík Bosco 1. – 3. ročník (Mgr. Petra Janská, Mgr. Denisa Tnková)
Kondičné cvičenia z matematiky 9.A (RNDr. Jozef Ondrejka)
Kondičné cvičenia zo SJL 9.A (Mgr. Adriana Stanová)
Krúžok ANJ 4.-6. roč.(Tereza Okruhlicová)
Krúžok ANJ 7.-8. roč.(Mgr. Adela Urbánová)
Krúžok varenia a pečenia 2. ročník (Mgr. Petra Janská)
Krúžok varenia a pečenia 5.-7. ročník (Mgr. Jana Richveisová)
Kúzlenie ihlou a háčikom 2.-6. roč. (Mária Filípková)
Latinčina (Mgr. Elena Grmanová)
Malý čitateľ a spisovateľ 2. – 4. ročník (Mgr. Miroslava Čutková)
Matematický krúžok (cvičenia) 6. – 7. roč. (Mgr. Michaela Florková)
Matematický krúžok 2.-4. roč. (Mgr. Petra Janská)
Mediatim- mediálny krúžok (Mgr. Beáta Reifová)
Minulosť včera a dnes- historický krúžok 7. – 8. roč. (Mgr. Dominika Galliková)
Peer mediation at school- rovesnícka mediácia v škole - 8. roč. (Bc. Martina Slováková)
Počítačový krúžok (Patrik Bertovič)
Počítačový krúžok 1. – 4. roč. (Mgr. Ľubomíra Chachulová)
Pohybové a športové aktivity 5.-9. roč. (PaedDr. Martin Lipták)
Pohybovňa-gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-6. roč. (Stanislav Pálka)
Potulky s fyzikou 5.-9. ročník (Ing. Zuzana Lepišová)
Poznávame prírodu 5.-9. roč. (Mgr. Renáta Nechalová)
Príprava na maturitu z ANJ – externá časť (Bc. Martina Slováková)
Príprava na olympiádu a maturitu z NEJ 8.-9. roč, GYM (Ing. Stanislava Zajačková)
Slovenčina prevažne vážne-7. ročník (Mgr. Elena Grmanová)
Spoznávame Záhorie 5.-9. ročník, GYM (Mgr. Adela Urbánová)
Šikovné ruky 2.-4. ročník (Mgr. Alexandra Volková)
Škola hrou 3. ročník (Mgr. Alžbeta Fedorová)
Španielsky jazyk pre začiatočníkov 5.-9. roč. (Mgr. Veronika Šišanová)
Športové a pohybové aktivity GYM (PaedDr. Martin Lipták)
Taliančina (PhDr. Daniela Pavúčková)
Turistický krúžok na Záhorí 5.-9. roč. (Mgr. Tomáš Lopeň)
Výtvarný krúžok (Mgr. art. Lenka Balleková)
Výtvarný krúžok 1.-5. roč. (Mgr. Denisa Trnková)

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018