• Kariérové poradenstvo

    • Kariérna poradkyňa: Mgr. Michaela Lániková

     KONTAKT
     E-mail: lanikova.michaela@csmalacky.sk
     Telefón: 034/772 38 03
     Konzultácie: po vzájomnej dohode počas voľných hodín

     Hlavné úlohy KP na gymnáziu:

     • Kariérna poradkyňa (KP) informuje študentov o možnosti štúdia na vysokých školách doma i v zahraničí
     • Pravidelne informuje o konaní dňa otvorených dverí (DOD) na rôznych vysokých školách (vývesná tabuľa vedľa zborovne)
     • Informuje o konaní prípravných kurzov na rôzne fakulty vysokých škôl
     • Spolupracuje s Úradom práce v Malackách a informuje študentov o možnosti štúdia s uplatnením sa na pracovnom trhu a naopak o vysokých školách, z ktorých možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu je veľmi slabá alebo žiadna
     • Každý rok navštevuje so študentmi veľtrh vysokých škôl VAPAC v Bratislave
     • Zverejňuje termíny konania prijímacích skúšok na jednotlivé vysoké školy
     • Sprostredkováva prezentácie slovenských i zahraničných vysokých škôl na našom gymnáziu

      

      
      

     ⇒VYSOKÉ ŠKOLY V SR

                                                             Študijné programy rozdelené podľa odborov

     Pokyny na vyplnenie prihlášky na VS.pdf

     vzor_prihlášky.pdf

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“