Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách - nábytok

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“