• Ponuka krúžkovej činnosti

    • Záujmové krúžky pre 4 ročník ZŠ v školskom roku 2020/2021

     ANGLIČTINA HROU 4. roč. (p. uč. Belicajová) 

     Krúžok je určený pre deti, ktoré sa v predškolskom veku pravidelne s angličtinou stretávali. Bude prebiehať len v anglickom jazyku a bude vedený zábavnou formou s využitím hier, obrázkov a rôznych pomôcok. Deti sa budú hrať, spievať, tancovať a tvoriť. 

     Termín: štvrtok 13:15 - 14:45

      

     CYKLOTURISTIKA 4.-5. ročník (p. uč. Belicajová)

     Objavovanie prírody či trénovanie sily nôh na bicykly. 

     Termín: nepravidelne cez víkendy

      

     HOKEJBALOVÝ KRÚŽOK CVČ 4. - 7. roč. (p. Osadský, rodič)

     Termín: piatok 17:00-18:30, nedeľa 14:00-15:30

      

     KRÚŽOK REMESIEL pre 4. - 9. roč. (Ing. Marta Prochýrová - Dom Svitania)

     vyšívanie (plátené vrecúška na pečivo) (Janka) - darček pre starých rodičov (október)

     ručná výroba obálok (Ľubko) (november)

     - pečenie a zdobenie medovníčkov (december)

     - ručné kníhviazačstvo - výroba diárov (Marián) január

     - kreatívna techniky krakovanie decoupage (Mária) valentínske srdiečka (február)

     paličkovanie (Paťka) marec

     - výroba krabičiek (upcyklácia starých zakladačov - Robko) apríl

     šitie - levanduľové vrecúško pre mamičku (Andrejka, Maťka) máj

     - výroba jednoduchých textilných hračiek (Janka, Andrejka) darček pre súrodenca (máj, jún)

     Hravou a zábavnou formou zoznámime deti s tradičnými remeslami (paličkovanie, vyšívanie, kníhviazačstvo). Deti si vyrobia hračky, ozdôbky, diáre, rúška.

     Termín: utorok 14:00 - 15:30

      

     POHYBOVŇA- gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-8. roč. (p.Pálka) max. 18 detí

     Ročný poplatok za krúžok je 90 € (so zľavou oproti bežnej cene).

     V prípade otázok kontaktujte p. Stanislava Pálku na pohybovňa@gmail.com .

     Termín: streda 14:00-15:30

      

     POHYBOVÁ PRÍPRAVA A GYMNASTIKA 4.-6. ročník (Samuel Piasecky ACADEMY)-max.18 detí v skupine

     Ročný poplatok za krúžok je 40 € 

     Termín: piatok 14.00-15.30

      

     RECYKLOVANÉ REMESLÁ NAŽIVO 4. - 6. roč.  (p. Osuská) 

     Recyklované remeslá naživo: drotárstvo, košikárstvo, šperkárstvo, výšivkárstvo i hrnčiarstvo. Ručne vyrobené darčeky i kreatívne dekorácie bez zložitých postupov a drahých materiálov: papier + lepidlo = košík; drôt + korálka = zápich, záves; filc + nite + koráliky či drôtiky = šperk; sklo + farba = lampáše i váza; hlina + drôt = miska i hrnček; zvyšky látok + polystyrén = dekorácie.

     Termín: streda 14:15 - 15:45

      

     UROB SI SÁM 4. - 6. roč. (p. asistentka Filípková) 

     Máš rád/rada ozdoby? (Náramok, prsteň, náhrdelník,...)

     Rád/rada vyrobíš darček pre kamošky/kamošov/rodičov? (Z látky, vlny, papiera, plste)

     Vieš maľovať na sklo?

     Vieš si uháčkovať nejakú drobnosť a baví Ťa ručná práca?

     Ak si aspoň na jednu otázku odpovedal/a  "Áno" neváhaj a príď

     Termín: štvrtok 14:05 - 15:35

      

     VÝTVARNÝ KRÚŽOK 4.-5. roč. (p. uč. Trnková)

     Rozvíja fantáziu a tvorivosť dieťaťa prostredníctvom kresby a maľby. Počas roka sa zapájame do množstva výtvarných súťaží, preto je krúžok vhodný pre deti, ktoré majú vzťah k výtvarnému umeniu.

     Termín: štvrtok 13:15 - 14:45

      

      

     Záujmové krúžky pre 2. stupeň ZŠ v školskom roku 2020/2021

     CVIČENIA Z MATEMATIKY 9. A (p. uč. Nechalová)

     Cieľom krúžku je prehĺbenie pochopenia učiva matematiky z nižších ročníkov a nacvičovanie a trénovanie postupov riešení matematických príkladov a úloh, ktoré sa vyskytujú v testoch pre deviatakov. Je to príprava na úspešné zvládnutie testovania deviatakov a prijímacích pohovorov.

     Termín: pondelok 14:05 - 15:35

      

     CVIČENIA Z MATEMATIKY 9. C (p. uč. Nechalová)

     Cieľom krúžku je prehĺbenie pochopenia učiva matematiky z nižších ročníkov a nacvičovanie a trénovanie postupov riešení matematických príkladov a úloh, ktoré sa vyskytujú v testoch pre deviatakov. Je to príprava na úspešné zvládnutie testovania deviatakov a prijímacích pohovorov.

     Termín: utorok 14:05 - 15:35

      

     CVIČENIA Z MATEMATIKY 9.B  (p. uč. Florková)

     Krúžok je zameraný na precvičovanie preberaného učiva v danom ročníku formou rôznych cvičení. Určený je pre žiakov 9.ročníka na prípravu Testovania 9, prijímacie skúšky na stredné školy.

     Termín:  štvrtok 14:05 - 15:35

      

     CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9. A (p. uč. Štefaňáková)

     Každoročne sú žiaci všetkých deviatych ročníkov testovaní zo slovenského jazykamatematiky.

     Krúžok Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry je určený práve pre Vás, milí deviataci. Spoločne sa budeme prebíjať jazykovými rovinami. Preskúšame zvuky ľudskej reči – zopakujeme si hlásky, doplníme slovnú zásobu, poohýname slová, slová pospájame do vetičiek a ako čerešničku na torte oprášime slohové postupy a niečo brutálne napíšeme. Teším sa na Vás vždy.

     Termín: pondelok a utorok o 14:05 - 15:35 v 9. A triede

      

     CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9. C (p. uč. Štefaňáková)

     Každoročne sú žiaci všetkých deviatych ročníkov testovaní zo slovenského jazykamatematiky.

     Krúžok Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry je určený práve pre Vás, milí deviataci. Spoločne sa budeme prebíjať jazykovými rovinami. Preskúšame zvuky ľudskej reči – zopakujeme si hlásky, doplníme slovnú zásobu, poohýname slová, slová pospájame do vetičiek a ako čerešničku na torte oprášime slohové postupy a niečo brutálne napíšeme. Teším sa na Vás vždy.

     Termín: pondelok a utorok o 14:05 - 15:35 v  9. C triede

      

     CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9.B (p. uč. Grmanová)

     Slovenčina – základný a nevyhnutný nástroj  pre správnu, vhodnú a zmysluplnú písomnú a ústnu  komunikáciu:

     • Hľadanie a oprava obsahových, pravopisných a štylistických chýb v texte
     • Vetný člen – dôležitá tehlička pri stavbe vety a tvorbe presného a zaujímavého obsahu textu
     • Krása jazyka v písomnej i ústnej podobe (články do Rybky, recitácia)
     • Aj predviesť sa treba vedieť (prezentácia)
     • Obohacujeme sa navzájom  (ponuka filmu, knihy, divadla...)
     • Toto sa mi stalo.... (kompozícia a štylizácia rozprávania)

     Termín: utorok 14:05 - 14:35

      

     CYKLOTURISTIKA 4.-5. ročník (p. uč. Belicajová)

     Objavovanie prírody či trénovanie sily nôh na bicykly. 

     Termín: nepravidelne cez víkendy

      

     GEOGRAFICKO – TURISTICKÝ KRÚŽOK (p. uč. Otruba)

     Krúžok bude rozdelený na dve časti. V prvej – teoretickej – časti sa budeme venovať rôznym geografickým aj aktuálnym témam. V tejto časti sa žiaci môžu zlepšiť vo viacerých geografických učivách, ktoré si vieme podrobnejšie prejsť. Tiež bude slúžiť na prípravu žiakov na geografickú olympiádu.

     V druhej – praktickej – časti sa budeme venovať turistike a cyklistike. Budeme sa snažiť tieto dve pohybové aktivity pravidelne striedať. Výhodou je, že tieto aktivity budú prebiehať vonku v prírode. Dopredu si vždy naplánujeme trasu a budeme sa riadiť turistickými a cyklistickými mapami. Takto sa zlepšíme v orientácii v teréne a nezabudneme ani na ohľaduplné správanie voči prírode a nášmu okoliu.  

     Termín: Nepravidelne (teoretická časť – pondelok, turistická časť – víkendy),  pondelok 14.05-15.35 (teoret.časť)      

     HOKEJBALOVÝ KRÚŽOK CVČ 4. - 7. roč. (p. Osadský, rodič)

     Termín: piatok 17:00-18:30, nedeľa 14:00-15:30

      

     KONVERZÁCIE Z ANJ 5. - 7. roč. (D. Balážová, študentka)

     Krúžok anglického jazyka sa ponúka pre žiakov II. stupňa (5.- 7. ročníka) základnej školy. Práca v krúžku je zameraná na rozvoj  jazykových kompetencií, s hlavným dôrazom na komunikáciu. K dosiahnutiu tohto cieľa využívame tradičné i netradičné formy a metódy práce – predovšetkým jazykové a didaktické hry, prácu v skupinách a vo dvojiciach, dramatizáciu, situačné hry simulujúce reálne životné situácie, IKT - počítačové programy, webové stránky a pod.

      Krúžok bude viesť študentka Diana Balážová pod dohľadom Mgr. Viery Slezákovej

     Termínpiatok 14.00-15.30

      

     KRÚŽOK REMESIEL  4. - 9 roč. (Ing. Marta Prochýrová - Dom Svitania)

     vyšívanie (plátené vrecúška na pečivo) (Janka) - darček pre starých rodičov (október)

     ručná výroba obálok (Ľubko) (november)

     - pečenie a zdobenie medovníčkov (december)

     - ručné kníhviazačstvo - výroba diárov (Marián) január

     - kreatívna techniky krakovanie decoupage (Mária) valentínske srdiečka (február)

     paličkovanie (Paťka) marec

     - výroba krabičiek (upcyklácia starých zakladačov - Robko) apríl

     šitie - levanduľové vrecúško pre mamičku (Andrejka, Maťka) máj

     - výroba jednoduchých textilných hračiek (Janka, Andrejka) darček pre súrodenca (máj, jún)

     Zoznámime vás s tradičnými remeslami. Naučíme sa moderný spôsob spracovávania rôznych materiálov - upcykláciu. Vyrobíte si diáre, krabičky na tajnosti, oblečenie, trendy tašku/batoh, rúška...

     Termín: utorok 14:00 - 15:30

      

     MEDIATÍM - Mediálny krúžok ZŠ + GYM (p. uč. Stanová) ročný poplatok za krúžok sa nehradí

     Máš veľa energie a  kreatívnych nápadov? Si všestranný alebo len v niečom dobrý? Rád píšeš? Vyznáš sa v technike? Nemáš problém komunikovať s ľuďmi a prezentovať sa? Vieš priložiť ruku k akémukoľvek dielu pri organizácií a realizácií školských aktivít? Rád robíš veci pre iných? A máš čas v pondelok o tretej (ale občas aj inokedy?)

     Tak sa pridaj medzi nás - do Mediatímu! 

     Tvoríme školský časopis Rybka, spravujeme školský Instagram, FB a YouTube kanál, podieľame sa na organizácii Otvorených platforiem, zbierok, besied, Dňa otvorených dverí, Cirkevky v pohybe a mnohých ďalších podujatí. Píšeme, moderujeme, fotíme, natáčame. Kultivovaným spôsobom prezentujeme našu školu  i samých seba, čo nám pomáha  pri objavovaní a  formovaní vlastnej osobnosti, záľub i budúceho smerovania.

     Termín: pondelok 15:30 - 17:00

      

     PEER MEDIATION AT SCHOOL - ROVESNÍCKA MEDIÁCIA pre 8. a 9. ročník (p. uč. Slováková)

     Príprava a samotná práca rovesníckych mediátorov rozvíja osobnosť žiaka a jeho životné zručnosti, ako je dôveryhodnosť, aktívne počúvanie, tolerancia, zodpovednosť a empatia. Rovesnícka mediácia vytvára priestor pre budovanie pozitívnej školskej klímy a je dôležitou súčasťou tradície školy.

     Termín: streda 14:15 - 15:45

      

     POHYBOVŇA- gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-8. roč. (p.Pálka)

     Ročný poplatok za krúžok je 90€ (so zľavou oproti bežnej cene)

     V prípade otázok kontaktujte p. Stanislava Pálku na pohybovňa@gmail.com .

     Termín: streda 14:00-15:30

      

     POHYBOVÉ PRÍPRAVA A GYMNASTIKA 4.-5. ročník (Samuel Piasecky ACADEMY)-max.20 detí v skupine

     Ročný poplatok za krúžok je 40 € 

     Termín: piatok 14.00-15.30

      

     PROGRAMOVANIE POČÍTAČOVÝCH HIER (Juraj Hušek, študent)

     Krúžok je určený pre tých, ktorí by sa chceli naučiť vytvárať vlastné počítačové hry. Naučíte sa základy programovania, ako vytvoriť hru v Unity 3D, základy 3D/2D grafiky a ako zverejniť hru na internete. Každý bude mať možnosť vytvoriť a následne zverejniť svoju vlastnú hru a vyskúšať si prácu v tíme.

     Termín: štvrtok 14:00 – 15:30

      

     RECYKLOVANÉ REMESLÁ NAŽIVO 4. - 6. roč.  (p. Osuská) 

     Recyklované remeslá naživo: drotárstvo, košikárstvo, šperkárstvo, výšivkárstvo i hrnčiarstvo. Ručne vyrobené darčeky i kreatívne dekorácie bez zložitých postupov a drahých materiálov: papier + lepidlo = košík; drôt + korálka = zápich, záves; filc + nite + koráliky či drôtiky = šperk; sklo + farba = lampáše i váza; hlina + drôt = miska i hrnček; zvyšky látok + polystyrén = dekorácie.

     Termín: streda 14:15 - 15:45

      

     ROPE SKIPPING (p. Liďák , externista)

     Atraktívna voľnočasová aktivita – novinka v ponuke krúžkov

     Ide o skákanie cez švihadlo, ale zďaleka nie také, aké poznáte z hodín telesnej výchovy alebo zo školského dvora. My skáčeme vo dvojiciach, trojiciach, ale aj v celých skupinách cez špeciálne dlhé švihadlá, dokonca aj cez dve naraz. Pri rope-skippingu si posilňujeme kardiovaskulárny systém, fyzickú kondíciu, koordináciu v priestore. Takéto cvičenie nám vždy vylepší náladu, zabavíme sa, zabudneme na stres a starosti – skrátka si oddýchneme, aj keď sa fyzicky unavíme. Tam, kde končí skákanie cez švihadlo, tam začína rope-skipping!

     https://www.youtube.com/watch?v=PUWg7fXnCf0

     Termín: štvrtok 14:15 - 15:45

      

     ŠPANIELČINA  PRE ZAČIATOČNÍKOV   (5. – 9. ROČNÍK  ZŠ) p. uč. Šišanová

     Žiaci na tomto krúžku budú zaujímavou formou  informovaní o histórii a kultúre  krajín, kde sa používa španielsky jazyk a naučia sa  základy gramatiky a slovnej zásoby španielskeho jazyka.  Hodiny budú oživené piesňami významných španielskych spevákov a dokumentmi, kde  sa dozvedia viac o pôvode jazyka , histórii a o zaujímavostiach krajín, kde sa týmto jazykom hovorí.

     Termín: štvrtok 14.15 - 15.45

      

     TVORBA WEB STRÁNOK A ZÁKLADY PROGRAMOVANIA 5.-9. roč. (p. uč. Jankovič)

     Termín: štvrtok 14.05 - 15.35

      

     UROB SI SÁM 4. - 6. roč. (p. asistentka Filípková) 

     Máš rád/rada ozdoby? (Náramok, prsteň, náhrdelník,...)

     Rád/rada vyrobíš darček pre kamošky/kamošov/rodičov? (Z látky, vlny, papiera, plste)

     Vieš maľovať na sklo?

     Vieš si uháčkovať nejakú drobnosť a baví Ťa ručná práca?

     Ak si aspoň na jednu otázku odpovedal/a  "Áno" neváhaj a príď

     Termín: štvrtok 14:05 - 15:35

      

     VOLEJBAL 7.-9. roč. chlapci+ dievčatá (p. uč. Šimo)

     Termín: pondelok 14.05-15.35

      

     VÝTVARNÝ KRÚŽOK 4.-5. roč. (p. uč. Trnková)

     Krúžok vytvára priestor na zoznamovanie sa s novými výtvarnými technikami. Rozvíja kreativitu  a podporuje radosť z tvorby, zlepšuje zručnosti. Súčasťou krúžku bude aj návšteva galérií v Malackách i v Bratislave.

     Termín: štvrtok 13:15 - 14:45

      

     VÝTVARNÝ KRÚŽOK 6.-9. roč. + GYM (p. uč. Balleková)

     Krúžok vytvára priestor na zoznamovanie sa s novými výtvarnými technikami. Rozvíja kreativitu  a podporuje radosť z tvorby, zlepšuje zručnosti. Súčasťou krúžku bude aj návšteva galérií v Malackách i v Bratislave.

     Termín:  štvrtok 14: 05 - 15: 35

      

     ZÁKLADY HRY NA GITARE 5.-9. roč. + GYM (Trenčanský, študent) max. 6 detí

     Na krúžku sa budeme venovať základom hry na gitare. 

     Termín:  utorok 14: 20 - 15: 45

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“